Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NFF Futsal Klubbseminar 12.-13. september 2008 Roger Halberg, Forbundsstyret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NFF Futsal Klubbseminar 12.-13. september 2008 Roger Halberg, Forbundsstyret."— Utskrift av presentasjonen:

1 NFF Futsal Klubbseminar 12.-13. september 2008 Roger Halberg, Forbundsstyret

2 Gratulerer! Følgende ti klubber er kvalifisert til NFF Futsal Eliteserien for menn 2008/09 – den første eliteserien i futsal i NFFs historie:Følgende ti klubber er kvalifisert til NFF Futsal Eliteserien for menn 2008/09 – den første eliteserien i futsal i NFFs historie: –Bogstadveien Futsal Klubb (Oslo FK) –Solør Futsal (Indre Østland FK) –Holmlia Sportsklubb Futsal (Oslo FK) –KFUM-kam. Oslo (Oslo FK) –Harstad IL fotball (Hålogaland FK) –Sandefjord Futsal (Vestfold FK) –Horten Futsal (Vestfold FK) –Nidaros Futsal (Trøndelag FK) –Vegakameratene (Nordland FK) –Fyllingsdalen Futsalklubb (Hordaland FK)

3 Innføring av futsal i NFF Forbundsstyret vedtok i juni 2007 å innføre futsal som egen spillform blant medlemsklubbene til Norges Fotballforbund.Forbundsstyret vedtok i juni 2007 å innføre futsal som egen spillform blant medlemsklubbene til Norges Fotballforbund. Klubbene vedtok på Forbundsstinget i mars 2008 en handlingsplan for NFF for perioden 2008-2011, med følgende innhold relatert til futsal for voksenfotballen:Klubbene vedtok på Forbundsstinget i mars 2008 en handlingsplan for NFF for perioden 2008-2011, med følgende innhold relatert til futsal for voksenfotballen: Hovedmål:Hovedmål: –Gi et godt tilbud innenfor futsal i regi av fotballkretsene. Strategier:Strategier: –Tilby futsal som spillform i alle fotballkretsene. –Tilrettelegge for serie- og turneringstilbud innenfor futsal. Virkemidler:Virkemidler: –Innføre seriespill og turneringer innenfor futsal.

4 På bakgrunn av tidligere vedtak i Forbundsstyret om å innføre futsal som egen spillform, samt NFFs Handlingsplan for perioden 2008-2011, har Forbundsstyret vedtatt et strategidokument for futsal, for topp- og breddefotballen, for perioden 2008-2011.På bakgrunn av tidligere vedtak i Forbundsstyret om å innføre futsal som egen spillform, samt NFFs Handlingsplan for perioden 2008-2011, har Forbundsstyret vedtatt et strategidokument for futsal, for topp- og breddefotballen, for perioden 2008-2011. Forbundsstyret vil understreke at utviklingen av futsal må skje i en naturlig progresjon, der tilbudet utvikles etter hvert som oppslutningen og utbredelsen øker.Forbundsstyret vil understreke at utviklingen av futsal må skje i en naturlig progresjon, der tilbudet utvikles etter hvert som oppslutningen og utbredelsen øker. Forbundsstyret sender med dette strategidokumentet ut på høring i organisasjonen, med høringsfrist 1. november 2008.Forbundsstyret sender med dette strategidokumentet ut på høring i organisasjonen, med høringsfrist 1. november 2008.

5 Innledning og bakgrunn Innendørsfotballen har lange tradisjoner i Norge, både for barn, ungdom og voksne. Dette gjelder både klubbfotballen, men like mye skolefotballen og all egenaktivitet innendørs.Innendørsfotballen har lange tradisjoner i Norge, både for barn, ungdom og voksne. Dette gjelder både klubbfotballen, men like mye skolefotballen og all egenaktivitet innendørs. Futsal er en av verdens raskest voksende innendørsidretter, og det spilles i dag futsal i 45 av UEFAs 53 medlemsland.Futsal er en av verdens raskest voksende innendørsidretter, og det spilles i dag futsal i 45 av UEFAs 53 medlemsland. Forbundsstyret har definert futsalsesongen til å vare fra 1. november til 31. mars.Forbundsstyret har definert futsalsesongen til å vare fra 1. november til 31. mars. Forbundsstyret vedtok i august 2007 å etablere en eliteserie for menn og kvinner med utgangspunkt i 10 lag, gitt et tilstrekkelig lagsantall.Forbundsstyret vedtok i august 2007 å etablere en eliteserie for menn og kvinner med utgangspunkt i 10 lag, gitt et tilstrekkelig lagsantall.

6 Futsal i 2007/08 Ved fristens utløp 10. oktober 2007 var det meldt interesse fra ca. 100 herrelag (senior) og ca. 15 kvinnelag (senior).Ved fristens utløp 10. oktober 2007 var det meldt interesse fra ca. 100 herrelag (senior) og ca. 15 kvinnelag (senior). På bakgrunn av lagspåmeldingen vedtok Forbundsstyret å iverksette tre regionale kvalifiseringsordninger på herresiden.På bakgrunn av lagspåmeldingen vedtok Forbundsstyret å iverksette tre regionale kvalifiseringsordninger på herresiden. Forbundsstyret vurderte at lagsgrunnlaget var for lite på kvinnesiden til å igangsette en kvalifisering til en eliteserie, og på kvinnesiden ble derfor klubbene tilbudt ordinært turneringsspill.Forbundsstyret vurderte at lagsgrunnlaget var for lite på kvinnesiden til å igangsette en kvalifisering til en eliteserie, og på kvinnesiden ble derfor klubbene tilbudt ordinært turneringsspill. Futsalkvalifiseringen 2007/08 ble gjennomført på en meget god måte, der NFF tok et noe tyngre ansvar for oppfølgingen av kvalifiseringsturneringene.Futsalkvalifiseringen 2007/08 ble gjennomført på en meget god måte, der NFF tok et noe tyngre ansvar for oppfølgingen av kvalifiseringsturneringene.

7 Umbro5cup Coca-Cola er ute av konseptet, og ny partner er Umbro.Coca-Cola er ute av konseptet, og ny partner er Umbro. NFF vil høsten 2008 relansere vennelagsturneringen som Umbro5cup.NFF vil høsten 2008 relansere vennelagsturneringen som Umbro5cup. Selv om futsal nå foreslås videreført og utvidet, vil vennelagskonseptet videreføres og utvides i en fornyet drakt.Selv om futsal nå foreslås videreført og utvidet, vil vennelagskonseptet videreføres og utvides i en fornyet drakt. Dette opplegget spilles ikke etter futsalregler, men vanlige spilleregler for fotball på små baner.Dette opplegget spilles ikke etter futsalregler, men vanlige spilleregler for fotball på små baner. Tilbudet skal fortsatt være like fleksibelt i sin form som det har vært de tidligere årene.Tilbudet skal fortsatt være like fleksibelt i sin form som det har vært de tidligere årene.

8 NFF Futsal Klubbseminar 12.-13. september 2008 Program og deltakere

9 NFF Futsal Klubbseminar 12.-13. september 2008 Stig-Ove Sandnes, ass. generalsekretær

10 Strategidokument futsal 2008-2011 1.Innledning og bakgrunn 2.Utvikling av Futsal i topp og bredde 3.Futsal i NFFs medlemsklubber 4.Sportslig utvikling innenfor futsal 5.Landslag i futsal 6.UEFA Futsal Cup 7.NFF futsal eliteserie for menn 2008/09 8.Futsal divisjonssystem og norgesmesterskap 9.Anleggspolicy 10.Organisering 11.Økonomi

11 Utbredelse av futsal Innføre futsal som egen spillform i Norge for NFFs medlemsklubber.Innføre futsal som egen spillform i Norge for NFFs medlemsklubber. Futsal skal være et tilbud til en voksende gruppe med utøvere som har lyst til å spille innendørs.Futsal skal være et tilbud til en voksende gruppe med utøvere som har lyst til å spille innendørs. Futsal skal i første omgang gis som et tilbud til seniorlag for menn og kvinner, dvs. spillere som i løpet av et kalenderår fyller 16 år eller eldre.Futsal skal i første omgang gis som et tilbud til seniorlag for menn og kvinner, dvs. spillere som i løpet av et kalenderår fyller 16 år eller eldre. Mål om å etablere et divisjonssystem for futsal senior kvinner og mennMål om å etablere et divisjonssystem for futsal senior kvinner og menn Mål om å ha etablert futsal regionale serier og kretsserier innen 2012Mål om å ha etablert futsal regionale serier og kretsserier innen 2012 Futsal skal over tid vurderes innført som et tilbud til ungdomsklassene 13-19 år,Futsal skal over tid vurderes innført som et tilbud til ungdomsklassene 13-19 år, For å gi et tilbud til spillere som ønsker å satse på futsalFor å gi et tilbud til spillere som ønsker å satse på futsal For å gi et tilbud for å beholde flere fotballspillere lengre i organisasjonenFor å gi et tilbud for å beholde flere fotballspillere lengre i organisasjonen

12 Futsal - toppfotball I. Menn – målsettinger: Eliteserien i futsal for menn skal fungere tilfredsstillende innen 2012. Dette betyr at man har godt fungerende klubber, god gjennomføring av arrangementene, bra oppslutning og interesse om futsal eliteserie generelt.Eliteserien i futsal for menn skal fungere tilfredsstillende innen 2012. Dette betyr at man har godt fungerende klubber, god gjennomføring av arrangementene, bra oppslutning og interesse om futsal eliteserie generelt. Til kvalifiseringsspillet for eliteserien for menn senior i 2008/2009 var det høsten 2007 påmeldt ca 100 lag. 10 lag er med i den første eliteserien. Dette konseptet må utvikles videre de kommende 3-4 årene. I startfasen anbefales det å lage helgerunder hvor det spilles 3 kamper pr. helg. Over tid bør dette utvikles i samarbeid med klubbene.Til kvalifiseringsspillet for eliteserien for menn senior i 2008/2009 var det høsten 2007 påmeldt ca 100 lag. 10 lag er med i den første eliteserien. Dette konseptet må utvikles videre de kommende 3-4 årene. I startfasen anbefales det å lage helgerunder hvor det spilles 3 kamper pr. helg. Over tid bør dette utvikles i samarbeid med klubbene.

13 Futsal - toppfotball II. Kvinner - målsettinger En eliteserie i futsal for kvinner bør være etablert innen 2012.En eliteserie i futsal for kvinner bør være etablert innen 2012.Begrunnelse: Til kvalifiseringsspill for eliteserien i futsal for kvinner i 2008/2009 var det høsten 2007 påmeldt kun 15 lag, mens bare 6 lag deltok i et turneringsspillet. Lagsgrunnlaget må økes betraktelig før opprettelsen av en eliteserie i futsal for kvinner skal være aktuelt. Etter Forbundsstyrets mening bør antall lag komme opp mot ca 50 lag på landsnivå, før en eliteserie kan bli en realitet. Målet må være at dette antallet nås til et kvalifiseringsspill i sesongen 2011/2012, med påfølgende oppstart 2012/2013.Til kvalifiseringsspill for eliteserien i futsal for kvinner i 2008/2009 var det høsten 2007 påmeldt kun 15 lag, mens bare 6 lag deltok i et turneringsspillet. Lagsgrunnlaget må økes betraktelig før opprettelsen av en eliteserie i futsal for kvinner skal være aktuelt. Etter Forbundsstyrets mening bør antall lag komme opp mot ca 50 lag på landsnivå, før en eliteserie kan bli en realitet. Målet må være at dette antallet nås til et kvalifiseringsspill i sesongen 2011/2012, med påfølgende oppstart 2012/2013.

14 Futsal - breddefotball I. Futsal voksenfotball (16 år og oppover) - målsettinger Futsal divisjonssystem, med regionale og kretsvise serier for senior menn og kvinner, bør være etablert innen 2012.Futsal divisjonssystem, med regionale og kretsvise serier for senior menn og kvinner, bør være etablert innen 2012. II. Futsal ungdomsfotball (13-19 år) - målsettinger Det gjennomføres enkelte forsøksturneringer med futsal i sesongen 2008/09, med mål om å utvide tilbudet for futsal i ungdomsfotball fram mot 2012. Dette gjøres i tett samarbeid med fotballkretsene.Det gjennomføres enkelte forsøksturneringer med futsal i sesongen 2008/09, med mål om å utvide tilbudet for futsal i ungdomsfotball fram mot 2012. Dette gjøres i tett samarbeid med fotballkretsene. III. Barnefotball (6-12 år) - målsettinger Futsal innføres ikke i barnefotballen, men i tråd med NFFs Handlingsplan 2008-2011 opprettholdes fokus på smålagsspill i barnefotballen, både utendørs og innendørs.Futsal innføres ikke i barnefotballen, men i tråd med NFFs Handlingsplan 2008-2011 opprettholdes fokus på smålagsspill i barnefotballen, både utendørs og innendørs.

15 Futsal for medlemsklubber Overordnede målsettinger for NFFs medlemsklubber Futsal etableres som en spillform kun for NFFs medlemsklubber og medlemmer tilslutter medlemsklubbene.Futsal etableres som en spillform kun for NFFs medlemsklubber og medlemmer tilslutter medlemsklubbene. NFF sentralt og fotballkretsene må prioritere oppfølging av de nye futsalklubbene, samt oppfølging av de ordinære klubbene som etablerer futsallag.NFF sentralt og fotballkretsene må prioritere oppfølging av de nye futsalklubbene, samt oppfølging av de ordinære klubbene som etablerer futsallag. Det utarbeides turneringsbestemmelser og arrangementsmanualer overfor klubber som deltar i futsal.Det utarbeides turneringsbestemmelser og arrangementsmanualer overfor klubber som deltar i futsal.

16 Sportslig utvikling Trenerutdanning NFFs trenerutdanning i fotball beholdes som et grunntilbud til alle trenere, både innenfor fotball og futsal.NFFs trenerutdanning i fotball beholdes som et grunntilbud til alle trenere, både innenfor fotball og futsal. Det utvikles en behovsrettet trenerutdanning for futsal som tilbys som tilleggsutdanning for futsaltrenere. Omfang og varighet av dette må avklares i forhold til behov.Det utvikles en behovsrettet trenerutdanning for futsal som tilbys som tilleggsutdanning for futsaltrenere. Omfang og varighet av dette må avklares i forhold til behov.Lederutdanning NFFs lederutdanning benyttes overfor futsalklubber og futsallag. Det utvikles inntil videre ikke en egen lederutdanning for futsal, fordi dagens lederutdanning – med små justeringer – kan brukes overfor futsalklubber og futsallag.NFFs lederutdanning benyttes overfor futsalklubber og futsallag. Det utvikles inntil videre ikke en egen lederutdanning for futsal, fordi dagens lederutdanning – med små justeringer – kan brukes overfor futsalklubber og futsallag.Dommerutdanning NFF utvikler en egen dommerutdanning for futsal, siden det i futsal spilles etter helt egne regler. NFF sentralt må samspille tett med fotballkretsene i dette arbeidet.NFF utvikler en egen dommerutdanning for futsal, siden det i futsal spilles etter helt egne regler. NFF sentralt må samspille tett med fotballkretsene i dette arbeidet.

17 Landslag i futsal Landslag i futsal for menn etableres i løpet av sesongen 2009/2010.Landslag i futsal for menn etableres i løpet av sesongen 2009/2010. EM og VM i futsal i 2012 blir første naturlige kvalifiseringsmulighet for Norge.EM og VM i futsal i 2012 blir første naturlige kvalifiseringsmulighet for Norge. U21 landslag i futsal for menn etableres i utgangspunktet innen 2012, men her må erfaringer med landslag i futsal for menn – samt utviklingen av eliteserien i futsal for menn vurderes nøye.U21 landslag i futsal for menn etableres i utgangspunktet innen 2012, men her må erfaringer med landslag i futsal for menn – samt utviklingen av eliteserien i futsal for menn vurderes nøye. Landslag i futsal for kvinner vurderes ut fra oppstart av eliteserie i futsal for kvinner, samt i forhold til FIFA og UEFA sine turneringer.Landslag i futsal for kvinner vurderes ut fra oppstart av eliteserie i futsal for kvinner, samt i forhold til FIFA og UEFA sine turneringer. Landslagstrener for menn etableres i løpet av sesongen 2008/09, inn mot futsalsesongen for landslag i 2009/10. Dette forutsetter en utvikling av futsal i eliteserien for menn.Landslagstrener for menn etableres i løpet av sesongen 2008/09, inn mot futsalsesongen for landslag i 2009/10. Dette forutsetter en utvikling av futsal i eliteserien for menn.

18 UEFA Futsal Cup UEFA Futsal Cup - målsettinger Vinneren av NFF Futsal Eliteserien for menn i 2008/2009 blir påmeldt som Norges deltaker i UEFA Futsal Cup sesongen 2009/10.Vinneren av NFF Futsal Eliteserien for menn i 2008/2009 blir påmeldt som Norges deltaker i UEFA Futsal Cup sesongen 2009/10.

19 NFF Futsal Eliteserien 2008/09 NFF Futsal Eliteserien for menn - format NFF Futsal Eliteserien 2008/09 består av 10 lag.NFF Futsal Eliteserien 2008/09 består av 10 lag. Klubbene som ender på plass nr. 9 og 10 etter endt sesong 2008/09, rykker ned fra eliteserien i futsal til 1. divisjon.Klubbene som ender på plass nr. 9 og 10 etter endt sesong 2008/09, rykker ned fra eliteserien i futsal til 1. divisjon. Det lages et kvalifiseringsspill, etter Forbundsstyrets bestemmelser, som gjør at vi får kåret to vinnere fra kvalifiseringsspillet i 1. divisjon som rykker opp til eliteserien.Det lages et kvalifiseringsspill, etter Forbundsstyrets bestemmelser, som gjør at vi får kåret to vinnere fra kvalifiseringsspillet i 1. divisjon som rykker opp til eliteserien. NFF futsal eliteserie arrangeres over 6 helgerunder, hvor hvert lag spiller 3 kamper hver. Med bakgrunn i erfaringer fra avvikling og arrangementene, bør det vurderes innført 9 helgerunder med to kamper hver i løpet av de første årene.NFF futsal eliteserie arrangeres over 6 helgerunder, hvor hvert lag spiller 3 kamper hver. Med bakgrunn i erfaringer fra avvikling og arrangementene, bør det vurderes innført 9 helgerunder med to kamper hver i løpet av de første årene.

20 Format NFF Futsal Eliteserien Påmelding til kvalifisering for futsal 1. divisjon for menn har frist 1. oktober 2008. Dvs. at det i 2008/09 skal spilles kvalifiseringer for det som skal bli futsal 1. divisjon fra 2009/10. Kvalifiseringsspiller skjer gjennom 4-6 regioner, hvorav en fotballkrets får ansvaret for gjennomføringen.Påmelding til kvalifisering for futsal 1. divisjon for menn har frist 1. oktober 2008. Dvs. at det i 2008/09 skal spilles kvalifiseringer for det som skal bli futsal 1. divisjon fra 2009/10. Kvalifiseringsspiller skjer gjennom 4-6 regioner, hvorav en fotballkrets får ansvaret for gjennomføringen. Antall påmeldte lag vil bestemme om det skal etableres én eller flere avdelinger i 1. divisjon. Dette vil Forbundsstyret få seg forelagt i sitt styremøte i oktober (etter fristens utløp).Antall påmeldte lag vil bestemme om det skal etableres én eller flere avdelinger i 1. divisjon. Dette vil Forbundsstyret få seg forelagt i sitt styremøte i oktober (etter fristens utløp). Forbundsstyret har vedtatt at de 2 beste lagene fra kvalifiseringen til futsal 1. divisjon menn 2008/09, får rykke rett opp til eliteserien. På denne måten får vi en viss utskiftning av lagene allerede fra første sesong, og det kan av flere årsaker være fornuftig.Forbundsstyret har vedtatt at de 2 beste lagene fra kvalifiseringen til futsal 1. divisjon menn 2008/09, får rykke rett opp til eliteserien. På denne måten får vi en viss utskiftning av lagene allerede fra første sesong, og det kan av flere årsaker være fornuftig.

21 Bestemmelser om opprykk- og nedrykk mellom eliteserien og 1. divisjon (pr. dato et ukjent antall avdelinger), må bestemmes av Forbundsstyret på et senere tidspunkt.Bestemmelser om opprykk- og nedrykk mellom eliteserien og 1. divisjon (pr. dato et ukjent antall avdelinger), må bestemmes av Forbundsstyret på et senere tidspunkt. Med 10 lag – og to kamper mot hverandre – skal hvert lag spille 18 seriekamper i 2008/09. Det arrangeres 6 helgerunder, hvor hvert lag spiller 3 kamper hver. Over tid bør dette kunne økes til 9 helgerunder, hvor hvert lag spiller 2 kamper hver, én lørdag og én søndag. Hvorvidt man bør enda på 18 runder, mener administrasjonen det er alt for tidlig å si noe om.Med 10 lag – og to kamper mot hverandre – skal hvert lag spille 18 seriekamper i 2008/09. Det arrangeres 6 helgerunder, hvor hvert lag spiller 3 kamper hver. Over tid bør dette kunne økes til 9 helgerunder, hvor hvert lag spiller 2 kamper hver, én lørdag og én søndag. Hvorvidt man bør enda på 18 runder, mener administrasjonen det er alt for tidlig å si noe om. Forbundsstyret har vedtatt at dommerhonorar for futsal eliteserie er kr. 500,- for dommere, kr. 250,- for 3. dommer, samt kr. 250,- for observatør.Forbundsstyret har vedtatt at dommerhonorar for futsal eliteserie er kr. 500,- for dommere, kr. 250,- for 3. dommer, samt kr. 250,- for observatør. Format NFF Futsal Eliteserien

22 Futsal divisjonssystem Herresiden Futsal eliteserie for menn etableres med 10 lag.Futsal eliteserie for menn etableres med 10 lag. Futsal 1. divisjon for menn, antall lag og antall avdelinger, avklares etter påmeldingsfristen 1. oktober og antall påmeldte lag totalt i kvalifiseringsspilletFutsal 1. divisjon for menn, antall lag og antall avdelinger, avklares etter påmeldingsfristen 1. oktober og antall påmeldte lag totalt i kvalifiseringsspillet Det etableres kretsvise/regionsvise avdelinger i 2. divisjon for menn og lavereDet etableres kretsvise/regionsvise avdelinger i 2. divisjon for menn og lavere Opp- og nedrykksbestemmelsene må avgjøres av Forbundsstyret på et senere tidspunkt, etter at antall lag og divisjoner/avdelinger er bestemt.Opp- og nedrykksbestemmelsene må avgjøres av Forbundsstyret på et senere tidspunkt, etter at antall lag og divisjoner/avdelinger er bestemt.

23 Futsal divisjonssystem Kvinnesiden Futsal eliteserie for kvinner etableres innen 2012, gitt tilstrekkelig lagsgrunnlag på kvinnesiden totalt.Futsal eliteserie for kvinner etableres innen 2012, gitt tilstrekkelig lagsgrunnlag på kvinnesiden totalt.Norgesmesterskap Offisielle NM i futsal for menn og kvinner søkes etablert innen 2015, gitt god utvikling av futsal i form av utbredelse spesielt.Offisielle NM i futsal for menn og kvinner søkes etablert innen 2015, gitt god utvikling av futsal i form av utbredelse spesielt. Prinsipper for klubbens deltakelse i futsal Klubbene er selv ansvarlig for egne reise- og oppholdskostnader, samt kostnader relatert til sine hjemmearrangement.Klubbene er selv ansvarlig for egne reise- og oppholdskostnader, samt kostnader relatert til sine hjemmearrangement.

24 Futsal menn senior Eliteserie 10 lagEliteserie 10 lag Lag nr. 9 og 10 etter endt serie rykker direkte nedLag nr. 9 og 10 etter endt serie rykker direkte ned Regionalt nivåRegionalt nivå 1. oktober 2008 er påmeldingsfrist for kvalifiseringsspill i futsal sesongen 2008/09. På bakgrunn av dette etableres det 1. divisjon regionalt/kretsvis i futsal med et antall avdelinger. Dette må vurderes ut fra lagspåmeldingen pr. 1. oktober – og må vedtas endelig av Forbundsstyret i oktober 2008.1. oktober 2008 er påmeldingsfrist for kvalifiseringsspill i futsal sesongen 2008/09. På bakgrunn av dette etableres det 1. divisjon regionalt/kretsvis i futsal med et antall avdelinger. Dette må vurderes ut fra lagspåmeldingen pr. 1. oktober – og må vedtas endelig av Forbundsstyret i oktober 2008. Opp- og nedrykksbestemmelsene må avgjøres av Forbundsstyret på et senere tidspunkt i 2008, etter at antall lag og divisjoner/avdelinger er bestemt.Opp- og nedrykksbestemmelsene må avgjøres av Forbundsstyret på et senere tidspunkt i 2008, etter at antall lag og divisjoner/avdelinger er bestemt. KretsnivåKretsnivå Det bør etableres kretsvise (alternativt regionsvise) futsalserier i nivået under 1. divisjon.Det bør etableres kretsvise (alternativt regionsvise) futsalserier i nivået under 1. divisjon. Opprykk/nedrykk bestemmes ut fra kretsvise bestemmelser.Opprykk/nedrykk bestemmes ut fra kretsvise bestemmelser.

25 Prinsipper for klubbens deltakelse i futsal eliteserie Klubben skal betale en medlemskontingent til den kretsen som man sorterer under. Denne fastsettes av kretstinget.Klubben skal betale en medlemskontingent til den kretsen som man sorterer under. Denne fastsettes av kretstinget. Klubben skal betale en lagspåmelding til NFF, som er et administrasjonsbeløp. Dette er kr. 5.000,-Klubben skal betale en lagspåmelding til NFF, som er et administrasjonsbeløp. Dette er kr. 5.000,- Klubben skal dekke sine egne reise- og oppholdskostnader i forbindelse med bortekamper/bortearrangement.Klubben skal dekke sine egne reise- og oppholdskostnader i forbindelse med bortekamper/bortearrangement. –NFF kan innføre en reisefordeling for klubber med spesielt store reisekostnader. Klubben skal dekke alle dommerkostnader; som består av et dommerhonorar samt reise- og diettkostnader for dommerne.Klubben skal dekke alle dommerkostnader; som består av et dommerhonorar samt reise- og diettkostnader for dommerne.

26 Klubben skal dekke alle arrangementskostnader (hall-leie, etc.) ved sine hjemmekamper.Klubben skal dekke alle arrangementskostnader (hall-leie, etc.) ved sine hjemmekamper. Klubben får alle billettinntekter og andre arrangementsinntekter (kiosk, etc.) ved sine egne arrangement.Klubben får alle billettinntekter og andre arrangementsinntekter (kiosk, etc.) ved sine egne arrangement. NFF har for futsal eliteserie i 2008/09 valgt å ta kostnadene vedrørende dommere og arrangementene, dette for å gi klubbene en god inngang og start.NFF har for futsal eliteserie i 2008/09 valgt å ta kostnadene vedrørende dommere og arrangementene, dette for å gi klubbene en god inngang og start. Allerede fra 2009/10 må klubbene påregne å måtte stå for disse kostnadene. Ved innføring av 9 helgerunder (2 kamper pr helg – lørdag/søndag), vil naturlig 9 av 10 klubber få ansvaret for et hjemmearrangement hver.Allerede fra 2009/10 må klubbene påregne å måtte stå for disse kostnadene. Ved innføring av 9 helgerunder (2 kamper pr helg – lørdag/søndag), vil naturlig 9 av 10 klubber få ansvaret for et hjemmearrangement hver. Prinsipper for klubbens deltakelse i futsal eliteserie

27 Anleggspolicy I tråd med NFFs handlingsplan 2008-2011 er bygging av minimum 300 ballbinger og minimum 100 kunstgressbaner de to prioriterte områdeneI tråd med NFFs handlingsplan 2008-2011 er bygging av minimum 300 ballbinger og minimum 100 kunstgressbaner de to prioriterte områdene NFF setter ikke i verk egne tiltak i inneværende handlingsplanperiode for å bygge idrettshaller eller futsalhaller.NFF setter ikke i verk egne tiltak i inneværende handlingsplanperiode for å bygge idrettshaller eller futsalhaller. Det etableres en kontakt med øvrige hallidretter der fotballen ønsker å finne fornuftige løsninger i samråd med disse.Det etableres en kontakt med øvrige hallidretter der fotballen ønsker å finne fornuftige løsninger i samråd med disse. Etablering av egen futsalhall, evt. i samarbeid med andre idretter, tas med videre i arbeidet i forhold til EM i fotball i 2016 og nytt nasjonalstadion.Etablering av egen futsalhall, evt. i samarbeid med andre idretter, tas med videre i arbeidet i forhold til EM i fotball i 2016 og nytt nasjonalstadion.

28 Organisering Futsal må organiseres inn i NFFs etablerte struktur både sentralt og i fotballkretsene, både politisk (inkludert komiteer og utvalg) og administrativt.Futsal må organiseres inn i NFFs etablerte struktur både sentralt og i fotballkretsene, både politisk (inkludert komiteer og utvalg) og administrativt. Forbundsstyret har oppnevnt et futsalutvalg. Utvalget rapporterer til generalsekretæren.Forbundsstyret har oppnevnt et futsalutvalg. Utvalget rapporterer til generalsekretæren. Forbundsstyret har oppnevnt et eget futsalutvalg som får i ansvar å tenke utvikling innenfor både topp og bredde. Dette utvalget må bringe sine saker og innstillinger videre til fagutvalgene (trener, leder, dommer og anlegg) samt policykomiteen og Forbundsstyret.Forbundsstyret har oppnevnt et eget futsalutvalg som får i ansvar å tenke utvikling innenfor både topp og bredde. Dette utvalget må bringe sine saker og innstillinger videre til fagutvalgene (trener, leder, dommer og anlegg) samt policykomiteen og Forbundsstyret.

29 Fotballkretsenes rolle Fotballkretsene må forankre futsal, både politisk og administrativt. Kretsene må naturlig følge opp futsalklubbene og futsallagene med tanke på utvikling i forhold til klubb, trener, leder og dommer. Samt rekruttering av nye lag og dermed utvikling av kretsvise tilbud.

30 Økonomi De økonomiske aspektene i denne saken relateres både til NFF sentralt og fotballkretsene. Forbundsstyret vil drøfte dette med organisasjonen høsten 2008.De økonomiske aspektene i denne saken relateres både til NFF sentralt og fotballkretsene. Forbundsstyret vil drøfte dette med organisasjonen høsten 2008. Foreløpige beregninger administrasjonen har gjort, viser at budsjett for futsal for et driftsår, ligger i størrelsesorden 1,5 mill kr uten landslag.Foreløpige beregninger administrasjonen har gjort, viser at budsjett for futsal for et driftsår, ligger i størrelsesorden 1,5 mill kr uten landslag. Landslag i futsal for menn er tiltenkt å starte opp i sesongen 2009/10, og budsjettet for dette ligger i størrelsesorden 0,5 – 1,0 mill kr.Landslag i futsal for menn er tiltenkt å starte opp i sesongen 2009/10, og budsjettet for dette ligger i størrelsesorden 0,5 – 1,0 mill kr.

31

32

33

34 NFF Futsal Klubbseminar 12.-13. september 2008 Thon Hotel Oslo Airport

35 Spørsmål og svar ØkonomiØkonomi Avgifter (lagavgift/kretsavgift)Avgifter (lagavgift/kretsavgift) Reise- og opphold (fly og hotell)Reise- og opphold (fly og hotell) Spillerlisens (forsikring)Spillerlisens (forsikring) Marked/kommersieltMarked/kommersielt TV/mediaTV/media FørstehjelpFørstehjelp

36 Beregning av reisekostnader

37 Reisetilskudd NidarosNidaros VegakamerateneVegakameratene FyllingsdalenFyllingsdalen Disse tre klubbene mottar hver kr. 50.000,- i reisestøtte for NFF Futsal Eliteserien 2008/09.Disse tre klubbene mottar hver kr. 50.000,- i reisestøtte for NFF Futsal Eliteserien 2008/09. Dette gir ingen føringer for de kommende sesongene.Dette gir ingen føringer for de kommende sesongene.

38 Forsikring av spillere Forsikring hos Sportscover Europe LTD Årlig premie pr. lag kr. 3.000,- (kr. 150,- pr. spiller hvis 20 spillere).Årlig premie pr. lag kr. 3.000,- (kr. 150,- pr. spiller hvis 20 spillere). Alle lagene må senest fredag 28. november 2008 melde inn til NFF de spillerne som skal delta i NFF Futsal Eliteserien 2008/09.Alle lagene må senest fredag 28. november 2008 melde inn til NFF de spillerne som skal delta i NFF Futsal Eliteserien 2008/09. Dette skal gjøres på eget skjema, ”NFFs Spillertroppskjema”.Dette skal gjøres på eget skjema, ”NFFs Spillertroppskjema”. Alle spillerne må være medlem av klubben.Alle spillerne må være medlem av klubben. Det er ikke mulig å kjøpe utvidet lisens.Det er ikke mulig å kjøpe utvidet lisens. Alle endringer må meldes skriftlig til NFF.Alle endringer må meldes skriftlig til NFF. Vilkårene er de samme som for grunnlisensen i fotball. Det er ikke mulig å kjøpe utvidet lisens. Dersom flere enn 20 spillere - må de betale kr. 150,- for hver ekstra.Vilkårene er de samme som for grunnlisensen i fotball. Det er ikke mulig å kjøpe utvidet lisens. Dersom flere enn 20 spillere - må de betale kr. 150,- for hver ekstra.

39 NFFs Spillertroppsskjema Spillertroppsskjema med plass til 20 spillereSpillertroppsskjema med plass til 20 spillere

40 TV/media NFF er i ferd med å lage en egen kommunikasjonsstrategi i forhold til NFF Futsal Eliteserien.NFF er i ferd med å lage en egen kommunikasjonsstrategi i forhold til NFF Futsal Eliteserien. Viktig å få til mye regional og lokal pressedekning rundt de seks arrangementene i 2008/09.Viktig å få til mye regional og lokal pressedekning rundt de seks arrangementene i 2008/09. Riksdekkende media – hvordan vil vi profilere futsal?Riksdekkende media – hvordan vil vi profilere futsal? NFF jobber med å lage et ”futsalmagasin”, som skal oppsummere hver runde.NFF jobber med å lage et ”futsalmagasin”, som skal oppsummere hver runde. –Fotball.no –Kan tilgjengeliggjøres til andre nettsteder –Eventuelt TV2 Sport

41 NFF Futsal Klubbseminar 12.-13. september 2008 Thon Hotel Oslo Airport

42 Marked/kommersielt Ligasponsor får følgende rettigheter. 1.Navnerett på NFF Futsal Eliteserien 2.Logo på høyre arm på alle spilledrakter til klubbene 3.Arenareklame på langside 6 m i TV sone 4.Arenareklame bak hvert mål 6 m 5.Logoeksponering på kampballer 6.Logoeksponering på funksjonærer (vester og lignende ) 7.Logoeksponering på trykket materiell 8.Link på fotball.no

43 Marked/kommersielt I tillegg jobbes det med å få til en partner som har identisk arenareklamerettigheter som ovenfor ( dvs. pkt 3 og 4 ), samt bidrar med premiering/kåringerI tillegg jobbes det med å få til en partner som har identisk arenareklamerettigheter som ovenfor ( dvs. pkt 3 og 4 ), samt bidrar med premiering/kåringer Umbro har rettigheter av ball-leveranser, samt arenareklame på lik linje som ovenfor (dvs. pkt 3 og 4 )Umbro har rettigheter av ball-leveranser, samt arenareklame på lik linje som ovenfor (dvs. pkt 3 og 4 ) Partnerne vil da ha rettigheter til 18 m arenareklame på langside i TV sone, samt 18 m bak hvert mål.Partnerne vil da ha rettigheter til 18 m arenareklame på langside i TV sone, samt 18 m bak hvert mål. Ligasponsor vil ha rettigheter på høyre arm på alle draktene til de 10 klubbene i NFF Futsal Eliteserien.Ligasponsor vil ha rettigheter på høyre arm på alle draktene til de 10 klubbene i NFF Futsal Eliteserien.


Laste ned ppt "NFF Futsal Klubbseminar 12.-13. september 2008 Roger Halberg, Forbundsstyret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google