Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagpresentasjon Høgskolen i Hedmark, avdeling for læreutdanning (LU), seksjon heimkunnskap 2002 HEIMKUNNSKAP Av Lilja E.K. Palovaara-Søberg/2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagpresentasjon Høgskolen i Hedmark, avdeling for læreutdanning (LU), seksjon heimkunnskap 2002 HEIMKUNNSKAP Av Lilja E.K. Palovaara-Søberg/2002."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fagpresentasjon Høgskolen i Hedmark, avdeling for læreutdanning (LU), seksjon heimkunnskap 2002 HEIMKUNNSKAP Av Lilja E.K. Palovaara-Søberg/2002

3 Heimkunnskap 1 Høgskolen i Hedmark gir tilbud kun i HK1, 5 vektall på studieåret 2002-2003 HK2, HK3, master-grad

4 Lærerutdanning kvalifiserer studenter til å undervise elever i grunnskolen i ulike fag. I HK1 tilegner de seg en helhetlig kompetanse i heimkunnskap.

5 Faglig kompetanse

6 Fagdidaktisk kompetanse

7 Sosial kompetanse

8 Yrkesetisk kompetanse Endrings- og utviklingskompetanse

9 Heimkunnskap har et perspektiv som er familiens og husholdningens perspektiv

10 forskjellige familier i ulike livssituasjoner, forskjellige husholdninger, forskjellige hverdager Det legges vekt på barnefamilies livssituasjon og behov i Norge

11 samfunnsfagnaturfag HEIMKUNNSKAP HAR BÅDE SAMFUNNSFAGLIG OG NATURFAGLIG TEORETISK FORANKRING HEIMKUNNSKAP

12 Heimkunnskap sikter på at studentene lærer slike kunnskaper, holdninger og ferdigheter som de kan bruke i sitt daglig liv for å fungere i husholdet og fremme det felles gode Mål for heimkunnskap Det vil si at de utvikler dagliglivets handlingskompetanse og opplever hverdagsmestring Dette innebærer praktiske ferdigheter evne og vilje til å ta ansvar vise omsorg og omtanke i mellommenneskelige forhold samt evne til å handtere sitt eget liv, fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk

13 Utvikler seg i styring av sitt eget liv ut i fra sine egene verdier, resursser og livssituasjoner... … klarer å ta bevist valg da det gjelder helse og livsstil …og takler bedre utfordringer i hverdagen... Heimkunnskap bidrar til at studentene... kvalifiser seg til undervisning av hk i grunnskolen

14 HK 1 har 5 målområder: Mat og kultur Livsstil og helse Forbruk og økonomi Barne- og familiekunnskap Fagdidaktikk

15 1. MAT OG KULTUR råvare- og produktkunnskap grunnleggende teknikker og redskap i matlaging ulike funksjoner til mat og måltider mat og kultur estetikk og opplevelser rund måltidet kjøkken hygiene

16 PÅ HVERDAG... …OG PÅ HØYTIDER MAT OG KULTUR

17 2. HELSE OG LIVSSTIL Helse begrep, helserisikoer Helsefremmende livsstil Helse- fremmende kosthold Psykososiale helseproblemer Helsefremmende arbeid i skolen i forbindelse med tobakk og rusmidler

18 3. FORBRUK OG ØKONOMI Forbrukerpolitikk Pris og kvalitet Personlig økonomi Regnskap og budsjett reklame og påvirkning

19 4. FAMILIE OG OMSORG Samlivsformer og familiemønstre i Norge Likestilling og likeverd - Omsorg og sosialt samspill -Barnas og voksenes roller i hjemmet

20 5. FAGDIDAKTIKK Fagets innhold og arbeidsmåter i grunnskolen Planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring i faget Tilpasset opplæring Lokalt læreplanarbeid

21 ORGANISERING OG ARBEIDSFORMER

22 Undervisningen er organisert i lengre sammenhengende økter, hvor det veksles mellom Arbeid i små og store grupper i klasserommet Teoriforelesninger (20h)

23 … i heimkunnskapsrommet... Praktisk arbeid (80h)

24 …ut i naturen... …i det elektroniske klasserommet, CF … i datarommet

25 Arbeidskrav obligatorisk frammøte til praktisk undervisning en individuell semesteroppgave med evaluering tre gruppeoppgaver to muntlige, og en skriftlig 5 logg fra praktisk undervisning Material avgift Kr 250/semester

26 VURDERING * TEORETISK EKSAMEN (50%) PRAKTISK EKSAMEN (50%)

27 samarbeider med Næringslivet, lokalt og nasjonalt Statlige direktorater / råd Kompetansesentra Organisasjoner Grunnskoler i Hedmark og Oppland fylke

28 HEIMKUNNSKAP, ER ET GODT FAG INNEN LÆRERUTDANNIG, ikke bare fordi det er det eneste faget som... … du kan bli mett av... …men også fordi det er et praktisk og svært tverrfaglig fag, som er nyttig i mange sammenhenger!

29 VELKOMMEN TIL HEIMKUNNSKAP 1 Bruker:


Laste ned ppt "Fagpresentasjon Høgskolen i Hedmark, avdeling for læreutdanning (LU), seksjon heimkunnskap 2002 HEIMKUNNSKAP Av Lilja E.K. Palovaara-Søberg/2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google