Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisert pasient forløp pasienter ≥ 16 år, sp. om akutt appendicitt Ett av flere forløpsprosjekt ved kirurgisk- og ortopedisk klinikk St.Olav.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisert pasient forløp pasienter ≥ 16 år, sp. om akutt appendicitt Ett av flere forløpsprosjekt ved kirurgisk- og ortopedisk klinikk St.Olav."— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisert pasient forløp pasienter ≥ 16 år, sp. om akutt appendicitt Ett av flere forløpsprosjekt ved kirurgisk- og ortopedisk klinikk St.Olav

2 Pasientkarakteristika Innkomst CRP og leukocytter Preoperativ bruk av billeddiagnostikk Operativ tilgang Operatørs intraoperative vurdering av appendix/evt anbefalt videre ab Tidsforbuk pre-, per, og postoperativt på operasjonsstue (første 6 mnd; n=115) Liggetid Registrering av pasienter operert med spørsmål om ak. app. perioden 1/7-07 – 30/6-08; n= 217

3 Operasjoner ved spørsmål om ac.app 1/7-07 - 30/6-08 Appendectomi n = 217 Det ble i perioden utført 15 diagnostiske laparo- skopier på appendicitt indikasjon, hvor appendix var blek og ikke fjernet Diag.lapskopi n = 15 n = 166 n = 51

4 Ad laparoskopi ved sp. om akutt appendicitt 63 appendectomier ble startet laparoskopisk, hvorav 51 fullført. og 12 konvertert konverteringsrate på 19,0%. Det ble utført 15 rene diagnostiske laparoskopier med blek appendix  4 salpingitt/PID  1 diverticulitt  1 rumpert ovarial cyste  1 uterus myom necrose  8 uten visuelle funn

5 Åpen kirurgi n = 13 fjernet Laparoskopisk kirurgi n = 2 fjernet Diagnostisk laparoskopi n = 15, ikke fjernet appendix Åpen appendectomi …………………………………………. 13/166 = 7,8% Åpen + laparoskopisk appendectomi ……………………… 15/217 = 6,9% Åpen + laparoskopisk appendectomi + diagn.lapskopi ….. 30/232 = 12,9%  Ratio for bleik appendix:  Absolutt tall for blek appendix:

6 Kirurgens intraoperative vurdering av appendix beskaffenhet Kirurgens anbefaling for kontinuering av antibiotika p.o. Åpen appendectomi n = 166 Diskrepans mellom perop. funn og anbefalt a.b. postop.

7 Preoperativ bruk av billeddiagnostikk Åpen appendectomi; n = 166Lapsk.appendectomi; n = 51 Ren diagnsotisk laparoskpi n= 15 8: ingen billeddiagnsotikk 7: UL 0: CT

8 Bleik Betent UL: + 3* 42 UL: - 1 17 Preop UL versus intraop.funn ved åpen appendectomi Appendix intraoperativt (inkluderer også de som fikk UL og senere CT) Sensitivitet 71,2% PPV 93,3% 1) Perforert Meckel divericulitt 2) Ingen sikre funn 3) Ingen sikre funn (UL beskrivelsen er dog forbeholden) *

9 Postop liggetid etter appendectomi Gruppene er ikke sammenliknbare

10

11 Moment fra registreringen 1)Stor skjevfordeling ♀/♂ lap.kirurgi. Kvinner utgjør ~ 90% av lap.skopisk opererte 2)Misforhold mellom 16,3% perf.appendicitter og 30,7% hvor antibiotika av operatør anbefales kontinuert 3)i) Lap.skopisk app.: 4% CT og 60% ingen billeddiagnostikk forut for kirurgi. ii) Diagnostisk lap.skopi: 0% CT og 53% ingen billeddiagnostikk. iii) De bleke appendixer stort sett fjernet uten preop billeddiagnostikk Invasive prosedyrer utført i narkose som diagnostikum i stedet for billedbruk 4)Bruk av preoperativ UL har en beregnet sensitivitet på 70% og PPV på 95% 5)Det er ikke signifikant forskjell i tidsbruk for åpen vs lap. appendectomi på oper- asjonsstue. Heller ikke når analyse brytes ned til pre, per- og postop tidsforbruk

12 Konklusjoner 1)Det er internasjonal dokumentasjon for at alle som opereres skal ha ab profylakse. Vi foretrekker samme som ved øvrig GI-kirurgi, mm kontraindikasjoner. 2)Antibiotika skal kun kontinueres dersom apendix åpenbart er perforert. 3)Åpen og laparoskopisk appendectomi er i alle henseender likeverdige. Metode er operatørs valg. 4)Laparoskopi brukes som diagnostisk prosedyre, med lite forutgående billedbruk. Det er et undferforbruk av UL/CT dersom diagnose er uklar. 5)I følge litteratur gir økt rate av appendectomier kun økt frekvens av bleike, mens. perforasjonsrate er tilnærmet konstant. Dvs ved tvil: se an/bruk billeddiagnostikk. Appendix perforerer ”ikke” under ekspektans.


Laste ned ppt "Standardisert pasient forløp pasienter ≥ 16 år, sp. om akutt appendicitt Ett av flere forløpsprosjekt ved kirurgisk- og ortopedisk klinikk St.Olav."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google