Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi
MRSA MIKROBIOLOGI Kjersti Wik Larssen Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi St. Olavs Hospital HF

2 Gule stafylokokker (S.aureus)
Hovedvert: Menneske Bærerskap: - 20% permanent - 60% intermitterende - 20% aldri Helsepersonell, kronisk hudlidelse, sykehus og sykehjemspasienter: økt bærerskap Kan gi infeksjon i de fleste organsystem Penetrerer ikke intakt hud

3 Hva er MRSA? S.aureus med nytt ervervet gen (MecA)
MecA genet sitter på et mobilt genelement, SCCmec, som det fins flere typer av. (I,II,III, IVa, IVb) Mec A genet koder for et nytt Penicillin Bindende Protein (PBP2a eller PBP2’) Gir resistens mot alle beta-lactam antibiotika

4 MRSA Virulens varierer som hos meticillin sensitive S. aureus (MSSA)
Samme sykdomspanorama som MSSA. Vanskeligere (og dyrere) å behandle da færre antibiotikavalg Økte pleiekostnader, diagnostiske kostnader Økt sykelighet og dødelighet

5 Hvor kommer MRSA fra? Utviklet seg fra ”vellykkede” epidemiske stammer av MSSA Først påvist i 1961(2 år etter introduksjon av meticillin) Ulikt spredningspotensial EMRSA = Epidemisk MRSA. Internasjonalt kjente sprederstammer av MRSA.

6 Community Acquired (CA)-MRSA
MRSA hos pasient uten kjent forbindelse til helsevesen Skiller seg genetisk fra tradisjonelle sykehus MRSA. (Ofte SCCmec IV, mens sykehusisolater ofte er SCCmec I-III). Sjeldnere multiresistent Ofte PVL gen assosiert med hud og bløtdelsinfeksjoner. (+pneumonier)

7 MRSA epidemiologi Endemisk i mange land ila 70 tallet.
I Norge utgjør MRSA < 1% av alle stafylokokkinfeksjoner (blodkulturer) Infeksjon meldepliktig til MSIS siden 1995 Frem t.o.m 1997 var de fleste MRSA tilfellene i Norge ervervet i utlandet. Nå smittes de fleste i Norge og utenfor sykehus

8 MRSA infeksjoner i Norge-smittested
Tilfeller Meldt til MSIS

9

10 Risikofaktorer MRSA erverv og spredning
Høy alder Skadet hudbarriære Antibiotikabruk (bredspektret) Langvarig sykehusopphold (Intensivavdeling) Personalmangel , overbelegg Flyt av personale/pasienter mellom avdelinger Få enerom Manglende erfaring med resistente mikrober Reisevirksomhet (endemiske områder)

11 Prøvetaking-MRSA Innside nesevinger Hudlesjoner (sår, eksem, arr)
Perineum Innstikksted Kateterurin Hals?? Nese + hals:86% Nese + perineum:93% Nese + hals + perineum: 98% Coello et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1994;13:74-81. Ingen metode 100% sikker Intermitterende bærerskap Seleksjon ved antibiotikakurer

12 Dersom MRSA mistanke Prøve til dyrkning og resistenstesting
Bekrefte at isolatet er MRSA - PCR av mec A gen og nuc gen (referansemetode)

13 Om > 2 MRSA ved en avdeling: samme type og uttrykk for spredning
Om > 2 MRSA ved en avdeling: samme type og uttrykk for spredning? Pulsfelt gelelektroforese Påviser genetiske hendelser som skjer relativt ofte

14 Epidemisk MRSA. Samme stamme som tidligere utbrudd
Epidemisk MRSA? Samme stamme som tidligere utbrudd? Multilocus sekvenstyping Ser på gensekvensen i 7 ”husholdningsgener” som er relativt lite utsatt for forandringer Stammer som ser ulike ut på pulsfelt kan bli like ved MLST

15 Oppsummering MRSA= Vanlig gul stafylokokk med nytt gen (mec A)
MRSA i Norge økende Betydelig økte kostnader sammenliknet med MSSA Flere epidemiske stammer (EMRSA). Noen ikke relatert til sykehus (CA-MRSA) Genteknologiske metoder kan oppklare utbrudd (PFGE) og bekrefte om det er en sprederstamme. (MLST)


Laste ned ppt "Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google