Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Romstad ØSIR 950 30 732 6234 0450 Harald.romstad@osir.hihm.no Velkommen til bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Hedmark (HH) avdeling for Økonomi,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Romstad ØSIR 950 30 732 6234 0450 Harald.romstad@osir.hihm.no Velkommen til bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Hedmark (HH) avdeling for Økonomi,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Romstad ØSIR 950 30 732 6234 0450 Harald.romstad@osir.hihm.no
Velkommen til bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Hedmark (HH) avdeling for Økonomi, Samfunnsfag og Informatikk Rena- ØSIR Harald Romstad ØSIR

2 Viktig Hver klasse skal ha en tillitsvalgt
Hvert kurs skal ha en referansegruppe Referansegrupper skal velges i løpet av august/ september Det er faglærer som er ansvarlig for at dette blir gjort Referansegruppen er en løpende kontakt dialog mellom klassen og faglærer for Løpende evaluering av undervisningsopplegget, slik at dette til en hver tid blir best mulig Er det avvik mellom opplevd virkelighet og ønsket virkelighet er det viktig at dette tas opp med en gang Sluttevaluering skjer gjennom en egen spørreundersøkelse (vevbasert)

3 Hva gjør jeg hvis ting ikke fungerer
Ta straks kontakt med faglærer direkte Ta kontakt med administrasjonen direkte Klager på undervisning og opplegg i det enkelte fag Ta kontakt med referansegruppen Først ta direkte kontakt med faglærer Hjelper dette ikke ta kontakt med studieleder Andre forhold, studieplaner, mer generelt Ta kontakt med tillitsvalgt klassekontakt Ta kontakt med studieansvarlig, hjelper ikke det så Ta kontakt med Trond Scheistrøen (seksjonsleder)

4 Undervisningsplaner Forelesningsplan i alle kurs
Deles ut på første forelesning Tilgjengelig også på vev Forelesningsplanene skal inneholde Kursets formål Som kurs Delmål Timeplan for undervisningen Pensumsoversikt Oversikt over øvinger, innleveringsfrister etc. Oversikt over gjennomføringen av eksamen Hjelpemidler tillatt ved eksamen

5 LÆREKURVEN Studenten kan forvente nedgang i direkte tidsforbruk pr. eksamensoppgave en løser, jo mer erfaring en får med oppgavene desto raskere går det neste gang Erfaringer fra flyindustrien antyder følgende formel på lærekurven: Gjennomstiden pr. enhet for å produsere det akkumulerte antall = x • gjennomsnittstiden pr. enhet for å produsere halvparten (hvor x er en prosent, vanligvis mellom ).

6 LÆREKURVEN

7 LÆREKURVEN (på den praktiske regnedelen)

8 LÆREKURVEN Dvs: "normalstudenten" bør regne ca eksamensoppgaver for å klare den praktiske oppgaven på ca. 2,5 timer under eksamen.

9 LÆREKURVEN

10 Litt pedagogisk filosofi, sett fra en økonom
enhver innsatsfaktor har avtagende grensenytte, veien til et godt resultat ligger i valget av en riktig kombinasjon av innsatsfaktorer

11 Karakter som en funksjon av studentens egen arbeidsinnsats

12 Karakter som en funksjon av studentens egen arbeidsinnsats

13 Karakter som en funksjon av studentens egen arbeidsinnsats

14 Karakter som en funksjon av studentens egen arbeidsinnsats

15 Karakter som en funksjon av studentens egen arbeidsinnsats

16 Karakter som en funksjon av hvor mye tid vi som institusjon legger beslag på deres tilgjenglige studietid

17 Karakter som en funksjon av hvor mye tid vi som institusjon legger beslag på deres tilgjenglige studietid

18 Karakter som en funksjon av hvor mye tid vi som institusjon legger beslag på deres tilgjenglige studietid

19 Karakter som en funksjon av hvor mye tid vi som institusjon legger beslag på deres tilgjenglige studietid

20 Karakter som en funksjon av hvor mye tid vi som institusjon legger beslag på deres tilgjenglige studietid

21 Karakter som en funksjon av tiden som ØSIR legger beslag på deres tilgjenglige studietid

22 Innlæring og repetisjon
Figuren viser en modell for hvordan en skal arbeide med faget mht fordeling av innlæring av stoff og repetisjon etterhvert som en nærmer seg eksamen. Tid Tidsforbruk Repetisjon Innlæring nytt stoff Øvinger regne oppgaver eksamen

23 Hvordan fordele en begrenset ressurs (tiden) på de to innsatsfaktorene
Universell regel: Det vil alltid lønne seg å drive flerbruk og satse på flere innsatsfaktorer

24 Gode resultater er ikke gratis
Kunnskapen har en nytte som en funksjon av innsatsen (jfr. tidligere overheads) Å tilegne seg kunnskap koster

25 Gode resultater er ikke gratis
Kunnskapen har en nytte som en funksjon av innsatsen (jfr. tidligere overheads) Å tilegne seg kunnskap koster

26 Gode resultater er ikke gratis
Kunnskapen har en nytte som en funksjon av innsatsen (jfr. tidligere overheads) Å tilegne seg kunnskap koster

27 Gode resultater er ikke gratis
Kunnskapen har en nytte som en funksjon av innsatsen (jfr. tidligere overheads) Å tilegne seg kunnskap koster

28 Mange måter å lære på - “alle veier fører til Roma”
Forstå - bearbeide Huske - repetere

29 Motivasjon betyr mye for effektiviteten i enhver læreprosess
Derfor en liten figur fritt etter DEESE & HULSE (1967) Utføringskurver for person er som lærer til ulike nivåer Men først og fremst så vil et høyt nivå på innføringskurs redusere terskelen til videregående kurs

30 Kostnader i høgre utdanning
Inntektene i framtida vil i stadig større grad være avhengig av konkurransekraft: kvalitet kostnadseffektiv markedsorientering HH's største svakheter?: En for stor del av utdanningen og kompetansen er relatert til arbeid i offentlige institusjoner (70%), (det offentlige utgjør ca. 30% av arbeidsmarkedet) dette reduserer mulighetene for framtidige eksterne inntekter Lav vilje til nødvendige organisasjonsendringer for å redusere kostnadene ved egen institusjon Manglende åpenhet og samarbeid mellom avdelingene

31 Kostnader i høgre utdanning
Studentenes egenstudier er en fri ressurs for høgskolen Rene undervisningskostnader utgjør ca. 50% av de samlede kostnader pr studentekvivalent. Eksamensavviklingen utgjør ca. 25% av de samlede kostnader pr studentekvivalent Vi bør ikke undervise mer enn 20% av den tida studentene bruker effektivt på sine studier! Det er individuelle forskjeller, men en bør av økonomiske grunner ikke undervise mer enn 1/3 inkl. øvinger med lærekrefter tilstede Det er rimelig å kreve at studentene har en effektiv studietid på ca. 37,5 timer pr uke dvs det bør innenfor rammen av et normalt studium undervises fra timer pr uke!

32 Kostnader i høgre utdanning
Modellen kan selvfølgelig diskuteres. I mer teoretiske fag vl antageligvis best kombinasjon av innsatsfaktorene være ca (undervisning-studere på egen hånd), mens i mer praktiske fag kan forholdstallet bli opp mot Modellen overfor spiller stor betydning i økonomisk teori, men den fremstilles da litt annerledes. Bli undervist Studere på egen hånd

33 Kostnader i høgre utdanning
I en situasjon hvor fleksibilitet vil være et hovedpoeng for å kunne opprettholde høgskolens studentmåltall, vil enkelte avdelinger som ØSIR måtte ta opp langt flere studenter enn hva en blir tildelt ressurser. Dette vil gå utover kvaliteten på tilbudene ved ØSIR.

34 Kostnader i høgre utdanning
De viktigste kostnadsdriverne i høgre utdanning: antall studenter pr studieretning (Store skalafordeler) undervisningsbelastning pr faglig ansatt oppsplitting av en studieretning i klasser er meget kostnadsdrivende gruppeundervisning er ikke så kostnadsdrivende som oppsplitting i klasser Individuell veiledning blir fort meget kostbart Marginalnytten ved økt undervisningsbelastning: Avdelinger med høge kostnader skal ha en høgre under-visningsbelastning enn avdelinger med lave kostnader "Fellesgods" har samme effekt som økt studenttall

35 Pedagogisk filosofi De fleste figurene dere har sett i denne innledningen er bruk av klassiske modeller innen bedriftsøkonomisk teori Det er omtrent like viktig å huske som å forstå Jo mer grunnleggende et fag er, jo viktigere er det å huske (RAM) Å studere er langt mer enn bare fag Ensidig satsning på fag har også avtagende grensenytte Det kan være forbundet med meget stor nytte å oppsøke andre aktiviteter, feks studentpolitikk og studentorganiserte aktiviteter

36 KONKLUSJON Bruk ca 35-40 timer i uka på fag
Bruk minst 10 timer i uka på rene studentorganiserte aktiviteter som: studentpolitikk idrett Studentorganisasjoner studentsamfunnet Det å være student er sannsynligvis den mest unike muligheten dere noensinne får til selvrealisasjon. Stopp opp og tenk dere om og vurder målsettingene og innsatsfaktorene


Laste ned ppt "Harald Romstad ØSIR 950 30 732 6234 0450 Harald.romstad@osir.hihm.no Velkommen til bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Hedmark (HH) avdeling for Økonomi,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google