Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring: PC-er Programvare DatoVersjonForfatterGodkjent avEndringer utført 16.08.051.0André S. MathiesenTore Jo NilsenOpprettet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring: PC-er Programvare DatoVersjonForfatterGodkjent avEndringer utført 16.08.051.0André S. MathiesenTore Jo NilsenOpprettet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring: PC-er Programvare DatoVersjonForfatterGodkjent avEndringer utført 16.08.051.0André S. MathiesenTore Jo NilsenOpprettet

2 2 Hvorfor PC-er? Ved nye St. Olavs Hospital skal den viktigste informasjonsbærer være digital. Kort vei til nærmeste PC* og rask og sikker pålogging er en forutsetning for dette. PC- ene er både stasjonære og bærbare. Her vil du få en innføring i hvordan man installerer godkjent programvare på de ulike PC-ene som leveres på sykehuset. Det er ikke lov å installere egne programmer, eller tilpasse sin ”egen” PC. Alt dette styres fra en sentral driftstjeneste som setter opp PC-ene slik at kun nødvendige og relevante programmer er tilgjengeliggjort. St Olav skal ha kontroll over alle nye programmer, både ut i fra drifts- og sikkerhetshensyn (virus og påvirkning av andre viktige programmer). Det er derfor heller ikke lov til å koble til løst utstyr som CD- spillere, skannere osv. på PC-ene uten at dette gjøres av sentral driftstjeneste. Man har delt inn i to funksjonstyper av PC-er: - Personlig-PC -> Dette vil hovedsakelig være bærbare PC-er som er dedikert en bestemt bruker (Ved DMF vil man kun ha PC-er av funksjonstypen felles) - Ikke-personlig PC -> Dette vil være de fleste PC-ene ved St. Olavs der i prinsippet alle med IT-aksess vil ha mulighet til å anvende PC-en. *PC. Forkortelse for Personal Computer og er brukt for datamaskin

3 3 Hva finner jeg i dokumentet? Hvorfor økt datasikkerhet? Hvordan kommer jeg i gang? Er alle applikasjonene tilgjengelige på PC-en? Hva er et programvarebibliotek? Hvordan installerer jeg programvare? Hvordan vil PC-ene være for DMF? Hvor finner jeg mer informasjon? MERK: De anvendte bildene/figurene i opplæringsmateriellet vil kunne fravike det som faktisk vises på de ulike IKT-komponentene

4 4 Hvorfor økt datasikkerhet? Lovverket pålegger St. Olavs Hospital å ha et sikkerhetsnivå som ivaretar konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for opplysninger om pasienter og ansatte. De tidligere datasikkerhetsløsningene tilfredsstilte IKKE Datatilsynets krav på disse punktene. Dette gjaldt bl. a Fellesbrukere, at samme bruker var pålogget flere PC-er samtidig* osv. Den nye muligheten som tillater tilgang til systemer på tvers av organisasjonsgrensene mellom St. Olav og NTNU, setter nye og til dels strenge krav til sikkerhet både fysisk og atferdsmessig hos den enkelte bruker. Dette er bl. a iverksatt for å forhindre at uheldige situasjoner (feilbehandling osv.) vil oppstå som følge av ”hull” i datasikkerheten. På St. Olavs Hospital innfører man derfor et høyere sikkerhetsnivå i daglig bruk av data for å imøtekomme lovverket og redusere antall tilfeldige feil og uhell som kan oppstå grunnet mangel på datasikkerhet. *På St. Olav vil samme bruker ikke ha mulighet til å være pålogget flere PC-er samtidig

5 5 Hvordan kommer jeg i gang? 1.Etter å ha slått på en PC, stasjonær eller bærbar, vil du bli spurt om å logge på 2.Avhengig av PC-funksjonstypen, felles- eller personlig-PC, vil man måtte følge påloggingsprosedyre som er beskrevet i opplærings- materiell for Pålogging, vennligst se dette 3.Etter vellykket pålogging vil man komme til Arbeidsflaten som er start- skjermbildet for å ta PC-en i bruk: eller: Ikke-personlig Personlig

6 6 Er alle applikasjonene tilgjengelige på PC-en? Noen spesielle applikasjoner vil ikke være standard for noen av PC-ene. Hvis du likevel vil bruke disse applikasjonene fordrer dette at man først installerer disse på PC-en man er logget på. De brukerne som ikke har tilgang til å bruke programvare som er installert på PC-en vil ikke kunne se eller finne disse på PC-en. Installasjon av programvare som er tilgjengelig gjøres via et eget programvare- bibliotek som startes automatisk når man velger å starte et program som ikke er installert på PC-en. Man vil kunne se forskjell på programvare som ikke er installert ved at det er markert med ett rødt kryss foran programnavnet (1). Etter installasjon får man et ikon foran programnavnet (2). 1 2

7 7 Hva er et programvarebibliotek? Programvarebiblioteket er der alle programmene tilgjengeliggjøres for installasjon. Hvilke programmer som er tilgjengelige for installasjon vil variere etter tilgangen de ulike påloggete brukerne har. Se under for forklaring av visning for programvare bibliotek: Her vil de valgte programmene som er klare til å bli installert listes Her vil de programmene som er installert på maskinen og er tilgjenglig for brukeren vises Hovedvindu: her vises statusinformasjon og opplisting av programvare som er installert og som er valgt for installasjon. Trykk på denne knappen bekrefter installasjon av valgt programvare fra programlisting Visning av programmer som er tilgjengelig for installasjon. Man velger ved å trykke på avkrysningsboksene

8 8 Følgende beskriver scenario for installasjon av PRS, samme prosedyre vil gjelde for andre applikasjoner. Gjør følgende: 1.Trykk Start 2.Trykk Programmer 3.Trykk PRS Applikasjoner 4.Trykk på ønsket program 5.Trykk Ja i dialogboksen som vises (Velger man Nei avbrytes handlingen) Hvordan installerer jeg programvare? (1/5) 1 2 3 4 5

9 9 6.Utvid mappen Others ved å trykke på 7.Velg ønsket(e) program(er) ved å huke av 8.Konfirmer installasjon av valgt(e) programmer ved å trykke på knappen Request Hvordan installerer jeg programvare? (2/5) Her listes alle programmene som ikke er installert på maskinen og som er mulig å installere. Opplistingen vil avhenge av hvilke tilganger den innlogede brukeren har.

10 10 9.For å starte installasjonen trykk OK i dialogboksen 10.Mens programvaren installeres vil status Scheduled for execution vises 11.Når installasjonen er fullført vil installerte program(er) listes under Software already installed Hvordan installerer jeg programvare? (3/5) 9 10 11

11 12.Oppdater Windows-menyen ved å velge Start -> Systemverktøy -> Oppdatere meny 13.Gå til PRS Applikasjoner De røde kryssene vil nå være erstattet med ikoner Hvordan installerer jeg programvare? (4/5) 12 13

12 12 13.Velg deretter et av programmene i mappen PRS Applikasjoner* 14.Applikasjonen startes og du får dialogvinduet for pålogging** Hvordan installerer jeg programvare? (5/5) *Se alle steg på foil 8 **Dialogvindu for pålogging vil vises avhengig av om programmet krever at man logger seg på

13 13 Hvordan vil PC-ene være for DMF? For DMF vil det kun være PC-er av funksjonstypen ikke-personlig PC. Samme veiledning i brukermateriellet for PC-er ved St. Olavs Hospital vil også gjelde for DMF. Det vil dog være forskjell i typer applikasjoner og utseendet/design på Arbeidsflaten. Logikken er likevel den samme. For å vite mer om ikke-personlig PC, se eget opplæringsmateriell: Pålogging.

14 14 Hvor finner jeg mer informasjon? For ytterligere hjelp og informasjon om øvrig funksjonalitet konsulter: Nettsidene på Kilden og St. Olavs hjemmeside –Ofte Stilte Spørsmål (OSS) –Brukermanual –Kontakt superbruker og/eller brukerstøtte


Laste ned ppt "Opplæring: PC-er Programvare DatoVersjonForfatterGodkjent avEndringer utført 16.08.051.0André S. MathiesenTore Jo NilsenOpprettet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google