Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke kunnskaper trengs i smittevernet? Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern (23. mai 2003)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke kunnskaper trengs i smittevernet? Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern (23. mai 2003)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke kunnskaper trengs i smittevernet? Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern (23. mai 2003)

2 Innhold Smittevern To modeller i smittevernet –eksemplet sars Fagdisipliner i smittevernet Forskningsspørsmålene –eksemplet sars Kunnskapsspredning

3 Modeller for smittespredning Gjengivelse av virkeligheten Dekonstruksjon av problemet Økning av forståelsen –forstå dagens situasjon –forutsi framtidas spredning –identifisere smitteverntiltak Kvalitative og kvantitative modeller

4 Eksempler på modeller

5 Smittekjeden: følg smittestoffet Alle seks ledd må være til stede for at smittestoff skal spre seg

6 1 Smittestoffet SARS-viruset (SARS-CoV) Et nyoppdaget coronavirus Varianter med ulik –smittemåte? –smittsomhet? –patogenisitet? –virulens?

7 2 Smittekildene

8 3 Utgangsportene Luftveissekreter --> nese og munn Avføring --> endetarmen Urin--> urinrør Blod?--> sår Sæd?--> urinrør Svette?--> hud Genitale sekreter?--> genitalia

9 4 Smittemåtene

10 5 Inngangsportene Nese og munn Øyeslimhinne Perkutant Andre slimhinner (genitalt)? Hud?

11 6 Smittemottakerne Alle (?) mennesker Varierende mottakelighet? Immunitet etter gjennomgått SARS?

12 Smittevern er å bryte smittekjeden Alle seks ledd må være til stede for at smittestoff skal spre seg

13 Bryte nærdråpesmitten Isolering Munnbind, hostehygiene Maske, briller, avstand

14 Bryte den indirekte kontaktsmitten Isolering Hansker, håndvask, desinfeksjon, avløp

15 Smittevernstrategi mot SARS i Norge nå Finn de smittede Isoler de smittsomme –beskytt helsepersonell og besøkende –evt. maske på pasienten –maske, briller, hansker mv Spor opp og ha tilsyn med nærkontakter Kontroll med blodgivning Annen situasjon --> annen strategi

16 Det basale reproduktive tall, R 0 Gjennomsnittlige antall nye smittede fra en smittet som kommer inn i en mottakelig populasjon R 0 bestemmer –om en epidemi vil forekomme (R 0 > 1) –vekstraten for epidemien ((R 0 - 1) / D) –epidemiens størrelse, dvs. det totale antallet smittet –endemisk prevalens når det har oppstått en likevekt

17 T(0)T(1)T(2) R 0 = 2 Smitte Ingen smitte Nysmittet Mottakelig

18 Det basale reproduktive tall R 0 =  c D Sannsynligheten for smitte (mottagelighet, smittsomhet, smittevei) Kontaktraten (antallet kontakter per tidsenhet) Tida man er smittsom Infeksjonskraften =  c P(t) Prevalensen Insidensen per mottagelig person

19 Basale reproduktive tall for sars Vanskelig å bestemme ennå Foreløpige data: R 0sars = 3 Mindre smittsomt enn –meslinger ~ 15 –kikhoste ~ 15 –kopper ~ 6 –poliomyelitt ~ 6 Smittevern mot sars er å få R t < 1

20 Smitteverntiltak mot sars R 0 =  c D Sannsynligheten for smitte Kontaktraten Tida man er smittsom Redusere  Håndhygiene Munnbind Redusere c Avlyse arrangementer Holde seg hjemme Redusere D Tidlig isolering av de syke

21 Fagområder i smittevernet klinisk medisin mikrobiologi immunologi epidemiologi veterinær- medisin atferdsfag næringsmiddelhygiene vannhygiene entomologi zoologi samfunnsfag

22 Forskning for ny kunnskap

23

24

25

26

27 Hvilke kunnskaper trengs i smittevernet? Smittevernlegen må kjenne –en modell for smittevernet smittekjeden, R 0 –sine faglige samarbeidspartnere mange... –informasjonskilder Internett –sitt lokalmijø


Laste ned ppt "Hvilke kunnskaper trengs i smittevernet? Preben Aavitsland Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern (23. mai 2003)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google