Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt utbruddsvarslingssystem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt utbruddsvarslingssystem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt utbruddsvarslingssystem
Hanne Eriksen på vegne av utbruddsgruppa, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)

2 MSIS og tuberkuloseregister forskriften
Kapittel 3. Varsling om smittsomme sykdommer     § Varsling om smittsomme sykdommer     § Helsepersonellets varslingsplikt     § Varsling om utbrudd av smittsom sykdom     § Varsling om utbrudd i helseinstitusjon av smittsom sykdom     § Varsling om overlagt spredning av smittestoffer     § Varsling om smitte fra utstyr mv.     § Varsling om smitte fra blodgiver     § Varsling om smitte fra helseinstitusjon     § Varsling om smitte fra næringsmidler     § 3-10 Varsling om smitte fra dyr

3 Hvilke utbrudd skal varsles på mistanke?
Varsler av utbrudd i helseinstitusjoner Varsler av andre typer utbrudd Næringsmiddelbårne Andre meldingspliktige sykdommer Andre særlig omfattende utbrudd eller utbrudd av andre særlig alvorlige sykdommer MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften §§3-3 og 3-4

4 Hvem skal varsle? Utenfor helseinstitusjoner I helseinstitusjoner
Leger og mattilsyn skal varsle kommunelegen Kommunelegen skal varsle fylkesmannen og FHI I helseinstitusjoner Sykehus* varsler til fylkesmannen og FHI kopi til det regionale helseforetakets kompetansesenter for sykehushygiene Kommunale helseinstitusjoner varsler til kommunelege og fylkesmannen kommunelegen varsler FHI FHI varsler Sosial- og helsedirektoratet ved alvorlige utbrudd * Og andre institusjoner omfattet av lov om spesialisthelsetjenesten §1-2

5 Hvorfor? Behov for bedre data om utbrudd i Norge
Omfang Smittestoff Årsaker Målrettede tiltak! I dag: utbrudd varsles, men oppdatert informasjon etter utbruddet er over mangler Internasjonale rapporteringskrav

6 Formål Web-basert tidligvarslingssystem
Mulighet for oppdatering etter utbruddet er over Ett felles system for Mattilsynet og Folkehelseinstituttet for næringsmiddelbårne utbrudd Register Brukerne får eget register over sine utbrudd Fremme lokalt samarbeid Nasjonalt register over alle utbrudd på FHI Oversikter over utbrudd tilgjengelig på

7 Hjemmeside

8 Informasjon på e-post Fornavn: hanne Etternavn: eriksen
Epost: Firma: fhi Adresse: eee Postnr: ee Poststed: 1212 Telefon: Telefaks: INFORMASJON Utbrudd_ID : 2005_haer_FJ0ME Beskrivelse : botulisme Innsykningsdato for første sykdomstilfelle : Innsykningsdato for foreløpig siste sykdomstilfelle : Antatt smittested : ørretskolen Kommune : Ørsta Land : Norge Hovedsymptomer : nevrologiske symptomer startet med oppkast Antall personer meldt syke : 7 Antall personer eksponert : 13 Er utbruddet i en helseinstitusjon : Nei Er dette et mistenkt næringsmiddelassosiert utbrudd : Ja Er utbruddet over : Ja Er kommunelegen i utbruddskommunen varslet : Ja Ønskes kontakt eller bistand fra Folkehelseinstituttet : Nei

9 Veileder for varsling av utbrudd

10 Utbrudd varslet til FHI 2004

11

12

13

14 Menyvalgene Nytt utbrudd – for varsling av et nytt utbrudd
Vis utbrudd – viser en oversikt over registrerte utbrudd – kan velge et utbrudd i listen for oppdatering Rapporter – ta ut standardrapporter Min Side – for å endre passord eller personopplysninger Logg ut

15 Nytt utbrudd – de ulike sidene
Første side: basis-opplysninger om utbruddet Side 1 Mistenkte smitteveier, smittestoff og –kilde og symptombilde Side 2 Næringsmiddelbårne utbrudd (ved mistanke nm s 0) Side 3 Drikkevannsbårne utbrudd ( ved mistanke vann s1) Side 4 Utbrudd i helseinstitusjoner (ved helseinst. s 0) Side 5 Laboratorieanalyser (pasienter, mat og miljø) Side 6 Tiltak, videre utredningsarbeid og ansvarlig for utredningen

16 Nytt utbrudd - førstesiden

17 Side 1

18 Vis utbrudd

19 Min side


Laste ned ppt "Nytt utbruddsvarslingssystem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google