Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HPMS Hydro Polymers Management System

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HPMS Hydro Polymers Management System"— Utskrift av presentasjonen:

1 HPMS Hydro Polymers Management System

2 Når alle elementer er til stede, kan endringer finne sted
Når alle elementer er til stede, kan endringer finne sted. Når noe mangler, blir resultatet et annet Endringsledelse = Visjon Verdier Strategi Ressurser Kompe- tanse Moti- vasjon Handling Tilbake- melding Endring Verdier Strategi Ressurser Kompe- tanse Moti- vasjon Handling Tilbake- melding = Forvirring = Visjon Strategi Ressurser Kompe- tanse Moti- vasjon Handling Tilbake- melding Korrupsjon Tilbake- melding = Visjon Verdier Ressurser Kompe- tanse Moti- vasjon Handling Flere retninger Visjon Verdier Strategi Kompe- tanse Moti- vasjon Handling Tilbake- melding = Frustrasjon Tilbake- melding = Visjon Verdier Strategi Ressurser Moti- vasjon Handling Tretthet Tilbake- melding = Visjon Verdier Strategi Ressurser Kompe- tanse Handling Treghet = Visjon Verdier Strategi Ressurser Kompe- tanse Moti- vasjon Tilbake- melding Ingen resultater = Visjon Verdier Strategi Ressurser Kompe- tanse Moti- vasjon Handling Tvil

3 Utvikling Hydro Polymers (HPN) - 1

4 Utvikling HPN - detaljert
2005 Ta i bruk ABS Forberede ABS-innføring (Atferdsbasert Sikkerhet) 2004 Omorganisering PVC drift, F&U og Teknisk Service 2003 Team som arbeidsform Arbeidsprosesser settes i system ISO 14001, ISO9001:2000 og EMAS for Hydro Polymers AS 2002 Organisasjonsutviklingsprogram Speed-prosessen i Sektor, etablering av Monomer og Polymer Business Arbeidsprosesser introdusert, teamorganisering 2001 Omorganisering PVC, prosessorientering Hydro Polymers Management System, HPMS, ISO 9001:2000 Noretyl AS etablert, 50 % Borealis, 50% Hydro Polymers 2000 Sammenslåing av klor- og VCM-organisasjonen, felles kontrollrom Hydro Polymers AS etabkert, Etylen, klor, VCM, PVC

5 Medvirkning og samhandling – forutsetninger for effektiv drift
Utfordringer Stadig større press om inntjening krever endringer utover det normale Benchmark viste at vi måtte forbedre oss med hensyn til kostnader og effektivitet Hvordan møte utfordringene? Involvering Samarbeid Aktiv medvirkning fra fagforeningene Endringsvilje

6 Hydro Polymers Management System
VBM/Business plan Strategisk mål KPI-er Aksjoner Handlingsplaner Hva/hvor Ambisjon/retning Hvordan/på hvilken måte Rammer/regler Policy HMS Kunde/Leverandørbehov Personal/organisasjon Samfunn Eiere Et sett av verdier Verdier Verdigrunnlag

7 Hydro Polymers Management System – HPMS
RESULTATER Kunder Medarbeidere Samfunn Hydro Polymers (KPI-er) VIRKEMIDLER Lederskap Medarbeidere Policy & Strategy Partnerskap & Ressurser Prosesser SYSTEMER, VERKTØY, TEKNIKKER, METODER VERDIER

8 Kreativitet og arbeidsglede
Våre verdier Åpenhet og troverdighet Kreativitet og arbeidsglede Likeverd og omsorg Lagånd og fellesskap Ansvar og myndighet

9 Vår visjon Vi skal være en ledende produsent og en anerkjent leverandør av lut, VCM og PVC i Europa

10 Vår policy vi forplikter oss til å etterleve alle rammebetingelser gitt av myndigheter, eiere og kunder. Arbeidsformen vår er basert på fakta. Vi skal arbeide med kontinuerlig forenkling og forbedring av prosesser, leveranser og produkter. Gjennom samarbeid og samhandling skal vi nå våre strategiske mål. Vi skal kjenne våre kunders behov og forventninger. Vi vil at kundene våre skal anbefale oss som leverandør, fordi leveransene våre skjer som avtalt med hensyn til tid, pris og kvalitet. Vi vil bruke leverandører som underbygger vår policy. Vi skal etablere førsteklasses arbeidsprosesser og kompetanse som grunnlag for en effektiv organisasjon. Vi skal være ettertraktet i arbeidsmarkedet. Vi har som prioritert mål at virksomheten vår skal foregå uten skader på mennesker, natur og materiell. Hydro Polymers vil bidra aktivt til videreutvikling av en bærekraftig prosessindustri i Grenland. Vi skal drive virksomheten vår slik at vi får ekstra fornøyde kunder, medarbeidere, eiere og naboer.

11 Gjennomføring og styring av Business Plan
Portfolio Strategy Business Strategy Business Planning Performance Management Sette retningen Iverksette retningen, utarbeide Business Plan Oppfølging av KPI-er, Handlingsplaner 1 2 3 4 VISJON 5 6 Korriger (K) Planlegg (P) 7 8 9 Kontroller (K) Utfør (U) 10 Visjon KPI-er Strategiske mål Ledelseshjulet HPMS2, mai 01 sd 7

12 Oversikt strategiske områder
Eiere Innfri eiernes forventninger P E R F O M A N C G T K E Y I S U VISJON Vi skal være en ledende produsent og en anerkjent leverandør av lut, VCM og PVC i Europa. Medarbeidere Utvikle en effektiv organisasjon basert på våre verdier og ambisjoner K P I Kunder Utvikle markedet og oppnå fornøyde kunder med høye marginer Samfunn Arbeide for en bærekraftig utvikling I Grenland

13 Kunden - prosessen

14 Work flow: Forespørsel

15 Sammenheng trilogien og PUKK-SUKK
Gjennomfør forbedringen Kontroller resultatene av forbedringen U K PUKK-hjul for forbedringsarbeid P K Planlegg forbedringen Start standardisering eller ny planlegging Korriger standarden eller ny planlegging Valgt STANDARD K S SUKK-hjul for daglig arbeid Kontroller arbeidet i forhold til standarden K U Utfør arbeidet i h.h.t.standarden Kvalitetsnivå Kvalitets- Kvalitets- Kvalitets- styring forbedring styring K S2 K P1 K U Kvalitets- K U planlegging K S1 K U Tid HPMS2, mai 01 sd 18

16 Forbedrings/forenklingsarbeid på C skiftet

17 Prosess-samspill Resultatstyring Business Plan Arbeidsprosesser
Styrende Resultatstyring Business Plan KPI/PI GAP Kjerne/støtte U K P K Forbedringer Arbeidsprosesser K S K U Prosessavvik Smac text Synergi Systemer & verktøy

18 Eksempel på en interaktiv prosess
IFS DominoDoc SAP training SAP Web Applikasjoner Synergi

19 Business Plan HPN 2004 – 2006 KPI hovedpanel

20 President's Safety Award 2001
At Norsk Hydro's Annual General Meeting on 2 May 2002, Hydro Polymers was presented with the President's Safety Award 2001 "The main reason for choosing Hydro Polymers AS was its long-term focus and active safety work in all areas. You have demonstrated a systematic approach, involving the whole organization," said President and CEO Eivind Reiten

21 Development Lost time injuries

22 Bemanningsutvikling Petrokjemi
1997: 980 Hydro-ansatte innen Petrokjemi i Norge : Diverse overføringer (Hydro Business Partner/Østre L.) 155 ansatte 2002: 25 ansatte overført Beredskapen AS 2003: 350 Hydro-ansatte innen Petrokjemi i Norge 155 Noretyl-ansatte Bemanningsreduksjon 480 ansatte

23 Utvikling faste kostnader
Estimat

24 Hydro Polymers Maintenance 1995 – 2003

25 PVC produksjon, ktpa Estimat

26 Økt og mer fleksibel PVC-produksjon
De siste årene er det investert ca millioner kroner i PVC-fabrikken PMMA-anlegg Nytt tørkeanlegg for S-PVC Nytt storsekkpakkeri Nytt strippeanlegg P-PVC Nye siloer for S- og P-PVC

27 Ny klorfabrikk i 2005 18. mars 2003 bevilget Norsk Hydros styre vel 1 milliard kroner til bygging av ny klorfabrikk. Dette innebærer: Dobling av klorproduksjonen, dvs selvforsynt med klor til VCM-produksjonen Dobling av lut- og hydrogenproduksjonen Membranceller, som er beste tilgjengelige teknologi Mer energieffektiv produksjon Slutt på import av klor i form av mellomproduktet EDC Utfasing av asbest som brukes i dagens elektrolyseceller


Laste ned ppt "HPMS Hydro Polymers Management System"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google