Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars Anders Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark Sosiolingvistisk perspektiver på det flerspråklige Norge Forlesning på Norgesseminaret, Augustana College,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars Anders Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark Sosiolingvistisk perspektiver på det flerspråklige Norge Forlesning på Norgesseminaret, Augustana College,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars Anders Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark Sosiolingvistisk perspektiver på det flerspråklige Norge Forlesning på Norgesseminaret, Augustana College, Alberta, oktober 2003

2 ek aljamarkiR baij?R Kårstad fjellinnskrift, Nordfjord, ca. 400 e.Kr

3 Norge som flerspråklig miljø i historisk perspektiv

4 Forhistorisk tid  ? ? ?

5 Norge som flerspråklig miljø i historisk perspektiv Middelalderen  norsk, samisk, lavtysk, latin, finsk + … ? Forhistorisk tid  ? ? ?

6 Norge som flerspråklig miljø i historisk perspektiv 1600-1800  norsk, samisk, dansk, svensk, finsk, tysk, fransk, engelsk, latin, romani, jiddisk, norsk tegnspråk + … Middelalderen  norsk, samisk, lavtysk, latin, finsk + …? Forhistorisk tid  ? ? ?

7 Norge som flerspråklig miljø i historisk perspektiv 1900 >  + en rekke innvandrerspråk 1600-1800  norsk, samisk, dansk, svensk, finsk, tysk, fransk, engelsk, latin, romani, jiddisk, norsk tegnspråk + … Middelalderen  norsk, samisk, lavtysk, latin, finsk + … ? Forhistorisk tid  ? ? ?

8 Minoritetsbegrepet Etnisk minoritet i mindretall samhørighet og egenart forestillinger om felles opphav fellestrekk i språk, religion og andre kulturelle forhold vilje til å beholde og videreutvikle fellestrekkene

9 Minoritetstyper URFOLK etablert på territoriet før staten → samer NASJONALE MINORITETER opprinnelig eller langvarig tilknytning til territoriet → jøder, kvener, rom (sigøynere), romanifolket (taterne/de reisende), skogfinner

10 INNVANDRETE MINORITETER relativt ny tilknytning til territoriet → arbeidsinnvandrere, flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag, familiegjenforente, asylsøkere

11 De største gruppene Pakistan23 581Irak12 357 Sverige23 010Iran11 016 Danmark19 049Storbritannia10 925 Vietnam15 880Tyrkia10 990 Jugoslavia15 469Sri Lanka10 335 Bosnia-Hercegovina12 944Somalia10 107

12 Kilde: Statistisk sentralbyrå 2002

13 Hvor mange minoritetsspråkstalende? samisk  10 000 – 20 000 kvensk  ca. 2000 norsk romani  noen hundre – et par tusen romani  ca. 300 «innvandrerspråk»  300 000 – 350 000

14 De største «innvandrerspråkene» urdu/panjabiover 20 000 svenskover 20 000 danskca. 20 000 engelskca. 20 000 vietnamesiskca. 15 000 bosnisk-serb.-kroat.ca. 15 000 (?) albanskca. 15 000 (?) persiskca. 10 000 tyrkiskca. 10 000 tamilca. 10 000 somalica. 10 000 arabisk, kurdisk?

15 Norsk minoritetsspråkspolitikk samisk  grunnlovsfestet vern, klare internasjonale forpliktelser, (begrenset) offisiell status språk i de andre nasjonale minoritetene  svakere vern, men internasjonale forpliktelser «innvandrerspråk»  svakt vern, omfattes av en generell integrerings- politikk og noen relativt vage internasjonale forpliktelser

16 Forskningsspørsmål Får vi nye permanente minoritetsspråk i Norge? Får vi permanente etnolekter av norsk i de nye innvandrergruppene? Påvirkes norsken i majoritetsbefolkningen av innvandrerspråkene? Hvilke holdninger møtes innvandrerne med når de snakker norsk?

17 Får vi nye permanente minoritetsspråk i Norge?

18 Klassisk mønster for språkskifte Første generasjon snakker gruppas opprinnelige språk samtidig som de tilegner seg majoritetsspråket Andre generasjon snakker gruppas opprinnelige språk med andre fra første generasjon, men bruker mest majoritetsspråket seg imellom Tredje generasjon har i beste fall kun reseptiv kompetanse på gruppas opprinnelige språk

19 Etnolingvistisk vitalitet

20 Vietnamesisk Finsk

21 Grupper med størst sannsynlighet for språkbevaring urdu/panjabi-talende Hvorfor? Blant annet: størrelse konsentrasjon «etterfyll» fra hjemlandet giftermålsmønster (90 % endogami)

22 Lakkegatas musikkorps 1995

23 Tykerere ?

24 Nye etnolekter?

25 Kuram Silmandar Ali Silmandar Pirkka

26 Betegnelser på innvandrerpreget norsk kebabnorsk pakkisnorsk vollanorsk/wallahnorsk jallanorsk/yallanorsk salsanorsk … gebrokken

27

28 Fra elevintervju Intervjuer: Hva vil dere si om denne måten her å snakke norsk på? Sigurd: Gebrokkent. Intervjuer: Du kaller det bebrokkent. Er det en idé? Har dere hørt det ordet? Nei … Du har ikke hørt det ordet. Nei. (Live), har du hørt det ordet? Hva betyr det å snakke gebrokkent? Live :(((latter))) Jeg vet’kke åssen … jeg skal forklare det= Sigurd: [Stivt, keitete Kristian: [Hørtes det ikke rart ut eller noe sånt da Live: Ikke helt rent, liksom, og ikke noe spesiell dialekt eller, D’ække ((latter)) d’ække. Je kla’kke å forklare det, je Intervjuer: Snakket hun som vi hørte i sted, gebrokkent?

29 Live: Nei, det var en dialekt Kristian: [Nei Intervjuer: Jaha, så gebrokkent og dialekt, det er forskjellig? Sigurd: Hvis det ikke er gebrokkent, så flyter det litt bedre. Kristian: Er liksom stopping, kanskje, nei eller je Live: Det liksom= Sigurd: [Litt sånn hakkete Live: = det er norsk liksom, men ikke på noen sånn norsk dialekt liksom. Det er litt sånn= Kristian: [Blanding Live :=Ja, som kom, Sigurd: [Norsk og norsk My: ((latter))

30 «Manden tiltalte Hanssen paa gebrokkent Norsk og sagde: "God Dag, mein Erre, god Dag. Er Di færdig mit Deres's Affaires?». Fra Meltzer-teksten Grundset Marked, i Smaabilleder af Folkelivet : skizzer (1874)

31 Påvirkning på majoritetsnorsken? Ordforråd ord med tilknytning til innvandrerkulturer kebab, salsa, chador, rahmadan … allmennord lø (stygg), spa (pen), avor (stikk, gå din vei), kæbe (jente), baosj (politi), wallah (jeg sverger ved Allah) … Uttale ? Grammatikk ? Pragmatikk ?

32 Holdninger til aksentpreget norsk?

33 17. mai 1999 i Oslo

34 Skilt utenfor innvandrerforretning:

35 Oslo19,4 %Aust-Agder4,7 % Akershus7,4 %Hordaland4,6 % Buskerud7,1 %Sør-Trøndelag4,3 % Vest-Agder6,4 %Troms3,7 % Østfold6,1 %Hedmark3,7 % Rogaland6,0 %Oppland3,5 % Finnmark5,3 %Sogn og Fjordane3,4 % Vestfold5,2 %Møre og Romsdal3,1 % Telemark4,9 %Nordland2,7 % Nord-Trøndelag2,2 % Innvandrerbefolkningen i % etter fylke, SSB 2002


Laste ned ppt "Lars Anders Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark Sosiolingvistisk perspektiver på det flerspråklige Norge Forlesning på Norgesseminaret, Augustana College,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google