Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Syfilis Harald Moi Olafiaklinikken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Syfilis Harald Moi Olafiaklinikken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Syfilis Harald Moi Olafiaklinikken

2 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Syfilis – lues venera  Spredte seg hurtig over Europa fra slutten av 1400- og begynnelsen av 1500-tallet  Årsak  Treponema pallidum – en spiralformet bakterie som ikke kan dyrkes

3 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Dermatologi og venereologi Sammenkoblingen av de to spesialitetene har sin opprinnelse i syfilidologien

4 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo

5 Ulike nærbeslektede spirocheter  Borrelia  Borrelia vincentis - Vincents angina  Borrelia burgdorferii  Lyme disease, erythema migrans, borrelliose  Treponema  Treponema pallidum  Venerisk syfilis, endemisk syfilis (radesyke)  Treponema pertenue - Yaws  Treponema carateum – Pinta

6 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Forekomst av syfilis  Ca 12 millioner tilfeller per år  300 000 per år i Russland for 7-8 år siden

7 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Syfilis i Norge, Sverige, Danmark og Finland per 100 000 innbyggere, Grønland per 1000 innbyggere, 1951 til 2002

8 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Syfilis i Norge, Sverige, Danmark og Finland per 100 000 innbyggere, 1990 til 2002

9 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Antall tilfeller av primær, sekundær og tidlig latent syfilis i Norge 1993-2001 etter smittemåte

10 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Number of cases of syphilis in 2000 per 100,000 inhabitants Source: http://www.epinorth.org * or earlier

11 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Stadier av syfilis – tidsforløp  Primær syfilis  3 uker (2-12 uker)  Ufullstendig antibiotikakur kan føre til lenger inkubasjonstid  Sekundær syfilis  8 uker (6-16 uker)  Svært forskjellig forløp, kan imitere de fleste hudsykdommer. Residiverende forløp opp til 2 år  Latent syfilis  Positiv serologi uten symptomer  Sen latent > 1 (2) år etter smitte

12 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Syfilis i første stadium Typisk bruskartet konsistens i bunnen av såret. Lite smerter

13 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Syfilis stadium 2 Typisk maculøst utslett. Roseola ”Psoriasis”

14 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Syfilis stadium 2

15 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Syfilis stadium 2 Mucøse plakk - gane Condylomata lata

16 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Latent syfilis  Positiv serologi uten kliniske symptomer hos person som ikke har fått behandling for syfilis  Tidlig latent: under et år etter smitte  Sen latent: over et år etter smitte

17 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Syfilis stadium 3  Malign  Cardiovasculær syfilis  Kan føre til aortaaneurisme  Neurosyfilis  Benign  Gumma – plasmacelleinfiltrater i hud, underhud og knokler

18 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Syfilis stadium 3 – gumma

19 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Congenital syfilis  Kan smitte fra mor til barn under hele graviditeten. Smittsomheten til foster avtar etter 6-8 år  Behandling av moren før 3-4 graviditetsmåned helbreder fosteret  Risiko for senskader eller fosterdød ved senere behandling eller behandling etter fødsel

20 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Smittemåter  Seksuelt: I første og andre stadium fra slimhinne eller fuktige hudlesjoner  Blod: ved blodoverføring eller sprøytedeling  Fra mor til barn:  Transplacentær overføring:  Nær 100% i første og annet stadium. Minskende i latensstadium og liten risiko etter 8 år  Sosial: Endemisk syfilis ved dårlig hygiene

21 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Smittsomhet av T pallidum  Penetrerer mikrolesjoner i slimhinne eller hud  Smittsomhet 20-30% ved en eksposisjon  I første stadium forøker bakterien seg lokalt i subcutis og dreneres til regionale lymfekjertler  I andre stadium sprer bakterien seg hematogent till indre organ. Dog sjeldent til sentrale nervesystem

22 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Diagnose av syfilis  Klinikk  Serologi  Non-treponemale antistoffer - cardiolipinantistoffer  Treponemale antistoffer  Mikroskopi  Mørkefeltmikroskopi fra fuktig primær eller sekundær lesjon – Spesialistoppgave  PCR:  Noen laboratorier tilbyr PCR for T pallidum fra sårsekret eller lymfekjertelbiopsi

23 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Non-treponepale tester  Bruker cardiolipin som antigen. Enkle og billige, men må konfirmeres  Høy sensitivitet og lav spesifisitet  Brukes som screening og oppfølging av behandlingseffekt  Wassermann – komplementbindingstest: Opprinnelig test  VDRL: Venereal disease laboratory test  RPR: Rapid Plasma Reagin Test  Sysmic mm

24 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Spesifikke (treponemale) tester  Bruker treponema pallidum (TP) som antigen  Høy sensitivitet og spesifisitet  TPPA: TP particle agglutinasjons test  TPHA: TP hemaglutinasjons test  EIA: Enzyme immuno assay  EIA brukes nå ofte som screeingtest

25 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Praktiske råd for diagnose  Antistoffer kan påvises en til to uke etter at sår oppstår  Serologi alltid positiv i stadium 2 og i latent stadium  Høyt antistofftiter i stadium 2 kan forårsake prosone-fenomen med non-treponemale tester  Uventet positiv serologi uten symptomer kan være vanskelig å bedømme  Spesialistoppgave  IgM kan persistere i flere år etter smitte

26 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Positiv syfilistest – hva gjøre?  Anamnese  Tidligere kjent syfilis – tidligere anibiotikabehandling? Sår, utslett i anamnesen?  Hva med partner? Smittetidspunkt?  Titer? Non-reponemal titer? IgM pos?  Nevrologiske eller oftalmologiske symptomer eller tegn?  Thoraxrtg – aneurisme?  Ved tvil: henvisning til venereolog eller infeksjonsmedisiner

27 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Behandling av tidlig syfilis  Tidlig syfilis: Primær, sekundær og tidlig latent (< 1 år)  Benzathinpenicillin 2,4 mill enh x 1-2 med en ukes mellomrom  Gravide skal ha minst to injeksjoner  Kontroll 6, 12 og 24 måneder etter behandling

28 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Behandling ved penicillinallerrgi  Tidlig syfilis  Doxycyclin 100 mg x 2 i 14 dager  Azithromycin 500 mg daglig i 10 dager  Ikke sikkert dokumentert:  Azithromycin 2 gram som engangsdose

29 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Behandling ved penicillinallergi og graviditet  Overveie muligheter for desensibilisering  Test for å ev. avkrefte pc allergi  Siste alternativ:  Erytromycin 500 mg x 4 i 14 dager

30 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Behandling av hiv-positive  3 injeksjoner med Benzathinpc  Tettere oppfølging etter behandling

31 Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Indikasjon for spinalpunksjon  Nevrologiske eller oftalmologiske symptomer eller tegn  Tegn til aktiv benign tertiær syfilis  Behandlingssvikt:  Hvis non-treponemal titer ikke reduseres med minst 2 trinn etter bhandling  Ev ved non-treponemal titer >32


Laste ned ppt "Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Syfilis Harald Moi Olafiaklinikken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google