Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Genital chlamydia blant 18-29-åringer. En undersøkelse basert på fastlegeordningen. Tore W Steen, 11.06.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Genital chlamydia blant 18-29-åringer. En undersøkelse basert på fastlegeordningen. Tore W Steen, 11.06.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Genital chlamydia blant 18-29-åringer. En undersøkelse basert på fastlegeordningen. Tore W Steen, 11.06.2004

2 Bakgrunn Genital chlamydia er vanligste soi i Norge Økende forekomst? Ca 15 000 lab.prøver pos. i 2002 Norske undersøkelser: vesentlig blant kvinner, selekterte materialer Danske prevalensus.: 6-8% prevalens blant yngre voksne Nye metoder muliggjør hjemmeprøvetaking

3 Bakgrunn forts. Fastlegeordningen ga nye muligheter for befolkningsbaserte undersøkelser 2001: Søkt SosHDir om midler til multisenterus., avslag 2002: Midler fra Oslo legeforening + NSAM, us. i en gruppepraksis på Nordstrand

4 Metode Tilbud om deltagelse til alle pas. 18-29 år Tilsendt info, spørreskjema, prøvetakingsutstyr, returkonvolutt Pas. sendte urinprøve m.v. direkte til lab. Prøver us. med DNA-amplifikasjonsmetode Prøvesvar til lege, spørreskjema til HVE En purrerunde (brev) Alle deltagere fikk skriftlig svar Alle positive fikk rask time

5 Resultater 685 personer invitert 415 ♀ 386 inkl. 106 svar +63 svar 169 (43%) svar 2 pos 270 ♂ 260 inkl. 39 svar +26 svar 65 (25%) svar 4 pos 29 ekskl. 10 ekskl. Totalt: 6 (3%) pos, 95% KI 1,2-5,5

6 Resultater KvinnerMenn Tidl. us. for chlamydia? Ja/usikker72%33% Tidl. beh. for chlamydia? Ja/usikker20%10% P.t. plager fra underliv/genitalia? Ja24%9% Preferanse hvis smittet Fastlege70% Gynekolog 11 % (15% av ♀ ) KSO, Olafiakl, Uhs15%

7 Diskusjon Burde ha inkludert 16-17 åringer Få positive, vidt konfidensintervall Lavere responsrate (36%) enn forventet (60%) Få ♂ er testet for chlamydia Opportunistisk testing bør tilbys i større grad til yngre ♂ Behov for flere/større prevalensus. Fastlegeordningen godt egnet for screeningus. (særlig eldre pasientgrupper?)


Laste ned ppt "Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Genital chlamydia blant 18-29-åringer. En undersøkelse basert på fastlegeordningen. Tore W Steen, 11.06.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google