Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktiv overvåking av rotavirus i Norge Kirsti Vainio Avd. for virologi, Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktiv overvåking av rotavirus i Norge Kirsti Vainio Avd. for virologi, Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktiv overvåking av rotavirus i Norge Kirsti Vainio Avd. for virologi, Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 rotavirus forekomst vaksinene rotavirus studien

3 Rotavirus identifisert i 1973 kompleks virus partikkel - 70 nm ds RNA genom fordelt på 11 segmenter ingen membran to ytter kapsid proteiner –VP7 –VP4 ← VP4 VP 7 ↓

4 Klassifisering Tre humane serogrupper (A, B og C) gruppe A vanligst videre klassifisering ved karakterisering av de ytre kapsid proteinene VP7 og VP4 vanligste rotavirus A: G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] og G9P[8]

5 Rotavirus hovedsakelig kontakt- og dråpesmitte inkubasjonstid 2-3 dager vandig diaré, feber, oppkast, dehydrering varer 4-7 dager

6 Rotavirus vanligste årsak til alvorlig diaré hos barn < 5 år de fleste barn under 5 år har gjennomgått en eller flere infeksjoner 20 - 70 % av sykehusinnlagte diaréer nosokomial spredning vanlig

7 Rotavirus hovedårsak til sykehusinnleggelser av små barn med diaré Ukjent Rotavirus Norovirus Bacteria Rotavirus Toxigenic Escherichia coli Parasitter Andre bacteria Industriland Utviklingsland Adenovirus NorovirusAstrovirus Adenovirus Astrovirus Kapikian AZ, Chanock RM. 1996. Rotaviruses. In: Field Virology, 3rd ed. Philadelphia, USA. Lippincott-Raven:1659.

8 Global forekomst av rotavirus sykdom 600,000 dødsfall 2.3 million sykehusinnleggelser 24 million legebesøk 114 million episoder 1 : 285 1 : 58 1 : 5 1 : 1 RisikoRotavirus gastroenteritt 5% av alle dødsfall bland barn < 5 år 1 av 285 barn vil dø av rotavirus

9 Global rotavirus dødelighet Glass et al, 1997 Et punkt=1000 dødsfall

10 Antall sykehusinnleggelser av barn < 5 år med diaré per år European Rotavirus Journal Vol1 2005 Norge ?

11 Rotavirusinfeksjon i Norge kun historiske data nominativt meldepliktig i MSIS fram til 1992 fram til 1992 ble det meldt ca. 187 tilfeller per år 74% barn < 2 år

12 Rotavirus positive prøver 1995-2005 MSIS-rapport nr. 20, 2006

13 Vaksiner hovedstrategi for å redusere rotavirus sykdom Rotateq (Merch) Bovin-human reassortant - pentavalent, G1-4, P[8] Levende, svekket Oral vaksine, 3 doser, minst 6 ukers intervall 100% beskyttelse mot alvorlig RVG Rotarix (GlaxoSmithKline, GSK) Human rotavirusstamme - monovalent stamme, G1P[8] Levende, svekket Oral vaksine, 2 doser 86-100 % beskyttelse mot alvorlig RVG  70 000 forsøkspersoner involvert i studiene av hver vaksine  SIKKERHET  ingen alvorlige bivirkninger ( spesielt tarminvaginasjon)  ingen betydelig virusutskillelse etter vaksinasjon

14 Aktiv overvåking av rotavirus i Norge Samarbeidsprosjekt mellom FHI, Ullevål, St. Olav og Haukeland

15 Bakgrunn Flere vaksinekandidater kommer til Europa/Norge  Norge må vurdere vaksinen i det nasjonale programmet Faktorer som påvirker behovet for vaksinen: -vaksinens sikkerhet og beskyttelse -sykdomsbyrde -økonomisk byrde

16 Mål kartlegge sykdomsbyrde: kartlegge antall barn < 5 år som må behandles for rotavirus sykdom ved sykehus eller primærhelsetjenesten i Norge Molekylær karakterisering av rotavirus: dekkes genotypene i Norge av de nye vaksinene

17 Status prøveinnsamling startet mars 2006 screening: antigenpåvisning ved ELISA (Dako) –gjøres ved Ullevål, St Olavs og Haukeland –enkel og rask –bra sensitivitet og spesifisitet ELISA positive prøver: molekylær karakterisering ved RT-PCR –gjøres ved FHI

18 Status 92 avføringsprøver er innsamlet i mars og april 59 ELISA positive (64%) molekylær karakterisering under etablering kvartalsrapport vil bli sendt til deltagende sykehus i begynnelsen av juni

19 Prosjektdeltagere ved FHI Elmira Isakbaeva, SMAO (prosjektleder) Preben Aavitsland, SMAO Hege Fremstad, SMVI Synnøve Myhre, SMVI

20

21 Inklusjonskriterier Sykehus Alle barn under 5 år med diaré < 7 dager som får behandling på sykehus. Som innlagt regnes også barn som blir på sykehus i bare noen timer. Barn som legges inn flere ganger skal inkluderes som nye tilfeller ved hver innleggelse. Primærhelsetjenesten Alle barn under 5 år som har konsultasjon hos fastlege på grunn av akutt gastroenteritt skal inkluderes i studien.

22 Studien er godkjent etisk komité opprettelse av forskningsbiobank ved FHI konsesjon fra datatilsynet avtale om overføring av humant biologisk materiale (UUS)


Laste ned ppt "Aktiv overvåking av rotavirus i Norge Kirsti Vainio Avd. for virologi, Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google