Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisert pasient forløp pasienter ≥ 16 år, sp

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisert pasient forløp pasienter ≥ 16 år, sp"— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisert pasient forløp pasienter ≥ 16 år, sp
Standardisert pasient forløp pasienter ≥ 16 år, sp. om akutt appendicitt Ett av flere forløpsprosjekt ved kirurgisk- og ortopedisk klinikk St.Olav

2 Registrering av pasienter operert med spørsmål om ak. app
Registrering av pasienter operert med spørsmål om ak. app. perioden 1/7-07 – 30/6-08; n= 217 Pasientkarakteristika Innkomst CRP og leukocytter Preoperativ bruk av billeddiagnostikk Operativ tilgang Operatørs intraoperative vurdering av appendix/evt anbefalt videre ab Tidsforbuk pre-, per, og postoperativt på operasjonsstue (første 6 mnd; n=115) Liggetid

3 Operasjoner ved spørsmål om ac.app 1/7-07 - 30/6-08
Appendectomi n = 217 Diag.lapskopi n = 15 Det ble i perioden utført 15 diagnostiske laparo-skopier på appendicitt indikasjon, hvor appendix var blek og ikke fjernet n = 166 n = 51

4 Ad laparoskopi ved sp. om akutt appendicitt
63 appendectomier ble startet laparoskopisk, hvorav 51 fullført og 12 konvertert konverteringsrate på 19,0%. Det ble utført 15 rene diagnostiske laparoskopier med blek appendix 4 salpingitt/PID 1 diverticulitt 1 rumpert ovarial cyste 1 uterus myom necrose 8 uten visuelle funn

5 Absolutt tall for blek appendix:
Åpen kirurgi n = 13 fjernet Laparoskopisk kirurgi n = 2 fjernet Diagnostisk laparoskopi n = 15, ikke fjernet appendix Ratio for bleik appendix: Åpen appendectomi …………………………………………. 13/166 = 7,8% Åpen + laparoskopisk appendectomi ……………………… 15/217 = 6,9% Åpen + laparoskopisk appendectomi + diagn.lapskopi … /232 = 12,9%

6 Åpen appendectomi n = 166 Diskrepans mellom perop. funn og anbefalt a
Åpen appendectomi n = Diskrepans mellom perop. funn og anbefalt a.b. postop. Kirurgens intraoperative vurdering av appendix beskaffenhet Kirurgens anbefaling for kontinuering av antibiotika p.o.

7 Preoperativ bruk av billeddiagnostikk
Åpen appendectomi; n = 166 Lapsk.appendectomi; n = 51 8: ingen billeddiagnsotikk 7: UL 0: CT Ren diagnsotisk laparoskpi n= 15

8 Preop UL versus intraop.funn ved åpen appendectomi
Appendix intraoperativt (inkluderer også de som fikk UL og senere CT) Bleik Betent UL: + 3* 42 UL: - 1 17 Sensitivitet 71,2% PPV 93,3% * 1) Perforert Meckel divericulitt 2) Ingen sikre funn 3) Ingen sikre funn (UL beskrivelsen er dog forbeholden)

9 Postop liggetid etter appendectomi
Gruppene er ikke sammenliknbare

10

11 Moment fra registreringen
Stor skjevfordeling ♀/♂ lap.kirurgi. Kvinner utgjør ~ 90% av lap.skopisk opererte Misforhold mellom 16,3% perf.appendicitter og 30,7% hvor antibiotika av operatør anbefales kontinuert i) Lap.skopisk app.: % CT og 60% ingen billeddiagnostikk forut for kirurgi. ii) Diagnostisk lap.skopi: 0% CT og 53% ingen billeddiagnostikk iii) De bleke appendixer stort sett fjernet uten preop billeddiagnostikk Invasive prosedyrer utført i narkose som diagnostikum i stedet for billedbruk Bruk av preoperativ UL har en beregnet sensitivitet på 70% og PPV på 95% Det er ikke signifikant forskjell i tidsbruk for åpen vs lap. appendectomi på oper-asjonsstue. Heller ikke når analyse brytes ned til pre, per- og postop tidsforbruk

12 Konklusjoner Det er internasjonal dokumentasjon for at alle som opereres skal ha ab profylakse. Vi foretrekker samme som ved øvrig GI-kirurgi, mm kontraindikasjoner. Antibiotika skal kun kontinueres dersom apendix åpenbart er perforert. Åpen og laparoskopisk appendectomi er i alle henseender likeverdige. Metode er operatørs valg. Laparoskopi brukes som diagnostisk prosedyre, med lite forutgående billedbruk. Det er et undferforbruk av UL/CT dersom diagnose er uklar. I følge litteratur gir økt rate av appendectomier kun økt frekvens av bleike, mens. perforasjonsrate er tilnærmet konstant. Dvs ved tvil: se an/bruk billeddiagnostikk. Appendix perforerer ”ikke” under ekspektans.


Laste ned ppt "Standardisert pasient forløp pasienter ≥ 16 år, sp"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google