Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagpresentasjon Høgskolen i Hedmark, avdeling for læreutdanning (LU), seksjon heimkunnskap 2002 Av Lilja E.K. Palovaara-Søberg/2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagpresentasjon Høgskolen i Hedmark, avdeling for læreutdanning (LU), seksjon heimkunnskap 2002 Av Lilja E.K. Palovaara-Søberg/2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagpresentasjon Høgskolen i Hedmark, avdeling for læreutdanning (LU), seksjon heimkunnskap 2002
Av Lilja E.K. Palovaara-Søberg/2002

2 Heimkunnskap 1 Høgskolen i Hedmark gir tilbud kun i HK1, 5 vektall
på studieåret HK2, HK3, master-grad

3 Lærerutdanning kvalifiserer studenter til å undervise elever i grunnskolen i ulike fag. I HK1 tilegner de seg en helhetlig kompetanse i heimkunnskap.

4 Faglig kompetanse

5 Fagdidaktisk kompetanse

6 Sosial kompetanse

7 Yrkesetisk kompetanse
Endrings- og utviklingskompetanse

8 Heimkunnskap har et perspektiv som er
familiens og husholdningens perspektiv

9 forskjellige familier i ulike livssituasjoner, forskjellige husholdninger, forskjellige hverdager
Det legges vekt på barnefamilies livssituasjon og behov i Norge

10 HEIMKUNNSKAP HAR BÅDE SAMFUNNSFAGLIG OG NATURFAGLIG TEORETISK FORANKRING

11 Mål for heimkunnskap Heimkunnskap sikter på at studentene lærer
slike kunnskaper, holdninger og ferdigheter som de kan bruke i sitt daglig liv for å fungere i husholdet og fremme det felles gode Det vil si at de utvikler dagliglivets handlingskompetanse og opplever hverdagsmestring Dette innebærer praktiske ferdigheter evne og vilje til å ta ansvar vise omsorg og omtanke i mellommenneskelige forhold samt evne til å handtere sitt eget liv, fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk

12 Heimkunnskap bidrar til at studentene
Utvikler seg i styring av sitt eget liv ut i fra sine egene verdier, resursser og livssituasjoner... … klarer å ta bevist valg da det gjelder helse og livsstil …og takler bedre utfordringer i hverdagen... ... kvalifiser seg til undervisning av hk i grunnskolen

13 HK 1 har 5 målområder: Mat og kultur Livsstil og helse
Forbruk og økonomi Barne- og familiekunnskap Fagdidaktikk

14 1. MAT OG KULTUR estetikk og opplevelser rund måltidet
råvare- og produktkunnskap grunnleggende teknikker og redskap i matlaging ulike funksjoner til mat og måltider kjøkken hygiene mat og kultur

15 MAT OG KULTUR PÅ HVERDAG... …OG PÅ HØYTIDER

16 2. HELSE OG LIVSSTIL Helse begrep, helserisikoer
Helsefremmende livsstil Psykososiale helseproblemer Helsefremmende arbeid i skolen i forbindelse med tobakk og rusmidler Helse- fremmende kosthold

17 3. FORBRUK OG ØKONOMI Forbrukerpolitikk Pris og kvalitet
Personlig økonomi Regnskap og budsjett reklame og påvirkning

18 4. FAMILIE OG OMSORG Samlivsformer og familiemønstre i Norge
Likestilling og likeverd - Omsorg og sosialt samspill -Barnas og voksenes roller i hjemmet

19 5. FAGDIDAKTIKK Fagets innhold og arbeidsmåter i grunnskolen Planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring i faget Lokalt læreplanarbeid Tilpasset opplæring

20 ORGANISERING OG ARBEIDSFORMER

21 Arbeid i små og store grupper i klasserommet
Undervisningen er organisert i lengre sammenhengende økter, hvor det veksles mellom Arbeid i små og store grupper i klasserommet Teoriforelesninger (20h)

22 … i heimkunnskapsrommet...
Praktisk arbeid (80h)

23 …ut i naturen... … i datarommet …i det elektroniske klasserommet, CF

24 Arbeidskrav obligatorisk frammøte til praktisk undervisning
5 logg fra praktisk undervisning en individuell semesteroppgave med evaluering tre gruppeoppgaver to muntlige, og en skriftlig Material avgift Kr 250/semester

25 VURDERING * TEORETISK EKSAMEN (50%) PRAKTISK EKSAMEN (50%)

26 samarbeider med Næringslivet, lokalt og nasjonalt
Statlige direktorater / råd Kompetansesentra Organisasjoner Grunnskoler i Hedmark og Oppland fylke

27 HEIMKUNNSKAP, ER ET GODT FAG INNEN LÆRERUTDANNIG, ikke bare fordi det er det eneste faget som...
… du kan bli mett av... …men også fordi det er et praktisk og svært tverrfaglig fag, som er nyttig i mange sammenhenger!

28 Bruker: VELKOMMEN TIL HEIMKUNNSKAP 1


Laste ned ppt "Fagpresentasjon Høgskolen i Hedmark, avdeling for læreutdanning (LU), seksjon heimkunnskap 2002 Av Lilja E.K. Palovaara-Søberg/2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google