Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Nord-Trøndelag HF Forskning i klinisk praksis Hvordan få det til? Regional Forskningskonferanse HMN 03.06.2009 Ottar Bjerkeset Leder RFU HMN Overlege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Nord-Trøndelag HF Forskning i klinisk praksis Hvordan få det til? Regional Forskningskonferanse HMN 03.06.2009 Ottar Bjerkeset Leder RFU HMN Overlege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Nord-Trøndelag HF Forskning i klinisk praksis Hvordan få det til? Regional Forskningskonferanse HMN 03.06.2009 Ottar Bjerkeset Leder RFU HMN Overlege og FoU leder HNT, 1. amanuensis NTNU

2 Helse Nord-Trøndelag HF ”If I had only one day left to live, I would spend it at a research conference – that would make it seem a lot longer…”

3 Helse Nord-Trøndelag HF Forskning i klinisk praksis. Utfordringer Individuelt nivå Avdeligsnivå Systemnivå Hvilke av dem kan jeg gjøre noe med?

4 Helse Nord-Trøndelag HF Individuelle utfordringer (I) Praktiske Organisering av arbeidstid, prioritering “Skjerming” og arbeidsro Intellektuelt Lønn/arbeidsbetingelser Kliniker vs forsker (relasjon til pas) Private/familiære Sosialt/kollegialt

5 Helse Nord-Trøndelag HF 1. bud: ”Det er ingen skam å forske” Lovpålagte oppgaver: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forskning- og utviklingsarbeid Pasient- og pårørende informasjon og opplæring (LMS) Individuelle utfordringer (II)

6 Helse Nord-Trøndelag HF

7 Forskning i klinisk praksis. Prosjektets faser

8 Helse Nord-Trøndelag HF Individuelle utfordringer (III) Selve prosjektet Er det realistisk? Er ideen god/original? Veileders rolle Kan jeg ha andre guder enn veileder? Formidle funnene dine!

9 Helse Nord-Trøndelag HF Er prosjektet godt forankret, implementert og akseptert? Står ledelsen bak? Holdninger til forskning FoU aktivitet og budsjett Er avtalen klar og tydelig? (tjenesteplan, still beskrivelse) Hva når prosjektet er over? Forksning som karriereløp – eller bare rekruttskole? Forhandlingskort Utfordringer på avdelingsnivå

10 Helse Nord-Trøndelag HF Utfordringer på systemnivå Najonalt – statsbudsjett (de berømte 3%...) Regionalt - HMN vs andre RHF Vi er svakest Vi har minst økning i satsingen Vi trenger en styrking av forskningskompetansen i HMN RHF Ivaretar HMN sin øk modell FoU aktivitet?

11 Helse Nord-Trøndelag HF Klinisk forskning og utfordringer. Hva mener Google?

12 Helse Nord-Trøndelag HF Klinisk forskning. Utfordringer ”Medisinerne kan bli mye bedre” Den medisinske og helserelaterte norske forskningen befinner seg langt fra verdenstoppen. Det finnes en rekke alarmerende strukturelle problemer: For lite økonomiske midler til klinisk og helsefaglig forskning Inadekvat infrastruktur, begrenset adgang til spesialiststøtte/utstyr Svak koordinering og lite forskning på tvers av fagområder Utilstrekkelig internasjonalt samarbeid For mange små forskningsenheter Ikke god nok vitenskapelig ledelse Internasjonal publisering av forskningen er ikke høyt prioritert Bladet "Forskning" nr 1-2004. (Konklusjon fra internasjonal ekspertkomité ledet av direktør Finn Kamper-Jørgensen ved Statens Institut for Folkesundhed i København)

13 Helse Nord-Trøndelag HF Klinisk forskning. Utfordringer ”Alternativ medisin har oppnådd utbredt anvendelse i befolkningen uten at metodene er vitenskapelig dokumentert. Nytten av et stort antall tiltak innenfor offentlig helsevesen er heller ikke forskningsmessig underbygget” Forskningsrådet, 2009

14 Helse Nord-Trøndelag HF Klinisk forskning. Utfordringer Utfordringer for fagutvikling og forskning i allmennmedisin S Hunskår J Røttingen, Tidsskriftet 2004 ”Gjennomføringen av foretaksreformen og fastlegeordningen har ført til en uheldig asymmetri når det gjelder nødvendig innsats innen fagutvikling og forskning. Spesialisthelsetjenesten som helsevesen har tatt et grep om forskning, utviklingsarbeid og kvalitetsforbedring. Dette er svært positivt, men savner sitt motstykke i allmennmedisin. ….. Fagfeltet allmennmedisin trenger vesentlig mer ressurser, strukturelle endringer og faglige institusjoner for at faget skal kunne utvikles og følge kunnskapsutviklingen, basert på fagets egne forutsetninger og tradisjoner”.

15 Helse Nord-Trøndelag HF HUNT-collaboration Verdal’n

16 Helse Nord-Trøndelag HF HUNT-collaboration Europe Island Irland Aberdeen Skottland England Nederland Frankrike Polen Litauen (Kaunas) Tyskland (Dresden og Düsseldorf) Polen (Krakow) Finland (Helsinki) Østerrike (Krems og Graz) Estland (Tartu) Spania (Madrid og Barcelona) Italia (Genova, Pisa, Santa) Hellas (Aten) Tyrkia (Istanbul) Bulgaria (Sofia) Frankrike (Paris) Nederland

17 Helse Nord-Trøndelag HF HUNT-collaboration globally Canada USA (flere stater) Papua New Guinea Australia

18 Helse Nord-Trøndelag HF Klinisk forskning. HMN sin forskningsstrategi Hva foreslår vi for å bedre situasjonen? Økonomi/prioritering/budsjettprosesser Økt bevissthet i ledelsen Infrastruktur i HFene Elektronisk litteratur! Tilgang til veiledning, statistiker Forskningsnettverk (regionalt-nasj.-internasj.) Lokale FoU avdelinger Kurs og videreutdanning Karriereløp for forskere i HFene


Laste ned ppt "Helse Nord-Trøndelag HF Forskning i klinisk praksis Hvordan få det til? Regional Forskningskonferanse HMN 03.06.2009 Ottar Bjerkeset Leder RFU HMN Overlege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google