Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om behov for sakkyndige – og kompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om behov for sakkyndige – og kompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om behov for sakkyndige – og kompetanse
Randi Rosenqvist

2 Rettspsykiatrisk sakkyndige
Rettspsykiatri utøves av psykiatere og psykologspesialister. Domstolen (og forvaltningsorgan) har behov for sakkyndig vurderinger når det gjelder utviklingshemmedes særstilling i forhold til ulike lover.

3 Ulike roller i retten Rettsoppnevnt sakkyndig
Mandat, skriftlig erklæring, kontroll ved DRK Partsengasjert sakkyndig Fortrinnsvis mandat og skriftlig erklæring og kontroll ved DRK Vitne Muntlig svar på spørsmål, ev journalkopi

4 I straffesaker Vurderinger av siktede Vurdering av fornærmede
Høygradig psykisk utviklingshemmet (strl § 44, IQ < ca 55) Lettere psykisk utviklingshemmet (strl § 56 bokstav d, IQ ca 55-75) Fremtidig atferd (strl § 39 bokstav a) Kognitiv forståelse????? Vurdering av fornærmede Oppreisning, medisinsk invaliditet,

5 ABC-modellen for sakkyndige
A-nivået er den kompetanse man har som autorisert fagperson eller godkjent spesialist. B-nivået er en juridiske påbyggingsdel (arr. Den rettsmedisinske kommisjon) C-nivået er spisskompetanse i for retten relevant fagfelt Doktorgrad i brannstiftelser? Gjennomgått ”C-kurs”

6 Kompetansesentrene i Oslo, Bergen og Trondheim
Har lagt opp et kurs gjennom fire semestre og fem delkurs for rettspsykiatrisk sakkyndige. Kurset er overbelagt, sannsynligvis nytt kurs i 2011. Psykiatere og psykologspesialister kan delta. Mulig for andre leger med relevant erfaring. Men utdannelsen krever god klinisk erfaring med voksne. Det arrangeres også andre relevante kurs i regi av kompetansesentrene

7 C-kurset Rammene for sakkyndighet
Om kliniske undersøkelser og psykometri Om utilregnelige lovbrytere Om tilregnelige lovbrytere Om vurdering av fornærmede, totalt rundt 85 timer Tilleggskrav: Fem rettspsykiatriske erklæringer.

8 Hvordan få rettspsykiatriske oppdrag?
Noen må kjenne deg. Fremtidig: Gjennomgått C-kurs og registrert på en ajourført liste Kommer kompetansensentrene til å få en formidlingsfunksjon?

9 Litt statistikk PU § 44 § 56 Totalt 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
IQ < 55 § 56 IQ 55-75 Totalt 18 21 39 11 13 24 7 14 27 8 25 33 3 26


Laste ned ppt "Om behov for sakkyndige – og kompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google