Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Yrkesvaksiner - et forebyggende tiltak for vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer Smitteverndagene 2005 Overlege Ingrid Sivesind.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Yrkesvaksiner - et forebyggende tiltak for vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer Smitteverndagene 2005 Overlege Ingrid Sivesind."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Yrkesvaksiner - et forebyggende tiltak for vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer Smitteverndagene 2005 Overlege Ingrid Sivesind Mehlum Direktoratet for arbeidstilsynet

2 2 Vinklinger på smittevern Pasientvinkling Fokus på pasient...og helst skal vi unngå å bli smittet selv Smittevernloven Gir pasienten rettigheter Arbeidstakervinkling Fokus på personalet...og beskytter vi pasientene samtidig, er det fint Arbeidsmiljøloven Gir arbeidstakerne rettigheter

3 3 Forskrift om biologiske faktorer Formål (§ 1) Beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet Forebygge at arbeidstakerne utsettes for farer som kan oppstå ved at de eksponeres for biologiske faktorer i arbeidsmiljøet Virkeområde (§ 2) Gjelder virksomheter der arbeidstakerne eksponeres eller kan bli eksponert for biologiske faktorer i forbindelse med arbeidet Ansvar (§§ 4-19) Arbeidsgiver har ansvar for gjennomføring av forskriften Arbeidstaker skal medvirke

4 4 Kriterier for klassifisering i smitterisikogrupper (§ 6) Klassifisering er basert på infeksjonsfare Evne til å gi infeksjonssykdom hos mennesker Hvor alvorlig sykdommen er Risiko for spredning Vaksine og effektiv behandling Annen helsefare Giftvirkning Allergifremkallende

5 5 Fire smitterisikogrupper (§ 6) Gruppe 1 Gir sannsynligvis ikke sykdom hos mennesker (eks. hvite stafylokokker) Gruppe 2 Kan gi sykdom, lite smittefarlig, kan forebygges/behandles (eks. streptokokker) Gruppe 3 Fare for alvorlig, smittsom sykdom, kan forebygges/ behandles (eks. M. tuberculosis, Salmonella typhi) Gruppe 4 Fare for alvorlig, epidemisk sykdom, ingen vaksine/ behandling (eks. Ebolavirus, Variola)

6 6 Risikovurdering (§ 7) Hvilke biologiske faktorer kan arbeidstakerne bli eksponert for? Hvilke smitterisikogrupper tilhører disse biologiske faktorene? Hva er sannsynligheten for at eksponering skal skje? Hvilke infeksjonssykdommer eller andre helseskader kan de biologiske faktorene gi? Finnes det effektive tiltak eller behandling for å forebygge eller helbrede sykdommen eller helseskaden?

7 7 Forebyggende tiltak (§§ 8-19) Fjerne/erstatte farlig biologisk faktor Hygienetiltak Organisering og tilrettelegging Opplæring Kollektive vernetiltak Personlige vernetiltak Inneslutningstiltak Vaksinasjon Helseundersøkelser Beredskapsplan for ulykker og uhell

8 8 Tiltakstrappa – forebyggende tiltak Informasjon/opplæring (Stofferstatning) Arbeidsrutiner Innkapsling/inneslutningstiltak Ventilasjon Verneutstyr

9 9 Vernetiltak (§ 10) Verneutstyr Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler... (aml § 12) «Nest beste løsning» Kommer i tillegg til andre, kollektive tiltak, ikke istedenfor Ingen beskyttelse er 100 % sikker Gjelder også vaksiner

10 10 § 10 d) Vernetiltak - vaksinasjon ”Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for” Effektiv - gir god beskyttelse mot å bli smittet Sikker - uten vesentlig helserisiko Tilbud om vaksinasjon bør gis skriftlig og bør dokumenteres ”Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjonen”

11 11 Vaksinasjon ”Berørte arbeidstakere skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere” Vaksinasjon er frivillig Må ikke føre til falsk trygghet - kommer i tillegg til andre tiltak

12 12 Hvem skal tilbys vaksinasjon? ”På grunnlag av risikovurderingen skal arbeidsgiver tilby vaksinasjon” (kommentar til § 10 d) Eksempel på risikovurdering: Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet: ”Målgrupper for hepatitt B-vaksinasjon som dekkes av Folketrygden” Retningslinjer fra Helseregion Vest: ”Tilråding om hepatitt B-vaksinasjon av sjukehustilsette”

13 13 Risikovurdering Hva kan arbeidstakerne bli eksponert for? Hvor sannsynlig er det at eksponering kan skje? Hva slags sykdom kan eksponeringen gi – og hvor alvorlig? Finnes det effektive tiltak for å forebygge sykdom (eks. vaksine) eller behandling som kan helbrede den?

14 14 Målgrupper for hepatitt B-vaksinasjon som dekkes av Folketrygden (fra Folkehelseinst.) Gruppe E. Personer som utsettes for smittefare under utdanningen i Norge: Studenter i –medisin –operasjonssykepleie –anestesisykepleie –intensivsykepleie –jordmorfag –odontologi –tannpleie –bioingeniørfag

15 15 Tilråding om hepatitt B-vaksinasjon av sjukehustilsette (Retningslinjer fra Helseregion Vest) Operasjonsavdeling: Hjelpepleiar, assistentar oa. - Dersom dei utsettast for same risiko som operasjonssjukepleiar Akuttmottak: Portør. - Som regelmessig deltar i akuttbehandlinga av pasientar Ambulanse: Sjukepleiar, andre (redningsmann)

16 16 Hva med vaskeriansatte? Helseregion Vest hadde ikke med vaskeri. Risiko for stikkskade i et sykehusvaskeri Har ansatte på mottaket av betjeningstøy rett til tilbud om Hepatitt B-vaksine?

17 17 Gjenstander funnet i tøy på sykehusvaskeri

18 18 Diskusjon om retningslinjer Helsevesenets retningslinjer for vaksinasjon kan være mer restriktive enn forskriftens bestemmelser ”Er det uklart om vaksinasjon skal tilbys, bør arbeidsgiveren fremlegge saken for Arbeidstilsynet” ”Arbeidsgiveren bør ha retningslinjer for bruk av de vaksiner som er aktuelle for virksomheten. Dette bør dokumenteres”

19 19 Tilsyn - biologiske faktorer Hvilken risikovurdering er gjort i forhold til smittefare? Hvilke biologiske faktorer kan forekomme? - i hvilke arbeidssituasjoner (også rengjøring og vedlikehold)? - og hva er konsekvensen av smitte? Konklusjon av risikovurderingen – tiltak Hvilke tiltak er nødvendige (eks. opplæring, arbeidsrutiner, inneslutningstiltak, verneutstyr, vaksiner…)? Hvilke tiltak er gjennomført – hvilke skal gjennomføres? Hvilke tiltak er ikke gjennomført – og hvorfor ikke? Hvordan er avvikshåndteringen – rutiner for uhell – beredskapsplaner?

20 20 Holdninger til risiko Føre-var-holdning Indikasjoner på risiko (negative helseeffekter) Ikke nok kunnskap om risiko og/eller effekt av tiltak Anbefaler tiltak uten å avvente sikker viten Krav om god dokumentasjon Godt dokumentert risiko (negative helseeffekter) Godt dokumentert effekt av tiltak Hva er akseptabel risiko? - For hvem? Hva er godt nok?

21 21 Referanser Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (Forskrift om biologiske faktorer) (best.nr. 550) Veiledning om biologiske faktorer (best.nr. 549)

22 22 Informasjon fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets svartjeneste: 815 48 222 Arbeidstilsynets hjemmeside: www.arbeidstilsynet.no teksten til ”våre” lover, forskrifter og veiledninger mye nyttig informasjon om arbeid og arbeidsmiljø kan abonnere på nyheter


Laste ned ppt "1 Yrkesvaksiner - et forebyggende tiltak for vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer Smitteverndagene 2005 Overlege Ingrid Sivesind."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google