Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møbelprosjektet i M og R. 2 3 4 Press fra hjemmemarkedet: ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møbelprosjektet i M og R. 2 3 4 Press fra hjemmemarkedet: ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møbelprosjektet i M og R

2 2

3 3

4 4

5 Press fra hjemmemarkedet: ?

6 Påstand: ”Innovasjon i forretningsmodellen er noe av det mest lønnsomme man kan gjøre” Dale, Verde, Dagestad; Vekstbedriften, Universitetsforlaget 2010 [… og kanskje dét viktigste strategiske området styret og daglig ledelse kan befatte seg med]

7 Hvor penger blir investert Siste 10 år Kilde: Doblin analysis Kjerne- aktivitet Prosess. Støttepro- sesser Forretnings- modell Finans Nettverk/ allianser Produkt- forbedringer Tilbud Løsn.- system ServiceDistr. kanaler Leveranse MerkevareBruker- opplevelse Hva dette gir tilbake (ROI) Siste 10 år 7

8 8 Endrede rammebetingelser krever endret strategi : Albert Einstein :Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results Konkurransen forsterkes ! 6 megatrender: - Globalisering - Digitalisering - Klima og bærekraft - Demografi i endring - Selvrealisering - Urbanisering

9 Omdømmebygging - hvordan bli attraktiv for kunder, kompetanse og kapital Cicero “To disregard what the world thinks of us is not only arrogant but utterly shameless” «A good reputation is more valuable than money.”. Kilde: Nationen 2011-10-14

10 Et norsk eksempel: 10 « A product is something made in a factory; a brand is something that is bought by the customer. A product can be copied by a competitor; a brand is unique. A product can be quickly outdated; a successful brand is timeless. “ Stephen King.

11 Konkurransekraft =Verdiskaping i alle ledd ! 11 Et godt produkt er helt nødvendig, men det er ikke nok !!

12 12 ” In the 21’st century, Branding will be the only unique differentiator !”

13 13 Konkurransekraft = Opplevd verdi Nok 1 Raw material Economy Nok 10 Commodity Economy Nok 20 Service Economy Samsung: Et av verdens hurtigst voksende Brand Nok 100 Experience Economy

14 Bare 1 av 7 norske bedrifter er: Markedsorientert: Innhente kunnskap om marked, konkurrenter og muligheter. Trekke konsekvenser av kunnskapen inn i bedriftens innovasjonsprosess. Bruke kunnskapen til å definere en unik og attraktiv posisjon i utvalgte målgrupper. 14

15 SWOT StyrkerSvakheter Know-How prod./IKT/autom. Kvalitets produkter Del av skandinavisk design arv Kompetanse gap int. branding Liten bruk av ekstern komp. Lite synlig,få Brands (Eier)struktur Ingen klynge MuligheterUtfordringer Klynge omdømme Strategisk design Samordning i verdikjeden Strukturendring Internett ARENA Kjedemakt Lavprisprod. Lønn Lønnsomhet 15

16 Målsetninger : Gjøre de gode bedre : To bedriftsprosjekter Samarbeidsprosjekter (Forpliktende) - Struktur - Internasjonalt - Teknologi - Sourcing Omdømmebygging Arena 16

17 17

18 18

19 Bedriftsnettverk 19

20 Bedriftsnettverk 20

21 21 Top-of-mind: Pluss (omdømmeanalyse) Generelt positivt inntrykk som ”norsk” assosieres med: Skandinavisk design Høy kvalitet Høy funksjonalitet, god ergonomi Moderne «tradisjonalisme», mer komfort- enn designorientert Tre, laminater, naturmaterialer Stoler, sittemøbler og arbeidsmøbler Noen kjente merkevarer Kilde: Omdømmeanalyse design/møbel Burson Marsteller 2009

22 22 Top-of-mind: Minus (omdømmeanalyse) Svært lite kjent Mangler tydelig profil Mangler trekkraft fra kjente designernavn Ingen tilpasning av produkter og tjenester til lokale markeder og behov, - designet «treffer» ofte ikke lokalt Tilsynelatende ingen felles strategi Nesten ingen markedsføring, opplevelse av usynlighet Oppfattes generelt som passive Kilde: Omdømmeanalyse design/møbel Burson Marsteller 2009

23 Omdømmebygging: 23

24 Arena søknad 2009 : Ikke godtatt! De store var ikke med Forankring hos bedriftene manglet Lite nytenking 24

25 Målet med et Arena prosjekt : Forsterket samhandling mellom aktørene Felles langsiktig og strategisk fokus Økt innovasjons- og kommersialiseringsaktivitet Bedre tilgang på relevant kompetanse Økt synlighet og attraktivitet Sterkere internasjonale koplinger  Økt konkurranseevne

26 Deltagere: 26

27 Erfarings- deling Arena Møbel og Interiør 27 Branding Innovasjon Internasjonalisering Branding Design Teknologi Sourcing Logistikk Distribusjon E-commerce Undervisning Kompetanse Bedriftsvise Strategi- prosesser

28 Visjon Målet med Arena møbel/interiør er å bygge Norges sterkeste og mest lønnsomme merkevarer på den internasjonale arenaen, og utvikle en livskraftig ferdigvareindustri som et tydelig supplement til Norges råvarebaserte økonomi. Dette skal gjøres gjennom å bli den globale bransjens “first mover” når det gjelder å bygge konkurransekraft gjennom samarbeid med eksterne kompetansemiljøer på merkevarebygging, go-to-marked strategier, produktutvikling og konseptualisering.

29 Organisering Styringsgruppe Ekornes (leder) Slettvoll Wonderland SB Seating Jøtul evt. eksterne Bedrifter/miljøer utenfor søkergrupperingen vil bli invitert inn Lokalisering Ålesund Kunnskapspark Prosjektleder Under ansettelse (annonsering)

30 Fire strategier for å realisere visjonen StrategiKompetansemiljø 1. Merkevarebygging og og-to-markedetNHH ND 2. Innovasjon i produktutvikling og prosesserSINTEF NTNU ND 3. SambeidsarenaerBedriftene (alle) 4. Klyngekommunikasjon og omdømmebygging Klyngen + PR

31 Strategiene adresserer avdekkede utfordringer Vurdering av norsk møbelindustris konkurranseevne (4= nøytral) Kilde: Møreforskning

32 1. Merkevarebygging og go-to-marked (NHH + ND) 1.Gjennomføre markedsanalyser og utvikle effektive go-to-marked strategier i prioriterte markeder 2.Kursopplegg for strategisk posisjonering, merkevarestrategier, merkevareledelse, og markedskommunikasjon. På sikt utvikle klyngens merkevare- og markedsføringsskole 3.Utvikle programmer for bedriftsintern kompetanseutvikling/etterutdanning innen merkevarebygging og internasjonalisering 4.Utvikle modeller for partnerskap med distribusjonsleddet nasjonalt og internasjonalt ift. markedsføring, shop-in-shop og eCommerce 5.Sikre kontroll med merkevaren i kanalene, bl.a. gjennom avklaring av legale forhold 6.Utvikle bachelor/master i møbel/interiør-design/eksport på basis av eksisterende utdanninger 7.Utvikle et opplegg med nærings PhD-er på relevante problemstillinger

33 2.Innovativ produktutvikling og prosesser (SINTEF, NTNU, ND,HiM,HiÅ;SINF) 1.Sette sammen team med eksterne eksperter som utvikler bransjestrategier og bistand til bedriftene på områdene: - Produktutvikling og konseptualisering (DIP-modellen) - Teknologiprosjekter (produksjon, styringsteknologi, materialer, stoffer, design, prosesser, styringsteknologi etc.) - Supply chain-strategier - Logistikk,- distribusjons – og innpakningsstrategier (hub-logistikk) - Sourcing-strategier 2. Utvikle tette samarbeidsrelasjoner med de viktige utdannings- og forskningsinstitusjonene mtp. doktorgrads- og FOU-prosjekter 3. Styrke produktutvikling/designkompetansen i forhold til industrien 4. Utvikle et opplegg med nærings PhD-er på relevante problemstillinger

34 3. Samarbeidsarenaer 1.Utvikle en sterk klyngeorganisasjon med et tett samarbeid og tette relasjoner 2.Utvikle en type “B-medlemskap” i Arena møbel/interiør hvor andre bedrifter i klyngen kan inviteres inn på relevante prosjekter uten at de må delta i hovedprosjektet 3.Etablere temadrevet samarbeid på mellomledersjikt i bedriftene. Sikre kontroll med merkevaren i kanalene, bl.a. gjennom avklaring av legale forhold 4.Utvikle nettverket “Kvinner i møbel/interiør” for å øke kvinneandelen i leder - og fagstillinger. 5.Utvikle en trainee-ordning mellom der traineene jobber minst et halvt år i flere ulike eksportrettede bedrifter 6.Etablere arenaer for erfaringsutveksling med andre tunge eksportklynger 7.Etablere samarbeidsrelasjoner til relevante bransjer i andre land på utvalgte tema 8.Etablere faste møtepunkter med regionalt virkemiddelapparatet

35 4. Kommunikasjon og omdømme 1.Utvikle og implementere en nasjonal kommunikasjonsstrategi for klyngen 2.Utvikle og implementere en global omdømme- og kommunikasjonsstrategi for klyngen 3.Samarbeide om synliggjøring og rekrutteringstiltak overfor unge, ikke minst studenter

36 Resultater Suksessfaktorer Ressursmessige forutsetninger Prosjekt- aktiviteter Eierskap Lederskap Strategiske valg Strategiske valg


Laste ned ppt "Møbelprosjektet i M og R. 2 3 4 Press fra hjemmemarkedet: ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google