Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Syfilis Harald Moi Olafiaklinikken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Syfilis Harald Moi Olafiaklinikken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Syfilis Harald Moi Olafiaklinikken

2 Syfilis – lues venera Spredte seg hurtig over Europa fra slutten av og begynnelsen av 1500-tallet Årsak Treponema pallidum – en spiralformet bakterie som ikke kan dyrkes

3 Dermatologi og venereologi
Sammenkoblingen av de to spesialitetene har sin opprinnelse i syfilidologien

4

5 Ulike nærbeslektede spirocheter
Borrelia Borrelia vincentis - Vincents angina Borrelia burgdorferii Lyme disease, erythema migrans, borrelliose Treponema Treponema pallidum Venerisk syfilis, endemisk syfilis (radesyke) Treponema pertenue - Yaws Treponema carateum – Pinta

6 Forekomst av syfilis Ca 12 millioner tilfeller per år
per år i Russland for 7-8 år siden

7 Syfilis i Norge, Sverige, Danmark og Finland per innbyggere, Grønland per 1000 innbyggere, 1951 til 2002

8 Syfilis i Norge, Sverige, Danmark og Finland per 100 000 innbyggere, 1990 til 2002

9 Antall tilfeller av primær, sekundær og tidlig latent syfilis i Norge 1993-2001 etter smittemåte

10 Number of cases of syphilis in 2000 per 100,000 inhabitants
Source: * or earlier

11 Stadier av syfilis – tidsforløp
Primær syfilis 3 uker (2-12 uker) Ufullstendig antibiotikakur kan føre til lenger inkubasjonstid Sekundær syfilis 8 uker (6-16 uker) Svært forskjellig forløp, kan imitere de fleste hudsykdommer. Residiverende forløp opp til 2 år Latent syfilis Positiv serologi uten symptomer Sen latent > 1 (2) år etter smitte

12 Syfilis i første stadium
Typisk bruskartet konsistens i bunnen av såret. Lite smerter

13 Typisk maculøst utslett. Roseola
Syfilis stadium 2 ”Psoriasis” Typisk maculøst utslett. Roseola

14 Syfilis stadium 2

15 Syfilis stadium 2 Condylomata lata Mucøse plakk - gane

16 Latent syfilis Positiv serologi uten kliniske symptomer hos person som ikke har fått behandling for syfilis Tidlig latent: under et år etter smitte Sen latent: over et år etter smitte

17 Syfilis stadium 3 Malign Benign Cardiovasculær syfilis Neurosyfilis
Kan føre til aortaaneurisme Neurosyfilis Benign Gumma – plasmacelleinfiltrater i hud, underhud og knokler

18 Syfilis stadium 3 – gumma

19 Congenital syfilis Kan smitte fra mor til barn under hele graviditeten. Smittsomheten til foster avtar etter 6-8 år Behandling av moren før 3-4 graviditetsmåned helbreder fosteret Risiko for senskader eller fosterdød ved senere behandling eller behandling etter fødsel

20 Smittemåter Seksuelt: I første og andre stadium fra slimhinne eller fuktige hudlesjoner Blod: ved blodoverføring eller sprøytedeling Fra mor til barn: Transplacentær overføring: Nær 100% i første og annet stadium. Minskende i latensstadium og liten risiko etter 8 år Sosial: Endemisk syfilis ved dårlig hygiene

21 Smittsomhet av T pallidum
Penetrerer mikrolesjoner i slimhinne eller hud Smittsomhet 20-30% ved en eksposisjon I første stadium forøker bakterien seg lokalt i subcutis og dreneres til regionale lymfekjertler I andre stadium sprer bakterien seg hematogent till indre organ. Dog sjeldent til sentrale nervesystem

22 Diagnose av syfilis Klinikk Serologi Mikroskopi PCR:
Non-treponemale antistoffer - cardiolipinantistoffer Treponemale antistoffer Mikroskopi Mørkefeltmikroskopi fra fuktig primær eller sekundær lesjon – Spesialistoppgave PCR: Noen laboratorier tilbyr PCR for T pallidum fra sårsekret eller lymfekjertelbiopsi

23 Non-treponepale tester
Bruker cardiolipin som antigen. Enkle og billige, men må konfirmeres Høy sensitivitet og lav spesifisitet Brukes som screening og oppfølging av behandlingseffekt Wassermann – komplementbindingstest: Opprinnelig test VDRL: Venereal disease laboratory test RPR: Rapid Plasma Reagin Test Sysmic mm

24 Spesifikke (treponemale) tester
Bruker treponema pallidum (TP) som antigen Høy sensitivitet og spesifisitet TPPA: TP particle agglutinasjons test TPHA: TP hemaglutinasjons test EIA: Enzyme immuno assay EIA brukes nå ofte som screeingtest

25 Praktiske råd for diagnose
Antistoffer kan påvises en til to uke etter at sår oppstår Serologi alltid positiv i stadium 2 og i latent stadium Høyt antistofftiter i stadium 2 kan forårsake prosone-fenomen med non-treponemale tester Uventet positiv serologi uten symptomer kan være vanskelig å bedømme Spesialistoppgave IgM kan persistere i flere år etter smitte

26 Positiv syfilistest – hva gjøre?
Anamnese Tidligere kjent syfilis – tidligere anibiotikabehandling? Sår, utslett i anamnesen? Hva med partner? Smittetidspunkt? Titer? Non-reponemal titer? IgM pos? Nevrologiske eller oftalmologiske symptomer eller tegn? Thoraxrtg – aneurisme? Ved tvil: henvisning til venereolog eller infeksjonsmedisiner

27 Behandling av tidlig syfilis
Tidlig syfilis: Primær, sekundær og tidlig latent (< 1 år) Benzathinpenicillin 2,4 mill enh x 1-2 med en ukes mellomrom Gravide skal ha minst to injeksjoner Kontroll 6, 12 og 24 måneder etter behandling

28 Behandling ved penicillinallerrgi
Tidlig syfilis Doxycyclin 100 mg x 2 i 14 dager Azithromycin 500 mg daglig i 10 dager Ikke sikkert dokumentert: Azithromycin 2 gram som engangsdose

29 Behandling ved penicillinallergi og graviditet
Overveie muligheter for desensibilisering Test for å ev. avkrefte pc allergi Siste alternativ: Erytromycin 500 mg x 4 i 14 dager

30 Behandling av hiv-positive
3 injeksjoner med Benzathinpc Tettere oppfølging etter behandling

31 Indikasjon for spinalpunksjon
Nevrologiske eller oftalmologiske symptomer eller tegn Tegn til aktiv benign tertiær syfilis Behandlingssvikt: Hvis non-treponemal titer ikke reduseres med minst 2 trinn etter bhandling Ev ved non-treponemal titer >32


Laste ned ppt "Syfilis Harald Moi Olafiaklinikken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google