Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veksthuset Molde Visjon: Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Styret i Rusbehandling Midt-Norge HF LAR-Midt Nidaros- klinikken Veksthuset Molde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veksthuset Molde Visjon: Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Styret i Rusbehandling Midt-Norge HF LAR-Midt Nidaros- klinikken Veksthuset Molde."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Veksthuset Molde

3 Visjon: Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Styret i Rusbehandling Midt-Norge HF LAR-Midt Nidaros- klinikken Veksthuset Molde Vestmo Behandlings senter Adm direktør TSB innenfor DPS’ene Gjestepasientplasser Stab Tyrili- stiftelsen Lade Behandlings- Senter N.K.S. Kvamsgrind kollekttivet Ungdoms- klinikken Voksenklinikken Ko- Rus

4 Veksthuset Molde

5 39 stillinger Tverrfaglig sammensatt; –Sykepleiere, sosionomer, pedagoger, vernepleiere, psykologer, barnevernspedagoger, lege Videreutdanning (de fleste); - Gruppeterapi, familieterapi, rus/avhengighet, gestaltterapi, kunst/uttrykksterapi, psykisk helse, helsesøster, barn/familie og ledelse Veksthuset Molde

6 Målgruppe: Rusavhengige 18 - 40 år Narkotika og blandingsmisbruk Kvinner/menn Modell: Fellesskapet som metode Familie- og nettverksorientert fokus Helhetlig tilnærming med ulike terapeutiske metoder Utstrakt samhandling med lokalsamfunnet Veksthuset Molde

7 Grunnpilarene i behandlingen vår: –Respekt –Ansvarlighet –Mestring –Relasjon Veksthuset Molde

8 Vi tror at: –endring er mulig –hver enkelt har ressurser til å nå sine mål og ressurser til å hjelpe andre –det ikke finnes vanskelige mennesker, bare vanskelige situasjoner –hver enkelt har mulighet til å gjøre valg, selv om situasjonen er vanskelig –valg, handlinger og konsekvenser henger sammen Veksthuset Molde

9 DØGNBEHANDLING = FASE 1 (6-12 mnd) –Delt inn i 3 faser: Kartlegging Fordypning Integrering –Fasene viser utviklingen gjennom døgnbehandlingen Lengde varierer med behov –Strukturerer innholdet; slipper å forholde seg til ”alt” samtidig Veksthuset Molde

10 Kartleggingsfasen; –sitt eget opplegg på dagtid i egne lokaler –trygghet, tid og ro –fysisk aktivitet for å dempe uro –tett oppfølging av ansatte –grundig kartlegging/utredning. Bestemme lengde på døgnbehandling –utarbeide behandlingsplan Veksthuset Molde

11 Fordypningsfasen; –gå inn i temaer man trenger å jobbe med –identitet –her og nå; hvem er jeg i relasjon til andre –fortid; hva har vært med på å forme meg så langt –bearbeide eventuelle traumer Veksthuset Molde

12 Integreringsfasen; –hvordan bruke det jeg har lært om meg selv –orientere meg ut; fritid og jobb –trene på ferdigheter –bidra med mine ressurser til andre i fellesskapet

13 Respekt, ansvarlighet, mestring, relasjon Hvordan jobber vi med dette? Veksthuset Molde Fellesskapet som metode Individualterapi Økonomi Bolig Arbeid/utdanning Familie og nettverk Foreldreveiledning Kvinnefokus Ruskartlegging

14 Veksthuset Molde Fellesskapet som metode Strukturert miljøterapi Gruppeterapi Fasene

15 INNTAKSPROSESSEN Seksjon for Inntak og Etablering (SIE) Henvendelse (formell/uformell) Henvisning + Vurdering (fra vurderingsinstans) Vurderes av inntaksteam ved VHM Tildeling av inntaksdato (gjøres innen 30 virkedager innen behandlingsfristen) Tildeling av kontaktperson ved SIE (følger gjennom hele behandlingen) Individuell oppfølging (møter og telefon) Avrusning i godkjent avrusningsinstitusjon Ingen lineær prosess, nødvendigvis. Fleksibilitet nødvendig, og mye motivasjonsarbeid! Veksthuset Molde

16 ETTERVERN = FASE 2 og 3 (+/- 15 mnd) -Lengde i de ulike fasene varierer etter behov -Mye uformell kontakt, i tillegg til faste avtaler/grupper

17 Veksthuset Molde Fase 2 - videreføring: –Veksthusets ettervernsbolig –Arbeid/skole 4 dager i uken –Fast fritidsaktivitet –Gruppe, og individuell oppfølging, 1 dag pr uke –Ansatt til stede i boligen 1 kveld/dag pr uke –Forventninger om noe innsats/deltakelse i døgnbehandlingen på kveld

18 Veksthuset Molde Fase 3 – etablering: –Flytte ut i egen bolig –Full jobb/skole –Fortsette med fritidsaktivitet –Deltakelse i gruppe på Veksthuset 1 gang pr mnd –Besøk av kontaktperson fra Veksthuset 1 gang/mnd

19 Veksthuset Molde ANSVARSGRUPPE Opprettes ved inntak Har minimum 4 møter i løpet av behandlingen Består av alle sentrale samarbeidspartnere rundt brukeren Ledes av Veksthuset frem til fase 3; da overtar hjemkommunen denne rollen

20 Samhandling Samhandlingskoordinator, 3 stillinger Samhandlingsnettverk KoRus samarbeid ”Dugnad” Integreringstiltak RIM/Brygga Relasjonsbygging ”veien blir til mens man går”

21 Presentasjon av Merethe W. Nøsen og Lillian Åndal For mer informasjon kontakt veksthuset@rus-midt.no telefon 71 21 98 00 eller mitt mob.nr 91 87 54 26veksthuset@rus-midt.no Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Veksthuset Molde Visjon: Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Styret i Rusbehandling Midt-Norge HF LAR-Midt Nidaros- klinikken Veksthuset Molde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google