Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konferansetelefon (1/2) Telefonens taster 1 Lysdioder Viser anropsstatus på telefonen ved grønt- eller rødtlysindikasjon: Slukket = klar/hvile-modus Rødt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konferansetelefon (1/2) Telefonens taster 1 Lysdioder Viser anropsstatus på telefonen ved grønt- eller rødtlysindikasjon: Slukket = klar/hvile-modus Rødt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konferansetelefon (1/2) Telefonens taster 1 Lysdioder Viser anropsstatus på telefonen ved grønt- eller rødtlysindikasjon: Slukket = klar/hvile-modus Rødt = Strøm kommer på, eller samtale satt på vent Rødt, blinker = Mute/høyttalere er slått av Grønt = Tilkoplet/Ringetone Grønt, blinker = Foretar anrop Grønt, blinker med ringelyd = Innkommende samtal 2 Telefonskjerm Viser statusinformasjon. Ved status: Tilkoplet = Press the Phone Key to get a dial tone (For ringetone trykk Telefontasten) Hvilemodus = Dato og tidspunkt 3 Piltaster Brukes til å bla seg frem i menyvalgene på telefonens telefonskjerm 4 Menyvalg- tast Select, brukes til å velge de funksjonene som finnes i menyen 5 Funksjonstaster Brukes til å velge de valg som dukker opp på telefonskjermen 6 Volum- taster Endre ringelydsstyrke 7 Dempe- tast Slå mikrofonen av/på 8 Tall- og tegntaster Anvendes for å taste inn nummer, bokstaver eller symboler 9 Gjennopp- ringingstast Redial, anroper siste oppringte nummer 10 Telefon- tast Brukes til å få ringetone, svare eller avslutte ett anrop 11 Avsluttast Exit, setter telefonskjermen til opprinnelige visning 12 Menytast Menu, apner og lukker menyvalgene på telefonen

2 Konferansetelefon (2/2) Ringe ut 1.Trykk på Telefontast 2.Tast inn ønsket telefonnummer Motta anrop Gjør en av følgene: 1.Trykk på Telefontast 2.Trykk Valgtasten for valget Answer Avslutte/avvise et anrop Gjør en av følgende: 1.Trykk på Telefontast 2.Trykk på Valgtasten for valget EndCall Ringe opp siste oppringte nummer 1.Trykk på Telefontast 2.Trykk på Gjenoppringingstast 3.Siste oppringte nummer vil bli anropt Slå på mikrofondemping (mute) 1. Trykk på Dempetast 2. Lysdiodene blinker rødt 3. For å slå på mikrofonen igjen, trykk på Dempetast en gang til Sette et anrop på vent 1.Trykk på tjenesten Hold 2.Anropet vil vises i displayet, i en liste over aktive anrop 3.For å gjenoppta samtalen trykk på tjenesten Resume Aktivere og deaktivere viderekopling av telefonnummer For å aktivere viderekopling: 1. Velg CFwdAll - Lydsignal i form av to pip vil høres 2. Tast inn telefonnummeret det skal viderekoples til - Visning i display bekrefter nummeret det er viderekoplet til For å deaktivere viderekopling: 1.Trykk på CFwdAll Sette opp en telefonkonferanse 1.Trykk på Telefontast for summetone 2.Tast inn telefonnummeret til den første konferansedeltakeren 3.Etter oppkobling, trykk på valget Confrn på displayet. 4.Tast inn nummeret til neste konferansedeltaker 5.Når du får svar, trykk på valget Confrn igjen for å kople til en ny person til konferansen 6.Gjenta stegene 3 til 5 for de resterende konferansedeltakerne – maks 6. MERK: Konferansedeltakere går ut fra konferansen ved å legge på. Du avslutter hele telekonferansen ved å trykke på Telefontast Hente telefonnummer fra personlig telefonbok 1.Trykk på valget PhBook 2.Bruk Piltaster for å bla deg til ønsket telefonnummeroppføring 3.Trykk valget Call for å foreta anrop Hente telefonnummer fra telefonkatalogen 1.Velg tjenesten CorpDir 2.Bruk Piltaster for å velge og fylle inn med søkekriteria Eks: Etternavn: Norman, Fornavn: Kari 3.Trykk på valget Search for å starte søket 4. Av resultat, velg ønsket person. Bruk Piltaster for å velge person. Hvis resultatet gir flere enn 23 oppføringer, trykk på >>, og velg Next. Du vil dermed se flere oppføringer. For å gå tilbake trykk >> og deretter Back, eller NewSearch for å gå tilbake til søkefunksjonen. 5.Trykk på valget Dial for å ringe opp valgt person 6.For å gå ut av telefonkatalogen, trykk på valget Exit, eller trykk på Avsluttast Funksjonalitet


Laste ned ppt "Konferansetelefon (1/2) Telefonens taster 1 Lysdioder Viser anropsstatus på telefonen ved grønt- eller rødtlysindikasjon: Slukket = klar/hvile-modus Rødt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google