Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnskolelærer- utdanningene GLU 1-7 og GLU 5-10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnskolelærer- utdanningene GLU 1-7 og GLU 5-10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnskolelærer- utdanningene GLU 1-7 og GLU 5-10

2 Fleip eller fakta? 1. Å være lærer rangeres i Manpowers store undersøkelse fra 2012 (rangering av 130 yrker) blant topp 10 drømmeyrker… 2. Å være lærer rangeres som mer attraktivt enn advokat… 3. Læreryrket rangeres som Norges nest viktigste yrke… 4. Åtte av ti lærere er fornøyd med yrkesvalget sitt…

3 Fra ALU til GLU… - Drivkreftene bak endringen fra ALU til GLU: - Internasjonale undersøkelser: PISA, Timms… - Norsk skole er for dårlig. Lærerutdanningen er for dårlig. - NOKUT 2006: Peker på mange svakheter hos utd.institusjonene - Kompetanseforskrift for NO, MA, ENG på u-trinnet - Hvilken tenkning ligger bak ny GLU? - Mer kvalitet ved å spisse utdanningen på trinn og fag. - Lærere med smalere, men dypere kunnskap - Hvordan påvirker denne tenkningen studiemodellene? - Krav til innhold og oppbygning fra departementet

4 Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 – 4-årig GLU 1-7 (Kr.Sand – Grimstad) Kvalifiserer for å arbeide på grunnskolens små- og mellomskoletrinn Normalt minimum fire undervisningsfag, minst ett på 60 stp Obligatorisk: Pedagogikk og elevkunnskap 60 studiepoeng Matematikk 30 studiepoeng Norsk 30 studiepoeng Praksis minst 100 dager, praksis i alle år Mulighet: Internasjonalt sem. GLU 5-10 (Kr.Sand) Kvalifiserer for å arbeide på grunnskolens mellom- og ungdomsskoletrinn Normalt 3 undervisningsfag, hvert på 60 stp (bør være ett skriftlig NO, MA, ENG!) Obligatorisk: Pedagogikk og elevkunnskap 60 stuidepoeng Praksis minst 100 dager, praksis i alle år Mulighet: Internasjonalt semester 4

5 Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 – 5-årig Fagdidaktisk master 1. – 7. trinn, Kr.Sand Norsk / Matematikk 3 første år likt med den 4-årige 2 år (masterpåbygg) i valgt fag Studenten får totalt tre fag Fagdidaktisk master 5. – 10. trinn, Kr.Sand Norsk /Matematikk /Engelsk /Kroppsøving /RLE 3 første år likt med den 4-årige 2 år (masterpåbygg) i valgt fag Studenten får totalt to fag 5

6 NB! Studiemodellen gir muligheter/begrensninger Hvilke fag kan kombineres? Hvilke fagkombinasjoner går ikke? Se nærmere på studiemodellen: uia.no/lu 6

7 Undervisningsfag/skolefag og skolerelevante fag Undervisningsfag/skolefag Undervisningsfag er lærerutdanningsfag som tilsvarer skolefag i gjeldende læreplan for grunnskolen, altså fag som elevene i grunnskolen skal ha undervisning i. Norsk, kroppsøving og kunst og håndverk er eksempler på skolefag i LK2006, og dermed undervisninsfag i lærerutdanningen. Skolerelevante fag Skolerelevante fag er fag som er relevante for undervisning i grunnskolen og som tilbys av lærerutdanningene, men som ikke tilsvarer skolefag. Skolerelevante fag må være rettet mot funksjoner og oppgaver som grunnskolen skal ivareta. Med utgangspunkt i LK2006 er for eksempel spesialpedagogikk, drama, IKT og utefag skolerelevante fag.

8 OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse minimum 35 skolepoeng gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk og 3,0 i matematikk Poenggrenser 2012 GLU 1-7-K: 38,5 GLU 1-7-G: Alle GLU 5-10: 41,3 8

9 Vi trenger ulike lærere for å treffe ulike elever… De som liker realfag - språkfag –humanistiske fag - praktiske og estetiske fag De som liker best mindre barn – og de som trives best med ungdom Vi trenger menn og kvinner – flere menn, spesielt på GLU 1-7! Vi trenger noen med flerkulturell bakgrunn Den gode lærer tosidig interesse: Fag - Elever

10 Ordinær fag- og timefordeling i grunnskolen FAG1.-4.5.-7.1.-7. SUM8.-10.1.-10. SUM Norsk9314411372398 (13,9)1770 Matematikk560328888313 (11)1201 Kroppsøving478223 (7,8)701 Samfunnsfag385249 (8,7)634 Kunst & Håndverk477146 (5,1)623 Engelsk138228366222 (7,8)588 RLE427153 (5,4)580 Naturfag328249 (8,7)577 Musikk28583 (2,9)368 Fremmedspråk/ Spr. fordypning 0222 (7,8)222 Mat & Helse11483 (2,9)197 Valgfag20171 (6)171 Utdanningsvalg0110 (3,9)110 Fleksibel time380 Fysisk aktivitet076 0 Fag merket rødt = Skriftlige fag - Fag merket grønt = Praktisk- estetiske fag

11 Har du det i deg? http://www.hardudetideg.no 11

12 VIL DU BLI LÆRER? Avdeling for lærerutdanning www.uia.no/lu Initiativrik? Nysgjerrig? Lagspiller? Forteller? Kreativ? Leder? 12


Laste ned ppt "Grunnskolelærer- utdanningene GLU 1-7 og GLU 5-10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google