Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokale og sentrale utfordringer i kollektivtrafikken

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokale og sentrale utfordringer i kollektivtrafikken"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokale og sentrale utfordringer i kollektivtrafikken
Harald Vålandsmyr Adm.direktør Bussen Trafikkselskap A/S og styreleder Transportbedriftenes Landsforening

2 Bussen Trafikkselskap A/S

3 Bussen Trafikkselskap A/S
By – og forstadstrafikk i Kristiansand egen avtale Anbud vunnet av T.K.Brøvig A/S 1997 for kjøring i Søgne, Songdalen og Vennesla og Tveit Kontrakter med Vest Agder Kollektivtrafikk ut 2010, med samordningsansvar mellom kontraktene Passasjerer i ca ( ca skoleskyss grunnskole) 115 busser 307 ansatte /290 bussførere heltid/deltid/ekstra 10 undertransportører

4 Kvalitetskontrakt BTS Kvalitetskontrakt TKB
FORSTAD BY Kvalitetskontrakt BTS med Vest- Agder Fylkeskommune Kvalitetskontrakt TKB med Vest- Agder Fylkeskommune Søgne, Sogndalen, Vennesla og Tveit Kristiansand

5 Vognparken 115 busser og en av de nyeste vognparkene i bytrafikk.
Investert i høyere standard med f.eks aircondition, laventrebusser og miljøkrav som overgår EU kravpå leveringstidspunktet VAK/AKT invitert til å komme med ønsker Ut kontraktsperioden vil det ikke bli investert i nye busser

6 Gassbusser

7 Grafisk vogner i drift

8 Utfordringer på bemanningssiden
Dette er en utfordring som gjelder for hele landet; Mangler mellom 1000 og 1500 sjåfører på landsbasis Nytt EU direktiv fra sept. 08 Resultater av dette ser vi i daglig hos oss og i problemene det enkelte selskap har med rekruttering, og faktisk opprettholde avtalt produksjon flere steder.

9 Store utfordringer Lønns- og arbeidsforhold settes under press
Ny Bussbransjeavtale Kompetansekrav Krav om endringer i arbeidstidsordninger Noen krav er heltidsstillinger og bortfall av delte skift

10 Kontraktsforhold – hos oss
Vanskelig å få forståelse for at det faktisk foreligger en transportavtale mellom selskapene og Agder Kollektivtrafikk A/S. Noen mente endog at denne avtalen var uten betydning for ATP prosjektet, og man ønsket å styre dette uavhengig av avtalen Ønske om innflytelse på tvers av de ulike administrative nivåer er interessant å registrere, men har vært uheldig for kontrakten

11 Kostnadsutvikling i avtalene
Kostnadene i avtalen har hatt en justering på ca 4,2% de siste 5 årene Noen punkter som forklarer underdekningen i AKT. Deflator Overforbruk - belønningsmidler Økt skyss grunnskole – og videregående Manglende økonomistyring Økte interne kostnader

12 Organisering – generelt - landet
Prøving og feiling Oppbygging av store offentlige enheter Detaljstyring uten ”smarte” løsninger, og utnyttelse av ressurser Kreativiteten blir borte hos selskapene

13 Hvem påvirker kollektivtrafikken ?
Vegvesenet: Planavdelingen Politiet Vegvesenet: Trafikkstasjoner Vest-Agder fylkeskommune, NSK-avdelingen Vegvesenet: Driftsavdelingen AKT Kommunen: Teknisk etat Kommunen: Ingeniørvesenet Kvadratur- foreningen ATP utvalget Kommunen: Plan- og bygningsetaten ATP Sekretariatet Busselskaper Kvadratur- foreningen Poltikere Handelstands-foreningen Private konsulenter

14 ? Kunden i sentrum ATP utvalget Vegvesenet: Planavdelingen Politiet
Trafikkstasjoner Vegvesenet: Driftsavdelingen Vest-Agder fylkeskommune, NSK-avdelingen Kunden i sentrum ? Kommunen: Teknisk etat (AKT) ATP Sekrtaitatet Politikere Busselskaper Kommunen: Plan- og bygningsetaten Private konsulenter Handelstands-foreningen ATP utvalget

15 Har vi gjennom ATP prioritert de kundene vi allerede har?
ATP satsing - Rutetilbud – hyppige endringer - Statistikkbruk - Frysing av takster - Økonomistyring * Resultatet er uansett bortfall av deler av totaltilbudet og opprettholdelse av de sterkeste rutene

16 Billettering Nytt Billetteringssystem – en utfordring
Nytt Billetteringssystem – muligheter Krav fra ansatte om mindre/ingen penger på bussene jfr. Sverige

17 Takster ikke markedstilpasset
Skoleskyss styrer enkeltbillett takstene Bortfall av enkeltbilletter vil få store konsekvenser for inntektene i kollektivtrafikken i Vest Agder Takstene bør justeres med prisstigning når man har et riktig utgangspunkt.

18 Forslag Det utvikles avtaler som ivaretar kjøp av transporttjenester og samtidig bidrar til at selskapene har interesse av å utvikle rutetilbudet I dagens anbud er kostnadsjakt det mest viktige Det må ligge incitamenter som gjør det interessant å investere i markedet

19 Rutetilbudet i Kristiansandsområdet
Generelt meget godt tilbud i Kr.sand i forhold til sammenlignbare byer, men; - Bredden i tilbudet blir borte fra - Lite tilpasset reisestrømmer - Lang reisetid – i forhold til privatbilen - Differensiert tilbud i lavtrafikk ?

20 Anbud Anbud kjøpsform for valg av transportør
Markedet bestemmer prisen 2011 vil nye aktører være på plass Ansattes arb.situasjon endres Lønns- og arbeidsbetingelser presses

21 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Lokale og sentrale utfordringer i kollektivtrafikken"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google