Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tafjord Kraftvarme AS 25 ÅR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tafjord Kraftvarme AS 25 ÅR"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tafjord Kraftvarme AS 25 ÅR
Historisk tilbakeblikk og veien videre.

2 På midten av 1980 tallet var det to selskap som ville bygge fjernvarme i Ålesund
Enhver by med respekt for seg selv måtte ha fjernvarme. Ålesund & Sula Elverk bygde fjernvarme i Ålesund sentrum Tafjord kraft i Spjelkavik Knut sitter på de første rørene. Varmepumpene var noe å vise fram. NOTATER TIL DENNE SLIDEN: Inntil 2003 hadde selskapet to fjernvarmenett. Nå er det koblet sammen til ett. Ga oss mulighet til leverer varme fra avfalsforbrenning til Ålesund sentrum. Har langsiktige avtaler med Ålesund kommune og M&R Fylke om leveranse av fjernvarme til offentlige bygg. Fjernvarme bidrar til energifleksibilitet.

3 En Heron ovn i Gangstøvika
Tafjord ville hente energi fra avfalls forbrenning- men utgangspunktet var dårlig En Heron ovn i Gangstøvika Rensing ingen. Halvbrente aviser dalte ned over bebyggelsen. Utslipp enorme. Svart røyk. Tafjord Kraft foreslo å bygge et enda større anlegg. Avtale inngås mellom kommunen og kraftselskapet. Ålesund og Sula skulle selge fjernvarmen. NOTATER TIL DENNE SLIDEN: Inntil 2003 hadde selskapet to fjernvarmenett. Nå er det koblet sammen til ett. Ga oss mulighet til leverer varme fra avfalsforbrenning til Ålesund sentrum. Har langsiktige avtaler med Ålesund kommune og M&R Fylke om leveranse av fjernvarme til offentlige bygg. Fjernvarme bidrar til energifleksibilitet.

4 Avfallsforbrenning i Ålesund 1980 -
En mediekamp der en liten velforening med personer kjempet en håpløs kamp mot overmakten Tafjord Kraft Tafjord Kraft som var overmakten hadde en person som i tillegg til å planlegge anlegget skulle svare media . En ingeniør er ingen god pressetalsmann. Myndighetsbehandlingen tok 6 år. NOTATER TIL DENNE SLIDEN: Inntil 2003 hadde selskapet to fjernvarmenett. Nå er det koblet sammen til ett. Ga oss mulighet til leverer varme fra avfalsforbrenning til Ålesund sentrum. Har langsiktige avtaler med Ålesund kommune og M&R Fylke om leveranse av fjernvarme til offentlige bygg. Fjernvarme bidrar til energifleksibilitet.

5 Etter en lang prosess prøver vi å sette spaden i jorda i 1987
Lerstad Vel lenket seg fast på tomta Politiet fjernet demostrantene. Vi trengte hjelp til å takle media. NOTATER TIL DENNE SLIDEN: I tillegg til de åtte kraftstasjonene, deltar TAFJORD i utbyggingen av Øvre Otta – og medeier i Grytten kraftverk TAFJORD har fått i oppgave av staten å være netteier for sentralnettet fra Giskemo til Tresfjord, regionalnettet til kommunene på Nordre Sunnmøre og distribusjonsnett i Ålesund, Sula og Giske kommune. TAFJORD produserer fjernvarme gjennom gjenvinning av avfall og varmepumpe, og eier og driver fjernvarmenettet i Ålesund. Tafjord Mimer har Møre og Romsdals beste dekningsgrad for Bredbånd, og utvider stadig. Opplever økt kundetilstrømning i 2003/2004. VED ÅRSSKIFTET 2003/2004 hadde konsernet 218 ansatte.

6 Vi ansatte en infomedarbeider for å ta opp kampen
For en ung ingeniør var det ikke noe dårlig valg. Når undertegnede måtte holde henne i hånden Under direktesending på radio var det perfekt. Presset ble dessverre for stort slik at hun sluttet etter kort tid. Jobben var heller ikke det hun hadde forventet. NOTATER TIL DENNE SLIDEN: I tillegg til de åtte kraftstasjonene, deltar TAFJORD i utbyggingen av Øvre Otta – og medeier i Grytten kraftverk TAFJORD har fått i oppgave av staten å være netteier for sentralnettet fra Giskemo til Tresfjord, regionalnettet til kommunene på Nordre Sunnmøre og distribusjonsnett i Ålesund, Sula og Giske kommune. TAFJORD produserer fjernvarme gjennom gjenvinning av avfall og varmepumpe, og eier og driver fjernvarmenettet i Ålesund. Tafjord Mimer har Møre og Romsdals beste dekningsgrad for Bredbånd, og utvider stadig. Opplever økt kundetilstrømning i 2003/2004. VED ÅRSSKIFTET 2003/2004 hadde konsernet 218 ansatte.

7 Vi ansatte en ny infomedarbeider
Glamourfaktoren gikk ned. En innrøkt journalist ble erstatningen. Jeg verken ville eller behøvde å holde ham i hånden ved direktesendinger på radio. Han tok mediajobben og ingeniøren fikk være ingeniør. NOTATER TIL DENNE SLIDEN: I tillegg til de åtte kraftstasjonene, deltar TAFJORD i utbyggingen av Øvre Otta – og medeier i Grytten kraftverk TAFJORD har fått i oppgave av staten å være netteier for sentralnettet fra Giskemo til Tresfjord, regionalnettet til kommunene på Nordre Sunnmøre og distribusjonsnett i Ålesund, Sula og Giske kommune. TAFJORD produserer fjernvarme gjennom gjenvinning av avfall og varmepumpe, og eier og driver fjernvarmenettet i Ålesund. Tafjord Mimer har Møre og Romsdals beste dekningsgrad for Bredbånd, og utvider stadig. Opplever økt kundetilstrømning i 2003/2004. VED ÅRSSKIFTET 2003/2004 hadde konsernet 218 ansatte.

8 Tafjord Kraftvarme AS Våren 1987 ble anlegget klart. To år før varmepumpene Den 5 mai kl ble ovnen fyrt opp. Rensing Elektrofilter for støvrensing. 5 dagers drift pr uke – September varme til sykehuset. 1988 – tonn avfall NOTATER TIL DENNE SLIDEN: Inntil 2003 hadde selskapet to fjernvarmenett. Nå er det koblet sammen til ett. Ga oss mulighet til leverer varme fra avfalsforbrenning til Ålesund sentrum. Har langsiktige avtaler med Ålesund kommune og M&R Fylke om leveranse av fjernvarme til offentlige bygg. Fjernvarme bidrar til energifleksibilitet.

9 Rensing 1987 – Elektrofilter med to rensetrinn.
1990 – Våtvasker for fjerning av sure gasser. 2000 – Nytt vannrenseanlegg 2003 – Posefilter til fjerning av dioksiner. 2009 – Nox – rensing med amoniakk høyere skorstein 2010 – Quench og 3 nye posefiltre 2012 – ny gass/gass varmeveksler all røykgass skal vaskes NOTATER TIL DENNE SLIDEN: Inntil 2003 hadde selskapet to fjernvarmenett. Nå er det koblet sammen til ett. Ga oss mulighet til leverer varme fra avfalsforbrenning til Ålesund sentrum. Har langsiktige avtaler med Ålesund kommune og M&R Fylke om leveranse av fjernvarme til offentlige bygg. Fjernvarme bidrar til energifleksibilitet.

10 To selskap blir ett – to fjernvarmenett blir ett
I 1998 ble Ålesund og Sula Elverk en del av Tafjord. Fjernvarmen havnet etter hvert i samme selskap. I 2003 – 2004 ble fjernvarmenettene koblet sammen NOTATER TIL DENNE SLIDEN: Inntil 2003 hadde selskapet to fjernvarmenett. Nå er det koblet sammen til ett. Ga oss mulighet til leverer varme fra avfalsforbrenning til Ålesund sentrum. Har langsiktige avtaler med Ålesund kommune og M&R Fylke om leveranse av fjernvarme til offentlige bygg. Fjernvarme bidrar til energifleksibilitet.

11 Med sammenkoblet fjernvarmenett trengte vi mer billig energi-
I 2006 startet en å planlegge ovnslinje to ved forbrenningsanlegget. I planleggingsfasen økte kapasiteten fra 11 MW til 18 MW og endte på 22 MW. Anlegget kjører nå på 24 MW og vi planlegger å kjøre med maks 27 MW. I tilegg kommer ca 10 MW fra den gamle ovnen – Summen blir da 37 MW fra avfall.

12 OVN 2 – ingen protester- Forhåndsmelding Konsekvensutredning
Søknad utslippstillatelse. EØS forespørsel Forhandlinger Planlegging Bygging Idriftsatt 3 sept 2009 NOTATER TIL DENNE SLIDEN: Fremtidens energi: TAFJORD har eierskap i disse to regionale selskapene – og støtter opp om satsing på nye energiformer. Kraftmuseet i bygda Tafjord blir i 2004 og fire besøkt av ett tusen skoleelever fra Sunnmøre. Museet er også åpent for øvrige besøkende om sommeren. Med ”energi til lokalmiljøet” tenker vi på vår støtte til lokale kultur og sportsbegivenheter i alle størrelser.

13 OVN 2 – ingen protester- Den nye ovnshallen ble så høy at arkitekten valgte å ha glass på toppen. Her har vi lagt in LED lys slik at vi kan velge farge på bygningstoppen Vi har fått en grå 75 m høy skorstein til erstatning for en rustrød 45 m skorstein. NOTATER TIL DENNE SLIDEN: Fremtidens energi: TAFJORD har eierskap i disse to regionale selskapene – og støtter opp om satsing på nye energiformer. Kraftmuseet i bygda Tafjord blir i 2004 og fire besøkt av ett tusen skoleelever fra Sunnmøre. Museet er også åpent for øvrige besøkende om sommeren. Med ”energi til lokalmiljøet” tenker vi på vår støtte til lokale kultur og sportsbegivenheter i alle størrelser.

14 Fjernvarme er fortsatt det viktigste selv om vi også produserer strøm.
Dampkjelen produserer ca 30 tonn/time med damp 43 bar 400 grader. Av dette henter vi ut ca 4 MW strøm og 18 MW fjernvarme

15 Avfallsmengder – Knut Arve og Anne Berit Jakter på boss.
Det tok tre år å utnytte kapasiteten på ovn 1 Det tar tre år å utnytte kapasiteten på ovn 2 NOTATER TIL DENNE SLIDEN: Inntil 2003 hadde selskapet to fjernvarmenett. Nå er det koblet sammen til ett. Ga oss mulighet til leverer varme fra avfalsforbrenning til Ålesund sentrum. Har langsiktige avtaler med Ålesund kommune og M&R Fylke om leveranse av fjernvarme til offentlige bygg. Fjernvarme bidrar til energifleksibilitet.

16 Dette får vi se ved forbrenningsanlegget
Kontrollrom: Her styres alt 1 mann på vakt døgnet rundt. Vi har også to helautomatiske kraner Nye bil vekter under montasje Ovnshall med gammel og ny ovn Fjernvarmerom med et utall av pumper Akkumulator. Slaggehall Renseanlegg.

17 Tafjord Kraftvarme AS – Videre utvikling
Lagring av næringsavfall Sommer vinter 5000 tonn/15 GWh. Vi kan jevne ut avfallsmottaket Byggestart i 2012 ? Omregulering pågår. NOTATER TIL DENNE SLIDEN: I tillegg til de åtte kraftstasjonene, deltar TAFJORD i utbyggingen av Øvre Otta – og medeier i Grytten kraftverk TAFJORD har fått i oppgave av staten å være netteier for sentralnettet fra Giskemo til Tresfjord, regionalnettet til kommunene på Nordre Sunnmøre og distribusjonsnett i Ålesund, Sula og Giske kommune. TAFJORD produserer fjernvarme gjennom gjenvinning av avfall og varmepumpe, og eier og driver fjernvarmenettet i Ålesund. Tafjord Mimer har Møre og Romsdals beste dekningsgrad for Bredbånd, og utvider stadig. Opplever økt kundetilstrømning i 2003/2004. VED ÅRSSKIFTET 2003/2004 hadde konsernet 218 ansatte.

18 Tafjord Kraftvarme AS – Videre utvikling
Mer fjernvarme vi vil bruke ca 15 mill kr pr år til å bygge ut fjernvarme. Ny kjel på ovn 1 for å produsere mer damp Mer damp på en større turbin kan gi oss ektra 30 mill kilowatttimer strøm hvert år. Avfall – vi har søkt om å få brenne 110 tusen tonn avfall årlig. Vi har ikke planer om å brenne mer enn det. NOTATER TIL DENNE SLIDEN: I tillegg til de åtte kraftstasjonene, deltar TAFJORD i utbyggingen av Øvre Otta – og medeier i Grytten kraftverk TAFJORD har fått i oppgave av staten å være netteier for sentralnettet fra Giskemo til Tresfjord, regionalnettet til kommunene på Nordre Sunnmøre og distribusjonsnett i Ålesund, Sula og Giske kommune. TAFJORD produserer fjernvarme gjennom gjenvinning av avfall og varmepumpe, og eier og driver fjernvarmenettet i Ålesund. Tafjord Mimer har Møre og Romsdals beste dekningsgrad for Bredbånd, og utvider stadig. Opplever økt kundetilstrømning i 2003/2004. VED ÅRSSKIFTET 2003/2004 hadde konsernet 218 ansatte.

19 Tafjord Kraftvarme AS – erfaring fjernvarmenett - Ekspansjon
1987- Lyrer og kompensatorer og fastpunkt. En del av dette er nå fjernet på grunn av lekkasjer i muffer. Ca 1990 – La vi nettet forvarmet med litt bruk av e- kompensatorer. Dette gikk feilfritt. Ca 2000 til nå kaldforlegging med spesiell fokus på avgreninger. Dette har gått feilfritt. NOTATER TIL DENNE SLIDEN: I tillegg til de åtte kraftstasjonene, deltar TAFJORD i utbyggingen av Øvre Otta – og medeier i Grytten kraftverk TAFJORD har fått i oppgave av staten å være netteier for sentralnettet fra Giskemo til Tresfjord, regionalnettet til kommunene på Nordre Sunnmøre og distribusjonsnett i Ålesund, Sula og Giske kommune. TAFJORD produserer fjernvarme gjennom gjenvinning av avfall og varmepumpe, og eier og driver fjernvarmenettet i Ålesund. Tafjord Mimer har Møre og Romsdals beste dekningsgrad for Bredbånd, og utvider stadig. Opplever økt kundetilstrømning i 2003/2004. VED ÅRSSKIFTET 2003/2004 hadde konsernet 218 ansatte.

20 Tafjord Kraftvarme AS – erfaring fjernvarmenett – Muffer, skumming
Bildet viser Per Vidar på dypt vann 1987- Krympemuffer ( enkel tetning) i Spjelkavik. Kile og skrumuffer i byen. Mye feil på krympemuffer. Slakner etter 25 år. Lite feil på kile og skrumuffer. Krympemuffer med isolasjonsskåler kilemuffer med poseskum. 2003 – 2012 – Hovedsakelig sveisemuffer og poseskum. NOTATER TIL DENNE SLIDEN: I tillegg til de åtte kraftstasjonene, deltar TAFJORD i utbyggingen av Øvre Otta – og medeier i Grytten kraftverk TAFJORD har fått i oppgave av staten å være netteier for sentralnettet fra Giskemo til Tresfjord, regionalnettet til kommunene på Nordre Sunnmøre og distribusjonsnett i Ålesund, Sula og Giske kommune. TAFJORD produserer fjernvarme gjennom gjenvinning av avfall og varmepumpe, og eier og driver fjernvarmenettet i Ålesund. Tafjord Mimer har Møre og Romsdals beste dekningsgrad for Bredbånd, og utvider stadig. Opplever økt kundetilstrømning i 2003/2004. VED ÅRSSKIFTET 2003/2004 hadde konsernet 218 ansatte.

21 Tafjord Kraftvarme AS – våre grøfter
I bunnen av grøften legger vi pukkstein og drensrør om nødvendig Så legges veiduk og 100 mm natursand Trekkerør for fiber og div legges ut. Alle rør måles inn. Det fylles over med sand og veiduken brettes rundt rørene Det legges toppdekke bærelag og eventuelt asfalt NOTATER TIL DENNE SLIDEN: I tillegg til de åtte kraftstasjonene, deltar TAFJORD i utbyggingen av Øvre Otta – og medeier i Grytten kraftverk TAFJORD har fått i oppgave av staten å være netteier for sentralnettet fra Giskemo til Tresfjord, regionalnettet til kommunene på Nordre Sunnmøre og distribusjonsnett i Ålesund, Sula og Giske kommune. TAFJORD produserer fjernvarme gjennom gjenvinning av avfall og varmepumpe, og eier og driver fjernvarmenettet i Ålesund. Tafjord Mimer har Møre og Romsdals beste dekningsgrad for Bredbånd, og utvider stadig. Opplever økt kundetilstrømning i 2003/2004. VED ÅRSSKIFTET 2003/2004 hadde konsernet 218 ansatte.

22 Tafjord Kraftvarme AS – Kjøling av sykehuset
NOTATER TIL DENNE SLIDEN: I tillegg til de åtte kraftstasjonene, deltar TAFJORD i utbyggingen av Øvre Otta – og medeier i Grytten kraftverk TAFJORD har fått i oppgave av staten å være netteier for sentralnettet fra Giskemo til Tresfjord, regionalnettet til kommunene på Nordre Sunnmøre og distribusjonsnett i Ålesund, Sula og Giske kommune. TAFJORD produserer fjernvarme gjennom gjenvinning av avfall og varmepumpe, og eier og driver fjernvarmenettet i Ålesund. Tafjord Mimer har Møre og Romsdals beste dekningsgrad for Bredbånd, og utvider stadig. Opplever økt kundetilstrømning i 2003/2004. VED ÅRSSKIFTET 2003/2004 hadde konsernet 218 ansatte. Sjøvann hentes på 80 m dyp for å kjøle sykehuset. Dette har gått problemfritt i ett år siden oppstarten.


Laste ned ppt "Tafjord Kraftvarme AS 25 ÅR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google