Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Feller som utnytter skadedyrenes luktesans

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Feller som utnytter skadedyrenes luktesans"— Utskrift av presentasjonen:

1 Feller som utnytter skadedyrenes luktesans

2 Feller som utnytter skadedyrenes luktesans
Din motivasjon er nedfelt i substitusjonsprinsippet: "Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkning for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat" (§3-2) Integrert skadedyrkontroll

3 Hvorfor lukt? Insekter: kommunikasjon ved hjelp av dufter
lukter med antennene, positiv og negativ respons bruker luktesansen i avgjørende faser av matsøk og reproduksjon feromoner og andre lukter

4 Feromoner er kjemiske signalstoff som brukes til kommunikasjon mellom individer av samme art
Kjønnsferomon voksne hanner kom hit! Aggregeringsferomon alle voksne kom hit! (kakerlakker også unge dyr) ANDRE LUKTSTOFFER: mataroma (kakerlakker, mus og rotter, spyfluer) tiltrekker unge og voksne dyr

5 Hva kan vi oppnå? massefangst aggregeringsferomon mataroma
kjønnsferomon skape formeringsforstyrrelse kjønnsferomon i store mengder skremme eller tiltrekke positiv og negativ respons

6 Kommersielle produkter
Tørrfruktmøll, kakaomøll, daddelmøll og melmøll (Plodia-feromonet, TDA) Diverse melbiller Sagtannet nøttebille Amerikansk, brunbeltet og tysk kakerlakk Diverse fruktfluer Kornborebille Stripet borebille og brødbille Klesmøll og pelsmøll Husflue Tobakksbille Khaprabille Rissnutebille

7 Forskjellige typer feller

8 Hvorfor skal vi bruke feromonfeller?
Overvåking lokalisering av problem tilstedeværelse og identifisering av skadedyr Effektivitet behandling begrenset til infiserte områder, iverksatt på nødvendig tidspunkt Bekjempelse lav kostnad, men krever tid! unngå insektgifter Etterkontroll

9 Overvåking ved planløsning
Feromon felle 3 m

10 Innsamling av data K4 K3 K2 K1 K11 K10 K9 K8 K7 K6 K5 K18 K17 K16 K15

11 Overvåking over tid Aktivitet lavere enn forventet aktivitet tilsier at IPM tiltakene virker, Aktivitet lik som eller over forventet aktivitet tilsier at IPM tiltakene ikke er gode nok. - forventet aktivitet faktisk aktivitet

12 Hvordan bruker vi feromonfeller?
bruk hansker (obs! nikotin) beskyttes mot barn og dyr oppbevaring/holdbarhet (lyskilder, kjemikalier, tett, frostfritt) monter fellene i riktig høyde avhengig av felletype, art og sted plasser fellene "trygt" (avfallsbehandling) dokumenter arbeidet! sjekk fellene avhengig av årstid og artens livssyklus. kundeopplæring? sørg for aktivt feromon!

13 Hvor tett bør fellene stå?
Avhenger av bekjempelse eller overvåkning? art sted/lokaler felletype feromon/luktstoff andre faktorer (ventilasjon m.m)

14 Lykkes vi? Suksess med feromonfeller forutsetter:
vi har riktig feromon til riktig problemdyr at insektene faktisk formerer seg inne der vi har fellene god kjennskap til skadedyrets biologi mye tid

15 Oppsummering Feller basert på luktesansen er:
et godt våpen ved overvåking nyttig til evaluering av utført arbeid en viktig del av ethvert program for integrert skadedyrkontroll et hjelpemiddel for fastsetting av toleranse og økonomisk terskel glimrende for å kartlegge en arts sesongvariasjoner tidskrevende og avhengig av gode forkunnskaper


Laste ned ppt "Feller som utnytter skadedyrenes luktesans"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google