Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – Gjennomføring av skadedyrbekjempelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – Gjennomføring av skadedyrbekjempelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Gjennomføring av skadedyrbekjempelse

2 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Hvem kan bekjempe? Alle mennesker på egen eiendom For å tjene penger på andres eiendom –kun de som er godkjente –Andre kan være medhjelpere, men disse må være under oppsyn

3 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Bruk av bekjempelsesmidler (§3.2) Plikt til å benytte det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan gi ønsket resultat (substitusjonsprinsippet) Kjemiske midler –skal være forskriftsmessig merket –Skal være godkjent i forhold til gjeldende regler Bare de som er gassingsledere kan benytte midler merket giftig og meget giftig Kjemiske midler skal ikke anvendes til forebygging mot skadedyr (forskriftens merknader)

4 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Kjemiske midler (SFT er tilsyn) Riktig merking (fareklasser, s- setninger, r-setninger) Ingen godkjenning av bruken til de enkelte midlene (ulikt plantevernmidler) Folkehelseinstituttet gir ut en oversikt over midler som er på markedet. Denne er ikke komplett. Godkjenningsordning på trappene: Biociddirektivet i EU skal regulere bruken av midler også i Norge. Ferdig i 2010?

5 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Biologiske bekjempelsesmidler Mikrobiologiske midler –Egen deklarasjonsplikt forvaltet av SFT –Kommer innunder biociddirektivet –Bacillus thuringiensis brukes mot fluelarver i husdyrgjødsel og der fluer legger egg (husfluer) Makroorganismer –Generelt må det søkes tillatelse hos Direktoratet for Naturforvaltning –Unntaksliste –Snylteveps og flue til bekjempelse av stikk- og husflue i husdyrgjødsel –Ny forskrift kommer

6 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Metoder for skadedyrbekjempelse Forebygging –renhold, sikring, tetting, endring i driftsformer, generelt vedlikehold og lignende Overvåkning –bruk av feromonfeller, klisterfeller, giftfri åte (rotter/mus/maur/kakerlakker) Mekaniske feller eller innretninger –Klappfeller, lysfeller, duesikring, luftstrømmer og lignende

7 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Metoder for skadedyrbekjempelse Kulde og varme –innendørslevende arter (tropiske og subtropiske) dør om de utsettes for -18 °C eller kaldere i 30 minutter –Temperaturer over 55 °C i 30 minutter tar liv av alle insekter –Tid og temperatur henger sammen –Kjernetemp Kunstig atmosfære –Pakking av matvarer Kjemiske midler –Pulver (spres lett), sprøytemidler (flere formuleringer), åter Biologiske organismer –Snylteveps, bakterier

8 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Integrert skadedyrbekjempelse Inspeksjon Identifikasjon Terskelverdier Bruk av to eller flere metoder for bekjempelse Etterkontroll

9 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Metoder for bekjempelse Mange veier til målet Skadedyrbekjemperne har plikt til å benytte de metodene som gir minst skadevirkning og som kan gi ønsket resultat

10 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Feil Bekjempelse av innbilte insekter –Oppdragsgiver har innbilte insektplager Prikking i hud, ser dyr som kommer ut av hodebunnen –Bekjemperen foretar en sprøyting – med vann eller kjemikalier for å berolige oppdragsgiver

11 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Feil Bekjempelse av utdødd angrep –Gamle hull etter stripet borebille eller husbukk oppdages ”plutselig” –Oppdragsgiver vil ha gjort noe med problemet umiddelbart –Skadedyrbekjemperen sprøyter treverket Slike angrep krever nøye inspeksjon Bekjempelse av blåbukk og myk borebille –Kun overfladisk skade

12

13 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Feil Bekjempe ved nesten ingen dyr –Det er sett en rotte/mus, maur, et nytt hull etter et treskadedyr, tre melmøll, eller andre insekter i meget lavt antall –Bekjemperen velger å sette i gang en bekjempelse med kjemikalier (legge ut rotte/musegift, sprøyte mot maur, gasse eller sprøyte hus, gasse møller osv) Terskelverdier er viktig!

14 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Feil Ufokusert behandling av stokkmaur –Det er konstatert stokkmaur i hus eller hytte –Bekjemperen velger å bore hull i alle veggene og sprøyte inn et kjemiskt middel –Anvender store mengder av kjemikalier, gjerne over 10 liter Det er reirene som skal bekjempes!

15

16 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Feil Forebyggende bruk av gift –Et næringsbygg, en institusjon, menneskebolig eller lignende opplever et maur- eller rotte/muse-problem ett år –Skadedyrbekjemperne selger avtale om å legge ut rotte/musegift eller å sprøyte i flere år. Dette skjer uavhengig av om det er dyr tilstede. –Forebyggende avtaler er bra, men de skal ikke inkludere kjemikalier.

17 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Feil Bruke gift uten å gjøre andre tiltak som er helt nødvendige for resultatet –Det er kakerlakker eller rotter i et hus, en boligblokk, et næringsbygg eller lignende –Skadedyrbekjemperne kommer med sprøytekanna eller rotte/musegift og behandler uten og sørge for vasking, fjærning av søppel osv. –Problemet vil vedvare, mindre effekt av behandling

18 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Feil Å ikke ta ekstra forholdsregler i skole og barnehager –Utlegging av utilstrekkelig sikret rotte/musegift eller åte mot maur –Sprøyting mot maur i sandkasser Sprøyte der det forekommer utildekkede næringsmidler –Næringsmiddelbedrifter, butikker, melkerom, restauranter

19 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Feil Bekjempe skadedyr med kjemikalier når de bekjempes best med andre metoder –Eks. fleskeklanner, brun pelsbille, klesmøll, museumsbille, støvlus, skadedyr i matvarer –Bekjempelsen bør i disse tilfellene foregå ved støvsuging, fjerning av matkilder til skadedyrene, frysing eller oppvarming av infiserte objekter se: www.fhi.no/skadedyr Det vil alltid kunne finnes unntak for en regel, men da bør bekjemperen begrunne dette (understreke det i protokollen)

20 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Feil Bruk av pulver løst inne i hus eller på andre steder hvor spredning ikke kan begrenses –Eks. bekjempelse av maur med pulver langs lister, bruk av kontaktpulver mot rotter/mus på gulv –Middel i pulverform spres lett og har ofte høy konsentrasjon av aktivt stoff

21 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Plikt til å føre protokoll (§3.5 ) Alle skadedyrbekjempere har plikt til å føre en protokoll Tilsynsmyndighet kan til enhver tid be om å få innsyn i protokollen Protokollen skal inneholde: –Tidspunkt for tiltak, sted, eier, oppdragsgiver, anvendt middel, kvantum, metode, resultat, hvilken type skadedyr, nabovarsel og eventuelle skader. Samme informasjon skal gis til oppdragsgiver –Dette gjøres ofte ikke

22 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Plikt til å føre protokoll Anvendt middel –handelsnavn, aktivt stoff, konsentrasjon av aktivt stoff i bruksblanding, løsemiddel Kvantum –Mengde av bruksblanding Metode –Hvordan er et kjemisk middel brukt, hvor er det anvendt? –Bruk av andre ikke-kjemiske metoder (klappfeller, frysebehandling, lysfeller, snylteveps og lignende) –Andre tilleggsbehandlinger som støvsuging, vask, sikring og lignende

23 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Plikt til å føre protokoll Resultat –Umiddelbart resultat om mulig, resultat fra etterkontroll med dato. Hvilket skadedyr? –Nøyaktig identifisering er nødvendig. –Hva er identifiseringen basert på? (spor, dyret selv, bruk av feromonfeller eller annet deteksjonsutstyr –Hvor stort er angrepet? Nabovarsel Skader av tiltaket –Utilsiktet søl, ødeleggelse av bygningsdeler eller lignende

24 Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – skadedyr@fhi.no Oppsummering Substitusjonsprinsippet Ikke kjemisk forebygging Det finnes mange bekjempelsesmetoder, ikke bare kjemikalier! Skadedyrbekjempere har plikt til å føre protokoll over bekjempelser og tilsynsmyndighet innsynsrett i denne Å beskytte folk mot kjemikalier og unyttig bekjempelse kan være vel så viktig som å få utryddet skadedyrene


Laste ned ppt "Avdeling for skadedyrkontroll – 22 04 22 00 – Gjennomføring av skadedyrbekjempelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google