Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktiv overvåking av rotavirus i Norge Kirsti Vainio Avd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktiv overvåking av rotavirus i Norge Kirsti Vainio Avd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktiv overvåking av rotavirus i Norge Kirsti Vainio Avd
Aktiv overvåking av rotavirus i Norge Kirsti Vainio Avd. for virologi, Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 rotavirus forekomst vaksinene rotavirus studien

3 Rotavirus identifisert i 1973 kompleks virus partikkel - 70 nm
ds RNA genom fordelt på 11 segmenter ingen membran to ytter kapsid proteiner VP7 VP4 VP 7 ← VP4 VP 7; G genotype VP 4; P genotype Structure Rotaviruses are non-enveloped, icosahedral, with double capsid (figure 1). Their electron microscopic appearance shows a 60-80nm wheel with radiating spokes (Latin, rota = wheel) (figure 2). The rotavirus genome contains double stranded (ds) RNA in 11 segments that can be separated by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE). Major structural proteins Outer structural proteins - VP7 and VP4. VP4 is the viral hemagglutinin and forms spikes from the surface. Inner core structural proteins - VP 1, 2, 3, and 6. VP6 is an important antigenic determinant Groups

4 Klassifisering Tre humane serogrupper (A, B og C) gruppe A vanligst
videre klassifisering ved karakterisering av de ytre kapsid proteinene VP7 og VP4 vanligste rotavirus A: G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] og G9P[8] Dobbeltinfeksjoner kan føre til reassortanter  mulig nye G/P typer For å kartlegge rotavirusgenomet bør både VP4 og VP7 genet karakteriseres (P[8]G1, P[8]G3, P[8]G4, P[4]G2, P[8]G9) Klassifisering i grupper baseret på midtre kapsid protein VP6 VP7 og VP4 proteinene i ytre kapsid deler rotavirus videre inn i genotypene G og P 14 G typer og mer enn 20 P typer >90% av serotypene i menneske tilhører P[8]G1, P[8]G3 P[8]G4 P[8]G1 P[4]G2 (fra 1996) Dominerende G og P typer varierer innen regioner Serologiske tester som gjenkjenner overflateantigener har ført til inndeling i serotypene G (VP7 genet) og P (VP4 genet)

5 Rotavirus hovedsakelig kontakt- og dråpesmitte
inkubasjonstid 2-3 dager vandig diaré, feber, oppkast, dehydrering varer 4-7 dager Nosokomial spredning

6 Rotavirus vanligste årsak til alvorlig diaré hos barn < 5 år
de fleste barn under 5 år har gjennomgått en eller flere infeksjoner % av sykehusinnlagte diaréer nosokomial spredning vanlig

7 Rotavirus hovedårsak til sykehusinnleggelser av små barn med diaré
Utviklingsland Industriland Ukjent Parasitter Ukjent Rotavirus Rotavirus Andre bacteria Toxigenic Escherichia coli Kapikian AZ, Chanock RM Rotaviruses. In: Field Virology, 3rd ed. Philadelphia, USA. Lippincott-Raven:1659. Bacteria Adenovirus Adenovirus Astrovirus Norovirus Astrovirus Norovirus Kapikian AZ, Chanock RM Rotaviruses. In: Field Virology, 3rd ed. Philadelphia, USA. Lippincott-Raven:1659.

8 Global forekomst av rotavirus sykdom
Risiko Rotavirus gastroenteritt 1 : 285 1 : 58 1 : 5 1 : 1 600,000 dødsfall 2.3 million sykehusinnleggelser 24 million legebesøk 114 million episoder 5% of all deaths in children < 5 1 in 285 children will die of RV 5% av alle dødsfall bland barn < 5 år 1 av 285 barn vil dø av rotavirus

9 Global rotavirus dødelighet
Glass et al, 1997 Et punkt=1000 dødsfall

10 Antall sykehusinnleggelser av barn < 5 år med diaré per år
SF: RV årsak til 54% av sykehusinnleggelser av barn med diaré, 3% av alle barn blir innlagt pga. RV Norge ? European Rotavirus Journal Vol1 2005

11 Rotavirusinfeksjon i Norge
kun historiske data nominativt meldepliktig i MSIS fram til 1992 fram til 1992 ble det meldt ca. 187 tilfeller per år 74% barn < 2 år

12 Rotavirus positive prøver 1995-2005
Årlig rapporteres antall positive prøver for rotavirus fra landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier til FHI : totaltr 6547 pos prøver Ca per år Sesong variasjon; januar til juni MSIS-rapport nr. 20, 2006

13 Vaksiner hovedstrategi for å redusere rotavirus sykdom
Rotateq (Merch) Bovin-human reassortant - pentavalent, G1-4, P[8] Levende, svekket Oral vaksine, 3 doser, minst 6 ukers intervall 100% beskyttelse mot alvorlig RVG Rotarix (GlaxoSmithKline, GSK) Human rotavirusstamme - monovalent stamme, G1P[8] Levende, svekket Oral vaksine, 2 doser % beskyttelse mot alvorlig RVG Vaksinen skal: Etterligne immunitet oppnådd ved naturlig infeksjon Beskytte mot første rotavirus episode (den alvorligste) Beskytte mot alvorlig sykdom – ikke infeksjon forsøkspersoner involvert i studiene av hver vaksine SIKKERHET ingen alvorlige bivirkninger ( spesielt tarminvaginasjon) ingen betydelig virusutskillelse etter vaksinasjon

14 Aktiv overvåking av rotavirus i Norge
Samarbeidsprosjekt mellom FHI, Ullevål, St. Olav og Haukeland Samarbeidsprosjekt mellom Ullevål universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Haukeland sykehus, fastleger i Oslo og Folkehelseinstituttet (Divisjon for smittevern) Prosjektleder: Elmira Isakbaeva, SMAO Prosjektmedarbeidere fra FHI: Preben Aavitsland og Kirsti Vainio Sykdomsbyrde

15 Bakgrunn Flere vaksinekandidater kommer til Europa/Norge
Norge må vurdere vaksinen i det nasjonale programmet Faktorer som påvirker behovet for vaksinen: vaksinens sikkerhet og beskyttelse sykdomsbyrde økonomisk byrde Forventet effekt Gjennomførbarhet av vaksinasjonsstrategien Flere europeiske land har gjort beregninger av sykdomsbyrde/økonomisk byrde Det finnes ingen oversikt over forekomst av rotavirus gastroenteritt blant barn < 5 år i Norge

16 Mål kartlegge sykdomsbyrde: kartlegge antall barn < 5 år som må behandles for rotavirus sykdom ved sykehus eller primærhelsetjenesten i Norge Molekylær karakterisering av rotavirus: dekkes genotypene i Norge av de nye vaksinene hvor stor sykdomsbyrde rotavirus gastroenteritt er blant små barn i Norge viktig for å se om den nye vaksinen dekker serotypene som sirkulerer I Norge

17 Status prøveinnsamling startet mars 2006
screening: antigenpåvisning ved ELISA (Dako) gjøres ved Ullevål, St Olavs og Haukeland enkel og rask bra sensitivitet og spesifisitet ELISA positive prøver: molekylær karakterisering ved RT-PCR gjøres ved FHI Ca avføringsprøver over 2 år (WHO generic protokoll/Rotavirus Surveillance in Europe protokoll): VP7 genotyping ( serotypene G) VP4 genotyping ( serotypene P)

18 Status 92 avføringsprøver er innsamlet i mars og april
59 ELISA positive (64%) molekylær karakterisering under etablering kvartalsrapport vil bli sendt til deltagende sykehus i begynnelsen av juni

19 Prosjektdeltagere ved FHI
Elmira Isakbaeva, SMAO (prosjektleder) Preben Aavitsland, SMAO Hege Fremstad, SMVI Synnøve Myhre, SMVI

20

21 Inklusjonskriterier Sykehus Primærhelsetjenesten
Alle barn under 5 år med diaré < 7 dager som får behandling på sykehus. Som innlagt regnes også barn som blir på sykehus i bare noen timer. Barn som legges inn flere ganger skal inkluderes som nye tilfeller ved hver innleggelse. Primærhelsetjenesten Alle barn under 5 år som har konsultasjon hos fastlege på grunn av akutt gastroenteritt skal inkluderes i studien.

22 Studien er godkjent etisk komité
opprettelse av forskningsbiobank ved FHI konsesjon fra datatilsynet avtale om overføring av humant biologisk materiale (UUS)


Laste ned ppt "Aktiv overvåking av rotavirus i Norge Kirsti Vainio Avd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google