Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kliniske forhold, utredning og behandling ved SARS Arne Broch Brantsæter Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern 6. mai 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kliniske forhold, utredning og behandling ved SARS Arne Broch Brantsæter Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern 6. mai 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kliniske forhold, utredning og behandling ved SARS Arne Broch Brantsæter Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern 6. mai 2003

2 Disposisjon Etiologi Risiko for sykdom Klinisk bilde Diagnostikk Behandling

3 Risikogrupper for SARS Helsearbeidere Andre nærkontakter Alder –Eldre > 40 år –Barn og tenåringer lettere sykdomsbilde

4 Klinisk bilde Inkubasjonsperiode 2 - 10 dager –oftest 2-7 dager Smitter ikke i inkubasjonsperiode (?)

5 Kliniske stadier Prodromalstadiet (varer 3-7 dager) –feber, evt.frysninger og frostanfall –lettere luftveissymptomer –hodepine, uvelhet, myalgier –noen har diaré Respiratorisk stadium –Tørrhoste –Dyspné

6 Symptomer ved innleggelse –feber (100 %) –frysninger/frostanfall (73 %) –myalgi (61 %) –hoste (57 %) –hodepine (56 %) –svimmelhet (43 %) –ekspektorat (29 %) –sår hals (23 %) –forkjølelse (23 %) –kvalme/oppkast (20 %) –diaré (20 %) Lee N et al, NEJM 29 April 2003

7 Funn ved innleggelse Alle (?) feber (de fleste høyfebrile) Basale krepitasjoner over lunger Røntgen Lee N et al, NEJM 29 April 2003

8 Forløp og prognose Videre utvikling –forverring av røntgenfunn –80-90 % bedre på dag 6-7 Intensivavdeling 23 % –median 6,5 dager etter presentasjon Respirator 14 % Letalitet 4 % Lee N et al, NEJM 29 April 2003

9 Hematologiske prøver ved innleggelse Leukopeni (< 3.5 x 10 9 /l) Lymfopeni (< 1 x 10 9 /l) Trombocytopeni Cefotest forlenget D-dimer forhøyet Aktiverte lymfocytter % 34 70 45 43 45 15 Lee N et al, NEJM 29 April 2003

10 Biokjemiske prøver ved innleggelse ALAT forhøyet CK forhøyet LD forhøyet hyponatremi hypokalemi % 23 32 71 20 25 Lee N et al, NEJM 29 April 2003

11 SARS hos barn og unge Tenåringer klinikk som hos voksne –hyppig frostanfall, myalgi uttalte røntgenforandringer uttalt lymfopeni mindre smittsomhet enn voksne? ingen døde Barn mildere forløp –sjeldnere ledsagersymptomer røntgenforandringer lymfopeni mindre smittsomhet enn voksne? ingen døde Hon KLE et al, Lancet online 29 April 2003

12 Forløp og prognose Forverring etter ca én uke –Topuklet feberkurve –Diaré –Radiologisk og respiratorisk forverrelse 10/15 SARS-CoV i feces (PCR) etter 3 uker 9/19 SARS-CoV i nasopharynx (PCR) etter 3 uker Peiris JSM, Lancet in press

13

14 Risikofaktorer for intensivbehandling og død Univariat analyse høy alder mann CK økning LD økning nøytrofili hyponatremi Multivariat analyse høy alder LD økning nøytrofili Lee N et al, NEJM 29 April 2003

15 Obduksjonsfunn Makroskopisk konsolidering av lungevev tidlig fase –ødem, hyaline membraner organiseringsfasen –cellulære, fibromyxoide eksudater i luftholdig lungevev lymfocytær inflammasjon i interstitiet vakuolerte og multinukleære pneumatocytter

16 Lee N et al, NEJM 29 April 2003

17 Letalitet Lav hos barn unge 7-14 % hos voksne

18 Forslag til generell diagnostikk Blodprøver –hematologi (inkludert differensialtelling av leukocytter, trombocytter) –biokjemi (inkludert natrium, ALAT, LD, CK, CRP, cefotest, d-dimer) Lungerøntgen Blodgass/oksymetri

19 Forslag til mikrobiologisk diagnostikk www.fhi.no/tema/smittevern/sars/pasientprovetaking.html Mikrobiologi –blodkultur –serologi (Mycoplasma, Chlamydia, virus inkl. SARS CoV) husk rekonvalesensserum –luftveissekret virus (inkludert SARS-CoV PCR) bakterier –urin legionella- og pneumokokkantigen

20 Generell behandling Tenk på alternative diagnoser og behandle deretter Generell understøttende behandling

21 Behandling av SARS Ingen medikamenter med dokumentert effekt

22 Behandling av SARS Ribavirin? –canadiske myndigheter trakk godkjenning 27.4.2003 klinisk erfaring negative in vitro resultater bivirkninger –kun i kliniske undersøkelser Steroider?

23 Ubesvarte spørsmål Smittsomhet i inkubasjonsperiode Varighet av virusutskillelse Behandling

24 Oppsummering Godt definert sykdomsbilde, men mange differensialdiagnoser Dødelighet 7-14%, men langt de fleste overlever Ingen dokumentert behandling

25 Mer informasjon www.fhi.no


Laste ned ppt "Kliniske forhold, utredning og behandling ved SARS Arne Broch Brantsæter Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern 6. mai 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google