Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region MRSA – utbrudd Overhalla kommune 2003/2004 Smitteverndagene 2005 Per W. Tvete Kommuneoverlege MNR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region MRSA – utbrudd Overhalla kommune 2003/2004 Smitteverndagene 2005 Per W. Tvete Kommuneoverlege MNR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region MRSA – utbrudd Overhalla kommune 2003/2004 Smitteverndagene 2005 Per W. Tvete Kommuneoverlege MNR

2 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Problemstilling –Som smittevernlege: –Telefon fra mikrobiologisk avdeling: pos. MRSA i dyrkning av sårsekret på pasient ved sykeheimen! Hvilke tiltak iverksettes ?

3 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Overhalla kommune Ca. 3500 innbyggere, lokalisert i Namdalen i Nord- Trøndelag Sykeheimen: –39 sengeplasser –4 avdelinger –2 langtidsavdelinger –rehabiliteringsavdeling –senildemensavdeling

4 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Historikk 2003 –Mars: MRSA tilfeldig oppdaget i sår hos pasient på rehab. »Smitteoppsporing – sykehus, familie, helsepersonell på avdelingen resultatløs »Pasienten behandles etter kontakt med mikrobiologen St. Olav. –Juli: Nytt tilfelle fra sår hos annen pasient på rehab. –August: MRSA i sår hos pasient nr 3. på dementavd. –August: screening alle pasienter sykeheimen og dagsenter, samt alle ansatte.

5 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region SmittetilfellePasient id.AvdelingLokalisasjonUtfall etter beh. 1Pasient nr. 1RehabiliteringInfisert i sår 2Pasient nr. 2RehabiliteringInfisert i sårNeg. 3Pasient nr. 1ResidivInfisert i sårMors tilfeldig 4Pasient nr. 3Senil-dementInfisert i sårNeg. Screening første gang 5Pasient nr. 4LangtidBærer 6Pasient nr. 5LangtidBærer 7Pasient nr. 6LangtidBærer 8Pasient nr. 7DagpasientInfisert i sår

6 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Prosedyrer pasient Prøvetakning –Nesebor, perineum, defekt hud, innstikksteder for dren, kateter, trakeostoma etc. –To prøvesett med 1-2 timers mellomrom

7 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Tiltak ved pos. funn –Skal helst isoleres i enerom, med forgang, toalett og dekontaminator, evt. en hel avdeling skal isoleres. –Rombundet utstyr. –Personalbekledning i isolat skal bestå av kirurgisk munnbind, smittefrakk og hansker mens behandlingen foregår.

8 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Behandling og sanering (Overhalla) –Clindamycin (Dalacin®) 300 mg x 3 i fem dager. –Mupirocin (Bactroban nasal  ) nesesalve x 2 i fem dager. –Klorhexidin (Hibiscrub  ) vask av kroppen x 1 i fem dager. –Daglig skifte av klær og sengetøy i fem dager.

9 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Oppfølging etter sanering –Tre dager etter avsluttet sanering tas tre sett med prøver med 1-2 dagers mellomrom. –Opphev isolering hvis disse er negative. –Kontroll etter 3 og 6 måneder, to prøvesett.

10 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Prosedyrer personale –Nytilsatte fra utlandet –Prøven skal tas med en steril vattpensel fuktet i fys. saltvann eller sterilt vann. –Det skal tas prøver av personale i nesebor og defekt hud (sår, eksem, puss, etc.) –Prøve fra perineum dersom positiv prøve i nese eller hud. –To prøvesett med 1-2 timers mellomrom. –Prøvesvar fra utlandet godtas ikke unntatt der detaljer er kjent og funnet i orden. –6 mnd karantene fra pasientkontakt ved pos. funn

11 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Status høsten 2004 –Overhalla sykeheim Samlet: –Dement - avd: 2/8 pasienter sår eller bærertilstand –Øvrig: 7/43 sår eller bærertilstand –Hjemmebasert omsorg: –2/13 pas. sår eller bærertilstand –Ingen ansatte smittet eller bæretilstand !

12 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region –2 bærere med residiv, ellers alle sanert etter en behandling –4 av pasientene er døde – andre årsaker –Siste pos. prøve: 29/2- 2004 (2 pas.) –Nytt tilfelle i hjemmebasert omsorg i august. –Ny stamme – smittested ukjent – bakterien påvist bl.a. i innstikksted etter angiografi. Pasienten døde på sykehus av annen årsak. 3/9 -2004: Karantenetiltak opphevet !

13 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Konsekvenser for pasienten –Isoleringstiltak I institusjonen –Redusert sosial kontakt – pasienter/personale –Konsekvenser ved omgang pårørende Andre institusjoner (2.linjetjeneste) –Isoleringstiltak ved innleggelse Nødvendig helsehjelp? –Returnert uten undersøkelse fra rtg-avd, manglende klinisk undersøkelse ved polikliniske vurderinger –Redusert tannhelsetilbud.

14 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Medikaliseringen/hygienetiltak Hjemmeboende pasienter Isoleringstiltak overfor pårørende/hjemmebasert omsorg ? Nødvendig helsehjelp? –2. linje? –Legevakt? Økonomiske konsekvenser. –Medikamenter dekkes etter § 4 (allmennfarlige smittsomme sykdommer) –Hva med nødvendig smittevernutstyr/desinfeksjonsmidler ? »Skal dette forsåes som legemiddel etter § 4 ?

15 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Konsekvenser for sykeheimen Pasienter/ansatte –Underlagt karantene overfor andre helseinstitusjoner i minimum 6 mnd etter siste positive prøve –Nye rutiner ved utveksling pasienter med 2.linjetjenesten –Store problemer med vikariater/korttidsleie av helsepersonell –Redusert studentutplassering Praktiske konsekvenser –Merarbeid på isolasjons/hygienetiltak –Merarbeid med screening pasienter/personale »Økt sykefravær hos personalet pga avtale om screening av disse ved henvisning til 2. linjetjenesten

16 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Konsekvenser for kommunen Økt resursforbruk i kommunehelsetjenesten Prøvetaking i fm screening helsepersonell Fortregning av behandlingskapasitet som følge av økt sykmeldingsbehov – behov for individuell rådgivning Økonomiske: Sum merforbruk av utstyr og medisiner pr.01.09.04 ca. kr 380.000,- (Overhalla)

17 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner. ” Det regionale helseforetaket skal sørge for at det tilbys nødvendig sykehushygienisk bistand til kommunale helseinstitusjoner innen helseregionen.” Sykehusets erfaringer: Kort tid mellom utbrudd i 3 institusjoner, deriblant Sykehuset Namsos. –Smitteangst. –Hysteri –Omfang –Årsak –Syndebukker Tilgjengelighet for råd –Helsepersonell –Pasienter –Pårørende –Taushetsplikt

18 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region Utfordringer Institusjon –Gode hygienerutiner (Spritvasking av hender) –Hyppige dyrkninger sår –Gode meldesystemer til samarbeidspartnere ved funn MRSA –Nødvendig med karantene ansatte / pårørende ? Hjemmeværende –Raskt økende antall –Ulike stammer Behandling som ved institusjon. Hygienetiltak/isolering –Helsepersonell? –Pårørende? Hvem betaler ? Kommune? Pasient? Trygden?


Laste ned ppt "Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Region MRSA – utbrudd Overhalla kommune 2003/2004 Smitteverndagene 2005 Per W. Tvete Kommuneoverlege MNR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google