Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjernvarmedagene 2010 MID i praksis MID informasjon Hva er MID ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjernvarmedagene 2010 MID i praksis MID informasjon Hva er MID ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjernvarmedagene 2010 MID i praksis MID informasjon Hva er MID ?
Hvorfor MID? Hvor gjelder MID? Praktisk betydning

2 Måleinstrumentdirektivet
MID informasjon Hva er MID? Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Måleinstrumentdirektivet Måleinstrumentdirektivet (MID) er et EU direktiv som skal skape et felles marked og felles standard for måleinstrumenter i EU/EØS-området. Alle måleinstrumenter som blir godkjent i henhold til MID kan brukes i hele EU/EØS-området.

3 Norsk Typegodkjenning
MID informasjon Litt historikk Norsk Typegodkjenning Forskrift om krav til varmemålere av 28. desember 2004 MID EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/22/EF av 31. mars 2004 Gjeldene 30. oktober 2006.

4 Fastsatt av NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET
MID informasjon MID Forskrift om krav til varmemålere Fastsatt av NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET § 1 (Formål) Denne forskriften har som formål å sikre at varmemålere som gjøres tilgjengelig på markedet og som videreselges, oppfyller de krav som anses nødvendig for å sikre tilfredsstillende måleresultater § 3 (Hvem som er ansvarlig) Produsenten og dennes representant er ansvarlig for at varmemålere som gjøres tilgjengelig på markedet har gjennomgått gyldig samsvarsvurdering og bærer gyldig samsvarsmerking etter kravene i denne forskriften. De øvrige omsetningsledd som gjør varmemålere tilgjengelig på markedet, er ansvarlig for at de bare omsetter målere som bærer rettmessig samsvarsmerking…

5 Hva er hensikten med MID ?
MID informasjon Hva er hensikten med MID ? Fri handel med måleinstrumenter Ingen tekniske handelshindringer Øket konkurranse

6 MID informasjon Hva omfatter MID ?
10 instrumentkategorier (MI-001…MI-010) Vesentlige, generelle og spesifikke krav ”Godkjennelsesprosedyrer” Markedskontroll

7 MID informasjon MID’s instrumentkategorier

8 MID informasjon Hvor gjelder MID ?

9 MID informasjon Hvilken betydning har MID for leverandører og kunder?
Samsvarserklæring/Godkjenning Dimensjonering – riktig måler Installasjon – sikker drift Krav til nøyaktighet – riktig måleresultat

10 EN 1434 er harmonisert standard til MID
MID informasjon Standard EN 1434 er harmonisert standard til MID Beskriver bl.a. krav til merking, installasjon og nøyaktighet

11 Hvordan skal måleren merkes ?
MID informasjon Hvordan skal måleren merkes ? Reg. Nr. på det(de) notificerte organ(er) som har medvirket ”M” for MID CE viser at alle relevante direktiver er oppfyldt Årstal for utferdigelse av overensstemmelseserklæring (Ikke produksjonsåret)

12 MID informasjon Dimensjoner Normert sammenheng mellom:
- Flow qp (m³/t) - Byggelengde - Anslutning

13 MID informasjon Dimensjonering Grenseverdier flow
Verdier uten at maks tillatt feilvisning overskrides qp: Største tillatte kontinuerlige flow qi: Minste tillatte flow (qp/100) qs:Største tillatte flow i korte perioder;1 t/døgn, 200 t/år (qp x 2)

14 Anbefalte installasjoner
MID informasjon Temperaturfølere Anbefalte installasjoner Plassering av følere i ulike rørdimensjoner Følere for lommer Følere direktemonterte

15 Plassering av flowmåler
MID informasjon Plassering av flowmåler Unngå plassering: I høyeste punkt i rørstrekk I nedadgående vannstrøm Etter reguleringsventil og lignende Etter bend i to plan På pumpers sugeside

16 Krav til nøyaktighet Ec = +(0,5 + ∆Θmin./∆Θ) Et = +(0,5 + 3 Θmin./∆Θ)
MID informasjon Krav til nøyaktighet Regneverk Ec = +(0,5 + ∆Θmin./∆Θ) Temperaturfølerpar Et = +(0,5 + 3 Θmin./∆Θ) Flowmåler Ef = +(2 + 0,02 qp/q) Maks + 5%

17 Brudd på regelverk MID informasjon Justervesenet er tilsynsmyndighet
Ved brudd på reglene om samsvarsmerking; manglende eller urettmessig merking, kan Justervesenet pålegge at forholdet rettes. Vilkår for dette fastsettes av Justervesenet. Dersom forholdene ikke bringes i orden, kan Justervesenet pålegge tilbaketrekking av måleinstrumenter og forby ytterligere omsetning av slike. Det kan også bli ilagt et gebyr

18 MID informasjon Krav til måling? MID pålegger ikke individuell måling.
Nasjonalt anliggende Krav til kontroll av målere i drift? Det er ikke noe krav i MID om kontroll av målere i drift

19 MID informasjon Hva kommer? Hele forskriften skal revideres
Forslag om krav til kontroll av varmemålere og vannmålere i drift Det vurderes også om MID skal omfatte kjølemålere og varmefordelingsmålere

20 Hvordan er ”sproget” i MID ?
MID informasjon Hvordan er ”sproget” i MID ? 8. Beskyttelse mod forvanskning 8.1. Måleinstrumentets metrologiske egenskaber må ikke på utilladelig måde blive påvirket ved dets tilslutning til en anden anordning, ved selve den tilsluttede anordnings egenskaber eller ved nogen anordning, som er fjerntilsluttet måleinstrumentet.

21 MID informasjon Link til Direktivet:


Laste ned ppt "Fjernvarmedagene 2010 MID i praksis MID informasjon Hva er MID ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google