Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsearbeidere smittet med blodbårne agens Smitteverndagene 4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsearbeidere smittet med blodbårne agens Smitteverndagene 4"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsearbeidere smittet med blodbårne agens Smitteverndagene 4
Helsearbeidere smittet med blodbårne agens Smitteverndagene 4. og 5 juni 2008 Seniorrådgiver Øivind Nilsen Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern

2 UNN-saken I februar 2007 ble det oppdaget at en kirurg var HCV-smittet
Kort etter oppdages to pasienter med HCV - trolig smittet av kirurgen Legen tas ut av tjeneste og det iverksettes ”look-back”-undersøkelse på opererte pasienter 386 pas operert i , 10 HCV-smittede funnet i tillegg til antatt smittekilde for kirurgen

3 Blodsmitte i helsevesenet - aktuelle smitteveier:
Smitte fra pasient til pasient Smitte fra pasient til helsearbeider Smitte fra helsearbeider til pasient

4

5 Stikkskadenes epidemiologi:
HIV: 0,3% risiko ved stikk, HCW i verden, Norden 0, < 10 pasienter smittet av HCW (tannlege, kirurg) HBV: 6-30% risiko ved stikk, bare i USA > HCW årlig på 80/90-tallet, Norge 0-2 HCW årlig, > 400 pasienter smittet av HCW, også tilfeller i Norge HCV: 3-5% risiko ved stikk, Antatt mange HCW smittet, også i Norge (mangelfull overvåking), Flere 100 pasienter smittet av HCV-pos. kirurger. Norge 10 kjente tilfeller. Nyere lookback-studier viser at HCV-infiserte kirurger smitter ca 1/500 pasienter

6 R.N.Gunson et al. Journal of Clinical Virology 27 (2003) 213-230

7 Risikofylte invasive prosedyrer (RIP):
Prosedyrer der blod fra en smittet helsearbeider ved uhell kan komme i kontakt med pasientens slimhinner, blottlagt vev eller på annen måte kommer inn i pasientens blodbane. Risiko særlig relatert til kirurgi der det skjer palpasjon av nålespiss i kroppshulrom eller der fingre/nål/skarpe instrumenter samtidig er i bruk i dårlig visualiserte områder.

8 Eksisterende retningslinjer for smittede helsearbeidere (HA):
HA som utfører RIP og som har grunn til å tro at de kan være smittet forutsettes ut fra yrkesetiske normer å kjenne sin smittestatus. Det er enhver HA’s plikt å sørge for å ikke utsette pasienter for smitterisiko. Smittede HA som utfører RIP anbefales jevnlig oppfølging av spesialist i inf.med., gjerne i samarbeid med egen lege. Disse skal løpende vurdere HA’s arbeidssituasjon i forhold til forsvarlig yrkesutførelse. (Konsultativ ekspertgruppe under SHD nedlagt) Dersom en smittet HA ikke lenger kan/bør utføre sitt arbeid gjelder vanlige regler for sykdom i arbeidslivet. Omskolering/omplassering bør vurderes.

9 Arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet
Legeforeningen Sykepleierforbundet Tannlegeforeningen Kunnskapssenteret Alle Helseforetakene Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet (ledelse og sekretariat) Første møte 21.mai – Innstilling innen utgangen av 2008

10 Aktuelle problemstillinger:
Hvilke type prosedyrer (og derved yrkeskategorier) skal defineres som risikofylte? Hva skal vi gjøre for å finne smittede helsearbeiderne? Hva skal vi gjøre med smittede helsearbeidere i forhold til videre yrkesutøvelse?

11 Retningslinjer fra Storbritannia for håndtering av HCW smittet med HIV, HBV eller HCV
HIV: HIV-smittede HCW skal ikke utføre exposure prone procedures (EPP) HBV: Alle kirurger skal være immune mot HBV. HBeAg-pos kirurger skal ikke utføre EPP. HBsAg-pos med virusmengde > 10³ skal ikke utføre EPP. HCV: HCV-smittede HCW skal ikke utføre EPP.


Laste ned ppt "Helsearbeidere smittet med blodbårne agens Smitteverndagene 4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google