Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATKRAFT VARME AS Innføring av ny prismodell for næringskunder 05.12.2013 Julemøtet Norsk Fjernvarme Bente Storeng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATKRAFT VARME AS Innføring av ny prismodell for næringskunder 05.12.2013 Julemøtet Norsk Fjernvarme Bente Storeng."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATKRAFT VARME AS Innføring av ny prismodell for næringskunder Julemøtet Norsk Fjernvarme Bente Storeng

2 Innføring av ny prismodell 2  Hvorfor gjør vi det?  Hva oppnås med lav returtemperatur?  Hvordan gjør vi det?  Hva vil dette bety for kundene?  Hvordan kan kunden påvirke fjernvarmeprisen?  Risiko for Statkraft Varme AS

3 Hvorfor gjør vi det? 3  Vi har for høy returtemperatur i fjernvarmenettet i alle områder og ønsker å forbedre dette, bl.a. for å kunne utnytte røykgasskondensering  Vi ønsker en bedre utnyttelse av eksisterende fjernvarmenett og vil samarbeide med våre kunder for å bli enda mer energieffektive og samtidig gi hver enkelt kunde mulighet til å påvirke sin egen fjernvarmepris.  Kunder med fokus på god drift og styring av sine anlegg blir belønnet, og kunder som har behov for forbedringstiltak kan få igjen investeringen i form av lavere fjernvarmepris  Statkraft Varme er først ut med å tilby dette til fjernvarmekunder i Norge.

4 Hva oppnås med lavere returtemperatur? 4  Ved lavere returtemperatur oppnår vi:  Mindre sirkulert vannmengde: Strømforbruket til sirkulasjonspumper vil reduseres.  Bedre utnyttelse av energikilder: Ved lavere temperatur i nettet, kan vi utnytte mer av energien i produksjonsanleggene. (Eks: Spillvarme eller røykgasskondensering)  Energitap: Lavere temperaturer vil gi mindre varmetap i rørnettet. Dette gjelder både vårt eget og kundens rørnett.  Dimensjonering: Med lavere temperaturer og vannmengder, kan vi bruke mindre dimensjoner på rørnettet.  Tilgjengelighet: Med lavere temperaturer blir det mulig å tilkoble flere kunder i eksisterende nett

5  Fjernvarmeprisen består av et effektledd, energiledd og et volumledd.  Volumleddet er vannmengden (m3) som har passert kundens sentral, omregnet med en prisfaktor – som tilsvarer 6 øre/kWh ΔT 45°C.  I følge Tekniske bestemmelser for fjernvarme i Trondheim skal differansen mellom tur- og returtemperatur (ΔT) være 50°C, eller høyere.  Dersom ΔT er lavere enn 45°C, er returtemperaturen for høy og volumleddet vil utgjøre mer enn 6 øre/kWh.  Dersom ΔT er høyere enn 45°C, er returtemperaturen lav og volumleddet vil utgjøre mindre enn 6 øre/kWh. Hvordan blir det nye volumleddet? 5 m m3m3 Volumledd

6 Sammenligning med strømpris 6  Fjernvarmeprisen vil bygges opp som før med et effektledd og et energiledd. Vi trekker så fra 6 øre/kWh på energileddet og legger til et nytt ledd: Volumledd.  Vi vil måle vannmengden som har passert kundens sentral og multiplisere dette med en pris i kr/m3 vann - tilsvarende 6 øre/kWh ved riktig returtemperatur/avkjøling.  I følge Tekniske bestemmelser for Fjernvarme i Trondheim skal differansen mellom tur- og returtemperatur (ΔT) være 50°C. Vi har satt innslagspunktet for volumleddet 5°C under dette, til 45°C.

7 Grunnlag for volumleddet  Ved ΔT=45 C tas det ut 52,2 kWh/m³ fjernvarmevann. Dette med bakgrunn i følgende formel: Q = m*Cp*ΔT  Kubikkmeterprisen tilsvarer 6 øre/kWh ved ΔT=45 C: 52,2 kWh/m³ * 0,06 kr/kWh = 3,13 kr/m³

8 Hva vil dette bety for kunden? 8  Dersom ΔT er mindre enn 45°C, er returtemperaturen for høy og volumleddet vil utgjøre mer enn 6 øre/kWh  Dersom ΔT er høyere enn 45°C, er returtemperaturen lav og volumleddet vil utgjøre mindre enn 6 øre/kWh  Eksempel: En kunde som har ΔT på 30 forbedrer denne til 40 vil spare 1,1 øre/kWh på fjernvarmeprisen.

9 Eksempel god ΔT Kunde NNAdresse XX MånedForbrukM3DtReduksjonV-leddFradrag/Tillegg , , , , , , , , , , , , År ,

10 Eksempel dårlig ΔT Kunde xxAdresse XX MånedForbrukVolumDtReduksjonV-leddFradrag/Tillegg , , , , , , , , , , , , År ,

11 Hvordan kan kunden påvirke prisen? 11  Lokale varmeanlegg må mengdereguleres for å redusere sirkulert vannmengde, og for å få bedre avkjøling på vannet.  Reguleringsventiler bør være dimensjonert riktig, og må ikke settes i manuell posisjon  Shunting på sekundærside med overløp ( bypass ) mellom tur og retur må unngås  Installere turtallsregulering av hovedsirkulasjonspumpen (konstant trykk)  Egen varmeveksler for tappevann anbefales for å kunne senke turtemperaturen til varmeanlegget i forhold til utetemperatur  Innregulering av varmeanlegget er viktig. Dårlig innregulert sekundærsystem krever høy fyringskurve for å tilfredsstille bruker lengst ute  En grad økning av fyringskurve øker returtemperaturen med en grad.

12 Tips og råd til kunder 12

13 Risiko for Statkraft Varme AS 13  Vi starter med ca. 350 kunder/anlegg i Trondheim  Vi har historiske data på timesverdier, effektuttak, volum og delta T for disse kundene.  En del kunder har svært dårlig avkjøling og vil få bistand i form av rådgiving for å forbedre dette. De som ønsker det kan få utsettelse på 3-6 måneder på innføring av volumleddet i prismodellen.  I en overgangsperiode kan prisen til kunden være høyere enn kravene i Energiloven. Vi har også hatt en uformell prat med NVE om saken.  Innføringen av ny tariff er inntektsnøytral for Statkraft Varme dersom alle kunder følger Tekniske bestemmelser i forhold til avkjøling.

14 14 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "STATKRAFT VARME AS Innføring av ny prismodell for næringskunder 05.12.2013 Julemøtet Norsk Fjernvarme Bente Storeng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google