Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Faculty of Agriculture & Natural Sciences i samhandling med næringslivet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Faculty of Agriculture & Natural Sciences i samhandling med næringslivet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Faculty of Agriculture & Natural Sciences i samhandling med næringslivet

2 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Programs of study 3-year (180 ECTS credit) bachelor programs in: Biotechnology (since 1992). Environmental Biotechnology (Fall 2002). Environmental Management. Agricultural Techniques. Organic Agriculture. Faculty of Agriculture & Natural Sciences

3 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Lower division: Math (10 ECTS) Physics (10 ECTS) General Chemistry (15 ECTS) Organic Chemistry (15 ECTS) Cell Biology* (5 ECTS) Genetics* (5 ECTS) Physiology (5 ECTS) Upper division: Biochemistry* (15 ECTS) Microbiology* (10 ECTS) Molecular Biology* (15 ECTS) Biotechnological Methods* (10 ECTS) Environmental Biotechnology (5 ECTS) Food Chemistry/Technology (10 ECTS) Senior Thesis Project* (15 ECTS) Biotechnology Core Courses * Courses that can be offered in English Faculty of Agriculture & Natural Sciences

4 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 ARENA-Prosjektet BIOINN Utvikling av bioteknologisk næringsklynge i Hamar-regionen Aktører i prosjektet: Norsvin, GENO og Aquagen m/ div. datterselskaper Høgskolen i Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Kunnskapsparken Hedmark Hedmark Fylkeskommune Hamar Kommune Sparebanken Hedmark Utenfor prosjektet men en del av klyngen: Planteforedlingsvirksomheter: Graminor, Skogfrøverket og Planteforsk. Sykehuset Innlandet. Faculty of Agriculture & Natural Sciences

5 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Hamar kommune med visjonen om et “Bioteknologiens Hus” i Hamar sentrum. Som incitament til å relokalisere sitt biofaglig miljø i Biohuset: Finansierer Sparebanken Hedmark et professorat ved Høgskolen i Hedmark (HH) innen bioteknologi i tre år. I tillegg har HH fått støtte over flere år fra Fylkeskommunen og Regionrådet (II-stillinger, stipendiatstillinger). Støtte fra næringsklyngen Faculty of Agriculture & Natural Sciences

6 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Biotechnology (“BioHus”) Building Hamar Campus Fall Semester 2005 Faculty of Agriculture & Natural Sciences

7 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 GENO AS (cattle breeding) Norwegian Beefbreeder’s Association Biobank AS (GENO, Norsvin, Aqua Gen) Hedmark University College / Natural Sciences R&D administration / Regional hospital Bioincubator/Innovation Centre Hedmark Norwegian Food Safety Authority BioHus / Tenants Faculty of Agriculture & Natural Sciences

8 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Bestilling fra næringsklyngen  Bedriftene i BIOINN fremmet et behov overfor Høgskolen i Hedmark (HH) om et utdanningstilbud innen kommersialisering av bioteknologi.  HH har tatt sitt regionale ansvar som utdanningsinstitusjon og fulgt opp dette behovet som bedriftene har signalisert. Faculty of Agriculture & Natural Sciences

9 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Mastergradsprogram i anvendt bioteknologi (tidligst høstsemester 2007) Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Bioinformatikk 10 sp Beskyttelsesstrategier og lovverk 10 sp Biotek. metoder 10 sp Forretningsplan 10 sp Bioteknologiske metoder 20 sp Bioetikk 10 sp Valgbar modul 10 sp Valgbar modul 10 sp Eller Masteroppgave 10 sp av 60 sp totalt Masteroppgave 10 sp av 60 sp totalt Masteroppgave 50 sp av 60 sp totalt Faculty of Agriculture & Natural Sciences

10 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Biobanken AS har uttrykt et ønske om å bruke høgskolens naturfaglig kompetanse innen: bioteknologi vilt- og fiskeøkologi utmarks- og miljøforvaltning skog- og jordbruk Her trengs det en kartlegging av biobankens bruksområder i et fylke med mange naturressurser. Bestilling fra næringsklyngen II Faculty of Agriculture & Natural Sciences

11 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Genetic analyses / traceability Plants Animals Humans Microorganisms Meat / produce / grain Robot-based DNA isolation Analysis of DNA DNA sequence or ”fingerprint” Faculty of Agriculture & Natural Sciences Høgskolen kjøpte vitenskapelig utstyr som kan benyttes til avanserte DNA analyser.

12 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Flere av Biobanken AS sine medeiere har signalisert at de vil kjøpe FoU-tjenester av høgskolen. Høgskolen har som mål å etablere og utvikle en høgskolebedrift (”HamarGen AS”) som praksisarena for studenter og som yter FoU-tjenester overfor næringsklyngen og som selger tjenester til bedrifter i og utenfor næringsklyngen (tjenester man ellers må utenfor regionen for å kjøpe). Næringsklyngens aktører har signalisert at dersom denne etablering blir vellykket vil de være interessert i å kjøpe seg inn i bedriften. Bestilling fra næringsklyngen III Faculty of Agriculture & Natural Sciences

13 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Satsing på biobankdrift i Hamar Biobanken AS”HamarGen AS” NorsvinGenoAquagen Naturforvaltning Sykehuset Skog- og jordbruk Matvare industri primærnæring forvaltning Studenter HH-SUEHH-ØSIR HH-HSE Faculty of Agriculture & Natural Sciences

14 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Samarbeid siden 1992 Dr. scient. Knut Olav Strætkvern, førsteamanuensis ved HH-LNB siden 1992. Prosjektsamarbeid med: HOFF Norske Potetindustrier BA - utvikling av biprodukter fra potetavfall, proteinteknologi. Norsk Hoppemelk - utvikling av produkter basert på hoppemelk, analyse av bioaktive innholdsstoffer. HIAS & Miljøfôr - analyse av aminosyrer i fôrvarer EWOS / NorAqua - analyse av bioaktive innholdstoffer i fiskefôr GENO & Norsvin - bakteriologisk analyse av storfe og svinesæd, testing av fortynningsvæsker, fruktbarhetsfaktorer. UpFront Chromatography, Danmark - prosessutvikling av storskalakromatografi, produktscreening. MATFORSK & SINTEF - prosjketpartnere med underkontrakter til NFR- prosjekt på funksjonelle potetproteiner.

15 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Bioprocessing & downstream technologies Faculty of Agriculture & Natural Sciences Sissel Løkra & Knut Olav Strætkvern Hedmark University College

16 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Erfaringer så langt Faculty of Agriculture & Natural Sciences Samarbeid som følge av en direkte og oftest uformell kontakt. Realistisk på hva vi kan gjøre ift. bestilling (analyser). Vi bør gjøre det vi kan og det vi er gode på - ingen vits å yte over evne. Etablering av gjensidig tillit viktig. Kan vi levere varene og omvendt? Viktig med tydelig rapportering og oppfølging av milepæler og tidsfrister. Kontrakter er viktig før, under og etter oppdraget. Høgskolen på vei til å få et godt anbuds- og kontraktsystem for oppdrag, men ikke helt tilpasset eksperimentell virksomhet.

17 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Erfaringer så langt II Faculty of Agriculture & Natural Sciences Tålmodighet nødvendig for å utvikle samarbeidsprosjekter. Tune inn på felles målsetning. Hva er de anvendte aspektene? Kan det bli produkter? Lønnsomhet? Forståelse for rammebetingelser i næringsliv. Disse kan endre seg fort mhp. økonomi og prioriteringer. Ingen vits å bli sår for tapte muligheter. Viktig å komme opp med nye ideer og vinklinger; Høgskolen kan være lyttepost ift. ny forskning. Hvordan formilder vi dette til næringsliv? Geografi mindre viktig i dag. HH ikke mer perifer enn andre pga internett.

18 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Biotechnology Building - Hamar Campus Fall 2005 Faculty of Agriculture & Natural Sciences

19 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Multiple Disciplinary R&D Environmental studies Farming Biotechnology Biodiversity Molecular ecology Biobank Animal science Plant breeding and cultivation Biological control Food safety and quality Pollution-free water and soil Forestry & Wildlife Management Faculty of Agriculture & Natural Sciences

20 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 The laboratories are equipped for: protein technology. molecular biology and cell biology. microbiology and laboratory fermentation. pilot-scale downstream technologies. Faculty of Agriculture & Natural Sciences

21 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Analysis Equipment Genetic analyzer (ABI 3100-16 capillaries) Magnet-based DNA/RNA-isolation robot Gas Chromatograph (GC) High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) Atom Absorption Spectrophotometer (AABS) Dual Wavelength Spectrophotometer (UV-VIS) The laboratory is approved for work with genetically modified organisms, including an S3-level containment growth room (20 m 2 ) for GMO plants. Faculty of Agriculture & Natural Sciences

22 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 International exchange Faculty of Agriculture & Natural Sciences

23 Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Faculty of Agriculture & Natural Sciences i samhandling med næringslivet


Laste ned ppt "Kommunikasjonskonferansen 16.06.05 Faculty of Agriculture & Natural Sciences i samhandling med næringslivet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google