Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomføring av skadedyrbekjempelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomføring av skadedyrbekjempelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomføring av skadedyrbekjempelse
Avdeling for skadedyrkontroll – –

2 Hvem kan bekjempe? Alle mennesker på egen eiendom
For å tjene penger på andres eiendom kun de som er godkjente Andre kan være medhjelpere, men disse må være under oppsyn Avdeling for skadedyrkontroll – –

3 Bruk av bekjempelsesmidler (§3.2)
Plikt til å benytte det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan gi ønsket resultat (substitusjonsprinsippet) Kjemiske midler skal være forskriftsmessig merket Skal være godkjent i forhold til gjeldende regler Bare de som er gassingsledere kan benytte midler merket giftig og meget giftig Kjemiske midler skal ikke anvendes til forebygging mot skadedyr (forskriftens merknader) Avdeling for skadedyrkontroll – –

4 Kjemiske midler (SFT er tilsyn)
Riktig merking (fareklasser, s-setninger, r-setninger) Ingen godkjenning av bruken til de enkelte midlene (ulikt plantevernmidler) Folkehelseinstituttet gir ut en oversikt over midler som er på markedet. Denne er ikke komplett. Godkjenningsordning på trappene: Biociddirektivet i EU skal regulere bruken av midler også i Norge. Ferdig i 2010? Avdeling for skadedyrkontroll – –

5 Biologiske bekjempelsesmidler
Mikrobiologiske midler Egen deklarasjonsplikt forvaltet av SFT Kommer innunder biociddirektivet Bacillus thuringiensis brukes mot fluelarver i husdyrgjødsel og der fluer legger egg (husfluer) Makroorganismer Generelt må det søkes tillatelse hos Direktoratet for Naturforvaltning Unntaksliste Snylteveps og flue til bekjempelse av stikk- og husflue i husdyrgjødsel Ny forskrift kommer Avdeling for skadedyrkontroll – –

6 Metoder for skadedyrbekjempelse
Forebygging renhold, sikring, tetting, endring i driftsformer, generelt vedlikehold og lignende Overvåkning bruk av feromonfeller, klisterfeller, giftfri åte (rotter/mus/maur/kakerlakker) Mekaniske feller eller innretninger Klappfeller, lysfeller, duesikring, luftstrømmer og lignende Avdeling for skadedyrkontroll – –

7 Metoder for skadedyrbekjempelse
Kulde og varme innendørslevende arter (tropiske og subtropiske) dør om de utsettes for -18 °C eller kaldere i 30 minutter Temperaturer over 55 °C i 30 minutter tar liv av alle insekter Tid og temperatur henger sammen Kjernetemp Kunstig atmosfære Pakking av matvarer Kjemiske midler Pulver (spres lett), sprøytemidler (flere formuleringer), åter Biologiske organismer Snylteveps, bakterier Avdeling for skadedyrkontroll – –

8 Integrert skadedyrbekjempelse
Inspeksjon Identifikasjon Terskelverdier Bruk av to eller flere metoder for bekjempelse Etterkontroll Avdeling for skadedyrkontroll – –

9 Metoder for bekjempelse
Mange veier til målet Skadedyrbekjemperne har plikt til å benytte de metodene som gir minst skadevirkning og som kan gi ønsket resultat Avdeling for skadedyrkontroll – –

10 Feil Bekjempelse av innbilte insekter
Oppdragsgiver har innbilte insektplager Prikking i hud, ser dyr som kommer ut av hodebunnen Bekjemperen foretar en sprøyting – med vann eller kjemikalier for å berolige oppdragsgiver Avdeling for skadedyrkontroll – –

11 Feil Bekjempelse av utdødd angrep Slike angrep krever nøye inspeksjon
Gamle hull etter stripet borebille eller husbukk oppdages ”plutselig” Oppdragsgiver vil ha gjort noe med problemet umiddelbart Skadedyrbekjemperen sprøyter treverket Slike angrep krever nøye inspeksjon Bekjempelse av blåbukk og myk borebille Kun overfladisk skade Avdeling for skadedyrkontroll – –

12

13 Feil Bekjempe ved nesten ingen dyr Terskelverdier er viktig!
Det er sett en rotte/mus, maur, et nytt hull etter et treskadedyr, tre melmøll, eller andre insekter i meget lavt antall Bekjemperen velger å sette i gang en bekjempelse med kjemikalier (legge ut rotte/musegift, sprøyte mot maur, gasse eller sprøyte hus, gasse møller osv) Terskelverdier er viktig! Avdeling for skadedyrkontroll – –

14 Feil Ufokusert behandling av stokkmaur
Det er konstatert stokkmaur i hus eller hytte Bekjemperen velger å bore hull i alle veggene og sprøyte inn et kjemiskt middel Anvender store mengder av kjemikalier, gjerne over 10 liter Det er reirene som skal bekjempes! Avdeling for skadedyrkontroll – –

15

16 Feil Forebyggende bruk av gift
Et næringsbygg, en institusjon, menneskebolig eller lignende opplever et maur- eller rotte/muse-problem ett år Skadedyrbekjemperne selger avtale om å legge ut rotte/musegift eller å sprøyte i flere år. Dette skjer uavhengig av om det er dyr tilstede. Forebyggende avtaler er bra, men de skal ikke inkludere kjemikalier. Avdeling for skadedyrkontroll – –

17 Feil Bruke gift uten å gjøre andre tiltak som er helt nødvendige for resultatet Det er kakerlakker eller rotter i et hus, en boligblokk, et næringsbygg eller lignende Skadedyrbekjemperne kommer med sprøytekanna eller rotte/musegift og behandler uten og sørge for vasking, fjærning av søppel osv. Problemet vil vedvare, mindre effekt av behandling Avdeling for skadedyrkontroll – –

18 Feil Å ikke ta ekstra forholdsregler i skole og barnehager
Utlegging av utilstrekkelig sikret rotte/musegift eller åte mot maur Sprøyting mot maur i sandkasser Sprøyte der det forekommer utildekkede næringsmidler Næringsmiddelbedrifter, butikker, melkerom, restauranter Avdeling for skadedyrkontroll – –

19 Feil Bekjempe skadedyr med kjemikalier når de bekjempes best med andre metoder Eks. fleskeklanner, brun pelsbille, klesmøll, museumsbille, støvlus, skadedyr i matvarer Bekjempelsen bør i disse tilfellene foregå ved støvsuging, fjerning av matkilder til skadedyrene, frysing eller oppvarming av infiserte objekter se: Det vil alltid kunne finnes unntak for en regel, men da bør bekjemperen begrunne dette (understreke det i protokollen) Avdeling for skadedyrkontroll – –

20 Feil Bruk av pulver løst inne i hus eller på andre steder hvor spredning ikke kan begrenses Eks. bekjempelse av maur med pulver langs lister, bruk av kontaktpulver mot rotter/mus på gulv Middel i pulverform spres lett og har ofte høy konsentrasjon av aktivt stoff Avdeling for skadedyrkontroll – –

21 Plikt til å føre protokoll (§3.5 )
Alle skadedyrbekjempere har plikt til å føre en protokoll Tilsynsmyndighet kan til enhver tid be om å få innsyn i protokollen Protokollen skal inneholde: Tidspunkt for tiltak, sted, eier, oppdragsgiver, anvendt middel, kvantum, metode, resultat, hvilken type skadedyr, nabovarsel og eventuelle skader. Samme informasjon skal gis til oppdragsgiver Dette gjøres ofte ikke Avdeling for skadedyrkontroll – –

22 Plikt til å føre protokoll
Anvendt middel handelsnavn, aktivt stoff, konsentrasjon av aktivt stoff i bruksblanding, løsemiddel Kvantum Mengde av bruksblanding Metode Hvordan er et kjemisk middel brukt, hvor er det anvendt? Bruk av andre ikke-kjemiske metoder (klappfeller, frysebehandling, lysfeller, snylteveps og lignende) Andre tilleggsbehandlinger som støvsuging, vask, sikring og lignende Avdeling for skadedyrkontroll – –

23 Plikt til å føre protokoll
Resultat Umiddelbart resultat om mulig, resultat fra etterkontroll med dato. Hvilket skadedyr? Nøyaktig identifisering er nødvendig. Hva er identifiseringen basert på? (spor, dyret selv, bruk av feromonfeller eller annet deteksjonsutstyr Hvor stort er angrepet? Nabovarsel Skader av tiltaket Utilsiktet søl, ødeleggelse av bygningsdeler eller lignende Avdeling for skadedyrkontroll – –

24 Oppsummering Substitusjonsprinsippet Ikke kjemisk forebygging
Det finnes mange bekjempelsesmetoder, ikke bare kjemikalier! Skadedyrbekjempere har plikt til å føre protokoll over bekjempelser og tilsynsmyndighet innsynsrett i denne Å beskytte folk mot kjemikalier og unyttig bekjempelse kan være vel så viktig som å få utryddet skadedyrene Avdeling for skadedyrkontroll – –


Laste ned ppt "Gjennomføring av skadedyrbekjempelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google