Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

.......................... Et sentralt ressurssenter for rusmiddelforebygging i arbeidslivet 5. utgave.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ".......................... Et sentralt ressurssenter for rusmiddelforebygging i arbeidslivet 5. utgave."— Utskrift av presentasjonen:

1 .......................... Et sentralt ressurssenter for rusmiddelforebygging i arbeidslivet 5. utgave

2 .......................... AKAN Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani Etablert i 1963 av LO og NHO (NAF) NHOLOSTATEN AKANS STYRE AKANS SEKRETARIAT NORSK ARBEIDSLIV STATEN AKANS STYRE NHOLO 5. 2

3 .......................... Hvor stort er problemet ? Drøyt 10 % drikker mer enn det helsen har godt av Nesten 5 % drikker så mye at det må gå ut over jobb (Nesvåg) ”AKAN-erfaring” tilsier at ½ til 2 % har et så stort alkoholproblem at de trenger hjelp

4 .......................... Hvor stort er problemet ? Alkohol koster samfunnet 18 mrd pr år Arbeidslivet ”betaler” 11,5 mrd av dette ! (Rokkansenteret) 50 % av endagsfraværet skyldes alkohol (Grimsmo og Rossow) 34 % av unges endagsfravær skyldes fyllesyke ! (Hammer) Opp til 19 % av tre-dagers fravær skyldes alkohol (Grimsmo og Rossow) 1/3 av alle langtidssykemeldinger og førtidspensjoneringer er alkoholrelatert (Johnson, Sverige)

5 .......................... Årsrapporter 2004 Antall svar: 1292 Antall ansatte: ca400 000 Antall personer i AKAN-opplegg: 575 Fortsatt ansatt ved årets slutt: 77 %

6 .......................... Ungdom 15 – 20 år: ALKOHOLHAR PRØVD NARKOTIKA

7 .......................... AKAN-arbeid på flere nivåer Forebyggende Bevare en ikke helseskadelig livsstil Tidlig intervensjon Et signal om å endre vaner Støtteopplegg Hjelpetiltak Behandling

8 .......................... Rusmiddelpolitikk Helsearbeid Informasjon om rusmidler Arbeidskultur Bedriftens ”fuktighetsgrad” Hva er greit hos oss ? Trene ledere i tidlig intervensjon ”Den nødvendige samtalen” Slutte å ”dekke” hverandre ! Regler og retningslinjer for håndtering av avvik

9 .......................... Noen særlige utfordringer for attføringsbedrifter Krav til å være rusfri i arbeidssituasjonen Noen tiltaksansatte har rusmiddelproblem –Kjent når de kommer –Oppdages etter hvert Skal få hjelp med sitt problem - kan ha behov for flere ”advarsler” enn ordinært ansatte Nærmeste leder = arbeidsleder Fast ansatte er gode forbilder ! En 100 % ”tørr” bedriftskultur Et ”fristed” i forhold til rus LAR (Metadon, Subutex) –AKAN-opplegg –”sidemisbruk” –videre ut i ord.arbeidsliv – informasjon ?

10 .......................... Forebygging: Rusmiddelpolitikk Regler og retningslinjer – skape forutsigbarhet Kunnskap om rusmidler – ”faregrenser” Bedriftskultur Bevisstgjøring om ”gråsoner” Diskusjon – hvordan vil vi ha det hos oss ?

11 .......................... Stoffer som kan gi rus juridisk inndeling AlkoholNarkotikaMedikamenter HasjBeroligende HeroinAngstdempende AmfetaminSovemedisin KokainSmertestillende Ecstasy LSD GHB

12 .......................... Avhengighet - en person oppfører seg som om bruk av rusmidler er nødvendig for fortsatt velvære (”craving”) Fysisk avhengighet: - Abstinens - Toleranseutvikling Psykisk avhengighet: - Dempe angst - Redsel for abstinens Sosial avhengighet - Mestringsstrategi - Miljø, omgangskrets 5. 16

13 .......................... Eksempel på oppgaver til diskusjon: Lise ser ikke ut til å være helt i form i dag. Ser trøtt ut og virker litt ustelt. Når du kommer nær innpå henne kjenner du en svak lukt av alkohol. Du konfronterer henne med det, men hun svarer at hun ikke har smakt alkohol siden lørdag……. Thomas ber om å slippe å være i nærkontakt med kunder i formiddag for han føler seg ikke helt god. Innrømmer at han har litt ”dagen derpå” etter gårsdagens fest……….

14 .......................... Leder - ansvarlig for HMS-arbeidet Rusmiddelpolitikk og bedriftskultur - informere om bedriftens rusmiddelpolitikk - ta initiativ til diskusjoner - bestrebe et arbeidsmiljø preget av åpenhet og tillit - være bevisst egen rolle som signalgiver Ved bekymring ev. uønsket atferd - ta ”den nødvendige samtalen” - motivere for å søke råd og hjelp Brudd på arbeidsreglement - reagere iht. retningslinjer/prosedyrer 5. 18

15 .......................... ”DEN NØDVENDIG SAMTALEN” Bakgrunn for samtalen Endrede arbeidsprestasjoner, fravær Forandringer i adferd, samarbeidsproblemer Egne observasjoner - bekymring Din hensikt med samtalen Vise bekymring, vise omsorg Gi reaksjoner, åpne for dialog Ikke gi advarsel - Ikke stille diagnose Hjelpemidler Fakta Dokumenter fravær, nedsatt produktivitet Noen å rådføre seg med før samtalen Forventede reaksjoner Sinne Taushet, tårer Mye utenomsnakk, forklaringer Samtalen Bakgrunn og hensikt med samtalen Unngå hvorfor-spørsmål Fokus på arbeidssituasjonen Ivareta og lytt ! Avslutning Gjensidig forståelse Avtal ny tid Taushetsplikt Følelsesmessig tilstand

16 .......................... Medarbeider møter i rus/bakrus Bortvises fra arbeidsplassen -muntlig advarsel Nærmeste leder kaller inn til samtale dagen etter (snarest) Ny forseelse -leder gir skriftlig advarsel -innkaller til samtale Innkalling til møte -alle involverte (teamet) -gjennomgang og vurdering Ytterligere forseelser -som forrige forseelse 5. 31 Nye forseelser -brudd på arb. reglement -brudd på AKAN-opplegg -skriftlig advarsel Alt.1 Sier nei til AKAN-opplegg Vil ordne opp selv Alt.2 Ja til AKAN-opplegg Alt. 1 Vil ikke inn i AKAN-opplegg Ordinær personalsak videre Ingen ny forseelse -muntlig advarsel bortfaller etter to år Alt. 2 Tar imot tilbud om AKAN-opplegg. Videre samarbeid mellom ”teamet” og vedkommende AKAN-OPPLEGG Kartlegge Utforme skriftlig avtale Alt.1 AKAN-opplegg avsluttes. Ordinær personalsak videre Oppsigelse? Alt.2 AKAN-opplegg vurderes Fortsatt som positivt og fortsetter ev. med korrigeringer Hvis bra, uten nye advarsler i to år, AKAN-sak avsluttes! Dokumenter makuleres Oppsigelse? Hvis bra, uten nye advarsler i to år, AKAN-sak avsluttes! Dokumenter makuleres Individuelle AKAN-opplegg

17 .......................... SPILLEAVHENGIGHET SKADEVIRKNINGER PersonligRelasjoner Skam- og skyldfølelseKonflikter Depresjon Samlivsbrudd AngstSosial isolasjon SelvmordVold Stress Dårlig helse ØkonomiArbeid PengeproblemerNedsatt ytelse GjeldFravær KonkursUførhet StrafferettsligFor samfunnet UnderslagØkte utgifter VinningskriminalitetRedusert produktivitet Vold Østnorsk Kompetansesenter

18 .......................... SPILLEAVHENGIGHET 80 000 personer er spilleavhengige - 1/3 av dem er i jobb ! Det ble spilt for over 40 mrd kr i 2004 - 28 mrd på automater Spilleavhengige står for 90 % av automatspillet ! Pokerspill på nett økte mest i fjor !

19 .......................... Erfaring med unge arbeidstakere De fleste vet ikke om bedriften har en rusmiddelpolitikk - ukjent med AKAN Manglende kunnskap / ”feilinformert” om rusmidler ”Alle” kjenner noen som bruker stoff ! Etterlyser klare meldinger fra leder: ”hva vil skje dersom noen kommer fyllesyk på jobb?” Mener kollegaer bør få en sjanse hvis de har problemer – synes AKAN er en god ide! Hva kan vi brukes til i AKAN-arbeidet i bedriften?

20 .......................... ALKOHOL FAREGRENSER forbruk pr uke Menn Over 21 AE 13 – 21 AE Under 13 AE Kvinner Over 14 AE 9 -14 AE Under 9 AE 1 Alkoholenhet= 1fl. Øl / 1 gl. Vin / 1 ”drink”

21 .......................... BRUK MISBRUK Bruker Moderat Høyere Problematisk Skadelig Avhengighet ikke bruk konsum bruk bruk (sosialt aks.) Rus - trafikk Helseskader ”Sug” Forsover Sosiale probl. Abstinens Blander rusm. Familie Kontrolltap ”Black out” Toleranse


Laste ned ppt ".......................... Et sentralt ressurssenter for rusmiddelforebygging i arbeidslivet 5. utgave."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google