Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOIS – Veien videre NOIS-dag 25. april 2007 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOIS – Veien videre NOIS-dag 25. april 2007 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOIS – Veien videre NOIS-dag 25. april 2007 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet

2 Bakgrunn Smittevernloven –Smittevernforskriften, § 2-2 b) Infeksjonsovervåking: Et system for overvåking av infeksjoner i institusjonen: oppdage og identifisere infeksjoner raskt; motvirke fremtidige utbrudd; gi ledelsen nødvendig oversikt over forekomsten av infeksjoner Helseregisterloven –NOIS-forskriften: Spesifikk på hva som kan overvåkes og hvordan Endring i loven (personidentifiserbar): Stortinget Endring i forskrift: Kongen i statsråd

3

4 Ny handlingsplan mot sykehusinfeksjoner Gammel handlingsplan Evalueringskonferanse Gardermoen 6. mars 2007 Referat fra gruppene Omarbeide til to bolker –Evaluering av gammel plan –Utkast til ny handlingsplan Oversende utkast til plan til Helse- og omsorgsdepartementet (frist 11. mai) Høsten 2007: Ny handlingsplan , både mot sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistens

5 Ny handlingsplan – overvåking Videreføre og forbedre NOIS –Bedre rapportering –Gradvis økning til kontinuerlig overvåking NOIS-intensiv Mikrobiologisk overvåking i sykehus –Spes. Clostridium difficile Bedre overvåking i kommunale helseinstitusjoner Overvåking av antibiotikabruk Overvåking av resistente mikroorganismer

6 NOIS-3 September-november 2007 Får med alle sykehusene (?) Samme koder som NOIS-1 og -2 –Unntatt kode NFC – reoperasjon hofte

7 NOIS-operasjon videre utvikling Kontinuerlig overvåking fra høsten 2008 Endre operasjonskoder, flere, andre –I samarbeid med kirurgisk fagmiljø –Vurdere volum, hyppighet, risiko, konsekvenser osv. –Andre spesialiteter? ØNH, øye, nevro –Eksempler: Knær, nevrokirurgi

8 NOIS – endre lovverket? Mange ønsker et personidentifiserbart register: –Lettere å følge pasientene –Lettere å kvalitetssikre data –Utgangspunkt for forskningsprosjekter med kopling til andre databaser Krever endring av helseregisterloven § 8 –Må stortingsbehandles

9 NOIS-intensiv - hvorfor Mange infeksjonsutsatte pasienter Mange pasienter med infeksjoner, mye antibiotikabruk Intensiv en smittereservoar i sykehus Pilot i samarbeid med HELICS/IPSE i 2005

10 NOIS-intensiv – hva Blodbaneinfeksjoner –Alle på intensiv eller ifm. intravasale katetre i alle avdelinger? –Pasient- eller enhetsbasert? Respiratorassosierte pneumonier (VAP) –Vanskelig metode- og definisjonsmessig –Utrede om behov, nytte, ressursbruk

11 NOIS-intensiv – hvordan Utkast til mal ferdigstilles i 2007 Utprøves på interesserte sykehus Høste erfaringer, revidere 2008 Nasjonal iverksetting i

12 NOIIE Norsk Overvåkingssystem for Infeksjoner i Institusjoner for Eldre Forenklet insidensmal utprøvd i forskningsprosjekt Revidert mal snart klar Implementering

13

14 NOIA Norsk Overvåkingssystem for Infeksjoner Andre steder

15


Laste ned ppt "NOIS – Veien videre NOIS-dag 25. april 2007 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google