Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etablering av Rusakutt Endringer i spesialisthelseloven § 3-1 RHF-enes plikt til å utpeke det nødvendige antall institusjoner som plikter å motta pasienter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etablering av Rusakutt Endringer i spesialisthelseloven § 3-1 RHF-enes plikt til å utpeke det nødvendige antall institusjoner som plikter å motta pasienter."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Etablering av Rusakutt Endringer i spesialisthelseloven § 3-1 RHF-enes plikt til å utpeke det nødvendige antall institusjoner som plikter å motta pasienter med behov for akutt/øyeblikkelig rusbehandling Bestilling til LBS: ”5 plasser til ø-hjelp. Behandlingstid 12-72 timer. Mottak 24 timer i døgnet. 7 dager i uka. Sees i sammenheng med ambulant team. Lokal funksjon.”

3 LBS’ totale ø-hjelpstilbud; poliklinisk, døgn frivillig / tvang POLIKLINISK Akutt vurderingstime Liasontjeneste (ambulerende tjenester) Ambulerende tjenester INNLEGGELSE Akutt innleggelse (rusakutt) Hastevedtak etter LOST (skjermingsposten)

4 LBS’ operasjonalisering av ø-hjelp Nasjonal operasjonalisering av ø-hjelp; TSB Helhetlig ø-hjelpstilbud; somatikk/phv/TSB LBS har identifisert 11 hovedtilstander som er aktuelle for ø-hjelpsinnleggelser Henvisning til ø-hjelpsinnleggelse Hjelp innen 24 timer Skilles fra elektiv avgifting med kort frist

5 LBS’ operasjonalisering (1)Gravide med aktivt rusmisbruk. Indikasjon: Gravide som inntar rusmidler på en slik måte at det er sannsynlig at barnet kan påføres skade. Frivillig og (etter LOST § 6.2.a, midlertidig vedtak) (2)(Innleggelse etter LOST § 6.2, midlertidig vedtak) (3)Videreføring av ø-hjelp initiert av sykehus, observasjonspost. Indikasjon: Videre behov for systematisk observasjon og med. abstinensbehandling i skjermede omgivelser. Krever ikke medisinsk overvåkning*

6 LBS’ operasjonalisering (4) Videreføring av ø-hjelp initiert av sykehus, medisinsk avdeling. Indikasjon: Videre behov for systematisk observasjon og med. abstinensbehandling i skjermede omgivelser. Krever ikke medisinsk overvåkning* (5) Oppfølging etter overdosesituasjon. Indikasjon: Risiko for at manglende stabilisering vil føre til en akutt alvorlig helsesituasjon; inklusive akutt risiko for ny overdose. (6) Videreføring av ø-hjelp initiert av psykisk helsevern. Indikasjon: Akutt risiko for at abstinenser eller nytt rusinntak vil medføre alvorlige konsekvenser for helsetilstanden uten videre observasjon/stabilisering. Akutt psykisk situasjon er avklart.**

7 LBS’ operasjonalisering (7) Rusinntak medfører omfattende og alvorlig belastning på helsetilstanden. Indikasjon: Akutt alvorlig, men ikke livstruende. Krever ikke medisinsk overvåkning. (8) Alvorlig, eskalerende rusinntak. Indikasjon: Akutt risiko for alvorlige konsekvenser for helsetilstanden. Ikke livstruende. Krever ikke medisinsk overvåkning. (9) Rusrelatert krise i behandlingsforløp. Indikasjon: Drop-out på aktuelt tidspunkt vil være akutt kritisk for helsesituasjonen.

8 LBS’ operasjonalisering (10) Rusrelatert krise for unge, ustabile (under 23år) i behandling. Indikasjon: Tilfeller der det vurderes akutt kritisk å videreføre behandlingsforløpet (11) Utsettelse av avgifting kan medføre alvorlige sosiale konsekvenser. Indikasjon: Akutt alvorlig fare i forhold til familiesituasjon, arbeid o.a. * Medisinsk overvåkning skal fortsatt ivaretas av sykehus ** Akutt psykisk tilstand som kvalifisere til ø-hjelp innen psykisk helsevern skal være avklart

9 Ad hastevedtak etter LOST og ø-hjelp Helsedirektorates presisering av mai 2010 Den endelige vurderingen av hastegrad, eventuelt behov for ø-hjelp og hva som tilbys, er det etter gjeldene lovverk sps.helsetjenesten som avgjør. (hvor innleggelsen skal skje og når) Tilstrebe en samarbeidsform hvor god dialog om hastegrad og hvilken institusjon som er aktuell Øyeblikkelig vurdering er ikke lik øyeblikkelig innleggelse.

10 Rusakutt - behandlingsmål Påtrengende nødvendig behov for spesialisert medisinsk behandling Tilstanden krever systematisk observasjon Somatisk, psykiske og sosiale side ivaretas Forsvarlig akutt krisehåndtering Avklaring av oppfølgingsbehov Langsiktige behov: Henvisninger

11 Rusakutt - behandlingsinnhold Systematisk observasjon Håndtering av abstinensreaksjoner, somatisk/psykisk Stabiliseringstiltak; somatisk/psykisk tilstand Psykososial kriseintervensjon Motivasjonsarbeid Oppfølgingstiltak for forsvarlig utskrivning Henvisninger Udekte sosiale tiltaksbehov i akutt fase IP-avklaring

12 Rusakutt – oppfølging videreføring Overføring til ordinær avgifting? Til hjemmet med LBS’ ambulante tjenester? Til hjemmet med andre ambulante tjenester? Overføring til tiltak pas. er i Tiltak med oppfølgingsansvar Fastlege/sosialtjeneste Henvisninger? Annet ø-hjelp behov?

13 Rusakutt: Samhandling Krisetiltak og behov for en videre ivaretakelse Tiltak fra andre/samhandling Gode samarbeidsrutiner

14

15 Rusakutt - organisering Avgiftingsposten og rusakutt vil utgjøre en avdeling med en avdelingsleder: Akutt og avrusningsavdelingen Rusakutt og avgifting vil være lokalitetsmessig forbundet med hverandre Samorganisering av vaktordning Rusakutt lokaliseres i avgiftingspostens A-side 3 elektive plasser gjøres om til ø-hjelpsplasser Mottak/ mottaksrom/ pleieseng /funksjonalitet /utstyr

16 Rusakutt - bemanning Samorganisering av personell med ordinær avgifting styrking av personalressursen spesialsykepleiere sykepleiere sosionom lege Lege vaktberedskap som dekker kveld/natt/helg I tillegg: Leder, annet kompetansepersonell, pas.adm. / støttefunksjoner

17 Utfordringer Innsøkende må gjøre gode vurderinger av ø- hjelpsbehov (differensiering og hastegrad) Kort frist er ikke lik ø-hjelp Fullføring av avgifting og stabilisering God og presis informasjon – aktuell russtatus og helse Samarbeid/ansvar før/under og etter Stabiliseringsplasser spes.helsetj/kommunale tiltak

18 Oppstart 1. desember 2010

19 Ambulant team

20 Ambulant akutt team LBS har fått tilsagn på to stillinger i 2009 Ansettelse foretatt Etableres et samarbeid med ambulerende team innen psykisk helsevern Anskaffelsesdokumentet: Del av ø-hjelp Ambulant akutt team: Korttids, krise Poliklinisk tjeneste, knyttet til Akutt- og avrusningsavdelingen

21 Ambulants teams funksjoner Vurderinger i en akutt situasjon: Poliklinisk ø-hjelp eller innleggelse? Poliklinisk korttidskrisebehandling: Ved LBS eller oppsøkende Liasontjeneste (inkl. ø-hjelp B) Akutt vurderingstime uten henvisning Booking av akuttime i og utenom kontortid Vurderinger kvalitetssikres i IVT

22 Målgruppe Pas. og pårørende som kan nytte gjøre seg korttids kriseoppfølging uten innleggelse Poliklinisk stabilisering etter ø-hjelps innleggelse, korttids Ikke alternativ til kommunale krisetiltak Ikke alternativ til nødvendig innleggelse Ikke alternativ til ordinært poliklinisk behov Kan ivaretas bedre av ambulerende team phv? Forsvarlig tilbud innen spes.helsetjenesten/annet?

23 Rammer Vurderings-/ oppfølgingstilbud Hverdager, vanlig arbeidstid Ved LBS/oppsøkende/andre arenaer Oppfølging over 3 uker (1-6 konsultasjoner) Sykepleier kompetanse, 3årig helse og sosial Fast samarbeid med legetjeneste og IK Iverksettes 01.07.2010 (01.12.10)

24 Eksempler på saker, ambulant team


Laste ned ppt "Etablering av Rusakutt Endringer i spesialisthelseloven § 3-1 RHF-enes plikt til å utpeke det nødvendige antall institusjoner som plikter å motta pasienter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google