Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikovurdering og risikohåndtering tilpasset mennesker med utviklingshemming Svein Øverland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikovurdering og risikohåndtering tilpasset mennesker med utviklingshemming Svein Øverland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikovurdering og risikohåndtering tilpasset mennesker med utviklingshemming
Svein Øverland

2 Hva er risiko? Sannsynligheten for at en gitt hendelse/atferd vil opptre og hvilke konsekvens/alvorlighetsgrad det vil ha

3

4 Hva er risikovurdering av ny vold?
En individuell evalueringsprosess som: beregner risikoen for fremtidige vold og bidrar til tiltak som kan redusere eller kontrollere risikoen Målet er at det skal være nyttig Også for behandling

5 En risikovurdering bør svare på:
Hva er sannsynligheten? I hvilke scenario? Hvilken atferd/skade er aktuell? Hva er forvarslene? Hvilke tiltak hjelper i ulike scenario?

6

7 Vi bagatelliserer risiko
Generelt Hos oss selv Og hos våre pasienter/klienter/brukere Men risikovurderinger kan gjøre behandling mer effektiv og nyttig

8

9

10

11 Risikovurdering av mennesker med utviklingshemming
Atferd hos mennesker med utviklingshemming påvirkes i større grad av samspill med omgivelsene enn hos andre Risikoen for at utviklingshemmede residiverer er derfor i langt større grad avhengig av deres omgivelser enn hos andre overgripere

12 Kontroll mistes gradvis

13 Fra etterpå til i forkant av

14

15 Ulike tilnærminger til risikovurdering
Kliniske risikovurderinger Aktuariske risikovurderinger Strukturerte kliniske vurderinger

16 Aktuariske verktøy Static 99
RRASOR (Rapid Risk Assessment for Sex Offence Recidivism)

17 RRASOR Antall tidligere seksualforbrytelser Alder (under 25)
Forholdet til offeret (ikke i familie) Offerets kjønn (gutt)

18 Strukturerte kliniske vurderinger
HCR- 20 Historical-Clinical-Risk Management-20 (Norsk versjon ved Rasmussen, Jakobsen & Urheim, 2002) SVR- 20 Sexual Violence Risk – 20 (Norsk versjon ved Nøttestad & Goksøyr, 2004)

19

20 HCR-20 (Historiske ledd):
H 1. Tidligere voldsatferd H 2. Tidlig debut med voldshandlinger H 3. Ustabilitet i forhold H 4. Problemer i arbeid og sysselsetning H 5. Rusmisbruk H 6. Alvorlig psykisk lidelse H 7. Psykopati H 8. Tidlig mistilpasning H 9. Personlighetsforstyrrelse H 10. Tidligere vilkårsbrudd

21 Hva med utviklingshemming?
HCR-20 og SVR-20 har vist seg å ha prediktiv validitet for ikke seksuelle og seksuelle overgrep av mennesker med utviklingshemming I tillegg anbefales det å benytte et aktuarisk risikovurderingsinstrument

22 Tilpasninger: Ledd i HCR-20 og SVR-20 viser ofte til problemer i relasjon, arbeid/skole og regelbrudd Dette er områder som ofte er problematiske for mennesker med utviklingshemning Risikovurdering av mennesker med utviklingshemming krever derfor kunnskap både om utviklingshemming og risiko Det finnes etter hvert flere retningslinjer for dette

23 Diagnostikk og screening
DASH2 ADD DBC-A Vineland DM-ID DC-LD Wechsler

24 Noreik og Grunfeld, 1998 Fra ble det gjennomført rettspsykiatriske undersøkelser Ved 294 undersøkelser ble diagnosen psykisk utviklingshemning stilt Mens antallet rettspsykiatrisk undersøkte var stigende perioden, var prosentandelen med psykisk utviklingshemning nokså konstant. De fleste var siktet for sedelighetsforbrytelser, deretter ildspåsettelse Omtrent halvparten var tidligere straffet Hver fjerde i kategorien ”mangelfullt utviklede sjelsevner”

25

26 Vi ser kun en liten del av gruppa
Obs: De fleste med psykisk utviklingshemming lever vanlige liv, er ikke til skade for noen og bryter ikke loven

27

28 ARMIDILLO Assessment of Risk and Manageability of Individuals with Developmental, Intellectual or Learning Limitations who Offend

29 ARMIDILLO Et strukturert klinisk intervju
Særlig vektlegging av miljøets betydning Fokus både på risikofaktorer og beskyttende faktorer Stabile faktorer hos den vurderte Akutte faktorer hos den vurderte Stabile faktorer hos miljøet/personalet Akutte faktorer i miljøet/personalet

30 Fra dikotom til analog vurdering
Avgjort en beskyttende faktor En mulig Ikke et problem Kan øke risiko Avgjort en risiko- -2 -1 +1 +2

31 ARMADILLO: stabile dynamiske risikofaktorer for klienten:
Holdning til og enighet med nærpersonalet mht. veiledning, bistand Seksuelt avvik Overopptatthet av seksuelle forhold og mangler i sosial seksualkunnskap Offervalg og offeranskaffelse/forføring Emosjonell mestringsevne Relasjonelle ferdigheter etc

32 1. Changes in social relationships
Acute Dynamic Items (Environmental Factors) Presence -2 to +2 Recent Change (+, 0, -) Critical Item? 1. Changes in social relationships 2. Personnel or monitoring changes 3. Situational changes 4. Changes in victim access 5. Changes in access to intoxicants 6. Unique considerations TOTAL SUB-SECTION SCORE: TOTAL SECTION SCORE:

33 ARMADILLO: akutte dynamiske risikofaktorer for klienten:
Forandring i holdninger eller atferd ovenfor personale eller behandlingstiltak Forandringer i hans overopptatthet av seksuelle forhold Forandringer i offertilgang Emosjonelle forandringer, forandring i reguleringen av emosjoner Endringer i bruken av mestringsstrategier Forandringer i den psykiske helsetilstanden

34 1. Changes in attitude or behaviour toward supervision or treatment
Acute Dynamic Items (Client Factors) Presence -2 to +2 Recent Change (+, 0, -) Critical Item? 1. Changes in attitude or behaviour toward supervision or treatment 2. Changes in preoccupation 3. Changes in victim-related behaviours 4. Changes in emotional state or regulation 5. Changes in ability to use coping strategies 6. Changes to mental health status and other unique considerations (e.g., access to intoxicants) TOTAL SUB-SECTION SCORE:

35 ARMADILLO: stabile dynamiske risikofaktorer hos personal og omgivelser:
Holdninger overfor m.m.puh som er overgripere Kommunikasjonen blant nærpersonene Nærpersonenes konkrete kunnskap om overgriperen Konsistensen i nærpersonenes veiledning og bistand Omgivelsesmessig konsistens etc

36 1. Attitude towards intellectually disabled individuals
Stable Dynamic Items (Environmental Factors) Presence -2 to +2 Recent Change (+, 0, -) Critical Item? 1. Attitude towards intellectually disabled individuals 2. Communication among supervisory staff 3. Client specific knowledge by supervisory staff 4. Consistency of supervision 5. Situational consistency 6. Unique considerations TOTAL SUB-SECTION SCORE:

37 ARMADILLO: akutte dynamiske risikofaktorer hos personal og omgivelser:
Forandringer i sosiale relasjoner Endringer i personell eller i tilsynet fra personalet Omgivelsesmessige endringer, (bolig, dagtilbud og lignende) Endringer i tilgangen på offer Endringer i tilgang på rusmidler Spesielle forhold

38 1. Attitude toward and compliance with supervision
Presence -2 to +2 Recent Change (+, 0, -) Critical Item? 2. Attitude toward and compliance with treatment 3. Sexual deviance 4. Inappropriate preoccupation 5. Victim selection and acquisition / grooming 6. Emotional coping ability 7. Self-Efficacy 8. Relationship skills 9. Substance abuse 10. Impulsivity 11. Use of violence or threats towards self or others 12. Mental health and other unique considerations

39 Atferd avhenger av tolkning

40 Den klassiske ABC-modellen
ACTION BELIEF CONSEQUENCE snuble ”deres skyld” Sinne, anklage ”typisk meg” Skam, selvbebreidelse

41 ABC- samspill i institusjon
Petter ser og hører personalet le på vaktrommet Personalet trekker igjen gardinen og rister på hodet til Petter C B Petter tolker at de ler av ham ”Typisk, de ler av meg bak min rygg” Personalet tolker Petter som masete. ”Typisk, han maser igjen” Petter stirrer inn og banker på døren til vaktrommet Personalet ser at han er oppjaget og forstyrrer rapporten

42 Tolkning og ferdigheter
Eks: ”jeg ble dyttet” KAOS

43

44 Susan Hayes, 2005 "..there is no area of investigation concerning the person with ID in the criminal justice system that is NOT in need of further research".

45 Vi bruker bilbelte selv om vi ikke tror vi blir påkjørt hjem ikveld
Vi bruker bilbelte selv om vi ikke tror vi blir påkjørt hjem ikveld. Vi betaler brannforsikring selv om vi blåser ut lysene, og vi har bilforsikring selv om vi er verdens beste sjåfører. Men vi forbereder oss ikke på at barnet vår får trøbbel!


Laste ned ppt "Risikovurdering og risikohåndtering tilpasset mennesker med utviklingshemming Svein Øverland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google