Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skriveredskaps påvirkning på leksikosyntaktiske trekk Om tastede og håndskrevne elevtekster i VG1 Bård Uri Jensen: 2011-11-25

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skriveredskaps påvirkning på leksikosyntaktiske trekk Om tastede og håndskrevne elevtekster i VG1 Bård Uri Jensen: 2011-11-25"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skriveredskaps påvirkning på leksikosyntaktiske trekk Om tastede og håndskrevne elevtekster i VG1 Bård Uri Jensen: 2011-11-25 http://privat.hihm.no/buj/

2 Innhold Om prosjektet Et overblikk over resultater Noen enkeltresultater  Klausal kompleksitet  Frasal kompleksitet  Leksikalsk kompleksitet Oppsummering Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

3 Bakgrunn Tema  Elevers skriving med to ulike skriveverktøy Problemstilling  Blir leksikosyntaktiske trekk påvirket av verktøyet? Forskningsspørsmål (eks.)  Er det mer klausal underordning i tastede tekster? Hypotese  Flere faktorer ved verktøyet påvirker skriveprosessen og dermed skriveproduktet ‒ Hastighet ‒ Redigeringsmuligheter ‒ Motivasjon ‒ ”Smitte” fra f.eks. sosiale medier  Ulike elevgrupper påvirkes ulikt Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

4 Teorigrunnlag Forskning på språklige trekk i register  muntlig og skriftlig Én undersøkelse fra 60-tallet:  For hånd  På skrivemaskin  På stenografimaskin Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

5 Datainnsamling 60 elever i VG1 studiespesialisering  Balansert (ikke tilfeldig) utvalg ‒ 30 gutter + 30 jenter ‒ 30 ”sterke” + 30 ”middels”, likt fordelt mellom kjønnene 1 håndtekst + 1 tastetekst hver  2 timers økter på skolen Leserbrev til avisen  ”Bøker eller data?” ‒ om ungdommers mediebruk og kjønnsforskjeller  ”Ungdomsfylla?” ‒ om ungdommers alkoholvaner og foreldrenes rolle Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

6 Et overblikk over resultater: Prinsipalkomponentanalyse

7 Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

8 Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

9 subst= substantiv per løpeord leksord= leksikalske ord per løpeord ordlengde= gjennomsnittlig ordlengde klausL= gjennomsnittlig klaususlengde prep= preposisjoner per løpeord adjekt= adjektiv per løpeord adj.attr= attributive adjektiv per substantiv OVIX= ordvariationsindex (fra svensk skrivsyntax) TEL= gjennomsnittlig t-enhetslengde TTR= type/token ratio (med tilpasninger) dybde= dybde i klausal underordning klausF= subklaususer per t-enheter pron= pronomen per løpeord frek.verb= \være\, \ha\, \gjøre\ som hovedverb ikke.sbu= andel eliderte \at\- og \som\ klausL3= subklaususer med maks 3 ord (per løpeord) FF.1ord= andel t-enheter med 1 ord i forfelt Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

10 Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

11 Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

12 Generelle forskjeller: Klausal underordning

13 Subklaususfrekvens Antall subklaususer per t-enhet (makrosyntagme)  Et vanlig mål for ”syntaktisk kompleksitet”  Høyere i samtale enn i skriftlig tekst Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

14 En t-enhet med 86 ord (G5) {t I vårt samfunn i dag, {hvor alt ser ut til å gå rett nedover,} {og i de fleste tilfeller ser faktisk kriminalitet ut til å lønne seg,} er faktisk sjansene ikke så aller verst for {at noe sånt kan skje med en nervøs liten fjortenåring {som er ute klokka tre på natta,} en stakkarslig liten skapning på litt over 1,50 i høyde, {som ikke på langt nær har noen måte å forsvare seg fra rånere eller skumle pedofile østeuropeere, {med mindre de går etter kronjuvelene da.}}} /t}

15 En t-enhet med 7 klaususnivåer (G5) { t Og til slutt har vi det svaret { som jeg tror { redaktøren i Småby Arbeiderblad mente { da denne kom med påstanden om { at svaret bør være enkelt { når ungdommer spør foreldrene sine { om de kan få med øl til en fest;}}}}}} /t} Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

16 Klausal underordning Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

17 Kjønnsforskjeller: Frasal kompleksitet: forfeltets lengde

18 Forfeltet det kan sitte en hel gjeng med gutter innestengt på et rom i flere døgn med en data hver, Jeg tror faktisk at jeg kjenner flere gutter som leser bøker, enn jenter. derfor er det helt feil å si at gutter ikke leser bøker, og at jenter ikke driver med data. I dag er det annerledes. Dette argumentet er noe av det mest baklengs forskrudde påstanden jeg har hørt på en god stund, Nei, da er det de norske ungdommene, som er så slappe og utakknemlige. Problemet med å sende med barna alkohol til en fest er at barna ikke bare drikker det foreldrene sender med, Når jeg tenker meg om, så er det kanskje litt dumt, Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

19 T-enheter med akkurat ett ord i forfelt Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

20 Andel t-enheter med ett ord i forfeltet

21 De vanligste enkeltord i forfelt 675det 409jeg 143de 114dette 85da 77jente 71man 67vi 59gutt 49svar 43hva 38du 37så 34ungdom 26forelder 25derfor Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

22 De vanligste toordsfrasene i forfeltet 12 Mange foreldreMange gutter Dagens ungdomJeg personlig En MMI-undersøkelseMange jenter Denne påstandenMin konklusjon I dagMin mening I tilleggUngdommens drikkevaner Kanskje det Jeg selv Noen foreldre de fleste Det beste Det samme Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

23 De vanligste treordsfrasene i forfeltet 12 En annen grunnGrunnen til det For det førsteGrunnen til dette I dagens samfunnI det siste De siste åreneI en bok Etter min meningI mitt synspunkt Ungdommer i dagNå til dags mange av demi mange tilfeller Av egen erfaringikke alle gutter De fleste foreldremed dagens teknologi Denne negative utviklingenpå den måten En annen tingÅ lese bøker For dagens ungdom Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

24 Forskjeller knyttet til tekstenes lengde: Leksikalsk tetthet

25 Leksikalsk tetthet Eksempler etter Halliday:  Investering i jernbanetjenester innebærer langsiktige forpliktelser.  Hvis du investerer i jernbanetjenester, innebærer det at du kommer til å være forpliktet på lang sikt. For meg har det aldri vært aktuelt, og det tror jeg har vært veldig godt for meg. Gutter spiller mer og bruker data i jobbsammenheng, leser nyheter. Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

26 Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

27 Leksikalsk tetthet

28

29 Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

30

31 Konklusjon fra prosjektet Syntaktiske variabler ser ut til å fordele seg i fire grupper: 1.Blir ikke påvirket av skriveverktøyet.  F.eks. klaususlengde 2.Blir påvirket av skriveverktøyet i en ”spontan” retning.  F.eks. subklaususfrekvens 3.Har ulik påvirkning på kjønnene. Blir påvirket i ”spontan” retning for en del jenter, men i ”planlagt” retning eller ingen påvirkning for gutter.  F.eks. forfeltets lengde 4.Blir påvirket i ”spontan” retning for de elevene som skriver mye lengre tekster på tastatur, men i ”planlagt” retning for de andre.  F.eks. leksikalsk tetthet Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

32 Er det viktige resultater? Om prosjektet Overblikk over resultater Klausal kompleksitet Frasal kompleksitet Leksikalsk kompleksitet Oppsummering

33 Referanser Biber, D. (1988). Variation across speech and writing. New York: Cambridge University Press. Baayen, R. H. (2008). Analyzing linguistic : a practical introduction to statistics using R. Cambridge: Cambridge University Press. Chafe, W. L. (1985). Linguistic differences produced by differences between speaking and writing. In D. R. Olson, N. Torrance & A. Hildyard (Eds.), Literacy, language, and learning : the nature and consequences of reading and writing (pp. 105-123). New York: Academic Press. Crawley, M. J. (2007). The R book: John Wiley. Halliday, M. A. K. (1987). Spoken and Written modes of meaning. In R. Horowitz & S. J. Samuels (Eds.), Comprehending Oral and Written Language (pp. 55-82): Academic Press. Horowitz, M. W., & Berkowitz, A. (1964). Structural advantage of the mechanism of spoken expression as a factor in differences in spoken and written expression. Perceptual and motor skills, 19, 619-625. Hudson, R. (2009). Measuring Maturity. In R. Beard, D. Myhill, J. Riley & M. Nystrand (Eds.), The SAGE handbook of writing development (pp. 349-362). Los Angeles: SAGE. Hunt, K. W. (1965). Grammatical Structures Written at Three Grade Levels. NCTE Research Report No. 3: National Council of Teachers of English, Champaign I. L. Kellogg, R. T., & Mueller, S. (1993). Performance amplification and process restructuring in computer-based writing. International Journal of Man-Machine Studies, 39(1), 33-49.

34 bard.jensen@hihm.no http://privat.hihm.no/buj


Laste ned ppt "Skriveredskaps påvirkning på leksikosyntaktiske trekk Om tastede og håndskrevne elevtekster i VG1 Bård Uri Jensen: 2011-11-25"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google