Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.fotball.no/oslo OBSERVATØRKURS 18. NOVEMBER 2007. 09.30Innledning Formål med kurset Krav til observatørene Tallkarakterene Mer om karakterene Rapportskjemaet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.fotball.no/oslo OBSERVATØRKURS 18. NOVEMBER 2007. 09.30Innledning Formål med kurset Krav til observatørene Tallkarakterene Mer om karakterene Rapportskjemaet."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fotball.no/oslo OBSERVATØRKURS 18. NOVEMBER 2007. 09.30Innledning Formål med kurset Krav til observatørene Tallkarakterene Mer om karakterene Rapportskjemaet Gruppeoppgave m/gjennomgang Samarbeidet Dommer/Observatør Gruppeoppgaver m/gjennomgang Avslutning.

2 www.fotball.no/oslo OBSERVATØRENS OPPGAVE ER: GJENNOM SAMTALEN ETTER KAMPEN SKAL DOMMEREN BLI EN ENDA BEDRE DOMMER PÅ BAKGRUNN AV KAMPRAPPOREN SKAL KRETSEN KUNNE VURDERE OM DOMMEREN SKAL FLYTTES OPPOVER ELLER NEDOVER I SYSTEMET VÆRE KRETSENS (NFF's) REPRESENTANT PÅ KAMPEN, OG RAPPORTERE DERSOM DET SKJER TING SOM KRETSEN (NFF) BØR FÅ KUNNSKAP OM

3 www.fotball.no/oslo O bjektiv B estemt S kribent E ffektiv R egelsikker V åken A ktiv T ollerant Ø rneblikk R ettferdig E ttertenksom N aturlig

4 www.fotball.no/oslo KRAV TIL OBSERVATØREN HA FULLFØRT DOMMEREKSAMEN HA FULLFØRT OPPLÆRING TIL DOMMEROBERVATØR HA GOD REGELKUNNSKAP - DELTA PÅ KRETSENS DOMMERKURS KUNNE ORDLEGGE SEG PÅ EN GREI MÅTE

5 www.fotball.no/oslo KUNNE SI SIN MENING TIL EN DOMMER SOM HAR DØMT DÅRLIG, MEN OGSÅ KUNNE TREKKE FREM DE POSITIVE SIDER ALDRI GI EN DOMMER INNTRYKK AV AT HAN HAR GJORT EN GOD JOBB, FOR SÅ Å SENDE INN EN MINDRE GOD RAPPORT AVSTÅ FRA Å VÆRE OBSERVATØR FOR EN DOMMMER SOM VEDKOMMENDE FØLER SPESIELL SYMPATI ELLER ANTIPATI OVERFOR

6 www.fotball.no/oslo IKKE LA SEG PÅVIRKE AV PUBLIKUMS, SPILLERES ELLER ANDRES REAKSJONER SKRIVE RAPPORTEN HELST SAMME KVELD, SLIK AT DEN IKKE PÅVIRKES AV TING OBSERVATØREN FÅR HØRE FRA ANDRE LA RAPPORTEN VÆRE NE SAK MELLOM DOMMEREN, OBSERVATØREN OG DEN MYNDIGHET SOM SKAL HA RAPPORTEN

7 www.fotball.no/oslo VIKTIG!!! DET DU SIER TIL DOMMERNE ETTER KAMPEN, MÅ STEMME OVERENS MED DET SOM STÅR I RAPPORTEN. TENK OVER BRUKEN AV ADJEKTIVER. EN DEL ADJEKTIVER BESKRIVER NOEN AV TALLKARAKTERENE. FOR EKSEMPEL: HVIS DU SIER AT DOMMEREN VAR GOD, KAN DU IKKE GI KARAKTEREN 6 (MIDDELS.)

8 www.fotball.no/oslo VANSKELIGHETSGRADEN VURDERES UT I FRA: KAMPENS BETYDNING BANE- OG VÆRFORHOLD SPESIELLE HENDELSER KAMPENS UTVIKLING SPILLERNES INNSTILLING TRENERE OG LEDERES INNSTILLING TILSKUERNES OPPFØRSEL

9 www.fotball.no/oslo FORHOLD FØR KAMPEN FORHOLD UNDER KAMPEN NORMAL - 0 Kamp uten spesiell betydning. Ujevn kamp. Få og normale forseelser. Kampens utfall tidlig klart. VANSKELIG - 1 Kamp om poengene. Jevn kamp. Mange tilskuere. Nabo-oppgjør. Mange forseelser. Diskutable situasjoner. Flere advarsler. MEGET VANSKELIG - 2 Avgjørende kamp. Opp- og nedrykkskamp. Finalespill. Høyt tilskuertall. Mediafokusering. Stygt spill. Dramatikk, Utvisninger. Alvorlige skader pga. forseelser. Vanskelige forhold.

10 www.fotball.no/oslo MER OM VANSKELIGHETSGRADEN VANSKELIGHETSGRADEN SKAL VÆRE REELL, DVS. SLIK OBSERVATØREN OPPFATTER KAMPEN. DERSOM DOMMEREN GJENNOM SIN GODE OPPTREDEN GJØR KAMPEN LETT, SKAL V.GRADEN SETTES TIL 1, MEN DET MÅ I RAPPORTEN BEGRUNNES. TILSVARENDE HVIS DOMMEREN GJØR KAMPEN VANSKELIG, SETTES V.GRAD TIL 0, MED BEGRUNNELSE.

11 www.fotball.no/oslo TALLKARAKTERENE:

12 www.fotball.no/oslo GENERELT OM KARAKTERENE KARAKTERENE 10 – 6 ER POSITIVE KARAKTERER, 5 ER I GRENSELAND, MENS 4 – 1 ER NEGATIVE. KARAKTEREN SKAL VISE HVA DOMMEREN ER GOD FOR I DEN DIVISJONEN HAN DØMMER I DAG. UTGANGSPUNKTET ER 6. (MIDDELS) BRUK SKALAEN. HVIS ALLE DOMMERE FÅR 6 ELLER 7, BLIR DET UMULIG Å SKILLE DOMMERNE.

13 www.fotball.no/oslo 10

14 www.fotball.no/oslo 9 – FREMRAGENDE. Betyr at dommeren har vist en kampledelse med en dyktighet langt utover det vanlige. En meget sjelden karakter som brukes for en helt utmerket og nærmest feilfri prestasjon. 8 – MEGET GOD. Betyr at dommeren har vist en kampledelse som er klart bedre enn det vanlige. Vedkommende skal ikke ha gjort noen gjennomgående feil. 7 – GOD. Betyr at dommeren har vist en kampledelse som er over gjennomsnittet, og ikke har gjort noen alvorlige eller gjennomgående feil.

15 www.fotball.no/oslo 6 – MIDDELS. Betyr at dommeren har vist en kampledelse som er jevnt bra, og tilsvarer gjennomsnittet for det nivå han dømmer på. 5 – TILFREDSSTILLENDE. Betyr at dommeren har vist en kampledelse som tilfredsstiller et minimum av det som kreves for å dømme på dette nivået. 4 – MINDRE TILFREDSSTILLENDE. Betyr at dommeren har vist en kampledelse som er helt på grensen av hva en kan tillate på dette nivået.

16 www.fotball.no/oslo 3 – SVAK. Betyr at dommeren har vist en kampledelse som er klart for dårlig for dette nivået. 2 – MEGET SVAK. Betyr at dommeren har vist en kampledelse som helt åpenbart ikke holder mål på dette nivået. 1 – IKKE AKSEPTABELT. Betyr at dommeren har vist en kampledelse som er ekstremt dårlig. Dommeren har helt mistet taket på kampen.

17 www.fotball.no/oslo KARAKTEREN I EN LETT KAMP DET KAN GIS KARAKTER 7 OG 8 I EN "0"-KAMP, MEN DET MÅ I SÅ FALL BEGRUNNES ORDENTLIG.

18 www.fotball.no/oslo "TREKKTABELL"  For manglende rødt kort for å frata en motspiller scoringssjanse skal det trekkes på regelkunnskap/spilleforståelse og det skal ikke gis høyere enn 5 på dette punkt  Ved manglende rødt kort ellers kan det ikke gis høyere enn 5 på punktet disiplin og kontroll. Er det manglende kort i tillegg til dette skal 4 vurderes  Ved manglende gult kort skal det ikke gis høyere enn 6 på punktet disiplin og kontroll. Mangler det to gule kort som skulle vært gitt skal det ikke gis høyere enn 5  Her er det snakk om ”skal”-kort. Er det tvil om det skulle vært kort eller ikke må veileder vurdere dette  Gjør dommeren et regelbrudd som får avgjørende betydning for kampens utvikling eller resultat, skal det ikke gis høyere enn 4 på punktet om regelkunnskap og spilleforståelse

19 www.fotball.no/oslo TVILSTILFELLER DERSOM DU ER I TVIL OM DU SKAL GI KARAKTER 6 ELLER 7 PÅ ET PUNKT, BRUK 7, ER DU I TVIL OM DET SKAL VÆRE 7 ELLER 8, GI 8, ER DU I TVIL OM DET SKAL VÆRE 8 ELLER 9, GI 9, ER DU I TVIL OM DET SKAL VÆRE 5 ELLER 6, GI 5, ER DU I TVIL OM DET SKAL VÆRE 5 ELLER 4, GI 4.

20 www.fotball.no/oslo SAMARBEIDET DOMMER/OBSERVATØR FØR KAMPEN: DOMMEREN (TEAMET) SKAL HA HVILE. OBSERVATØREN BESØKER KUN DOMMER- GARDEROBEN DERSOM DOMMEREN BER OM DET – ELLER DET ER TING SOM MÅ RETTES PÅ MØT I GOD TID, GJERNE LIKE TIDLIG SOM DOMMERTEAMET. DET ER EN FORDEL Å HA OVERHØRT DOMMERINSTRUKSEN I PAUSEN:

21 www.fotball.no/oslo ETTER KAMPEN: OBSERVATØREN SKAL MØTE DOMMER (TEAMET) FOR EN GJENNOMGANG AV KAMPEN. LA DOMMER (TEAMET) ROE SEG NED FØR DU STARTER GJENNOMGANGEN. INGEN UVEDKOMMENDE SKAL VÆRE TIL STEDE.

22 www.fotball.no/oslo OBSERVATØRENS OPPGAVE NÅR DOMMEREN HAR DØMT GODT: GI DEG GOD TID, IKKE TA LETT PÅ DET SELV OM DOMMEREN VAR GOD. FORSØK Å FINNE ÅRSAKEN TIL HVORFOR, HVORFOR, HVORFOR DOMMEREN DØMTE SÅ GODT I DAG. GI STØTTE OG BEKREFTELSE PÅ SITUASJONER SOM ER GODT MESTRET. Å FORSTERKE DET POSITIVE HAR EN STØRRE VEILEDNINGSEFFEKT ENN Å PÅPEKE NEGATIVE FORHOLD.

23 www.fotball.no/oslo DEN VANSKELIG SAMTALEN HENSIKTEN MED OBSERVATØRENS SAMTALE MED DOMMER(TEAMET) ETTER KAMPEN ER AT DET SKAL VÆRE EN EVALUERING, EN VURDERING, SAMT AT DEN SKAL GI GRUNNLAG FOR UTVIKLING. GRUNNLAGET FOR SAMARBEIDET MELLOM DOMMER OG OBSERVATØR SKAL BYGGE PÅ: RESPEKT, TILLIT OG AKSEPT.

24 www.fotball.no/oslo TA DEG GOD TID – SAMLE TANKENE OG GJØR GJERNE NOEN NOTATER FØR DU GÅR INN I DOMMERGARDEROBEN. BESTEM DEG FOR HVILKE SITUASJONER SOM KAN DISKUTERES – OG FOR HVILKE SOM ER UDISKUTABLE. START MED NOE POSITIVT – SLIK AT IKKE PIGGENE KOMMER UT MED EN GANG.

25 www.fotball.no/oslo

26 PRØV Å BEGRENSE ANTALLET "FEIL". PRØV Å SNU NEGATIVE TING TIL POSITIVE ARBEIDSOPPGAVER. VÆR KONKRET – IKKE GÅ RUNDT GRØTEN. AVKLAR FAKTA - LYTT - LA DOMMEREN FORKLARE HVORDAN HAN OPPLEVDE SITUASJONEN(E).

27 www.fotball.no/oslo PRØV Å FINNE ÅRSAKEN TIL HVORFOR, HVORFOR, HVORFOR DET GIKK DÅRLIG I DAG. PRØV Å AVSLØRE BORTFORKLARINGER. IKKE LA SAMTALEN BLI FOR LANG. PRØV Å FINNE NOE POSITIVT MOT SLUTTEN, SLIK AT DOMMEREN HAR NOE Å JOBBE MED FREMOVER.


Laste ned ppt "Www.fotball.no/oslo OBSERVATØRKURS 18. NOVEMBER 2007. 09.30Innledning Formål med kurset Krav til observatørene Tallkarakterene Mer om karakterene Rapportskjemaet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google