Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 European Quality Assuranse for Social Services. EQUASS – en nødvendighet for AB i det fremtidige arbeidsmarkedet? AB-konferansen 8.okt. 2007 v/ Andreas.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 European Quality Assuranse for Social Services. EQUASS – en nødvendighet for AB i det fremtidige arbeidsmarkedet? AB-konferansen 8.okt. 2007 v/ Andreas."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 European Quality Assuranse for Social Services. EQUASS – en nødvendighet for AB i det fremtidige arbeidsmarkedet? AB-konferansen 8.okt. 2007 v/ Andreas Tømmerbakke, prosjektleder for Attføringsbedriftenes EQUASS - prosjekt

2 2 Målsetting med EQUASS prosjektet: Alle norske attføringstiltak som ønsker det skal få mulighet til å sertifisere seg før 01-01-2010. (Ref dato for gjennomføring av NAV-reformen).

3 3 Kvalitetssikring av velferdssektoren i Norge. Kurs og informasjons-virksomheten i 2007: - 7 Kurs i Oslo, Kristiansand og Tromsø. - Ca 150 deltakere har vært på kurs. - 55 bedrifter har vært representert, 7 fra ASVL - 2-timers presentasjoner i flere bedrifter - Veiledninger i flere bedrifter - Innlegg på APS-, VTA- og AB konferansen - Stands på ASVL-konferanser - Opplæring av uavhengige Equass revisorer

4 4 Hva jeg skal snakke om: - Myndighetenes syn på EQUASS og kvalitetssikring. - EPR og utvikling av EQRM og EQUASS - En smakebit av krav og detaljer i EQUASS.

5 5

6 6

7 7

8 8 To hovedkilder til livsopphold: NAV Arbeids- marked Færre på trygd, flere i arbeid Hindre utstøting fra arbeidslivet Regjeringens målsetting: PRINSIPPENE I EQUASS VIL GJØRE AT VÅRE VIRKSOMHETER LETTERE KAN BIDRA TIL Å NÅ DENNE MÅLSETTINGEN

9 9 Arbeidsevnen beskriver brukerens nåsituasjon og derved avstanden til det framtidige målet - arbeid. Arbeidsevne i NAVs metodiske arbeid Individets muligheter og begrensninger Arbeidsevne Omgivelsenes krav og forventninger

10 10 Hva er god kvalitet i attførings- og rehabiliteringsarbeid? Hva tror vi NAV mener? Hva tror vi bruker mener? Hva mener vi som organisasjon? Hvordan sikrer vi denne kvaliteten?

11 11 Eksempler på kvalitetssikring i Attføringsbedrifter i dag. Samarbeidsavtale med NAV Strategisk plan Verdidokument Hospiteringsavtaler Individuelle planer Kompetanseutviklingsplaner for ansatte Etc. HAR VI BEHOV FOR EN METODE SOM HJELPER OSS TIL Å TENKE SAMMENHENG OG HELHET I ARBEIDET VI GJØR?

12 12 EPR – European Platform for Rehabilitation Eier og ansvarlig for utviklingen av EQRM og EQUASS. ” Non profit”, ”Non Governmental” organisation, Interesseorganisasjon etablert 1993 i Brüssel. 18 medlemsorganisasjoner fordelt på 14 europeiske land. Attføringsbedriftene er assosiert medlem Attføringsbedriftene har fått lisens på sertifisering iht EQUASS i Norge.

13 13 Interesse- organisasjoner Arbeidsgivere Politiske myndigheter EPR - Samarbeid om utvikling og forankring av en kvalitetsstandard for velferdssektoren. Multiperspektivet. Flerfaglig perspektiv. Gruppen ble enige om 9 prinsipper som alle var viktige for å oppnå god kvalitet i rehabiliteringsarbeidet. Brukere av tjenester Tjeneste- tilbydere

14 14 EPR – Organisasjoner som deltok i utviklingen av Eqrm og Equass. Rehabilitation International The European Assosiation of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) The European Parliament Disability Group European Trade Union Confederation (ETUC) European Disability Forum (EDF) European Social Insurance Partners Employers Forum on Disability The Confederation of European Business, Business Europe International Labour Organisation, ILO

15 15 9 prinsipper for både EQRM og EQUASS Rettigheter Etikk Partnerskap Deltakelse Individfokus Helhetstanke Lederskap Kontinuerlig forbedring Kontinuerlig forbedring Resultatfokus

16 16 EQRM – European Quality in Rehabilitation Mark

17 17 Evaluering av Equass: 4 piloter Søkere Søkere Revisorer Revisorer Observatører Observatører

18 18 Ekspert vurdering ved Universitetet i Maastricht 15 internasjonale eksperter 10 EU medlemsland

19 19 Konklusjoner fra vurderingen ved universitetet i Maastricht. EQUASS: Gyldig, pålitelig og helhetlig sertifiseringssystem Sikrer et grunn-nivå av ytelse på alle nøkkelverdiene Sikrer kvalitet i tjenestene Et operasjonelt KS system Europeisk anerkjennelse Et solid utgangspunkt for utvikling mot EQRM

20 20 - Prinsipper for fremragende virksomhet. EQUASS dimensjoner Antall Kriterier Antall Indikatorer 1LEDERSKAP Formål og visjon27 Kommunikasjon27 Innovasjon22 Bidrag til samfunnet23 2RETTIGHETER Rettigheter og plikter26 3ETIKK Etiske retningslinjer25 Roller og ansvar23 4PARTNERSKAP Samarbeid i tjenesteleveranser24 5DELTAKELSE Brukermedvirkning26 6INDIVIDFOKUS Kartlegging av kundens / brukers behov 27 Individuelle planer25 7HELHETSTANKE Beskrivelse av leveranseprosess26 Sammenhengende tjenester25 Helhetlig tilnærming26 8RESULTATORIENTERING Måling av resultater25 Evaluering av resultater25 9KONTINUERLIG FORBEDRING Årlig planlegging27 Forbedringssyklus25 Opplæring og utvikling av ansatte 26 TOTAL 91938100

21 21 Rettigheter Organisasjoner er forpliktet til å beskytte og fremme brukers rettigheter når det gjelder likeverdige muligheter, likeverdig behandling og likeverdig deltakelse, gi mulighet for kvalifiserte valg og til å ta i bruk ikke-diskriminerende og positive virkemidler i egne tjenester. Denne forpliktelsen er tydelig i alle deler av utvikling og leveranse av tjenester og i organisasjonens verdier.

22 22 Rettigheter Rettigheter og plikter: EQUASS-kriterier : 9. Organisasjonen informerer brukeren om hans/hennes rettigheter og plikter, spesielt med hensyn til likeverdig behandling uavhengig av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion eller tro, og seksuell legning, før han/hun mottar tjenester. 10. Organisasjonen har et system for håndtering av klager, hvor det registreres tilbakemeldinger om ytelser og gjennomføring, fra brukere, kunder og andre aktuelle interesseparter.

23 23

24 24

25 25

26 26 Revisjonsprosess Søknad Administrativ sjekk Valg av revisor Gjennomgang av sjekkliste Dokument gjennomgang Intervju Revisjons- rapport Sertifisering Valg av dokumenter Forbedringer Maks 6 måneder Nei Søker Attførings- bedriftene Revisor Attførings- bedriftene EPR

27 27 Kvalitetssikring, et nyttig verktøy? Prosessen gir alle ansatte et helhetlig, oversiktlig bilde av organisasjonen. Dette vil bidra til kompetansedeling og dermed kompetanseheving i organisasjonen. Sikrer et grunnivå av ytelse og kvalitet på alle nøkkelverdiene. Organisasjonen viser utad at den har et gjennomtenkt syn på alle prinsippene. Omdømme.

28 28 Kvalitetssikring, et nyttig verktøy? Evalueringer i etterkant gir læring om hva som fungerer og hva som ikke fungerer i organisasjonen. Kontinuerlig forbedring. Lav pris – enkel gjennomføring Utviklet spesielt for velferdssektoren inkl. attføring/rehabilitering Riktig ambisjonsnivå for mange norske attføringsbedrifter.

29 29 Attføringsbedriftenes tjenester Registrering Introduksjons- seminar Innførings- seminar Veiledning Prøvesertifisering Formål : Oversikt for å planlegge Nyttig for bedriftene Erfarings- utveksling Formål : Grunnleggende informasjon for interesserte I distriktsmøter Bedriftsmøter På konferanser Formål : Gi søkere en god forståelse for hva som skal til for å bli sertifisert Formål : Gi et tilbud om en individuell veiledning til bedrifter som har behov eller ønsker det. Prøvesertifisering for å være best mulig rustet til ekstern revisjon

30 30 EQUASS – dokumenter på Attføringsbedriftenes hjemmeside. www.attforingsbedriftene.no Prinsipper og kriterier Søknad / selvevaluering / spørreskjema Ord og begreper Ofte stilte spørsmål

31 31 SLUTT

32 32 EQUASS Referansegruppe  Arbeids- og inkluderingsdepartementet  Nav / Arbeids- og velferdsdirektoratet  ASVL  Bransjeforeningen Attføringsbedriftene  LO/Fellesforbundet  Organisasjoner for brukerne (FFO)  NHO

33 33


Laste ned ppt "1 European Quality Assuranse for Social Services. EQUASS – en nødvendighet for AB i det fremtidige arbeidsmarkedet? AB-konferansen 8.okt. 2007 v/ Andreas."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google