Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 1 Indikatorprosjektet 2006-2008 Benchmarking og benchlearning i attføringssektoren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 1 Indikatorprosjektet 2006-2008 Benchmarking og benchlearning i attføringssektoren."— Utskrift av presentasjonen:

1 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 1 Indikatorprosjektet 2006-2008 Benchmarking og benchlearning i attføringssektoren

2 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 2 Prosjektet har som målsetting å finne indikatorer for attføringsbedrifter som er: målbare sammenliknbare dekkende for hele virksomheten Prosjektet skal videre utvikle verktøy for målstyring og forbedringsverktøy knyttet til indikatorene (benchmarking og benchlearning) Indikatorprosjektet 2006-2008

3 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 3 Indikatorprosjektet ble startet opp i regi av Attføringsbedriftene Sør og var i 2006 drevet av 4 bedrifter: Teli, Eikli, Lillesand Produkter og Durapart. Prosjektet har som målsetting å finne indikatorer for attføringsbedrifter som er: målbare sammenliknbare dekkende for hele virksomheten Indikatorprosjektet

4 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 4 Medlemmer 2007 Marinor

5 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 5 Indikator: Målbar størrelse som indikerer et nivå. Indikatorer gir ikke hele sannheten og bør settes i en sammenheng for å gi mening. Benchmark: standard for måling av ytelse, dvs en indikator som vi har felles Benchmarking: Sammenlikningsanalyse på bakrunn av felles indikatorer Benchlearning: Læring ved hjelp av måling (bruke sammenlikningsanalysen til forbedring) Definisjoner

6 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 6 ”For å vite hvor du skal, må du vite hvor du er” Gylden regel ved bruk av kart og kompass Ved å ha gode indikatorer vil man kunne si noe om: - hvor er vi i forhold til ønsket resultat (status) - hvor ønsker vi å være (forbedring) - hvilken effekt har endringer hatt (evaluering) Hvorfor måle?

7 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 7 Det ble gjennomført 2 idè dugnader: 1.Hva er en god attføringsbedrift 2.Hva er mulige indikatorer for å definere en god attføringsbedrift Øvelsen ble basert på prinsippene for ”Balansert Målstyring” Hvordan indikatorene ble til

8 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 8 Hva er en god attføringsbedrift? Økonomi: Sunn økonomi Investeringsvilje Tilstrekkelige bemanningsressurser Konkurranseinstinkt Gode fasiliteter/utstyr Kundetilfredshet: Formidling – oppnå resultater Foretrukket leverandør i markedet Svare på kundens bestilling Innovasjon – foregangsbedrift Bevissthet rundt bedriftens profil Tilgjengelig for alle Godt image Godt samarbeid med kunde

9 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 9 Hva er en god attføringsbedrift? Ansatte - HMS: God atmosfære Godt arbeidsmiljø Konkurransedyktig miljø Gode HMS-rutiner Gode realistiske målsettinger Etisk verdigrunnlag Forbedringsevne Endringskompetanse Gode selgere Riktig kompetanse Prosess: ”Et skritt videre” Hensiktsmessige verktøy Opplevd bistand Kvalifiseringsmuligheter Gode kommunikatorer Gir et godt førsteintrykk God mestringsarena Kunnskap om arbeidsmarked/system Tilrettelegging–ergonomi-skreddersøm Mange tiltak Nettverk – partnerskap Gjenspeile samfunnet Gode interne samarbeidsrutiner Helhetlig attføringsløp – kjeding Hjelpe den enkelte til selvinnsikt Ta den enkelte på alvor ”Forstyrrende” på deltaker

10 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 10 Hva er mulige indikatorer? Økonomi: Investering utstyr, % av omsetning Lageromsetning Likviditetsgrad Egenkapitalprosent Resultatgrad Ordrereserve Kundetilfredshet: Antall kundeklager Antall søkere til utlyste stillinger Antall medieoppslag Kundetilfredshetsmåling Gjenkjøp AMO/Andre kunder Formidling til aktive tiltak Formidling Ventelister Mersalg – formidlet synergieffekt

11 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 11 Hva er mulige indikatorer? Ansatte - HMS: Omsetning av ansatte HMS-avvik Forbedringsforslag Investering – kompetanseheving Fravær Deltakelse Arbeidsmiljøundersøkelse Prosess: Antall avvik Endringer i handlingsplan Medisinsk vurdering Hospiteringsplasser % Etterundersøkelse Treffprosent henvendelser Kommunikasjon Antall forbedringstiltak Frafallsprosent (drop out) ”Returer” Antall formelle partnerskap Deltakertilfredshet – før/etter Kommentarer på sluttrapport

12 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 12 De gitte indikatorene ble så analysert i forhold til i hvilken grad de er tilgjengelige: - Lett tilgjengelig data – måles ”av alle” - Vanskeligere tilgjengelig data – vil kreve noe av bedriftene å finne frem - Finnes ikke data – målinger/indikatorer finnes ikke per i dag Analysen ble gjort i de 4 prosjektbedriftene Analyse

13 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 13 Det ble så utviklet en bedriftsmodell med utgangspunkt i Attføringsbedriftenes struktur og generelle prinsipper for kvalitetssystemer. Bedriftsmodellen ble benyttet for å sikre at indikatorene som skulle benyttes var dekkende for hele virksomheten. Bedriftsmodell

14 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 14 Bedriftsmodellen Deltaker Ledelse Attføringsprosess KundeAnsatte Eiere/samfunn Forbedring Partnere/leverandører Ressurser

15 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 15 Med bakgrunn i tilgjengelighet og bedriftsmodellen ble det så utviklet klare og konkrete spesifikasjoner for hver indikator. Dette ble gjort for at indikatorene skal bli målt likt i alle bedrifter og på den måten være mulig å sammenlikne. Spesifikasjoner

16 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 16 Indikatorene som etter hvert ble definert ble vurdert opp mot allerede eksisterende indikatorer i bransjen: - Attføringsbedriftenes statistikk - Borea (Nederlandsk kvalitetssystem) - Equass (Europeisk kvalitetsstandard) Referanser

17 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 17 Indikatorene 1. Egenkapitalprosent 2. Investeringsgrad 3. Likviditetsgrad II 4. Resultatgrad 5. Videre til annet 6. Videre til jobb 7. Videre til aktive løsninger 8. Ventetid 9. Gjennomsnittlig oppholdstid 10. Ekstern arbeidspraksis 11. Avbruddsprosent 12. HMS-avvik 13. Sykefravær 14. Kompetanseutvikling 15. Medieoppslag 16. Forbedring 17. Hospiteringspartnere 18. Samarbeidspartnere 19. Kundetilfredshet 20. Ansattes tilfredshet 21. Deltakertilfredshet 22. Avviksnivå 23. Deltakelse 24. Repitisjonsprosent 25. Samfunnsbidrag

18 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 18 Indikatorene vs Aksjeloven 1. Egenkapitalprosent 2. Investeringsgrad 3. Likviditetsgrad II 4. Resultatgrad 5. Videre til annet 6. Videre til jobb 7. Videre til aktive løsninger 8. Ventetid 9. Gjennomsnittlig oppholdstid 10. Ekstern arbeidspraksis 11. Avbruddsprosent 12. HMS-avvik 13. Sykefravær 14. Kompetanseutvikling 15. Medieoppslag 16. Forbedring 17. Hospiteringspartnere 18. Samarbeidspartnere 19. Kundetilfredshet 20. Ansattes tilfredshet 21. Deltakertilfredshet 22. Avviksnivå 23. Deltakelse 24. Repitisjonsprosent 25. Samfunnsbidrag

19 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 19 Indikatorene vs NAV 1. Egenkapitalprosent 2. Investeringsgrad 3. Likviditetsgrad II 4. Resultatgrad 5. Videre til annet 6. Videre til jobb 7. Videre til aktive løsninger 8. Ventetid 9. Gjennomsnittlig oppholdstid 10. Ekstern arbeidspraksis 11. Avbruddsprosent 12. HMS-avvik 13. Sykefravær 14. Kompetanseutvikling 15. Medieoppslag 16. Forbedring 17. Hospiteringspartnere 18. Samarbeidspartnere 19. Kundetilfredshet 20. Ansattes tilfredshet 21. Deltakertilfredshet 22. Avviksnivå 23. Deltakelse 24. Repitisjonsprosent 25. Samfunnsbidrag

20 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 20 EQUASS er et kvalitetssystem og minimumskrav til god attføring i Europa. Indikatorprosjektet finner indikatorer som også er gyldige i EQUASS Se også rapport: kvalitetssikring i AMB tiltaket Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Aetat, Arbeidsdirektoratet og bransjeforeningen Attføringsbedriftene EQUASS og Indikatorprosjektet

21 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 21 Indikatorene vs eQuass 1. Egenkapitalprosent 2. Investeringsgrad 3. Likviditetsgrad II 4. Resultatgrad 5. Videre til annet 6. Videre til jobb 7. Videre til aktive løsninger 8. Ventetid 9. Gjennomsnittlig oppholdstid 10. Ekstern arbeidspraksis 11. Avbruddsprosent 12. HMS-avvik 13. Sykefravær 14. Kompetanseutvikling 15. Medieoppslag 16. Forbedring 17. Hospiteringspartnere 18. Samarbeidspartnere 19. Kundetilfredshet 20. Ansattes tilfredshet 21. Deltakertilfredshet 22. Avviksnivå 23. Deltakelse 24. Repitisjonsprosent 25. Samfunnsbidrag

22 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 22 Indikator i modell Deltaker Ledelse Attføringsprosess KundeAnsatte Eiere/samfunn Forbedring Partnere/leverandører Ressurser Deltakertilfredshet Deltakelse Kundetilfredshet Videre til jobb Videre til annet Samfunnsbidrag Egenkapitalprosent Likviditetsgrad Resultatgrad HMS-avvik Medieoppslag Ventetid Aktive løsninger Gjennomsnittlig oppholdstid Avbruddsprosent Repetisjonsprosent Investeringsgrad Avviksnivå Forbedringstiltak Hospiterings- partnere Samarbeids- partnere Ekstern arbeidspraksis Ansattes tilfredshet Kompetanseutvikling Sykefravær

23 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 23 Attføringsprosessen Støtteprosesser 1. Egenkapitalprosent2. Investeringsgrad3. Likviditetsgrad II4. Resultatgrad 5. Videre til annet6. Videre til jobb7. Videre til aktive løsninger 8. Ventetid9. Gjennomsnittlig oppholdstid10. Ekstern arbeidspraksis 11. Avbruddsprosent12. HMS-avvik13. Sykefravær14. Kompetanseutvikling 15. Medieoppslag16. Forbedring17. Hospiteringspartnere18. Samarbeidspartnere 19. Kundetilfredshet20. Ansattes tilfredshet21. Deltakertilfredshet22. Avviksnivå 23. Deltakelse24. Repitisjonsprosent25. Samfunnsbidrag 1 23 4 5 6 7 8 9 10111213 14 15 16 1718 1920 212223 24 25 Indikatorer i prosess

24 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 24 1. Egenkapitalprosent2. Investeringsgrad3. Likviditetsgrad II4. Resultatgrad 5. Videre til annet6. Videre til jobb7. Videre til aktive løsninger 8. Ventetid9. Gjennomsnittlig oppholdstid10. Ekstern arbeidspraksis 11. Avbruddsprosent12. HMS-avvik13. Sykefravær14. Kompetanseutvikling 15. Medieoppslag16. Forbedring17. Hospiteringspartnere18. Samarbeidspartnere 19. Kundetilfredshet20. Ansattes tilfredshet21. Deltakertilfredshet22. Avviksnivå 23. Deltakelse24. Repitisjonsprosent25. Samfunnsbidrag Indikatorer vs interesse Medlemsbedrifter Attførings- bedriftene NAV Indikatorer som NAV har interesse av å følge opp Indikatorer som Attføringsbedriftene har interesse av å følge opp Indikatorer som bedriftene Bruker internt og til benchmarking og benchlearning

25 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 25 Formidling – Ekstern hospitering Er ekstern hospitering formidlingsfremmende? Kvalitetssystem – Kundetilfredshet Er et kvalitetssystem en garanti for fornøyde kunder? Kompetanseutvikling – Ansattes tilfredshet Er mer kompetente medarbeidere mer tilfreds? Kundetilfredshet – Deltakertilfredshet Gir fornøyde deltakere fornøyde kunder? Gjennomstrømming - formidling Er kortere løp formidlingsfremmende? Ved å se på trender vil vi bedre få frem utviklingstrekk i leveransen av tjenester i bransjen Noen sammenstillinger

26 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 26 For å få en best mulig sammenlikning av virksomhetene blir det etterspurt noen generelle indikatorer: - Omsetning totalt - Omsetning NAV - Antall ansatte totalt - Antall ansatte som arbeider med attføring - Type attføringstiltak - Om virksomheten har et sertifisert kvalitetssystem Grunnlagsinformasjon

27 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 27 Det utvikles en database på internett for rapportering og sammenlikning (benchmarking). Man vil kun få ut sine egne resultater som sammenliknes med et landsgjennomsnitt og de 3 beste bedrifter innen hver indikator. Det utvikles også en idebank hvor gode fremgangsmåter kan publiseres (benchlearning) Bruk av data

28 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 28 Organisering 2007 Attføringsbedriftene Sør Prosjektgruppe m/prosjektleder Attføringsbedriftene NAV/Direktorat MedlemsbedrifterNettverksgrupper

29 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 29 Fremdrift 2007 Fremdriften for prosjektet i 2007 er forsøkt visualisert nedenfor. 4 nettverk ble etablert og arbeidet med indikatorene. Indikatorene er definert og sendes ut Bedriftene tester og gir tilbakemelding Nettverkene diskuterer og gir tilbakemelding Indigo 1 Nettverkene diskuterer og gir tilbakemelding Indikatorene justeres Indikatorene justeres endelig Indigo 2 Testes ut i bedriftene

30 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 30 Tilbakemelding Vi kan sammenfatte tilbakemeldingene fra nettverkene i 2007 med følgende punkter: Spesifikasjonene kan bli mye tydeligere Vi må arbeide mer med å få laget klare og tydelige spesifikasjoner for indikatorene slik at det ikke er tvil om hva som skal måles Noen indikatorer favner om for mye/for lite Noen indikatorer kan virke som bør begrenses noe i forhold til hva de skal dekke eller måles på tiltaksnivå Noen indikatorer er ikke lett tilgjengelige Det kan virke som at det er noen indikatorer som er vanskelig å få ut av systemer eller som man ikke helt ser nytten av. Kan noe gjøres med dette?

31 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 31 Organisering 2008 Attføringsbedriftene Sør Prosjektgruppe m/prosjektleder Attføringsbedriftene NAV/Direktorat Medlemsbedrifter

32 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 32 Fremdrift 2008 JanuarNovemberMarsSeptemberJuliMai Endelig definisjon av alle indikatorer Test av HRA modul for internett rapportering, 2006 tall Gjennomføring av måling i HRA, 2007 tall Ny invitasjon til alle bedrifter, presentasjon på Attføringsmessa Tilbakemelding fra deltakende bedrifter Indigo 3 Videreutvikle verktøy for benchlearning, benchmarking og målstyring Utarbeide en modell for driftsorganisasjon

33 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 33 Utfordringer Vi kan sammenfatte prosjektets videre utfordringer med følgende punkter: Klare og tydelige spesifikasjoner Indikatorspesifikasjonene må være så klare og ensrettet slik at det ikke er tvil om hva som skal måles Indikatorenes omfang Hvordan indikatorene skal måles: gjennomsnitt eller tiltaksnivå og om dette er ”varige” målepunkter Praktisk måling I hvilken grad skal man definere hvordan det skal måles, eventuelt ned på systemnivå (personalsystemer etc.) Fremtidig organisering Hvordan skal arbeidet som er gjennomført videreføres.

34 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 34 Ansatte vs. deltakere Ansatte i Attførings- prosesser Deltakere i lange løp med lønn fra bedrift Deltakere i korte løp uten lønn fra bedrift Øvrige ansatte Deltakere Personer i bedrift Ansatte utenom tiltak Ansatte

35 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 35 Benchmarking og benchlearning - systematisk læring

36 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 36 Benchmark Ordet benchmark betyr nivå. Først brukt om merker som sa noe om vannstand Man har to typer: Interne benchmark Sammenlikning av egne resultater mot tidligere år eller mellom avdelinger Eksterne benchmark Sammenlikning av resultater mot andre organisasjoner det viser seg å være mulig å sammenlikne seg med

37 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 37 Benchmarking Benchmarking er en prosess for å benytte sammenlikning som forbedringsverktøy. Det er 3 typer ekstern benchmarking: Strategisk benchmark Sammenlikning av strategiske valg Operasjonell benchmark Sammenlikning av fremgangsmåter og prosesser Ytelsesbenchmark Sammenlikning av indikatorer

38 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 38 Forbedring Korrigere Planlegge UtføreKontrollere Kontinuerlig forbedring er noe vi gjør hele tiden Men er vi i stand til å gjøre de riktige endringene og gjennomføre de helt ut?

39 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 39 Benchmarking 1. Identifiser prosjekt 2. Forstå egen prosess Spin me! 3. Velg nøkkelmålinger 4. Mål dagens ytelse 5. Velg partner 6. Besøk og samle data 7. Analyser resultat og identifiser nødvendige endringer 8. Planlegg og kommuniser 9. Implementere 10. Evaluere

40 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 40 Benchlearning Benchlearning er egentlig to prosesser: Læring: Hva ønsker vi å lære? Hvem kan vi lære av? Hvordan skal vi lære? Forbedring: Hva skal vi forbedre? Hva skal vi prioritere? Dette krever: Endringsvilje Vil vi virkelig endre oss? Eller er vi egentlig fornøyde med det vi har? Det er vesentlig at ”alle” er enige om at endring er nødvendig. Endringsevne Er vi i stand til å benytte det vi har lært? Kan vi få det til? Er det forankret i bedriften og ledelsen? Har vi de nødvendige verktøy og ressurser?

41 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 41 Indikatorene Indikatorene kan brukes til: Læring Indikatorene kan gi en pekepinn på hvor vi er som organisasjon, og kanskje gi oss noen innspill på hvor vi må prioritere. Indikatorene kan også hjelpe oss til å finne hvor vi skal lete for å finne læringsarena. Forbedring Indikatorene kan hjelpe oss til å finne ut om vi faktisk har fått til en forbedring (trender) Men: Indikatorene kan ikke si alt! For mange indikatorer vil forvirre mer enn de vil forklare.

42 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 42 Indikatorene Indikatorene kan ikke tolkes enkeltvis. Noen eksempler: Resultatgrad må sees i sammenheng med investeringsgrad og kompetanseheving Det er ikke noe mål i seg selv å tjene penger, men å ha nok økonomisk kraft til å kunne utvikle bedriften og sine ansatte Forbedringstiltak må sees i sammenheng med avvikstrend Dersom man har stort fokus på forbedring bør avvikstrenden være negativ, men i en overgangsperiode vil kanskje begge ha høye verdier Antall hospiteringspartnere må sees i sammenheng med ekstern hospitering Antall hospiteringspartnere er en måling på det nettverk man har for gjennomføring av ekstern hospitering, men det er den faktiske hospitering som kanskje er målet

43 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 43 Indikatorene Indikatorene kan brukes til å kontrollere resultatene: Kompetanseheving: er ansatte, kunder og deltakere fornøyd? Investerer vi i riktig kompetanse? Sykefravær: Skyldes dette et sikkert og godt arbeidsmiljø? Er våre ansatte fornøyde og har vi få arbeidsmiljøproblemer? Medieoppslag: Oppfatter våre ansatte oss som attraktive? Spørsmål nr. 1: Opplever du at bedriften har et godt omdømme og er en attraktiv arbeidsplass?

44 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 44 Balansert målstyring Balansert målstyring er en måte å benytte noen av indikatorene i den daglige driften og gjennom dette forutse fremtidige utfordringer. Indikatorene velges slik at man dekker områdene: - Økonomi - Kundetilfredshet - Arbeidsmiljø (HMS) - Prosesser Det bør velges indikatorer som minimum kan måles kvartalsmessig og helst månedlig.

45 For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 45 Benchlearning En mulig benchlearningprosess kan se slik ut: Bedrift fyller inn sine indikatorer Bedrift leser indikatorer og benchmark Finner ønskede forbedrings- områder Gjennomfører endringer Finner mulig samarbeids- bedrift Gjennomfører bedriftsbesøk 1 1 3 2 Hva ønsker vi og våre samarbeidspartnere skal forbedres? 2 Hvem vil det være naturlig å sammenlikne seg med? 3 Hva ønsker vi å lære? Bør vi sammenlikne mer før vi investerer i et bedriftsbesøk?


Laste ned ppt "For virksomheter som vil: -Dele -Lære -Forbedre 1 Indikatorprosjektet 2006-2008 Benchmarking og benchlearning i attføringssektoren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google