Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva forventer vi av veilederen på ulike nivå?. Tradisjonelle oppgaver OFK er oppdragsgiver Fokus på rapport Grunnlag for rangering Utvelgelse – bakgrunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva forventer vi av veilederen på ulike nivå?. Tradisjonelle oppgaver OFK er oppdragsgiver Fokus på rapport Grunnlag for rangering Utvelgelse – bakgrunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva forventer vi av veilederen på ulike nivå?

2 Tradisjonelle oppgaver OFK er oppdragsgiver Fokus på rapport Grunnlag for rangering Utvelgelse – bakgrunn Skolering – oppdatering

3 Grunnleggende forventninger Interesse og forståelse Kunne sette seg inn i dommerens/ad’s situasjon Kjenne til dommerens/ad’s rutiner Forståelse for regler og retningslinjer Uttrykke seg muntlig og skriftlig God kjennskap til rapportskjema og karakterskala

4 Diskuter hvilke forventning som stilles til en veileder –I en 3. divisjonskamp –I en 6. divisjonskamp –I en G14 kamp med rekrutteringsdommer Hvilke forhold er avgjørende for veileders oppgave?

5 Veileder på ulike nivå Oppmøte og forberedelser er forskjellig En time før kontra en halvtime Kamp med eller uten trio Med trio – evaluere ADene –4. div.: AD er ny og fersk… –3. div.: videreutvikle… Uten trio – fokus på dommer Veileder på rekrutteringsdommer –Grunnleggende basisferdigheter og forståelse –Dommertekniske ting –Fløyte –Holdning og interesse

6 Fremtidens forventninger Må ha fokus på aktive og deres behov Fotballens utvikling – dommerens rolle i forhold til tidligere Annen måte å utøve veiledning på Kommunisere på en annen måte – mer dialog og diskusjon Formidlingsevne – uttrykke seg presis Skriftlig rapport oppsummerer muntlig gjennomgang Hvor og hvordan rekruttere veiledere? Kun dommermiljø?? Eksterne har andre kvaliteter, sammensatte egenskaper Faglig sterk – forståelse

7 Fremtidens forventninger Bidra til uniform og konsistent ledelse Vurdere prestasjonene og identifisere spesielle talenter Bidra til klassifisering av dommere og assistentdommere Identifisere spesielle læringstemaer Finne rett plassering og posisjon for veiledning Vurdere dommer og AD samtidig Danne seg klart inntrykk av kommunikasjon mellom D og AD Utfordring å ha en klar oppfatning (særlig ifbm offside) Lite tid på hver enkelt i gjennomgangen – mest fokus på D Det fulle inntrykket av D og ADene kommer gjerne ifbm. skrivearbeidet

8 Fremtidens forventninger Pedagogiske evner – gjøre seg forstått Sosial omgang Skape tillitt Være inkluderende Evne til å oppnå trygghet ved evaluering Forsterke det som er bra Tydelig, klar og bevisst i rollen Gi råd og tips – hvordan kan situasjoner håndteres annerledes? Kunne skille på prestasjoner – under 8,0 og over 8,5…

9 Hva vurderes ifbm AD ? Korrekte offsideavgjørelser - god forståelse av ”vent og se” Korrekte avgjørelser ved hjørne- og målspark, samt innkast Griper inn for forseelser nærmere assistenten enn dommeren både innenfor og utenfor straffefeltet Griper inn ved forseelser bak dommerens rygg Gir god og korrekt anvisning ved forseelser innenfor/utenfor straffefeltet Opptrer i henhold til AD-instruks/samtale i forkant av kamp Bistår med utmåling av 9,15 m avstand i sitt nære arbeidsområde Gir råd om tilleggsstraff (advarsel / utvisning) Korrigerer regelbrudd (f eks. manglende utvisning)

10 Bistår som forventet ved mål Gjennomfører innbytte der det ikke er 4. dommer Plasserer seg og beveger seg på høyde med nest siste forsvarsspiller Benytter flagget til effektive og synlige signal for dommer Virker konsentrert om sin oppgave til enhver tid Deltar i avklaring av konflikter/masseansamlinger slik det er forventet Har god kontakt med dommeren – blikk på naturlige tidspunkt Holder flagget i riktig posisjon ved løp/bevegelse Hva vurderes ifbm AD ?

11 Før kamp  Bistå i administrative gjøremål  Skape trygghet  Kunne være bindeledd mellom aktører  OFKs representant

12 Under kamp  Observere, registrere, analysere  Kunne peke på kritiske situasjoner (disse skal nevnes i rapport)  Hva er avgjørende for kampen?  Hva skjer? Når er det nødvendig å gripe inn?  Hvordan opptrer trenere og ledere?

13 Etter kamp  Kontakt med involverte? Har det skjedd noe?  Samtale – innhold – form  Løsninger  Konklusjoner  Tilbakemelding – muntlig – skriftlig  Rapport til aktive og OFK

14 Klare feil ifbm viktige avgjørelser Feil ifbm utvisninger (manglende eller feilaktig gitt) Alvorlige brudd på spillereglene Voldsom opptreden Hindre åpenbar scoringsmulighet manglende advarsel nr. 2 Feil ifbm straffespark Feil ifbm offside (mest aktuell for AD) Regelbrudd Åpenbare feil som får avgjørende betydning

15 Klare åpenbare feil (“Black or White”) 7,9 Én åpenbar feil Gis dersom karakteren ellers hadde vært 8,3+ 7,8 Én åpenbar feil Gis dersom karakteren ellers hadde vært 8,0-8,2 7,7 og lavere Én åpenbar feil Gis dersom karakteren ellers hadde vært 7,9 eller lavere, dvs. trekker minimum 0,2 poeng 7,4 og lavere To - tre åpenbare feil Graderes i forhold til øvrig prestasjon som ovenfor Avhengig av hvilket nivå det er snakk om

16 Presiseringer i 2010 Hvis veilederen er av den oppfatning at noen av dommerne har truffet feilaktige avgjørelser som har betydning for kampens resultat kan ikke karakteren i noe tilfelle overstige 7,9. Der hvor dommer, etter veileders oppfattelse, misser i forhold til regel 12 og røde kort, kan ikke karakteren settes høyere enn 7,9 om noen av de 7 årsaker til rødt kort ikke overholdes. 7,5 – 7,9: De aktive har vist en tilfredsstillende kampledelse, men det er klare utviklingspunkter. Disse må påpekes av veileder. Aktive som har tatt avgjørende feilvurderinger i forhold til kampavgjørende situasjoner eller unnlatt å gi røde kort for noen av forseelsene nevnt i regel 12 – kan ikke plasseres i bedre kategori enn denne. Dette selv om andre hendelser er løst på en god måte.

17 Presiseringer i 2010 7,0 – 7,4: En skuffende prestasjon for dette nivået og klart under forventet. Om de aktive begår regelbrudd av vesentlig betydning kan ikke karakteren overstige 7,4. Gode vurderinger av andre episoder endrer ikke på dette. Veileder må peke ut de viktigste utviklingspunktene. Følgende gjelder for karakter vs vanskelighetsgrad: –Ved lett kamp skal karakteren normalt ligge på 8,0 eller 8,1 - maks 8,2 hvis det er spesielt positive forhold som blir fremhevet. –Ved normal kamp er høyeste karakter vanligvis 8,4. 8,5 kan gis, men det må da begrunnes i rapporten. –For å gi bedre enn 8,5 må det være vanskelig eller meget vanskelig kamp.


Laste ned ppt "Hva forventer vi av veilederen på ulike nivå?. Tradisjonelle oppgaver OFK er oppdragsgiver Fokus på rapport Grunnlag for rangering Utvelgelse – bakgrunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google