Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiske utfordringer for Høgskolen Hedmark Erik Mønness, Prorektor Høgskolen Hedmark Desember 2000. Styreseminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiske utfordringer for Høgskolen Hedmark Erik Mønness, Prorektor Høgskolen Hedmark Desember 2000. Styreseminar."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Strategiske utfordringer for Høgskolen Hedmark Erik Mønness, Prorektor Høgskolen Hedmark Desember 2000. Styreseminar

3 Hovedutfordring: Studentrekruttering 1980: (Studieplasser):(19- åringer) = 1:1 2000: 3:1 (!) Nå: Tilbud større enn etterspørsel: Arbeidsmarkedet Privat og internasjonal konkurranse Hva studiesøkende vil ha er ikke nødvendigvis det samme som arbeidsmarkedet vil ha (ingeniører, f. Eks.)

4 Ytre betingelser og forventninger En akkrediterbar utdanning: Kompetanse og gjennomføring FoU for utvikling av profesjonsutdanningene FoU for regional utvikling: Næringskontakt Innlandsuniversitetet?

5 Strategisk plan Hva er HH Fagområder og satsingsområder Utdanning og studiemiljø Forskning, utvikling og formidling Ekstern virksomhet. K&O Personalpolitikk Infrastruktur

6 Hva er HH Visjon Verdigrunnlag Rammer Føringer

7 Fagområder og innsatsområder Alle fagområder det undervises i skal ha forskningsaktivitet og formidlingsaktivitet Innsatsområder: En ekstratildeling til enkelte fagfelt ut fra høgskolens kompetanse (EVNE) og høgskolens ambisjoner (VILJE) Synkronisere VILJE og EVNE

8 Utdanning og studiemiljø Planforutsetninger Pedagogiske prinsipper Infrastruktur Studentvelferd

9 Utdanning og studiemiljø Resultatmål Opprettholde eller øke måltall pedagogisk (intern)opplæring: alle nye Pedagogisk bruk av IKT: minst 25% skal ha gjennomført internopplæring minst to nye studier høyere grad service erklæring eksperimentell læring 3 studenthus

10 Credits gained and student number ØSIR Bars are credit gained, curve is no. of students Planned progression is 20 credits/year This shows a high “credit production”, Norwegian universities have a much lower production Blue bars: Off-campus part time students

11 Forskning. utvikling og formidling: Hvorfor Utvikle ny kunnskap, bidra til nasjonal og regional verdiskaping Kvalitet i egen undervisning og fagpersonale Holde HH akkrediteringsverdig for (nye) studier og oppgaver To fokus, Spissing OG bredde

12 FoU-produksjon Antall arbeider, år og avdeling FoU-produksjon og prosjekt dokumenteres i BIBSYS: Den enkeltes ansvar. Biblioteket veileder KUF etterspør regional utvikling, men måler artikkelproduksjon (!)

13 Resultatmål Referee +25% Andre +50% Populær +50% Sentral i NFR prosjekt Minst et EU prosjekt Formulere og finansiere minst to satsingsområder ut over knutepunkt næringsrettede prosjekter (SMB) ”post-doc”, Dr/KAU Konferanser

14 FoU og profesjonsutdanninger Bidra til utvikling av utdanningene Praksisnær forskning: i klasserommet, i sykehuset Nasjonal utvikling av didaktikk og praksisnær FoU, ikke bare ”import” av engelskspråklige resultater

15 Ekstern virksomhet K&O EVU-reformen. Mange aktører på markedet ”Nye” studentgrupper, (gjeninnføring av) realkompoetanse. Markedsfinansiert FoU Næringsprosjekter: SMB Samarbeid for regional utvikling Interreg, BioInn, Hedmark Nyskapingssenter, UNISKA Organisasjon: Ny organisering fra 2002

16 Ekstern virksomhet K&O : Oppdragsinntekter. Konflikt mellom inntjening og mange aktørers krav om egenandel

17 Personal- politikk Rekruttere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere …en faglig og miljømessig attraktiv arbeidsplass Pågangsmot, innsatsvilje, humør Lojalitet til felles mål, OG egen karriereutvikling

18 Infrastruktur: 6 studiesteder

19 Infrastruktur God synlig regionalt kunnskapssenter Markedsføring Informasjonsteknologi Høgskolebibliotek Internasjonalt samarbeid Bygg Avstander medfører satsing på fjernundervisning og fleksible undervisningsformer.

20 Internasjonale avtaler In US: Concordia, Moorhead, North Dakota, Minnesota, Pittsburgh, Pacific Lutheran UniversityPacific Lutheran University Cooperation with universities in Greenland, Island, Latvia, Denmark, Germany, Great Britain, Belgium, Finland, Israel, Portugal, Austria, Namibia, Sweden Må ha bredde, men forsøker å samle kontakter med enkelte som dekker flere fagområder University of Karlstad, Sweden: UNISKA: “Universitetsaliansen indre Skandinavia” Fjernundervisning. Master of Public Administration Nasjonale: Siviløkonom, Hovedfag i informatikk ved NTNU

21 Fakta 2000 3787 ordinære studenter i 47 studieprogrammmer 10 nye studier i 1999 57 1amanuenser/1lektorer/høgskoledosenter 180 høgskolelektor/amanuensis 105 administrative ansatte, inkludert bibliotek og IT Omkring 1000 deltidsstudenter engasjert i tilrettelagte desentrale studier 6 faste studiesteder, samt Kongsvinger og Otta

22 Innlandsuniversitetet; resursser? Universitetet i Tromsø (6748s) og Høgskolen i Hedmark (3782s): kr/student student/ansatt oppdragsvolum/ansatt FoU (KUF) /fagansatt Oppdrags ansatt/fast ansatt Adm+tekn/fagansatt, stipendiater ”En helt annen verden” Dette er gjennomsnitt, ikke tall for h.fag/dr.grad alene Kilder: Institusjonens Budsjettdokumenter 1999- 2001

23 Universitetet i Hedmark? Dagens studenttall, men omdisponert andelsvis til lavere grad / profesjon, master, hovedfag, dr.grad og videreutdanning som i Tromsø:

24 Universitetet i Hedmark? Med dagens studenttall, men omdisponert til lavere grad, noe hovedfag og noe dr. grad, trengs det, for å ha samme aktivitet som UiTromsø, i tillegg til dagens ressurs situasjon: Bare i Hedmark.

25 Strategi for innlandsuniversitetet ? Velge gjennom kombinasjon av føring på fagrelevans og faglig konkurranse på evne et antall fagområder med innsatsvilje som kan utvikle hovedfag(master) og noen av dem igjen dr.grads rettighet. Realistisk rekruttering (ansatte og studenter) og finansieringsplan.

26 1997 Forskning i Norge, Europa, USA Norge 17kr/1000krBNP. OECD kr: 23, USA 26. Sverige 37

27 FoU, Høgskoler, Hedmark Skal Norge opp på OECD nivå: Trenger både penger og hjerner Universitetene må ta høgskolenes forskningspotensiale inn i varmen: Høgskolene må bli tatt med i universitetsprosjekter. 2 hensikter: Øker forskningen og øker kompetansen. Nå: 20% av landes forskere disponerer <2% av NFR sine midler. Absolutt og relativ vekst av førstestillinger. Høgskoler må også utvikle egen profil: Mer handlingsrettet FoU, mer lokal involvering: Men må holde gjeldende kvalitetsmål. Betydelig bedret synliggjøring av FoU i sektoren


Laste ned ppt "Strategiske utfordringer for Høgskolen Hedmark Erik Mønness, Prorektor Høgskolen Hedmark Desember 2000. Styreseminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google