Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Delprosjekt i LAU Tverrprofesjonell samarbeidslæring innen helse- og sosialfagutdanningene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Delprosjekt i LAU Tverrprofesjonell samarbeidslæring innen helse- og sosialfagutdanningene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Delprosjekt i LAU Tverrprofesjonell samarbeidslæring innen helse- og sosialfagutdanningene

2 LAU – læring i arbeid og utdanning
LAU er et prosjekt med fokus på: kvalitetsutvikling av utdanningsvirksomheten en tydelig tilnærming til arbeidslivet som læringsarena som brobygger mellom arbeidsliv- og utdanningsfeltene 12 delprosjekter Universitetssatsning

3 Mandat Et hovedelement i den foreslåtte høgskolen og universitetssatsningen er behovet for et sterkere fokus på tverrfaglig samarbeid og et utvidet samarbeid med arbeidslivet. Et viktig steg i denne retningen er å legge til rette for at studentene utvikler samarbeidskompetanse og erfarer betydningen av tverrprofesjonell samhandling i studietiden. Dette perspektivet er et viktig element i realiseringen av samhandlingsreformen.

4 Mandat.. Med utgangspunkt i rammeplanene for helse- og sosialfagutdanningene, skal delprosjektet vurdere, eventuelt initiere og prøve ut egnede modeller for samarbeidslæring som kan implementeres i all helse- og sosialfagutdanning ved den nye institusjonen. Et vesentlig mål er å utvikle gode læringsutbyttebeskrivelser for samarbeidskompetanse, i tråd med intensjonen i kvalifikasjonsrammeverket.

5 Mandat.. Delprosjektet inngår i prosjektet LAU og forutsettes å samarbeide med andre relevante prosjekter for å fremme institusjonens utvikling mot fremragende profesjonsutdanning. Delprosjektet rapporterer til styringsgruppen for prosjektet LAU og del prosjektets leder rapporterer til prosjektleder for LAU. Prosjektets varighet: fram til

6 Gruppen består av Kari Jonsbu Hjerpaasen (Delprosjektleder)
Gerd Bjørke Kjellaug Kildal Hansen Anne Jansen Gro Mathilde Molstad Dorte Lybye Norenberg Tor–Einar Edvardsen (sekretær)

7 Mål for seminaret Presentere og orientere ledere og andre interesserte ved Fak HF og Fak SAM om prosjektet, som del av forankring av tverrprofesjonell samarbeidslæring innen helse- og sosialfagutdanningene


Laste ned ppt "Delprosjekt i LAU Tverrprofesjonell samarbeidslæring innen helse- og sosialfagutdanningene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google