Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henvisning litteratur Jan Merok Paulsen 26.04.02.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henvisning litteratur Jan Merok Paulsen 26.04.02."— Utskrift av presentasjonen:

1 Henvisning litteratur Jan Merok Paulsen 26.04.02

2 UTFORMING AV RAPPORTEN Innholdsfortegnelse îINNHOLDSFORTEGNELSE îHELDEKKENDE - ALLE UNDERPUNKT îNØYAKTIG îLESERENS ”GUIDE”

3 UTFORMING AV RAPPORTEN Figurer, vedlegg og sidenummerering îFIGURER îFORKLAR HVA FIGUREN VISER îDET ER SJELDEN ÅPENBART FOR LESEREN îFIGURER NUMMERERES îREFERANSE TIL KILDE îVEDLEGG îNUMMERERES îSIDENUMMERERING (PAGINERING) îFLERE MÅTER Å GJØRE DET PÅ îSAMMENDRAGET KAN VÆRE SIDE 1 îINNLEDNINGEN KAN VÆRE SIDE 1

4 UTFORMING AV RAPPORTEN Referanselisten îBØKER îDrucker, Peter F. 1990. New realities. London: Mandarin îTO FORFATTERE îTroye, Sigurd V. og Kjell Grønhaug. 1986. Utredningsmetodikk. Oslo:TANO. îJohannessen, Jon-Arild og Johan Olaisen. Prosjekt. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke AS

5 UTFORMING AV RAPPORTEN Referanselisten îKAPITLER I BØKER îFimreite, Anne Lise. 1997. ”Endrede betingelser for ledelse, organisasjon og styring”. I Forskerblikk på Norge. A.L. Fimreite, red. Bergen: Tano Aschehoug. îTIDSSKRIFTARTIKLER îDoyle, William. 1977. ”Learning the classroom environment”. Journal of Teacher Education, 28: 52-55.

6 UTFORMING AV RAPPORTEN Bruk av referanser îDIREKTE SITAT îxxxxxxxxxxxx (Drucker 1990:43) îHENVISNING îDrucker (1990:43) konkluderer med……… îINTERNETT îHenvis direkte til linken du har hentet informasjon fra îwww.osir.hihm.no/kurssider îBRUK DIN EGNE ORD AV HVA FORFATTEREN HAR SKREVET - BRUK DIN EGEN FORSTÅELSE îUNNGÅ FOR MYE SITAT


Laste ned ppt "Henvisning litteratur Jan Merok Paulsen 26.04.02."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google