Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnskolelærer-utdanningene GLU 1-7 og GLU 5-10

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnskolelærer-utdanningene GLU 1-7 og GLU 5-10"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnskolelærer-utdanningene GLU 1-7 og GLU 5-10

2 Fleip eller fakta? Å være lærer rangeres i Manpowers store undersøkelse fra 2012 (rangering av 130 yrker) blant topp 10 drømmeyrker… Å være lærer rangeres som mer attraktivt enn advokat… Læreryrket rangeres som Norges nest viktigste yrke… Åtte av ti lærere er fornøyd med yrkesvalget sitt…

3 Fra ALU til GLU… Drivkreftene bak endringen fra ALU til GLU:
Internasjonale undersøkelser: PISA, Timms… Norsk skole er for dårlig. Lærerutdanningen er for dårlig. NOKUT 2006: Peker på mange svakheter hos utd.institusjonene Kompetanseforskrift for NO, MA, ENG på u-trinnet Hvilken tenkning ligger bak ny GLU? Mer kvalitet ved å spisse utdanningen på trinn og fag. Lærere med smalere, men dypere kunnskap Hvordan påvirker denne tenkningen studiemodellene? Krav til innhold og oppbygning fra departementet

4 Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 – 4-årig
GLU 1-7 (Kr.Sand – Grimstad) Kvalifiserer for å arbeide på grunnskolens små- og mellomskoletrinn Normalt minimum fire undervisningsfag, minst ett på 60 stp Obligatorisk: Pedagogikk og elevkunnskap 60 studiepoeng Matematikk 30 studiepoeng Norsk 30 studiepoeng Praksis minst 100 dager, praksis i alle år Mulighet: Internasjonalt sem. GLU 5-10 (Kr.Sand) Kvalifiserer for å arbeide på grunnskolens mellom- og ungdomsskoletrinn Normalt 3 undervisningsfag, hvert på 60 stp (bør være ett skriftlig NO, MA, ENG!) Obligatorisk: Pedagogikk og elevkunnskap 60 stuidepoeng Praksis minst 100 dager, praksis i alle år Mulighet: Internasjonalt semester

5 Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 – 5-årig
Fagdidaktisk master 1. – 7. trinn, Kr.Sand Norsk / Matematikk 3 første år likt med den 4-årige 2 år (masterpåbygg) i valgt fag Studenten får totalt tre fag Fagdidaktisk master 5. – 10. trinn, Kr.Sand Norsk /Matematikk /Engelsk /Kroppsøving /RLE Studenten får totalt to fag

6 NB! Studiemodellen gir muligheter/begrensninger
Hvilke fag kan kombineres? Hvilke fagkombinasjoner går ikke? Se nærmere på studiemodellen: uia.no/lu

7 Undervisningsfag/skolefag og skolerelevante fag
Undervisningsfag er lærerutdanningsfag som tilsvarer skolefag i gjeldende læreplan for grunnskolen, altså fag som elevene i grunnskolen skal ha undervisning i. Norsk, kroppsøving og kunst og håndverk er eksempler på skolefag i LK2006, og dermed undervisninsfag i lærerutdanningen. Skolerelevante fag Skolerelevante fag er fag som er relevante for undervisning i grunnskolen og som tilbys av lærerutdanningene, men som ikke tilsvarer skolefag. Skolerelevante fag må være rettet mot funksjoner og oppgaver som grunnskolen skal ivareta. Med utgangspunkt i LK2006 er for eksempel spesialpedagogikk, drama, IKT og utefag skolerelevante fag.

8 OPPTAKSKRAV GLU 1-7-K: 38,5 GLU 1-7-G: Alle GLU 5-10: 41,3
Poenggrenser 2012 GLU 1-7-K: 38,5 GLU 1-7-G: Alle GLU 5-10: 41,3 Generell studiekompetanse minimum 35 skolepoeng gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk og 3,0 i matematikk

9 Vi trenger ulike lærere for å treffe ulike elever…
De som liker realfag - språkfag –humanistiske fag - praktiske og estetiske fag De som liker best mindre barn – og de som trives best med ungdom Vi trenger menn og kvinner – flere menn, spesielt på GLU 1-7! Vi trenger noen med flerkulturell bakgrunn Den gode lærer tosidig interesse: Fag - Elever

10 Ordinær fag- og timefordeling i grunnskolen
1.-4. 5.-7. 1.-7. SUM 8.-10. SUM Norsk 931 441 1372 398 (13,9) 1770 Matematikk 560 328 888 313 (11) 1201 Kroppsøving 478 223 (7,8) 701 Samfunnsfag 385 249 (8,7) 634 Kunst & Håndverk 477 146 (5,1) 623 Engelsk 138 228 366 222 (7,8) 588 RLE 427 153 (5,4) 580 Naturfag 577 Musikk 285 83 (2,9) 368 Fremmedspråk/ Spr. fordypning 222 Mat & Helse 114 197 Valgfag2 171 (6) 171 Utdanningsvalg 110 (3,9) 110 Fleksibel time 38 Fysisk aktivitet 76 Fag merket rødt = Skriftlige fag - Fag merket grønt = Praktisk- estetiske fag

11 Har du det i deg?

12 VIL DU BLI LÆRER? Avdeling for lærerutdanning www.uia.no/lu
Initiativrik? Nysgjerrig? Lagspiller? Forteller? Kreativ? Leder?


Laste ned ppt "Grunnskolelærer-utdanningene GLU 1-7 og GLU 5-10"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google