Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOIS – Veien videre NOIS-dag 25. april 2007 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOIS – Veien videre NOIS-dag 25. april 2007 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOIS – Veien videre NOIS-dag 25. april 2007 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet

2 Bakgrunn Smittevernloven –Smittevernforskriften, § 2-2 b) Infeksjonsovervåking: Et system for overvåking av infeksjoner i institusjonen: oppdage og identifisere infeksjoner raskt; motvirke fremtidige utbrudd; gi ledelsen nødvendig oversikt over forekomsten av infeksjoner Helseregisterloven –NOIS-forskriften: Spesifikk på hva som kan overvåkes og hvordan Endring i loven (personidentifiserbar): Stortinget Endring i forskrift: Kongen i statsråd

3

4 Ny handlingsplan mot sykehusinfeksjoner Gammel handlingsplan 2004-2006 Evalueringskonferanse Gardermoen 6. mars 2007 Referat fra gruppene Omarbeide til to bolker –Evaluering av gammel plan –Utkast til ny handlingsplan Oversende utkast til plan til Helse- og omsorgsdepartementet (frist 11. mai) Høsten 2007: Ny handlingsplan 2007-2011, både mot sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistens

5 Ny handlingsplan – overvåking Videreføre og forbedre NOIS –Bedre rapportering –Gradvis økning til kontinuerlig overvåking NOIS-intensiv Mikrobiologisk overvåking i sykehus –Spes. Clostridium difficile Bedre overvåking i kommunale helseinstitusjoner Overvåking av antibiotikabruk Overvåking av resistente mikroorganismer

6 NOIS-3 September-november 2007 Får med alle sykehusene (?) Samme koder som NOIS-1 og -2 –Unntatt kode NFC – reoperasjon hofte

7 NOIS-operasjon videre utvikling Kontinuerlig overvåking fra høsten 2008 Endre operasjonskoder, flere, andre –I samarbeid med kirurgisk fagmiljø –Vurdere volum, hyppighet, risiko, konsekvenser osv. –Andre spesialiteter? ØNH, øye, nevro –Eksempler: Knær, nevrokirurgi

8 NOIS – endre lovverket? Mange ønsker et personidentifiserbart register: –Lettere å følge pasientene –Lettere å kvalitetssikre data –Utgangspunkt for forskningsprosjekter med kopling til andre databaser Krever endring av helseregisterloven § 8 –Må stortingsbehandles

9 NOIS-intensiv - hvorfor Mange infeksjonsutsatte pasienter Mange pasienter med infeksjoner, mye antibiotikabruk Intensiv en smittereservoar i sykehus Pilot i samarbeid med HELICS/IPSE i 2005

10 NOIS-intensiv – hva Blodbaneinfeksjoner –Alle på intensiv eller ifm. intravasale katetre i alle avdelinger? –Pasient- eller enhetsbasert? Respiratorassosierte pneumonier (VAP) –Vanskelig metode- og definisjonsmessig –Utrede om behov, nytte, ressursbruk

11 NOIS-intensiv – hvordan Utkast til mal ferdigstilles i 2007 Utprøves på interesserte sykehus 2007- 2008 Høste erfaringer, revidere 2008 Nasjonal iverksetting i 2008-2009

12 NOIIE Norsk Overvåkingssystem for Infeksjoner i Institusjoner for Eldre Forenklet insidensmal utprøvd i forskningsprosjekt Revidert mal snart klar Implementering 2007-2008

13

14 NOIA Norsk Overvåkingssystem for Infeksjoner Andre steder

15


Laste ned ppt "NOIS – Veien videre NOIS-dag 25. april 2007 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google