Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Djevelen sitter i detaljene”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Djevelen sitter i detaljene”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Djevelen sitter i detaljene”
Fast-track forløp for protesekirurgi ved St. Olavs Hospital Trondheim

2 ”Godt begynt er halvt fullendt” Fast-track preoperativt
Avdelingsleder IKO og poliklinikk Liv Åse Sommervold Ortopedisk avdeling 2

3 Status før oppstart Preoperativ poliklinikk godt etablert
Reduksjon av rehabiliteringsplasser 3-4 dager hospitaliseringstid

4 Varierende og usikkert mht ventetid
Pasientforløp Ordinært forløp Varierende og usikkert mht ventetid Henvisning Poliklinikk Venteliste Planlegging Prepol Opr Fast-track forløp Max 3 mnd Poliklinikk Prepol Henvisning Pas. skole Opr Ortopedisk avdeling 4

5 Henvisning Mulig protesekirurgi ? Poliklinisk time hos protesekirurg
Poliklinisk time max 3 md før tilbud om operasjon 5

6 1. etg. Bevegelsessenteret
Romplan 1. etg. Bevegelsessenteret UB-rom UB-rom NTNU/ST.O TOV. Skyllerom Avfall Lager Rtg. Skiftestue Samtalerom 6

7 Poliklinikk Protesekirurgene samlet i poliklinikk onsdag og torsdag
Pasienter, som søkes inn til proteseoprerasjon, går til sykepleier prepol som ”drop-in” etter legeundersøkelse 7

8 Prepoliklinikk Sykepleier Screening
Alle u.s. utføres og/eller rekvireres Kurver/nødvendig dokumenter ferdigstilles Informasjon Samtykkeskjema Avtale om opr. tidspunkt (innen 3 md.) Kontaktsykepleier opprettes Fysioterapeut Evt. anestesilege

9 Informasjonshefter Pasientguide hofteprotese og pasientguide kneprotese Planlagte datoer Kontaktsykepleier Ortopedisk avdeling 9

10 Pasientskole 1-3 uker preoperativt - torsdager
Ca. 10 pasienter + evt. pårørende Undervisning av: Ortoped Sykepleier sengetun Anestesilege Fysioterapeut Anestesitilsyn Avtale om oppmøtetidspunkt opr.dagen 10

11 Oppgaver sykepleier prepol
Mottak av pasient som ”drop in” planlagt Tlf. screening av pasienter (planlagt prepol) PAS-arbeid; ventelister, timebestilling, brev Klargjøring av papirer Oppfølging av prøver/u.s Kontaktsykepleier Ansvar for pasientskole 11

12 Operasjonsavdelingen
Operasjonssykepleier Randi Sand

13 Hofteprotese Fast-Track
KL PASIENT 1 07.45 Mottak av pasient sjekk av pas-ID 07.55 Anestesilege setter spinal / blærekat. 08.00 Leiring av pasient 08.10 Godkjenning av leie og pasient-ID 08.15 Pasient kjøres inn på operasjonsstua 08.20 Vasking av felt 08.30 Innvask operatør 08.45 Oppstart operasjon 10.15 Operasjon avsluttes 10.20 Pasient kjøres til overvåking

14 Flytskjema 4 hofter PASIENT 1 PASIENT 2 PASIENT 3 PASIENT 4 KL 07.45
Mottak av pasient sjekk av pas-ID 07.55 Anestesilege setter spinal / blærekat. 08.00 Leiring av pasient 08.10 Godkjenning av leie og pasient-ID 08.15 Pasient kjøres inn på operasjonsstua 08.20 Vasking av felt 08.30 Innvask operatør 08.45 Oppstart operasjon PASIENT 2 10.15 Operasjon avsluttes 10.20 Pasient kjøres til overvåking 10.25 10.40 10.45 10.50 11.00 11.15 PASIENT 3 12.45 12.50 12.55 13.10 13.15 13.20 13.30 13.45 PASIENT 4 15.15 15.20 15.25 15.40 15.45 15.50 16.00 16.15 17.45 17.50 Flytskjema 4 hofter

15 Kneprotese Fast-Track
KL PASIENT 1 07.45 Mottak av pasient sjekk av pas-ID 07.55 Anestesilege setter spinal / blærekat. 08.00 Leiring av pasient 08.10 Godkjenning av leie og pasient-ID 08.15 Pasient kjøres inn på operasjonsstua 08.20 Vasking av felt 08.30 Innvask operatør 08.45 Oppstart operasjon 10.45 Operasjon avsluttes 10.50 Pasient kjøres til overvåking

16 Flytskjema 3 knær KL PASIENT 1 07.45 Mottak av pasient sjekk av pas-ID
07.55 Anestesilege setter spinal / blærekat. 08.00 Leiring av pasient 08.10 Godkjenning av leie og pasient-ID 08.15 Pasient kjøres inn på operasjonsstua 08.20 Vasking av felt 08.30 Innvask operatør 08.45 Oppstart operasjon PASIENT 2 10.45 Operasjon avsluttes 10.50 Pasient kjøres til overvåking 10.55 11.10 11.15 11.20 11.30 11.45 PASIENT 3 13.45 13.50 13.55 14.10 14.15 14.20 14.30 14.45 16.45 16.50 Flytskjema 3 knær

17 Flytskjema 3 hofter PASIENT 1 PASIENT 2 PASIENT 3 KL 07.45
Mottak av pasient sjekk av pas-ID 07.55 Anestesilege setter spinal / blærekat. 08.00 Leiring av pasient 08.10 Godkjenning av leie og pasient-ID 08.15 Pasient kjøres inn på operasjonsstua 08.20 Vasking av felt 08.30 Innvask operatør 08.45 Oppstart operasjon PASIENT 2 10.15 Operasjon avsluttes 10.20 Pasient kjøres til overvåking 10.25 10.40 10.45 10.50 11.00 11.15 PASIENT 3 12.45 12.50 12.55 13.10 13.15 13.20 13.30 13.45 15.15 15.20 Flytskjema 3 hofter

18 Flytskjema 4 knær KL PASIENT 1 07.45 Mottak av pasient sjekk av pas-ID
07.55 Anestesilege setter spinal / blærekat. 08.00 Leiring av pasient 08.10 Godkjenning av leie og pasient-ID 08.15 Pasient kjøres inn på operasjonsstua 08.20 Vasking av felt 08.30 Innvask operatør 08.45 Oppstart operasjon PASIENT 2 10.45 Operasjon avsluttes 10.50 Pasient kjøres til overvåking 10.55 11.10 11.15 11.20 11.30 11.45 PASIENT 3 13.45 13.50 13.55 14.10 14.15 14.20 14.30 14.45 PASIENT 4 16.45 16.50 16.55 17.10 17.15 17.20 17.30 17.45 19.45 19.50 Flytskjema 4 knær

19 2 knær + 2 hofter KL PASIENT 1 - KNE 07.45
Mottak av pasient sjekk av pas-ID 07.55 Anestesilege setter spinal / blærekat. 08.00 Leiring av pasient 08.10 Godkjenning av leie og pasient-ID 08.15 Pasient kjøres inn på operasjonsstua 08.20 Vasking av felt 08.30 Innvask operatør 08.45 Oppstart operasjon PASIENT KNE 10.45 Operasjon avsluttes 10.50 Pasient kjøres til overvåking 10.55 11.10 11.15 11.20 11.30 11.45 PASIENT HOFTE 13.45 13.50 13.55 14.10 14.15 14.20 14.30 14.45 PASIENT HOFTE 16.15 16.20 16.25 16.40 16.45 16.50 17.00 17.15 18.45 18.50 2 knær + 2 hofter

20 2 hofter + 2 knær PASIENT 1 - HOFTE PASIENT 2 - HOFTE PASIENT 3 - KNE
KL PASIENT HOFTE 07.45 Mottak av pasient sjekk av pas-ID 07.55 Anestesilege setter spinal / blærekat. 08.00 Leiring av pasient 08.10 Godkjenning av leie og pasient-ID 08.15 Pasient kjøres inn på operasjonsstua 08.20 Vasking av felt 08.30 Innvask operatør 08.45 Oppstart operasjon PASIENT HOFTE 10.15 Operasjon avsluttes 10.20 Pasient kjøres til overvåking 10.25 10.40 10.45 10.50 11.00 11.15 PASIENT KNE 12.45 12.50 12.55 13.10 13.15 13.20 13.30 13.45 PASIENT KNE 15.45 15.50 15.55 16.10 16.15 16.20 16.30 16.45 18.45 18.50 2 hofter + 2 knær

21 Planlegging Samarbeid Respekt for hverandres arbeid; for dette arbeidet gjør vi sammen

22 Fast-track Anestesi og smertebehandling
Overlege anestesiavd Shawn Davis

23 23

24 Fast-track Hva er annerledes? 24

25 Pasientseleksjon Pre-pol ASA klassifikasjon obs
behov for intensivbehandling kronisk smerte 25

26 Premedikasjon Paracet 1.5/2 g Deksametason 16/20 mg
Ingen rutinemessig opiater/benzodiazepiner 26

27 Spinal Marcain plain 0.5% uten tilsetninger
hofte 3 ml kne 2.5 ml Settes på ferdig leiret pasient/blærekateter 27

28 Sedasjon Propofol førstevalg Fentanyl mcg iv 28

29 Blødningsdempende Cyklokapron 15 mg/kg hofte: før knivstart
kne: 15 min før blodtomhet slippes 29

30 Smertebehandling Kirurgislutt Recovery Dynastat 40 mg iv
ortoped setter Ropivakain 0.2% ca 120ml Recovery Morfin 2.5 mg iv 30

31 Smertebehandling Plan A Plan B Paracet 1/1.5 g x 4 Arcoxia 90 mg x 1
Oxynorm/Oxycontin Plan B Epidural, Nervblokkade PCA 31

32 32

33 Drifts- og fagansvarlig sykepleier
Overvåkningsenheten Avdelingsleder Trude Søreng Drifts- og fagansvarlig sykepleier Kari Merete Granbo

34 Overvåkningen 11 plasser Drift 40 uker/år Åpent mandag til fredag
Redusert antall ansatte etter oppstart

35 Ortopeden er ansvarlig for enheten, anestesilegen er konsulent

36 Interne skjemaer Skjema for fordeling av sykepleiere til Fast-track pasientene Evalueringsskjema til internt bruk på Overvåkningen

37 Prosedyrer postoperativt forløp
Hofteproteser Kneproteser

38 Postoperativt forløp hofteproteser
Mottak og oppkobling. Rapport Vurdere pasient Inspisere innstikksteder, bandasjer, urinpose Observasjon av pasienten samt registreringer på overvåkningsskjema

39 1. Postoperativt forløp hofteproteser forts.
Smerte: Reg. av VAS Smertelindring Reg.av spinal Væske Antibiotika Kvalme og oppkast Diurese: Blærekateter Bandasjeskift Mobilisering Avslutte dokumentasjon Rapport til sengepost

40 Postoperativt forløp kneproteser
Som forløp på hofter Tillegg Dren IceBand

41 Liggetid ved overvåkning
Målsetning: timer Har vi lyktes????? Pr i dag…………

42 Pasienttilfredshet overvåkningen
94%

43 Sykepleier sengepost Marit Solheim

44 Mottak av pasient Flytskjema Blodprøver Pre-medikasjon
Klargjøring av operasjonsfelt Dia- og Marevanpasienter

45 Mobilisering Starter umiddelbart Måltider Privat tøy

46 Smertebehandling Paracet Arcoxia OxyNorm Ice-band

47 Røntgen og blodprøver Postoperativ røntgen 1. postoperative dag
Tidspunkt Blodprøver 2. postoperative dag

48 Visitt 1 gang i løpet av oppholdet Utreisepapirer

49 Utreise Tilfredshetsskjema/Kvalitetsregisteret Klexane Smertestillende
Sårskift Kontaktsykepleier

50 Dokumentasjon Innkomst Utnotat

51 Status sengepost Fornøyde pasienter Forutsigbart forløp
Fornøyde sykepleiere Kort liggetid ”Lettere” pasientgruppe

52 Fysioterapi Fysioterapeut Synnøve Mørkve Soldal

53 Fysioterapeuter Bemanning Arbeidsoppgaver 2,1 fysioterapistilling
Preoperativ poliklinikk Sengetun Polikliniske etterkontroller

54 Preoperativ poliklinikk
Registreringsskjema inkludert smerteregistrering Funksjonsundersøkelse og selvrapportering: Hofte: EQ-5D, HOOS-PS, Harris Hip Score Kne: EQ-5D, KOOS-PS, Knee Society Score Forsiktighetsregler Plan for opptrening Pasientskole

55 Preoperativ poliklinikk
Registreringsskjema inkludert smerteregistrering Funksjonsundersøkelse og selvrapportering: Hofte: EQ-5D, HOOS-PS, Harris Hip Score Kne: EQ-5D, KOOS-PS, Knee Society Score Forsiktighetsregler Plan for opptrening Pasientskole

56 Preoperativ poliklinikk
Registreringsskjema inkludert smerteregistrering Funksjonsundersøkelse og selvrapportering: Hofte: EQ-5D, HOOS-PS, Harris Hip Score Kne: EQ-5D, KOOS-PS, Knee Society Score Forsiktighetsregler Plan for opptrening Pasientskole

57 Forsiktighetsregler, hofte

58 Preoperativ poliklinikk
Registreringsskjema inkludert smerteregistrering Funksjonsundersøkelse og selvrapportering: Hofte: EQ-5D, HOOS-PS, Harris Hip Score Kne: EQ-5D, KOOS-PS, Knee Society Score Forsiktighetsregler Plan for opptrening Pasientskole

59 Preoperativ poliklinikk
Registreringsskjema inkludert smerteregistrering Funksjonsundersøkelse og selvrapportering: Hofte: EQ-5D, HOOS-PS, Harris Hip Score Kne: EQ-5D, KOOS-PS, Knee Society Score Forsiktighetsregler Plan for opptrening Pasientskole

60 Sengetun Pasientens daglige aktivitet
1. postop.dag Morgenstell på badet Måltider på spisestua Gå turer i korridoren Hvile i stol Individuell trening med fysioterapeut 2. postop.dag Aktivitetene fra 1. dag Gruppetrening Trappetrening Egentrening 3. – 4. postop.dag Aktivitetene fra 1. dag Gruppetrening Egentrening Hjemreise

61 Individuell trening 1. postop.dag Morgenstell på badet Måltider på
spisestua Gå turer i korridoren Hvile i stol Individuell trening med fysioterapeut

62 Sengetun 2. postop.dag Aktivitetene fra 1. dag Gruppetrening
Trappetrening Egentrening 3. – 4. postop.dag Aktivitetene fra 1. dag Gruppetrening Egentrening Hjemreise

63 Sengetun 2. postop.dag Aktivitetene fra 1. dag Gruppetrening
Trappetrening Egentrening 3. – 4. dag etter operasjonen Aktivitetene fra 1. dag Gruppetrening Egentrening Hjemreise

64 Sengetun 2. postop.dag Aktivitetene fra 1. dag Gruppetrening
Trappetrening Egentrening 3. – 4. postop.dag Aktivitetene fra 1. dag Gruppetrening Egentrening Hjemreise

65 Sengetun Prinsipper for trening
Tidlig mobilisering og trening Øvelser med få repetisjoner (2-3 x 5-10 repetisjoner) Kvalitet foran kvantitet Trening mest mulig i vektbærende stilling Tørre å belaste operert bein Gruppetrening Felles glede, felles trøst Du blir god på det du trener på! Trening er prioritert!

66 ”No glær æ mæ te å kom heim!”
Kaare 86år

67 Hvorfor vi ikke bruker rehabiliteringsplasser
Borte bra, hjemme best Kvalitetsrapport ved St. Olavs Hospital (KS rapport 2004.doc, KS framlegging.ppt) Analyserapport Røros pdf Øvrige nordiske land bruker ikke rehabiliteringsplasser

68 Etterkontroll Funksjonskontroll av fysioterapeut
Hofte: 3 md, 1 år og 7 år Kne: 8 uker, 1 år og 7 år Registreringsskjema

69 Etterkontroll hva vektlegges?
Funksjon i dagligliv Gangkvalitet Muskelkontroll Leddutslag Beinlengde Smerte Hva kan pasienten forvente på nåværende tidspunkt? Videre forløp: Treningsråd/ andre tiltak? Vurdere behov for henvisning til operatør.

70 Historien om Vigdis

71 Oppfølging i prosjektet
Sykepleier Prosjektleder Fast-track Trude Strand

72 Prosjekt Fast-track, leddprotesekirurgi
2010 – 2012 Planleggingsfase Pilotuker Driftsfase

73 Møter Månedlig møte med styringsgruppa
Månedlig møte med prosjektgruppa Ukentlig tverrfaglig møte med gjennomgang av pasientene inneværende uke neste uke Andre møter ved behov

74 Evaluering og beslutninger
I felleskap! Sikre at alle blir hørt og sett Lojalitet

75 ”NOEN” kan ikke beslutte og evaluere,
Informasjon Skriftlig informasjon til alle i prosjektgruppa Medlemmer av prosjektgruppa bringer informasjonen videre internt Alle må få samme informasjon i samtidighet for å unngå misforståelser ”NOEN” kan ikke beslutte og evaluere, men VI kan!

76 Prosedyrer Evidensbasert Standardisert forløp Sikrer forutsigbarhet
Alle får tilnærmet lik behandling EQS – elektronisk prosedyreverktøy

77 Kvalitetsregisteret Kvalitetssikring
Mange parametere i hele pasientforløpet Offensiv bruk av registeret

78 Nøkkelen Forankring hos ledelsen Tverrfaglig samarbeid
Lojalitet til beslutninger og prosedyrer Detaljert planlegging av ressursbruk Enhver medarbeider utfører sine oppgaver til rett tid Skap synlighet rundt måltall, og jobb aktivt for kontinuerlig forbedring

79


Laste ned ppt "”Djevelen sitter i detaljene”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google