Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statkraft Varme AS Innføring av ny prismodell for næringskunder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statkraft Varme AS Innføring av ny prismodell for næringskunder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statkraft Varme AS Innføring av ny prismodell for næringskunder
Julemøtet Norsk Fjernvarme Bente Storeng

2 Innføring av ny prismodell
Hvorfor gjør vi det? Hva oppnås med lav returtemperatur? Hvordan gjør vi det? Hva vil dette bety for kundene? Hvordan kan kunden påvirke fjernvarmeprisen? Risiko for Statkraft Varme AS

3 Hvorfor gjør vi det? Vi har for høy returtemperatur i fjernvarmenettet i alle områder og ønsker å forbedre dette, bl.a. for å kunne utnytte røykgasskondensering Vi ønsker en bedre utnyttelse av eksisterende fjernvarmenett og vil samarbeide med våre kunder for å bli enda mer energieffektive og samtidig gi hver enkelt kunde mulighet til å påvirke sin egen fjernvarmepris. Kunder med fokus på god drift og styring av sine anlegg blir belønnet, og kunder som har behov for forbedringstiltak kan få igjen investeringen i form av lavere fjernvarmepris Statkraft Varme er først ut med å tilby dette til fjernvarmekunder i Norge.

4 Hva oppnås med lavere returtemperatur?
Ved lavere returtemperatur oppnår vi: Mindre sirkulert vannmengde: Strømforbruket til sirkulasjonspumper vil reduseres. Bedre utnyttelse av energikilder: Ved lavere temperatur i nettet, kan vi utnytte mer av energien i produksjonsanleggene (Eks: Spillvarme eller røykgasskondensering) Energitap: Lavere temperaturer vil gi mindre varmetap i rørnettet. Dette gjelder både vårt eget og kundens rørnett. Dimensjonering: Med lavere temperaturer og vannmengder, kan vi bruke mindre dimensjoner på rørnettet. Tilgjengelighet: Med lavere temperaturer blir det mulig å tilkoble flere kunder i eksisterende nett

5 Hvordan blir det nye volumleddet?
Fjernvarmeprisen består av et effektledd, energiledd og et volumledd. Volumleddet er vannmengden (m3) som har passert kundens sentral, omregnet med en prisfaktor – som tilsvarer 6 øre/kWh ΔT 45°C. I følge Tekniske bestemmelser for fjernvarme i Trondheim skal differansen mellom tur- og returtemperatur (ΔT) være 50°C, eller høyere. Dersom ΔT er lavere enn 45°C, er returtemperaturen for høy og volumleddet vil utgjøre mer enn 6 øre/kWh. Dersom ΔT er høyere enn 45°C, er returtemperaturen lav og volumleddet vil utgjøre mindre enn 6 øre/kWh. m3 Volumledd Mengden CO2 som treet binder til seg er den samme mengden som slippes ut når treet brennes

6 Sammenligning med strømpris
Fjernvarmeprisen vil bygges opp som før med et effektledd og et energiledd. Vi trekker så fra 6 øre/kWh på energileddet og legger til et nytt ledd: Volumledd. Vi vil måle vannmengden som har passert kundens sentral og multiplisere dette med en pris i kr/m3 vann - tilsvarende 6 øre/kWh ved riktig returtemperatur/avkjøling. I følge Tekniske bestemmelser for Fjernvarme i Trondheim skal differansen mellom tur- og returtemperatur (ΔT) være 50°C. Vi har satt innslagspunktet for volumleddet 5°C under dette, til 45°C . Mengden CO2 som treet binder til seg er den samme mengden som slippes ut når treet brennes

7 Grunnlag for volumleddet
Ved ΔT=45 ͦC tas det ut 52,2 kWh/m³ fjernvarmevann. Dette med bakgrunn i følgende formel: Q = m*Cp*ΔT Kubikkmeterprisen tilsvarer 6 øre/kWh ved ΔT=45 ͦC: 52,2 kWh/m³ * 0,06 kr/kWh = 3,13 kr/m³

8 Hva vil dette bety for kunden?
Dersom ΔT er mindre enn 45°C, er returtemperaturen for høy og volumleddet vil utgjøre mer enn 6 øre/kWh Dersom ΔT er høyere enn 45°C, er returtemperaturen lav og volumleddet vil utgjøre mindre enn 6 øre/kWh Eksempel: En kunde som har ΔT på 30 forbedrer denne til 40 vil spare 1,1 øre/kWh på fjernvarmeprisen.

9 Eksempel god ΔT Kunde NN Adresse XX Måned Forbruk M3 Dt Reduksjon
V-ledd Fradrag/Tillegg 1 79 906 1 184 58,2 4 794 3 705 -1 089 2 70 420 1 009 60,2 4 225 3 158 -1 067 3 57 236 771 64,0 3 434 2 414 -1 020 4 55 106 755 62,9 3 306 2 362 -944 5 35 956 464 66,8 2 157 1 452 -705 6 21 622 278 67,0 1 297 871 -426 7 13 680 181 65,3 821 565 -256 8 17 164 225 65,9 1 030 703 -327 9 30 428 386 67,9 1 826 1 208 -617 10 42 092 587 61,8 2 526 1 838 -688 11 52 572 858 52,8 3 154 2 687 -468 12 85 460 1 767 41,7 5 128 5 531 403 År 8 465 57,2 33 699 26 495 -7 203

10 Eksempel dårlig ΔT Kunde xx Adresse XX Måned Forbruk Volum Dt
Reduksjon V-ledd Fradrag/Tillegg 1 43 492 1 761 21,3 2 610 5 513 2 903 2 38 062 1 623 20,2 2 284 5 080 2 796 3 33 788 1 440 2 027 4 508 2 481 4 30 328 1 322 19,8 1 820 4 138 2 318 5 18 928 847 19,3 1 136 2 651 1 515 6 11 198 483 20,0 672 1 511 840 7 5 072 237 18,4 304 742 438 8 5 810 264 19,0 349 826 477 9 19 480 1 169 2 628 1 459 10 29 380 1 304 19,4 1 763 4 081 11 34 124 1 749 16,8 2 047 5 474 3 426 12 48 688 2 275 18,5 2 921 7 120 4 199 År 14 144 19 101 44 271 25 170

11 Hvordan kan kunden påvirke prisen?
Lokale varmeanlegg må mengdereguleres for å redusere sirkulert vannmengde, og for å få bedre avkjøling på vannet. Reguleringsventiler bør være dimensjonert riktig, og må ikke settes i manuell posisjon Shunting på sekundærside med overløp ( bypass ) mellom tur og retur må unngås Installere turtallsregulering av hovedsirkulasjonspumpen (konstant trykk) Egen varmeveksler for tappevann anbefales for å kunne senke turtemperaturen til varmeanlegget i forhold til utetemperatur Innregulering av varmeanlegget er viktig. Dårlig innregulert sekundærsystem krever høy fyringskurve for å tilfredsstille bruker lengst ute En grad økning av fyringskurve øker returtemperaturen med en grad.

12 Tips og råd til kunder

13 Risiko for Statkraft Varme AS
Vi starter med ca. 350 kunder/anlegg i Trondheim Vi har historiske data på timesverdier, effektuttak, volum og delta T for disse kundene. En del kunder har svært dårlig avkjøling og vil få bistand i form av rådgiving for å forbedre dette. De som ønsker det kan få utsettelse på 3-6 måneder på innføring av volumleddet i prismodellen. I en overgangsperiode kan prisen til kunden være høyere enn kravene i Energiloven. Vi har også hatt en uformell prat med NVE om saken. Innføringen av ny tariff er inntektsnøytral for Statkraft Varme dersom alle kunder følger Tekniske bestemmelser i forhold til avkjøling.

14 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Statkraft Varme AS Innføring av ny prismodell for næringskunder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google