Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forberedelse til bekjemping

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forberedelse til bekjemping"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forberedelse til bekjemping
(godkjenningsordning, nabovarsel, meldeplikt, rottesertifikater) Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for skadedyrkontroll – –

2 Ervervsmessig skadedyrbekjempelse
Ervervsmessig skadedyrbekjempelse kan kun utføres av godkjente skadedyrbekjempere (§ 3.1). Nasjonalt folkehelseinstitutt skal: Godkjenne skadedyrbekjempere Tilbakekalle godkjenning dersom vilkårene er bortfalt eller skadedyrbekjemperen anses uskikket til å utøve virksomheten. Godkjenningen krever bestått kurs fra Nasjonalt folkehelseinstitutt samt dokumentert to måneders godkjent praksis. Avdeling for skadedyrkontroll – –

3 Kurs for skadedyrbekjempere (1)
To kurs - del I og II arrangert av FHI. Hvert kurs har en varighet på én uke. Avsluttes med eksamen. Del I: 40 skriftlige spørsmål. Del II: 25 skriftlige spørsmål, samt 15 ”skadedyr” som skal artsbestemmes. For å bestå kreves 70 % riktig. Avdeling for skadedyrkontroll – –

4 Kurs for skadedyrbekjempere (2)
Innhold del I Forskrift om skadedyrbekjempelse Protokoll, nabovarsel, opplysningsplikt m.m. Kjemikalieforskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Integrert skadedyrkontroll (IPM) Mekaniske bekjempelsesmidler Biologiske bekjempelsesmidler Feromonfeller Avdeling for skadedyrkontroll – –

5 Kurs for skadedyrbekjempere (3)
Innhold del I Biocider - giftighet generelt Insekticider Rodenticider Spredeutstyr og -metoder Praktiske øvelser Arbeidsbeskyttelse Førstehjelp Mattilsynet informerer om sentralt regelverk om skadedyr og distriktskontorets oppgave med skadedyr Tilsynsmyndigheten informerer Avdeling for skadedyrkontroll – –

6 Kurs for skadedyrbekjempere (4)
Innhold del II - Mikroskopering, insektanatomi - Systematisk oversikt (skadedyr og skadedyrmiljøer) - Forebygging og bekjempelse Slanger Sopp Skadedyr i næringsmidler Skadedyr i siloer og møller Husflue i husdyrrom Fobier og ikke-dyr Helsemessige plager og zoonoser Preparering av insekter og innsending av prøver Gnagere Blodsugere Maur Tekstilskadedyr Kakerlakker Veps Treskadedyr Fugler Flaggermus Avdeling for skadedyrkontroll – –

7 Godkjente skadedyrbekjempere (1)
Skadedyrbekjemperen godkjennes ikke til å bruke bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig og giftig. For å få en slik godkjenning må skadedyrbekjemperen gjennomføre og bestå spesialkurset Klasse 1 SoX som holdes av Socialstyrelsen i Sverige. Godkjenningen fra dette kurset er dokumentasjon på godkjenning for å benytte slike midler i Norge. Avdeling for skadedyrkontroll – –

8 Godkjente skadedyrbekjempere (2)
Lister over godkjente skadedyrbekjempere og godkjente gassingsledere ligger på våre internettsider ( Godkjenningen er personlig og gjelder for 10 år. Avdeling for skadedyrkontroll – –

9 FEIL Man benytter ikke-godkjente personer som bekjempere, f.eks sommervikarer. Bruk av ikke-godkjente selgere som planlegger, er på befaring og som forhandler frem kontrakter. Feil bruk av medhjelper (§ 3.1). Skadedyrbekjemperen har ansvaret og skal være til stede. Unntaksvis kan medhjelpere utføre oppdraget alene hvis bekjempelsen er ukomplisert og det brukes ufarlige midler. Dette forutsetter særskilt fullmakt som presiserer at skadedyrbekjemperen har ansvaret. Avdeling for skadedyrkontroll – –

10 Nabovarsel (§ 3.4) Skal gis til alle som kan bli berørt av bekjempelsen. Gjelder ved alle typer bekjempelser (både privat og ervervsmessig). Kun der det er åpenbart unødvendig eller ikke praktisk gjennomførbart kan nabovarsel utelates. Skal gis skriftlig. Hvor bekjempelsen finner sted. Tidspunkt for når bekjempelsen finner sted. Hvilket middel som skal brukes Eventuelle faresignaler eller forholdsregler som bør tas. Hvem som utfører bekjempelsen (kontaktinformasjon) og sted for bekjempelse (adresse/leilighetsnummer). Skadedyrbekjemperen må kunne dokumentere at nabovarsling er blitt vurdert og gi begrunnelse for at det er utelatt. Dette følger av kravet om internkontroll. Avdeling for skadedyrkontroll – –

11 Eksempel på nabovarsel
Lagt i alle postkassene i et borettslag Det er observert brunrotter i kjelleren ved varmeanlegget i Tertitten borettslag. Det vil bli satt ut rottegift i låste åtestasjoner i denne kjelleren fra 11. september 2006. Det anvendes antikoagulanten bromadiolon (0,005 %) i voksblokker. Det er viktig å passe på at barn og kjæledyr ikke kommer i kontakt med åten. Vitamin K1 er motgift. Dersom det er mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen (tlf ). Ansvarlig bekjemper: Driftsleder Roy Narvestad (tlf. xxx xx xxx). Avdeling for skadedyrkontroll – –

12 FEIL Nabovarsel blir utelatt fordi man gir blaffen eller ikke tar seg bryet. Nabovarsel blir utelatt fordi man tror at ingen blir berørt av bekjempelsen. Nabovarsel blir utelatt fordi man mener at en lapp på åtestasjonen er tilstrekkelig. Avdeling for skadedyrkontroll – –

13 Meldingsplikt til kommunen (§ 3.3)
Skadedyrbekjemperen har meldingsplikt til kommunen 3 uker før gjennomføring av tiltaket dersom midlene er merket giftig eller meget giftig. Kopi av nabovarsel skal sendes med. Mer informasjon om innholdet i meldingen finnes i merknader til forskriften. Kommunen skal underette skadedyrbekjemperen om at meldingen er mottatt. Kommunen kan komme med innsigelser. Avdeling for skadedyrkontroll – –

14 Eksempel på melding Til Smittevernlegen 11. august 2004 Helseetaten
Lærdal kommune Vi har fått i oppdrag å foreta utgassing av det gamle hovedhuset til Ann Sofie XXX, frukthagen ved siden av Fylkessykehuset. Utgassingen er rettet mot husbukk og utgassingsmiddelet vil være Metylbromid/CO2 (80/20). Utgassingen vil foregå fra tirsdag 17. august ca. kl til torsdag 19. august kl Hele huset vil være pakket inn i plast, og vi vil holde vakt utenfor bygningen under hele oppdraget. For ordens skyld har vi sendt vedlagte nabovarsel til Fylkessykehuset etter samtale med stedfortredende direktør (Økonomisjef). Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på mobiltelefon xxx xx xxx. Med vennlig hilsen XXX XXX Autorisert utgassingsleder Avdeling for skadedyrkontroll – –

15 FEIL Det sendes ikke melding til kommunen 3 uker før bekjempelsen.
Ikke-godkjent person leder gassingen. Bruk av aluminiumfosfid eller sinkfosfid ved bekjempelse av vånd (jordrotter). Disse midlene er merket meget giftig/giftig, og man trenger derfor egen godkjenning for å bruke disse. Avdeling for skadedyrkontroll – –

16 ”Rottesertifikater” Kommunen skal utstede de nødvendige sertifikater for fritak eller for utført skadedyrbekjempelse (§ 5.7). Avdeling for skadedyrkontroll – –

17 FEIL Det er kommunen som skal utstede de nødvendige rottesertifikater for fritak eller for utført skadedyrbekjempelse og ikke skadedyrfirmaer. Avdeling for skadedyrkontroll – –

18 Oppsummering Sjekk at bekjemperen er godkjent.
Husk at det er egen godkjenning for personer som skal bruke giftig/meget giftig middel. Husk regler for bruk av medhjelper. Sjekk om nabovarsel er gitt. Husk at det er meldeplikt til kommunen 3 uker før tiltak ved giftig/meget giftig middel. Husk at rottesertifikater utstedes av kommunen. Avdeling for skadedyrkontroll – –


Laste ned ppt "Forberedelse til bekjemping"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google