Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Om behov for sakkyndige – og kompetanse Randi Rosenqvist

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Om behov for sakkyndige – og kompetanse Randi Rosenqvist"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Om behov for sakkyndige – og kompetanse Randi Rosenqvist randi.rosenqvist@kompetanse-senteret.no www.kompetanse-senteret.no

2 2 Rettspsykiatrisk sakkyndige Rettspsykiatri utøves av psykiatere og psykologspesialister. Domstolen (og forvaltningsorgan) har behov for sakkyndig vurderinger når det gjelder utviklingshemmedes særstilling i forhold til ulike lover.

3 3 Ulike roller i retten Rettsoppnevnt sakkyndig Mandat, skriftlig erklæring, kontroll ved DRK Partsengasjert sakkyndig Fortrinnsvis mandat og skriftlig erklæring og kontroll ved DRK Vitne Muntlig svar på spørsmål, ev journalkopi

4 4 I straffesaker Vurderinger av siktede –Høygradig psykisk utviklingshemmet (strl § 44, IQ < ca 55) –Lettere psykisk utviklingshemmet (strl § 56 bokstav d, IQ ca 55-75) –Fremtidig atferd (strl § 39 bokstav a) –Kognitiv forståelse????? Vurdering av fornærmede –Oppreisning, medisinsk invaliditet, –Kognitiv forståelse?????

5 5 ABC-modellen for sakkyndige A-nivået er den kompetanse man har som autorisert fagperson eller godkjent spesialist. B-nivået er en juridiske påbyggingsdel (arr. Den rettsmedisinske kommisjon) C-nivået er spisskompetanse i for retten relevant fagfelt –Doktorgrad i brannstiftelser? –Gjennomgått ”C-kurs”

6 6 Kompetansesentrene i Oslo, Bergen og Trondheim Har lagt opp et kurs gjennom fire semestre og fem delkurs for rettspsykiatrisk sakkyndige. Kurset er overbelagt, sannsynligvis nytt kurs i 2011. Psykiatere og psykologspesialister kan delta. Mulig for andre leger med relevant erfaring. Men utdannelsen krever god klinisk erfaring med voksne. Det arrangeres også andre relevante kurs i regi av kompetansesentrene

7 7 C-kurset Rammene for sakkyndighet Om kliniske undersøkelser og psykometri Om utilregnelige lovbrytere Om tilregnelige lovbrytere Om vurdering av fornærmede, totalt rundt 85 timer Tilleggskrav: Fem rettspsykiatriske erklæringer.

8 8 Hvordan få rettspsykiatriske oppdrag? Noen må kjenne deg. Fremtidig: –Gjennomgått C-kurs og registrert på en ajourført liste –Kommer kompetansensentrene til å få en formidlingsfunksjon?

9 9 Litt statistikk PU 2002200320042005200620072008 § 44 IQ < 55 § 56 IQ 55-75 Totalt 18 21 39 11 13 24 7 14 13 14 27 8 25 33 3 18 21 7 26 33


Laste ned ppt "1 Om behov for sakkyndige – og kompetanse Randi Rosenqvist"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google