Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse

2 Regionalutvikling Lønn og regnskap Informasjon og service Personal og organisasjon IT Bygg og innkjøp Agder kollektiv- trafikk AS Regionale tjenester Utdanning Fylkes- revisjonen PP-tjenesten Fylkesrådmann/ Assisterende fylkesrådmann Vest-Agder museet IKS Statens veg-vesen (Region Sør) Sentraladministrasjon Driftsenheter Enheter med budsjett- og ytelsesavtale / eierinteresser Den offentlige tannhelsetjenesten (19 klinikker) Videregående skoler Videre-gående skoler Videregående skoler (14) SMI - skolen EVA - senteret IKS Andre IKS / AS Fylkesrådmannens stab Arkiv, bibliotek, museum Plan og miljø Allmennkultur Næring Kulturminne Samferdsel Fagopplæring / voksenopplæring Pedagogisk utvikling Inntak og formidling Økonomi

3 Vest-Agder fylkeskommune  Budsjett på 1,48 milliarder kroner (2009) Sentrale styringsorgan 18 millioner kroner Utdanning 859 millioner kroner Tannhelse 74 millioner kroner Regionale tjenester innen kultur, næring, plan, miljø og samferdsel 337 millioner kroner Regional utvikling 12 millioner kroner

4 Vest-Agder fylkeskommune  Ca. 1.600 ansatte totalt  Kollektivtransport med 11,6 millioner passasjerer  14 videregående skoler, PPT og SMI-skolen  Over 6.500 elever og over 1.500 lærlinger

5 Universell utforming av eksisterende bygg. Hvordan oppnår vi dette? Vest-Agder fylkeskommune: Prosjektleder for universell utforming, Berit Ånensen Leder for bygg- og innkjøpsenheten, Roald Torkelsen

6 Side 6 Hva legger vi til grunn.  Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven  Fylkestrategi for universell utforming  Plan og bygningsloven av 1985, revidert 2009  Teknisk forskrift  Veiledning til teknisk forskrift (VTF)  Bygg for alle (temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder) – (UU)  Byggforsk/Norsk Standard (flere aktuelle) Kommer…………  Ny Norsk Standard for universell utforming (på høring)

7 Side 7 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12. Plikt til individuell tilrettelegging  Skole- og utdanningsinstitusjon skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og studenter med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.  Plikten omfatter ikke tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde……….

8 Side 8 Vurdering av omfang  Med universell utfordring menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsninger i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig Kilde: Likestillings- og diskrimineringsombudet, juridisk rådgiver Åsulv Solstad

9 Side 9 Hva har vi gjort så langt?  UU behandlet i fylkeskommunens ”Startegisak 2008”  Medtatt i VAF’s økonomiplan (eget kapittel for ”Universell utforming av eksisterende bygg”).  Valgt Statsbygg sitt verktøy og metode for registrering.  Innføring i bruk av Statsbygg sitt registrerings- verktøy og fått del i deres erfaringer.  Erfaringsoverføring fra Hordaland fylkeskommune, som har sluttført sitt registreringsarbeid.

10 Side 10 forts….  Definert retningslinjer for registreringsarbeidet i samarbeid med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og byggeier (teoretisk gjennomgang og pilotskole)  Definert besøkspunkt i samarbeid med den enkelte virksomhetsleder.  Seminar/kurs for egne ansatte.

11 Side 11 Hva skal vi gjøre videre?  Arbeidet med å registrere, lage rapport og tiltakstabell pågår.  Politisk behandling av tiltakstabell med kalkyle i 2010. Bevilgning legges inn i økonomiplanen for 2011-2015.  Iverksette tyngre UU - tiltak i bygningsmassen i 2011, 12, 13, 14……..  Publisere det som er registrert, for publikum på www.byggforalle.no

12 Side 12 Kostnader til UU-tiltak  Nybygg, 1% på entreprisekostnad.  Eksisterende bygg, 100-1000 kr/m² For VAF vil dette bety 14-140 mill. I eksisternede bygg kan kostnadene reduseres ved god planlegging og samordning av behov. Rimelighetsbetraktninger må legges til grunn.

13 Side 13 Universell utforming, registrering av behov. Vedlikeholdsplanlegging, registrering av behov. ”Bedre skolebygg” (HMS), registrering av behov. ”Energieffekt 2014”, registrering av behov. Utvikling av bygg, registrering av behov. Samordning av tiltak. Strategi sak eller politisk sak Økonomiplan UU-tiltak (kost. krev.) i prioritert rekkefølge. UU-tiltak i kombinasjon med annet vedlikehold. UU-tiltak som utføres av vaktmester UU-tiltak i kombinasjon med ombygningsprosjekter. Samordningsgevinster! RegistreringHandlingsplanGjennomføring

14 Side 14 Kompetanse på UU Rapport: “Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuer”  For dårlig kompetanse hos eier, er årsak til at mange offentlige bygninger ofte mangler gode løsninger med hensyn til UU.  Opplæring bør knyttes opp mot konkrete tiltak som skal iverksettes slik at man skoleres samtidig som praktiske gjøremål gjennomføres.  Ganske mange har kompetanse om universell utforming, og den er i hovedsak tilegnet gjennom kurs/seminarer

15 Kompetanse i Vest-Agder fylkesk.  Nettverk (erfaringsutveksling): Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Statsbygg Hordaland fylkeskommune  Valgt egenutførelse: Kjennskap til eksisterende bygg gjennom annen forvaltning. Involvere byggeier, skoleleder, vaktmester Beholde kompetansen i egen organisasjon – vi skal forvalte byggene videre. Eierfølelse til prosessene Side 15

16 Side 16 Hvordan gjør vi det?  Trillebord med PC  Laserm å ler  Fiskevekt  Luxm å ler  Tegninger med besøkspunkter  Kompetanse p å UU Bernt Bachke fra ”Rådet” i samtale med prosjektleder Berit Ånensen fra VAF

17 Side 17

18 Side 18

19 Rapport – ”Best for noen – bra for alle” Side 19 Innhold: Oppsummering Beskrivelse av besøkspunkter med sti Måleverdier definert ut fra anbefalinger i VTF og UU Tiltaksliste satt opp ut fra måleverdirapporten - kalkuleres

20 Side 20

21 Kvinesdal vgs – Adkomst og HC-toalett Side 21

22 Kvinesdal vgs - etablering av heis i teorifløyen Side 22

23 Kvinesdal vgs - løfteplattform Side 23

24 Vennesla vgs - kontraster Side 24

25 Vennesla vgs – markeringstape i trapp Side 25

26 Tangen vgs, markeringer Side 26

27 Tangen vgs, ledelinjer og kontraster Side 27

28 Side 28 Spørsmål?


Laste ned ppt "Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune folkestyre- samarbeid www.vaf.no - kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google