Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HH-ØSIR12.07.20141 Velkommen til bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Hedmark (HH) avdeling for Økonomi, Samfunnsfag og Informatikk Rena- ØSIR Harald.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HH-ØSIR12.07.20141 Velkommen til bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Hedmark (HH) avdeling for Økonomi, Samfunnsfag og Informatikk Rena- ØSIR Harald."— Utskrift av presentasjonen:

1 HH-ØSIR12.07.20141 Velkommen til bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Hedmark (HH) avdeling for Økonomi, Samfunnsfag og Informatikk Rena- ØSIR Harald Romstad ØSIR 950 30 732 6234 0450 Harald.romstad@osir.hihm.no

2 HH-ØSIR12.07.20142 Viktig Hver klasse skal ha en tillitsvalgt Hvert kurs skal ha en referansegruppe –Referansegrupper skal velges i løpet av august/ september –Det er faglærer som er ansvarlig for at dette blir gjort Referansegruppen er en løpende kontakt dialog mellom klassen og faglærer for –Løpende evaluering av undervisningsopplegget, slik at dette til en hver tid blir best mulig –Er det avvik mellom opplevd virkelighet og ønsket virkelighet er det viktig at dette tas opp med en gang Sluttevaluering skjer gjennom en egen spørreundersøkelse (vevbasert)

3 HH-ØSIR12.07.20143 Ta straks kontakt med faglærer direkte Ta kontakt med administrasjonen direkte Klager på undervisning og opplegg i det enkelte fag –Ta kontakt med referansegruppen – Først ta direkte kontakt med faglærer –Hjelper dette ikke ta kontakt med studieleder Andre forhold, studieplaner, mer generelt –Ta kontakt med tillitsvalgt klassekontakt –Ta kontakt med studieansvarlig, hjelper ikke det så –Ta kontakt med Trond Scheistrøen (seksjonsleder) Hva gjør jeg hvis ting ikke fungerer

4 HH-ØSIR12.07.20144 Forelesningsplan i alle kurs –Deles ut på første forelesning –Tilgjengelig også på vev Forelesningsplanene skal inneholde –Kursets formål Som kurs Delmål –Timeplan for undervisningen –Pensumsoversikt –Oversikt over øvinger, innleveringsfrister etc. –Oversikt over gjennomføringen av eksamen Hjelpemidler tillatt ved eksamen Undervisningsplaner

5 HH-ØSIR12.07.20145 LÆREKURVEN Studenten kan forvente nedgang i direkte tidsforbruk pr. eksamensoppgave en løser, jo mer erfaring en får med oppgavene desto raskere går det neste gang Erfaringer fra flyindustrien antyder følgende formel på lærekurven: Gjennomstiden pr. enhet for å produsere det akkumulerte antall = x gjennomsnittstiden pr. enhet for å produsere halvparten (hvor x er en prosent, vanligvis mellom 70 -90).

6 HH-ØSIR12.07.20146 LÆREKURVEN

7 HH-ØSIR12.07.20147 LÆREKURVEN (på den praktiske regnedelen)

8 HH-ØSIR12.07.20148 LÆREKURVEN Dvs: "normalstudenten" bør regne ca. 8-10 eksamensoppgaver for å klare den praktiske oppgaven på ca. 2,5 timer under eksamen.

9 HH-ØSIR12.07.20149 LÆREKURVEN

10 HH-ØSIR12.07.201410 Litt pedagogisk filosofi, sett fra en økonom enhver innsatsfaktor har avtagende grensenytte, veien til et godt resultat ligger i valget av en riktig kombinasjon av innsatsfaktorer

11 HH-ØSIR12.07.201411 Karakter som en funksjon av studentens egen arbeidsinnsats

12 HH-ØSIR12.07.201412 Karakter som en funksjon av studentens egen arbeidsinnsats

13 HH-ØSIR12.07.201413 Karakter som en funksjon av studentens egen arbeidsinnsats

14 HH-ØSIR12.07.201414 Karakter som en funksjon av studentens egen arbeidsinnsats

15 HH-ØSIR12.07.201415 Karakter som en funksjon av studentens egen arbeidsinnsats

16 HH-ØSIR12.07.201416 Karakter som en funksjon av hvor mye tid vi som institusjon legger beslag på deres tilgjenglige studietid

17 HH-ØSIR12.07.201417 Karakter som en funksjon av hvor mye tid vi som institusjon legger beslag på deres tilgjenglige studietid

18 HH-ØSIR12.07.201418 Karakter som en funksjon av hvor mye tid vi som institusjon legger beslag på deres tilgjenglige studietid

19 HH-ØSIR12.07.201419 Karakter som en funksjon av hvor mye tid vi som institusjon legger beslag på deres tilgjenglige studietid

20 HH-ØSIR12.07.201420 Karakter som en funksjon av hvor mye tid vi som institusjon legger beslag på deres tilgjenglige studietid

21 HH-ØSIR12.07.201421 Karakter som en funksjon av tiden som ØSIR legger beslag på deres tilgjenglige studietid

22 HH-ØSIR12.07.201422 Innlæring og repetisjon Figuren viser en modell for hvordan en skal arbeide med faget mht fordeling av innlæring av stoff og repetisjon etterhvert som en nærmer seg eksamen. Tid Tidsforbruk Innlæring nytt stoff Repetisjon Øvinger regne oppgaver eksamen

23 HH-ØSIR12.07.201423 Hvordan fordele en begrenset ressurs (tiden) på de to innsatsfaktorene Universell regel: Det vil alltid lønne seg å drive flerbruk og satse på flere innsatsfaktorer

24 HH-ØSIR12.07.201424 Gode resultater er ikke gratis Kunnskapen har en nytte som en funksjon av innsatsen (jfr. tidligere overheads) Å tilegne seg kunnskap koster

25 HH-ØSIR12.07.201425 Gode resultater er ikke gratis Kunnskapen har en nytte som en funksjon av innsatsen (jfr. tidligere overheads) Å tilegne seg kunnskap koster

26 HH-ØSIR12.07.201426 Gode resultater er ikke gratis Kunnskapen har en nytte som en funksjon av innsatsen (jfr. tidligere overheads) Å tilegne seg kunnskap koster

27 HH-ØSIR12.07.201427 Gode resultater er ikke gratis Kunnskapen har en nytte som en funksjon av innsatsen (jfr. tidligere overheads) Å tilegne seg kunnskap koster

28 HH-ØSIR12.07.201428 Mange måter å lære på - “alle veier fører til Roma” Huske - repetere Forstå - bearbeide

29 HH-ØSIR12.07.201429 Motivasjon betyr mye for effektiviteten i enhver læreprosess Derfor en liten figur fritt etter DEESE & HULSE (1967) Utføringskurver for person er som lærer til ulike nivåer Men først og fremst så vil et høyt nivå på innføringskurs redusere terskelen til videregående kurs

30 HH-ØSIR12.07.201430 Kostnader i høgre utdanning Inntektene i framtida vil i stadig større grad være avhengig av konkurransekraft: –kvalitet –kostnadseffektiv –markedsorientering HH's største svakheter?: –En for stor del av utdanningen og kompetansen er relatert til arbeid i offentlige institusjoner (70%), (det offentlige utgjør ca. 30% av arbeidsmarkedet) dette reduserer mulighetene for framtidige eksterne inntekter –Lav vilje til nødvendige organisasjonsendringer for å redusere kostnadene ved egen institusjon –Manglende åpenhet og samarbeid mellom avdelingene

31 HH-ØSIR12.07.201431 Kostnader i høgre utdanning Studentenes egenstudier er en fri ressurs for høgskolen Rene undervisningskostnader utgjør ca. 50% av de samlede kostnader pr studentekvivalent. Eksamensavviklingen utgjør ca. 25% av de samlede kostnader pr studentekvivalent Vi bør ikke undervise mer enn 20% av den tida studentene bruker effektivt på sine studier! –Det er individuelle forskjeller, men en bør av økonomiske grunner ikke undervise mer enn 1/3 inkl. øvinger med lærekrefter tilstede –Det er rimelig å kreve at studentene har en effektiv studietid på ca. 37,5 timer pr uke –dvs det bør innenfor rammen av et normalt studium undervises fra 8 - 13 timer pr uke!

32 HH-ØSIR12.07.201432 Kostnader i høgre utdanning Bli undervist Studere på egen hånd

33 HH-ØSIR12.07.201433 Kostnader i høgre utdanning

34 HH-ØSIR12.07.201434 Kostnader i høgre utdanning De viktigste kostnadsdriverne i høgre utdanning: –antall studenter pr studieretning (Store skalafordeler) –undervisningsbelastning pr faglig ansatt –oppsplitting av en studieretning i klasser er meget kostnadsdrivende –gruppeundervisning er ikke så kostnadsdrivende som oppsplitting i klasser –Individuell veiledning blir fort meget kostbart Marginalnytten ved økt undervisningsbelastning: –Avdelinger med høge kostnader skal ha en høgre under-visningsbelastning enn avdelinger med lave kostnader "Fellesgods" har samme effekt som økt studenttall

35 HH-ØSIR12.07.201435 Pedagogisk filosofi De fleste figurene dere har sett i denne innledningen er bruk av klassiske modeller innen bedriftsøkonomisk teori Det er omtrent like viktig å huske som å forstå Jo mer grunnleggende et fag er, jo viktigere er det å huske (RAM) Å studere er langt mer enn bare fag Ensidig satsning på fag har også avtagende grensenytte Det kan være forbundet med meget stor nytte å oppsøke andre aktiviteter, feks studentpolitikk og studentorganiserte aktiviteter

36 HH-ØSIR12.07.201436 KONKLUSJON Bruk ca 35-40 timer i uka på fag Bruk minst 10 timer i uka på rene studentorganiserte aktiviteter som: studentpolitikk idrett Studentorganisasjoner studentsamfunnet Det å være student er sannsynligvis den mest unike muligheten dere noensinne får til selvrealisasjon. Stopp opp og tenk dere om og vurder målsettingene og innsatsfaktorene


Laste ned ppt "HH-ØSIR12.07.20141 Velkommen til bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Hedmark (HH) avdeling for Økonomi, Samfunnsfag og Informatikk Rena- ØSIR Harald."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google