Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATKRAFT VARME AS Innføring av ny prismodell for næringskunder 05.12.2013 Julemøtet Norsk Fjernvarme Bente Storeng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATKRAFT VARME AS Innføring av ny prismodell for næringskunder 05.12.2013 Julemøtet Norsk Fjernvarme Bente Storeng."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATKRAFT VARME AS Innføring av ny prismodell for næringskunder 05.12.2013 Julemøtet Norsk Fjernvarme Bente Storeng

2 Innføring av ny prismodell 2  Hvorfor gjør vi det?  Hva oppnås med lav returtemperatur?  Hvordan gjør vi det?  Hva vil dette bety for kundene?  Hvordan kan kunden påvirke fjernvarmeprisen?  Risiko for Statkraft Varme AS

3 Hvorfor gjør vi det? 3  Vi har for høy returtemperatur i fjernvarmenettet i alle områder og ønsker å forbedre dette, bl.a. for å kunne utnytte røykgasskondensering  Vi ønsker en bedre utnyttelse av eksisterende fjernvarmenett og vil samarbeide med våre kunder for å bli enda mer energieffektive og samtidig gi hver enkelt kunde mulighet til å påvirke sin egen fjernvarmepris.  Kunder med fokus på god drift og styring av sine anlegg blir belønnet, og kunder som har behov for forbedringstiltak kan få igjen investeringen i form av lavere fjernvarmepris  Statkraft Varme er først ut med å tilby dette til fjernvarmekunder i Norge.

4 Hva oppnås med lavere returtemperatur? 4  Ved lavere returtemperatur oppnår vi:  Mindre sirkulert vannmengde: Strømforbruket til sirkulasjonspumper vil reduseres.  Bedre utnyttelse av energikilder: Ved lavere temperatur i nettet, kan vi utnytte mer av energien i produksjonsanleggene. (Eks: Spillvarme eller røykgasskondensering)  Energitap: Lavere temperaturer vil gi mindre varmetap i rørnettet. Dette gjelder både vårt eget og kundens rørnett.  Dimensjonering: Med lavere temperaturer og vannmengder, kan vi bruke mindre dimensjoner på rørnettet.  Tilgjengelighet: Med lavere temperaturer blir det mulig å tilkoble flere kunder i eksisterende nett

5  Fjernvarmeprisen består av et effektledd, energiledd og et volumledd.  Volumleddet er vannmengden (m3) som har passert kundens sentral, omregnet med en prisfaktor – som tilsvarer 6 øre/kWh ΔT 45°C.  I følge Tekniske bestemmelser for fjernvarme i Trondheim skal differansen mellom tur- og returtemperatur (ΔT) være 50°C, eller høyere.  Dersom ΔT er lavere enn 45°C, er returtemperaturen for høy og volumleddet vil utgjøre mer enn 6 øre/kWh.  Dersom ΔT er høyere enn 45°C, er returtemperaturen lav og volumleddet vil utgjøre mindre enn 6 øre/kWh. Hvordan blir det nye volumleddet? 5 m m3m3 Volumledd

6 Sammenligning med strømpris 6  Fjernvarmeprisen vil bygges opp som før med et effektledd og et energiledd. Vi trekker så fra 6 øre/kWh på energileddet og legger til et nytt ledd: Volumledd.  Vi vil måle vannmengden som har passert kundens sentral og multiplisere dette med en pris i kr/m3 vann - tilsvarende 6 øre/kWh ved riktig returtemperatur/avkjøling.  I følge Tekniske bestemmelser for Fjernvarme i Trondheim skal differansen mellom tur- og returtemperatur (ΔT) være 50°C. Vi har satt innslagspunktet for volumleddet 5°C under dette, til 45°C.

7 Grunnlag for volumleddet  Ved ΔT=45 C tas det ut 52,2 kWh/m³ fjernvarmevann. Dette med bakgrunn i følgende formel: Q = m*Cp*ΔT  Kubikkmeterprisen tilsvarer 6 øre/kWh ved ΔT=45 C: 52,2 kWh/m³ * 0,06 kr/kWh = 3,13 kr/m³

8 Hva vil dette bety for kunden? 8  Dersom ΔT er mindre enn 45°C, er returtemperaturen for høy og volumleddet vil utgjøre mer enn 6 øre/kWh  Dersom ΔT er høyere enn 45°C, er returtemperaturen lav og volumleddet vil utgjøre mindre enn 6 øre/kWh  Eksempel: En kunde som har ΔT på 30 forbedrer denne til 40 vil spare 1,1 øre/kWh på fjernvarmeprisen.

9 Eksempel god ΔT Kunde NNAdresse XX MånedForbrukM3DtReduksjonV-leddFradrag/Tillegg 179 9061 18458,24 7943 705-1 089 270 4201 00960,24 2253 158-1 067 357 23677164,03 4342 414-1 020 455 10675562,93 3062 362-944 535 95646466,82 1571 452-705 621 62227867,01 297871-426 713 68018165,3821565-256 817 16422565,91 030703-327 930 42838667,91 8261 208-617 1042 09258761,82 5261 838-688 1152 57285852,83 1542 687-468 1285 4601 76741,75 1285 531403 År561 6428 46557,233 69926 495-7 203

10 Eksempel dårlig ΔT Kunde xxAdresse XX MånedForbrukVolumDtReduksjonV-leddFradrag/Tillegg 143 4921 76121,32 6105 5132 903 238 0621 62320,22 2845 0802 796 333 7881 44020,22 0274 5082 481 430 3281 32219,81 8204 1382 318 518 92884719,31 1362 6511 515 611 19848320,06721 511840 75 07223718,4304742438 85 81026419,0349826477 919 48084020,01 1692 6281 459 1029 3801 30419,41 7634 0812 318 1134 1241 74916,82 0475 4743 426 1248 6882 27518,52 9217 1204 199 År318 35014 14419,419 10144 27125 170

11 Hvordan kan kunden påvirke prisen? 11  Lokale varmeanlegg må mengdereguleres for å redusere sirkulert vannmengde, og for å få bedre avkjøling på vannet.  Reguleringsventiler bør være dimensjonert riktig, og må ikke settes i manuell posisjon  Shunting på sekundærside med overløp ( bypass ) mellom tur og retur må unngås  Installere turtallsregulering av hovedsirkulasjonspumpen (konstant trykk)  Egen varmeveksler for tappevann anbefales for å kunne senke turtemperaturen til varmeanlegget i forhold til utetemperatur  Innregulering av varmeanlegget er viktig. Dårlig innregulert sekundærsystem krever høy fyringskurve for å tilfredsstille bruker lengst ute  En grad økning av fyringskurve øker returtemperaturen med en grad.

12 Tips og råd til kunder 12

13 Risiko for Statkraft Varme AS 13  Vi starter med ca. 350 kunder/anlegg i Trondheim 01.01.2014  Vi har historiske data på timesverdier, effektuttak, volum og delta T for disse kundene.  En del kunder har svært dårlig avkjøling og vil få bistand i form av rådgiving for å forbedre dette. De som ønsker det kan få utsettelse på 3-6 måneder på innføring av volumleddet i prismodellen.  I en overgangsperiode kan prisen til kunden være høyere enn kravene i Energiloven. Vi har også hatt en uformell prat med NVE om saken.  Innføringen av ny tariff er inntektsnøytral for Statkraft Varme dersom alle kunder følger Tekniske bestemmelser i forhold til avkjøling.

14 14 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "STATKRAFT VARME AS Innføring av ny prismodell for næringskunder 05.12.2013 Julemøtet Norsk Fjernvarme Bente Storeng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google