Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HPMS Hydro Polymers Management System. Endringsledelse Når alle elementer er til stede, kan endringer finne sted. Når noe mangler, blir resultatet et.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HPMS Hydro Polymers Management System. Endringsledelse Når alle elementer er til stede, kan endringer finne sted. Når noe mangler, blir resultatet et."— Utskrift av presentasjonen:

1 HPMS Hydro Polymers Management System

2 Endringsledelse Når alle elementer er til stede, kan endringer finne sted. Når noe mangler, blir resultatet et annet VisjonVerdier Kompe- tanse Moti- vasjon Handling Tilbake- melding Endring Strategi = Ressurser Kompe- tanse Moti- vasjon Handling Tilbake- melding Forvirring Visjon = Verdier StrategiRessurser Kompe- tanse Moti- vasjon Handling Tilbake- melding = Korrupsjon Verdier Ressurser Kompe- tanse Moti- vasjon Handling Tilbake- melding = Flere retninger VerdierStrategi Kompe- tanse Moti- vasjon Handling Tilbake- melding = Frustrasjon Verdier Strategi Ressurser Kompe- tanse Kompe- tanse Kompe- tanse Moti- vasjon Handling Moti- vasjon Moti- vasjon Handling Tilbake- melding = Tilbake- melding = Tilbake- melding = Tretthet Treghet Ingen resultater Tvil = Ressurser

3 Utvikling Hydro Polymers (HPN) - 1

4 Utvikling HPN - detaljert Hydro Polymers AS etabkert, Etylen, klor, VCM, PVC Sammenslåing av klor- og VCM-organisasjonen, felles kontrollrom Omorganisering PVC, prosessorientering Noretyl AS etablert, 50 % Borealis, 50% Hydro Polymers Omorganisering PVC drift, F&U og Teknisk Service Organisasjonsutviklingsprogram Speed-prosessen i Sektor, etablering av Monomer og Polymer Business Hydro Polymers Management System, HPMS, ISO 9001:2000 ISO 14001, ISO9001:2000 og EMAS for Hydro Polymers AS Forberede ABS-innføring (Atferdsbasert Sikkerhet) Ta i bruk ABS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Team som arbeidsform Arbeidsprosesser introdusert, teamorganisering Arbeidsprosesser settes i system

5 Medvirkning og samhandling – forutsetninger for effektiv drift Utfordringer Stadig større press om inntjening krever endringer utover det normale Benchmark viste at vi måtte forbedre oss med hensyn til kostnader og effektivitet Hvordan møte utfordringene? Involvering Samarbeid Aktiv medvirkning fra fagforeningene Endringsvilje

6 Hydro Polymers Management System Hydro Polymers Management System Hva/hvor Ambisjon/retning Hvordan/på hvilken måte Rammer/regler Et sett av verdier VBM/Business plan Strategisk mål KPI-er Aksjoner Handlingsplaner Policy HMS Kunde/Leverandørbehov Personal/organisasjon Samfunn Eiere Verdier Verdigrunnlag

7 Hydro Polymers Management System – HPMS RESULTATER Kunder Medarbeidere Samfunn Hydro Polymers (KPI-er) VIRKEMIDLER Lederskap Medarbeidere Policy & Strategy Partnerskap & Ressurser Prosesser SYSTEMER, VERKTØY, TEKNIKKER, METODER VERDIER

8 Våre verdier Åpenhet og troverdighet Kreativitet og arbeidsglede Likeverd og omsorg Lagånd og fellesskap Ansvar og myndighet

9 Vår visjon Vi skal være en ledende produsent og en anerkjent leverandør av lut, VCM og PVC i Europa

10 Vår policy v i forplikter oss til å etterleve alle rammebetingelser gitt av myndigheter, eiere og kunder. Arbeidsformen vår er basert på fakta. Vi skal arbeide med kontinuerlig forenkling og forbedring av prosesser, leveranser og produkter. Gjennom samarbeid og samhandling skal vi nå våre strategiske mål. Vi skal kjenne våre kunders behov og forventninger. Vi vil at kundene våre skal anbefale oss som leverandør, fordi leveransene våre skjer som avtalt med hensyn til tid, pris og kvalitet. Vi vil bruke leverandører som underbygger vår policy. Vi skal etablere førsteklasses arbeidsprosesser og kompetanse som grunnlag for en effektiv organisasjon. Vi skal være ettertraktet i arbeidsmarkedet. Vi har som prioritert mål at virksomheten vår skal foregå uten skader på mennesker, natur og materiell. Hydro Polymers vil bidra aktivt til videreutvikling av en bærekraftig prosessindustri i Grenland. Vi skal drive virksomheten vår slik at vi får ekstra fornøyde kunder, medarbeidere, eiere og naboer.

11 Portfolio Strategy Business Strategy Business Planning Performance Management Iverksette retningen, utarbeide Business Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VISJON Sette retningen Oppfølging av KPI-er, Handlingsplaner KPI-erVisjon Strategiske mål Korriger (K) Kontroller (K) Planlegg (P) Utfør (U) Ledelseshjulet Gjennomføring og styring av Business Plan HPMS2, mai 01 sd 7

12 VISJON Vi skal være en ledende produsent og en anerkjent leverandør av lut, VCM og PVC i Europa. KEYISSUESKEYISSUES Eiere Innfri eiernes forventninger Medarbeidere Utvikle en effektiv organisasjon basert på våre verdier og ambisjoner Kunder Utvikle markedet og oppnå fornøyde kunder med høye marginer KPI KPI PERFORMANCEMGTPERFORMANCEMGT Oversikt strategiske områder Samfunn Arbeide for en bærekraftig utvikling I Grenland

13 Kunden - prosessen

14 Work flow: Forespørsel

15 U K PK K S K U Gjennomfør forbedringen Planlegg forbedringen Korriger standarden eller ny planlegging Kontroller arbeidet i forhold til standarden Kontroller resultatene av forbedringen Start standardisering eller ny planlegging Utfør arbeidet i h.h.t.standarden Valgt STANDARD PUKK-hjul for forbedringsarbeid SUKK-hjul for daglig arbeid Kvalitets- planlegging Kvalitets- styring Kvalitets- forbedring Tid Kvalitets- styring K S2 U K Kvalitetsnivå K S1 U K K P1 U K Sammenheng trilogien og PUKK-SUKK HPMS2, mai 01 sd 18

16 Forbedrings/forenklingsarbeid på C skiftet

17 Business Plan Resultatstyring GAP Prosessavvik Forbedringer Systemer & verktøy Arbeidsprosesser Smac text Synergi Styrende Kjerne/støtte KPI/PI U K P K K S K U Prosess-samspill

18 SAP SAP training DominoDoc IFS Synergi Web Applikasjoner Eksempel på en interaktiv prosess

19 Business Plan HPN 2004 – 2006 KPI hKPI hovedpanel

20 President's Safety Award 2001 At Norsk Hydro's Annual General Meeting on 2 May 2002, Hydro Polymers was presented with the President's Safety Award 2001 "The main reason for choosing Hydro Polymers AS was its long-term focus and active safety work in all areas. You have demonstrated a systematic approach, involving the whole organization," said President and CEO Eivind Reiten

21 Development Lost time injuries

22 Bemanningsutvikling Petrokjemi 1997: 980 Hydro-ansatte innen Petrokjemi i Norge 1997- 2001: Diverse overføringer (Hydro Business Partner/Østre L.) 155 ansatte 2002: 25 ansatte overført Beredskapen AS 2003: 350 Hydro-ansatte innen Petrokjemi i Norge 155 Noretyl-ansatte Bemanningsreduksjon 480 ansatte

23 Utvikling faste kostnader Estimat

24 Hydro Polymers Maintenance 1995 – 2003

25 PVC produksjon, ktpa Estimat

26 Økt og mer fleksibel PVC-produksjon De siste årene er det investert ca. 125 millioner kroner i PVC-fabrikken PMMA-anlegg Nytt tørkeanlegg for S-PVC Nytt storsekkpakkeri Nytt strippeanlegg P-PVC Nye siloer for S- og P-PVC

27 Ny klorfabrikk i 2005 18. mars 2003 bevilget Norsk Hydros styre vel 1 milliard kroner til bygging av ny klorfabrikk. Dette innebærer: Dobling av klorproduksjonen, dvs selvforsynt med klor til VCM-produksjonen Dobling av lut- og hydrogenproduksjonen Membranceller, som er beste tilgjengelige teknologi Mer energieffektiv produksjon Slutt på import av klor i form av mellomproduktet EDC Utfasing av asbest som brukes i dagens elektrolyseceller


Laste ned ppt "HPMS Hydro Polymers Management System. Endringsledelse Når alle elementer er til stede, kan endringer finne sted. Når noe mangler, blir resultatet et."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google