Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 PNEUMOKOKKVAKSINASJON AV BARN Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksinasjon og immunologi Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 PNEUMOKOKKVAKSINASJON AV BARN Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksinasjon og immunologi Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 PNEUMOKOKKVAKSINASJON AV BARN Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksinasjon og immunologi Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 26. og 27. mai 2005

2 2 Streptococcus pneumoniae forårsaker: Systemisk/invasiv sykdom: –Pneumoni –Meningitt –Sepsis –diverse sjeldne Ikke systemisk sykdom: –Otitt –Sinusitt

3 3 Bæring av pneumokokkbakterien i nese/svelg Mellom 5-60% av friske personer er bærere Høyere bærerrate blant barn enn voksne Studie fra Norge: 45% av barnehagebarna var bærer Pedersen et al. 4th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases, May 9-13, 2004, Helsinki, Finland.

4 4 Tilfeller av systemisk pneumokokksykdom i Norge meldt til MSIS 1977 - 2003 Antall tilfeller

5 5 Systemisk pneumokokksykdom i Norge meldt MSIS 1993 - 2003 for aldersgrupper under 10 år.

6 6 Insidensrater (IR) for systemisk pneumokokksykdom hos barn < 10 år for noen utvalgte år i perioden 1993 - 2003 i Norge

7 7 Systemisk pneumokokksykdom meldt MSIS 1993 - 2003 hos barn under 10 år Totalt 828 meldte tilfeller av systemisk pneumokokksykdom 151 (18%) tilfeller registrert som meningitt 138 (17%) som sepsis 30 (4%) som meningitt og sepsis 154 (19%) som pneumoni 350 (42%) som annen eller ikke oppgitt diagnose Totalt ble det registrert 26 (3%) dødsfall hos barn i løpet av 11-årsperioden.

8 8 Pneumokokkinfeksjoners betydning i Norge bedømt ut fra annen kilde Pneumoni: Barnesenteret ved Ullevål Universitetssykehus, Oslo ser ~200 tilfeller av pneumoni/ år (~1600 i Norge) Otitis media: ???

9 9 Serotype-/ gruppefordeling etter fallende hyppighet av pneumokokkisolater fra systemisk pneumokokksykdom hos 0-4 år gamle pasienter, Norge 1995-2001 Pedersen MK et al. Systemic pneumococcal disease in Norway 1995-2001: capsular serotypes and antimicrobial resistance. Epidemiol Infect 2004; 132: 167-75.

10 10 Konjugert pneumokokkvaksine I 2000 ble en 7-valent konjugert pneumokokkvaksine (KPV-7) godkjent og tatt i bruk i det amerikanske barnevaksinasjonsprogrammet (inneholder serotypene 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) Inneholder de serotypene som oftest gir infeksjon hos småbarn (USA) Vaksinen ble godkjent for bruk i Europa i 2001

11 11 Vaksinebeskyttelse mot systemisk pneumokokksykdom 89.1 (73.7-95.8) 55:6Alle tilfeller uavhengig av serotyper 97.4 (82.7-99.9) 39:1Vaksineserotyper Effekt % (95%CI) Tilfeller Kontroll:vaksine Fullvaksinert 37 868 barn i California, tilfeldig randomisert 1:1 pneumokokk- eller meningokokkkonjugatvaksine Black et al. Ped Infect Dis J 2000;19:187-95.

12 12 Effekt av KPV-7 mot pneumoni Klinisk pneumoni 4,3% Pneumoni og røntgenbilde av lungene 9,8% Pneumoni og positive røntgenfunn 20,5% 37 868 barn i California, tilfeldig randomisert 1:1 pneumokokk- eller meningokokkonjugatvaksine Black et al Pediatr Infect Dis J. 2002; 21: 810-5.

13 13 Effekten av KPV-7 mot otitis media 20,1 (1,5-35,2)Innleggelse av dren 22,8 (6,7-36,2)Residiverende otitt 7 (5,8-11,8)Akutt otitis media Effekt % (95%CI) Black et al Pediatr Infect Dis 2000; 19: 187-95., 37 868 barn i California, tilfeldig randomisert 1:1 pneumokokk- eller meningokokkkonjugatvaksine

14 14 Effekten av KPV-7 mot otitis media 6 (-4-16)Akutt otitis media 51 (41-64)Kryssreagerende serotyper 57 (44-67)Serotyper inkludert i KPV-7 Effekt % (95%CI) Eskola et al New Engl J Med 2001;344:403-9. 1662 barn i Finland, dobbelblindet (pneumokokk eller hepatitt B vaksine)

15 15 Invasiv pneumokokksykdom i aldersgrupper under 5 år i USA Whitney et al. New Engl J Med 2003;348:1737-46

16 16 Invasiv pneumokokksykdom i aldersgrupper over 5 år i USA Whitney et al New Engl J Med 2003;348:1737

17 17 Mulig dekningsgrad av ulike pneumokokkvaksiner ved bruk i Norge Pedersen MK et al. Systemic pneumococcal disease in Norway 1995-2001: capsular serotypes and antimicrobial resistance. Epidemiol Infect 2004; 132: 167-75.

18 18 Vaksinasjonsregimet for KPV-7 Godkjent vaksinasjonsregime er: -Spedbarn < 6 mndr: 3 doser med minst 1 måneds intervall, en 4. dose gitt i 2. leveår -Spedbarn mellom 7-11 mndr: 2 doser med minst 1 måneds intervall. En 3. dose i 2. leveår -Barn mellom 12- 23 mndr: 2 doser med minst 2 måneders intervall -Barn i alder 2-5 år: 1 dose Behovet for en boosterdose etter å ha fulgt dette vaksinasjonsregimet, er ikke kartlagt

19 19 Medisinske anbefalinger for bruk av vaksinen En arbeidsgruppe nedsatt av instituttet har hatt mandat til å utarbeide anbefalinger for bruk av vaksinen Arbeidsgruppens medlemmer: Aaberge IS 1 Abrahamsen TG 2 Bergsaker MAR 1 Flægstad T 3 Høiby EA 1 Løvoll Ø 1 Schumacher A 4 Wathne KO 5 1 Divisjon for smittevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2 Barneklinikken, Rikshospitalet, 3 Barneavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge, 4 Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus og 5 Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus

20 20 Barn under 2 år

21 21 1. Absolutt medisinsk indikasjon Arbeidsgruppen vil sterkt anbefale at vaksinen konsekvent brukes til medisinske risikogrupper: –Nedsatt immunforsvar: anatomisk eller funksjonell miltmangel, medfødt immunsvikt, HIV-infeksjon og sykdommer hvor det blir gitt immunsuppressiv behandling eller strålebehandling –Kroniske hjerte- og lungesykdommer –Kronisk nyresvikt eller nefrotisk syndrom –Diabetes mellitus –Cerebrospinalvæskefistel –Gjennomgått pneumokokkpneumoni eller annen alvorlig pneumokokkinfeksjon.

22 22 2.Indikasjoner som gir grunnlag for individuell vurdering Andre barn som antas å være særlig utsatt for pneumokokksykdom, bør også tilbys vaksinen: –Premature spedbarn og spedbarn med lav fødselsvekt –Barn med residiverende akutte otitter –Barnehagebarn < 12 måneder.

23 23 3. Generell vaksinasjon Utfra en medisinsk-faglig vurdering anbefaler arbeidsgruppen at KPV-7 taes i bruk i barnevaksinasjons- programmet slik at alle barn får tilbud om gratis vaksine –De fleste barna som rammes av alvorlig pneumokokksykdom, er tidligere friske barn uten kjente disponerende faktorer –Vaksinasjon med KPV-7 synes å ha en positiv effekt for å motvirke antibiotikaresistens mot pneumokokkbakterier –Generell vaksinasjon av barn fører til færre tilfeller av alvorlig pneumokokkinfeksjon hos voksne og eldre (flokkeffekt).

24 24 Større barn og voksne For barn mellom 2-5 år bør man i hvert enkelt tilfelle vurdere om vaksinen skal benyttes hos barn med disponerende faktorer Hos større barn og voksne personer anbefales fortsatt den 23-valente pneumokokkpolysakkaridvaksinen. Imidlertid kan KPV-7 vurderes brukt hos immunsupprimerte


Laste ned ppt "1 PNEUMOKOKKVAKSINASJON AV BARN Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksinasjon og immunologi Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google