Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NFF Futsal Seminar september 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NFF Futsal Seminar september 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 NFF Futsal Seminar 12.-14. september 2008
Thon Hotel Oslo Airport

2 NFF Futsal Eliteserien 2008/09
Turneringsbestemmelser og overgangsreglement Thor Grønnerud og Lars Stensby Norges Fotballforbund

3 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER
• Klubbenes deltakelse i NFF Futsal Eliteserien er uten rangering eller seeding. • Deltakende klubber i NFF Futsal Eliteserien 2008/09 betaler kr ,- i påmeldingsavgift innen 1. november 2008 (faktura blir tilsendt fra NFF). • Ved deltakelsen i NFF Futsal Eliteserien aksepterer klubbene og dens spillere, trenere og ledere å være underlagt NFFs Lov, Kampreglement, Sanksjonsreglement, Reglement for advarsler og utvisninger, Overgangsreglement, Reklamereglement, Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser, samt utfyllende bestemmelser og pålegg for å sikre sportslig forsvarlig og hensiktsmessig gjennomføring av konkurransen.

4 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER fortsetter
NFF vil på best mulig måte legge forholdene til rette for avviklingen av NFF Futsal Eliteserien; herunder utarbeide spilleplan, turneringsbestemmelser, oppnevne dommere og dommerveiledere, samt administrere konkurransen. NFF vil koordinere kommersielle avtaler gjeldende for NFF Futsal Eliteserien 2008/09. Kampene skal arrangeres i henhold til prinsippene i ”Fair Play” slik som definert i vedlegg 1. NFF har rett til å benytte fotos, audiovisuelt og visuelt materiale av spillere, trenere og ledere, så vel som klubbnavn, klubbemblem og klubbdrakt til ikke-kommersiell bruk innenfor rammen NFF Futsal Eliteserien. NFF har rett til å stille fotos, audio-visuelt og visuelt materiale til disposisjon for pressen i redaksjonelt øyemed. Vinneren av NFF Futsal Eliteserien 2008/09 forplikter seg til å delta i UEFA Futsal Cup 2009/10.

5 2. ORGANISERING OG ANSVARSFORHOLD
NFFs styre, heretter Forbundsstyret, er turneringens høyeste myndighet, og ansvarlig for at alle beslutninger som tas er i henhold til gjeldende bestemmelser, med unntak av forhold som sorterer under NFFs Disiplinærutvalg, NFFs Doms- og Sanksjonsutvalg og NFFs Ankeutvalg. Forbundsstyret har delegert gjennomføringen av turneringen til NFFs administrasjon og/eller relevante komiteer og utvalg. Følgende organ behandler saker som normalt sorterer til deres arbeidsområde: a) NFFs administrasjon er ansvarlig for avviklingen av NFF Futsal Eliteserien 2008/09. b) Toppdommerkomiteen er ansvarlig for oppnevnelser av dommere og veiledere til kampene i NFF Futsal Eliteserien 2008/09. c) Disiplinærutvalget behandler saker om advarsler, utvisninger og bortvisninger.

6 2. ORGANISERING OG ANSVARSFORHOLD fortsetter
d) Doms- og Sanksjonsutvalget behandler straffesaker etter straffebestemmelsene i Lovens Kapittel 11. Utvalget behandler dessuten sanksjoner etter Sanksjonsreglementet og protestsaker etter Kampreglementets kapittel 14. e) Ankeutvalget behandler anker over avgjørelser truffet av NFFs Disiplinærutvalg, NFFs Doms- og Sanksjonsutvalg, Forbundsstyret og krets, jfr. NFFs lov § 6-5. Klubbene i NFF Futsal Eliteserien 2008/09 er ansvarlige for sine medlemmers, spilleres, treneres, lederes og supporteres atferd. Dette gjelder også personer som arbeider for klubben i forbindelse med avvikling av kampene i NFF Futsal Eliteserien

7 3. KONKURRANSESYSTEM a) Klubbene skal spille mot hverandre to ganger, begge kamper på nøytral bane. b) Kampene settes opp og administreres av NFFs administrasjon. Det gis 3 poeng for seier, ett poeng for uavgjort og null poeng for tap. Lagenes rangeres i en tabell der rekkefølgen bestemmes av poengtallet. Dersom to eller flere lag ender på samme poengtall, skal rekkefølgen avgjøres etter følgende kriterier: Lag som har møtt til flest kamper, går foran lag som har møtt til færre kamper. Står lagene fortsatt likt, går det lag foran som har best målforskjell, dvs. forskjellen mellom scorede og innslupne mål. Står fortsatt to eller flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av: Antall scorede mål. Det lag som har scoret flest mål går foran. Ved fortsatt likhet er: Resultatet av innbyrdes kamper avgjørende. Står tre eller flere lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen av en tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjørene mellom disse lagene. Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort og det gjelder mesterskap eller opp-/nedrykk, skal rekkefølgen avgjøres ved kvalifiseringsspill.

8 3. KONKURRANSESYSTEM fortsetter
• NEDRYKK Klubbene som ender som nummer 9 og 10 etter endt sesong i NFF Futsal Eliteserie 2008/09, rykker ned i nærmeste lavere divisjon. Avsparktidspunktene i NFF Futsal eliteserie er: - Hverdager tidligst kl. 18:00 - Lørdager tidligst kl. 10:00 - Søndager tidligst kl. 10:00

9 4. ARENAENE GODKJENNING NFF skal godkjenne alle arenaer som skal benyttes til kamper i NFF Futsal Eliteserien. Arenaene må være i god forfatning, både når det gjelder selve spillebanen og øvrige fasiliteter. Arenaene må tilfredsstille de krav og bestemmelser som gjelder for slike og som er fastsatt av myndighetene (jfr. brann- og eksplosjonsvernlov, plan- og bygningslov etc.). SPILLEBANENS STØRRELSE Spillebanens lengde skal være minimum 38 og maksimum 42 meter. Bredden skal være minimum 18 og maksimum 25 meter. Unntak herfra kan kun innvilges av NFF. SPILLEUNDERLAGET Spillflaten i NFF Futsal Eliteserien skal være slett og bestå av parkett eller kunstig materiale godkjent av NFF.

10 4. ARENAENE fortsetter OPPMERKING AV SPILLEBANEN
Spillebanen skal merkes slik som angitt i Spilleregel nr. 1. STADIONUR Hallene i NFF Futsal Eliteserien kan være utstyrt med fastmontert eller portabelt stadionur. Stadionuret skal vise eksakt spilletid. Stadionuret skal stoppes etter respektive 20 minutter i hver av de 2 omgangene. Det legges ikke til tilleggstid, da kampene gjennomføres med effektiv tid, jfr. FIFAs spillregler for futsal. ARENAREGLEMENT Lagene plikter å følge reglement for arenaen. Reglene skal være lett synlige og lesbare ved alle innganger og dører inne på arenaene.

11 5. KAMPORGANISERING NFFs OBSERVATØR
Det vil til alle seks arrangementene i NFF Futsal Eliteserien 2008/09 bli oppnevnt en ansvarlig person fra NFF. Oppgaven til NFFs ansvarlige person vil være observasjon, inspeksjon, kontroll og rapportering fra følgende hovedområder: • Arrangementet generelt • Sikkerhet • Fair Play • Forhold/hendelser som er i strid med gjeldende bestemmelser NFFs oppnevnte observatør skal ha en gjennomgang etter arrangementet med lokal arrangør.

12 5. KAMPORGANISERING fortsetter
SEKRETARIAT Ved hver kamp skal det være et sekretariat med følgende oppgaver og ansvar: • Kontroll av lagenes oppføringer i kamprapporten • Tidtaking • Registrering av feil • Målscore og resultatservice • Time out • Innsending av rapporter fra kampene til NFF • Innrapportere disiplinære uregelmessigheter til NFF

13 5. KAMPORGANISERING fortsetter
KAMPRAPPORT Kamprapportskjema er kampens offisielle dokument, og skal utfylles av lagene og dommeren. Dommeren er ansvarlig for at kampfakta blir påført skjemaet. Hvert lag skal fylle inn: • navn og fødselsdata på 5 spillere som starter kampen og inntil 7 innbyttere • navn og funksjon på inntil 4 ledere som har anledning til å oppholde seg i teknisk område (ved innbytterbenken) under kampen • kontrollere kampfakta og signere rapporten etter kampslutt. Det er lagene som har ansvaret for at skjemaet blir levert sekretariatet minst 15 min. før kampstart. Spillerne skal nummereres fortløpende fra nr. 1 og oppover, der nr. 1 og nr. 12 skal tildeles målmennene.

14 5. KAMPORGANISERING fortsetter
Etter at Kamprapporten er utfylt og levert sekretariatet, men før avspark, kan laget foreta følgende endringer i rapporten: • Dersom noen av de 5 spillerne som skal starte kampen, ikke kan delta, kan de erstattes av spiller oppført som innbytter. Ny innbytter kan ikke settes inn. • Dersom noen av de oppførte innbytterne ikke kan delta, kan de ikke erstattes med nye innbyttere. • Dersom en oppført keeper ikke kan delta, kan denne erstattes av annen keeper som ikke tidligere er oppført i Kamprapporten. Spiller som ikke kan delta, må oppholde seg på ordinær tilskuerplass.

15 5. KAMPORGANISERING fortsetter
KAMPRAPPORTSKJEMA – PROSEDYRE: Aktivitet: Tidsplan: Ansvar: Før kampen: Utfylling av forside i rapporten 30 min før avspark Dommer Føre opp navn på spillere og 25 min før avspark Lagene Lagledere Lagoppstillingene til sekretariatet 15 min før avspark Lagene Lagoppstillingene kontrolleres Sekretariat Etter kampen: Kampfakta påføres 5 min etter kampslutt Dommer Lagene kontrollerer og signerer 10 min etter kampslutt Lagledere Dommer signerer 10 min etter kampslutt

16 5. KAMPORGANISERING fortsetter
HÅNDHILSNING I god Fair Play ånd skal spillerne håndhilse både før kampstart og ved kampslutt. Disse prosedyrene skal gjennomføres etter dommerens beskrivelse. BALLER Seks godkjente matchballer skal være tilgjengelig i hver kamp. Ballene oppbevares av sekretariatet Ballene kontrolleres av dommeren før hver kamp. Før kampstart skal det være en ball hos dommeren, en ball ved hvert mål og en ball hos hver av ballhenterne på hver langside, og en ball i sekretariatet. MEDISINSKE TJENESTER Ved kamper i NFF Futsal Eliteserien skal følgende medisinsk personell være tilstede: • Hjelpekorps

17 5. KAMPORGANISERING fortsetter
SPEAKERTJENESTE Alle arenaer som benyttes i NFF Futsal Eliteserien skal ha tilfredsstillende høytalersystem dvs. at alle meldinger som gis over høytalersystemet skal kunne høres klart og tydelig for alle som befi nner seg innenfor hallens område. Speakertjenesten under kampens gang gis anledning til: • å meddele navn på målscorere • meldetjeneste fra andre kamper • eventuell kort publikums/lags informasjon • kåre beste spiller/info om neste kamp En jingle kan spilles ved scoringer. Jinglen kan ikke vare lenger enn 15 sekunder. Speakertjenesten skal ikke være underholdningskanal under kampens gang (1. omgang, 2. omgang og eventuelle ekstraomganger og straffesparkkonkurranse). Ingen sjåvinistiske bemerkninger eller usportslige/støtende formuleringer skal forekomme. Det er ikke anledning til å avspille musikk over høytaleranlegget under spillets gang, men det kan spilles musikk ved avbrudd i spillet.

18 6. SPILLEREGLER OG SPILLEBERETTIGELSE
Kampene avvikles etter de til en hver tid gjeldende FIFA Futsal spilleregler. SPILLEBERETTIGELSE For å kunne delta på lag i NFF Futsal Eliteserien 2008/09 må spiller • være registrert som medlem av klubben • være spilleberettiget for klubben • fylle minimum 16 år i 2008 • ha gyldig forsikring/lisens • ikke være ilagt karantene • ha skriftlig tillatelse av sin fotballklubb for deltagelse i NFF Futsal Eliteserien dersom spilleren har profesjonell kontrakt med fotballklubben. Skifte av klubb skal skje i henhold til NFFs Overgangsreglement med de tilpasninger som gjelder for spillere i futsal.

19 6. SPILLEREGLER OG SPILLEBERETTIGELSE fortsetter
PAUSE Pausen mellom omgangene er 15 minutter, fra siste fløyte-signal i 1. omgang til fløytesignalet for å starte 2. omgang. Dommeren er ansvarlig for at dette skjer. ADVARSLER, UTVISNINGER OG ANDRE DISIPLINÆRE FORHOLD. Saker om advarsler, utvisninger og andre disiplinære forhold avgjøres av Disiplinærutvalget eller Doms- og sanksjonsutvalget i første instans. Avgjørelser fattet av Disiplinærutvalget kan ankes til Ankeutvalget etter bestemmelsene i Reglement for advarsler og utvisninger § 5-4. Avgjørelser fattet av Doms- og sanksjonsutvalget kan ankes til Ankeutvalget etter bestemmelsene i Kampreglementets kap. 15, eller sanksjonsreglementet kap. 6.

20 6. SPILLEREGLER OG SPILLEBERETTIGELSE fortsetter
ADVARSEL (GULT KORT) Gult kort kan kun tildeles spillere og innbyttere og bare fra det tidspunkt dommeren har ankommet spillebanen og til han forlater spillebanen ved kampens slutt. Spiller som er tildelt sin 2. advarsel (gule kort) i samme turnering eller i en serie, skal automatisk stå over neste turnerings-/seriekamp (en kamps karantene). Deretter skal spilleren automatisk stå over en kamp for hver gang spilleren er tildelt to nye advarsler (gule kort). Dersom spiller blir tildelt 2 advarsler (gule kort) i samme kamp, blir spilleren utvist (tildelt rødt kort) og de tildelte 2 advarslene (gule kortene) teller ikke med videre. Spilleren skal automatisk stå over lagets neste kamp i turneringen/serien. Spiller som er tildelt advarsel (gult kort) og som senere i kampen blir direkte utvist, tar med seg advarselen videre. Lagene er selv ansvarlig for å holde oversikt over antall advarsler og at karantene iverksettes i henhold til dette regelverk.

21 6. SPILLEREGLER OG SPILLEBERETTIGELSE fortsetter
UTVISNING (RØDT KORT) Rødt kort kan kun tildeles spillere og innbyttere og bare fra det tidspunkt dommeren ankommer spillebanen og til han forlater spillebanen ved kampens slutt. Spiller som er utvist, skal automatisk stå over neste kamp i turneringen eller i serien. Dommeren skal levere utvisningsrapport og utvist spiller kan levere sin skriftlige forklaring til sekretariatet senest 30 minutter etter kampslutt. Utvisningsrapport og eventuell forklaring fra spiller skal sendes NFF sammen med kamprapportene. Lagene er selv ansvarlig for at karantene etter utvisning iverksettes i henhold til gjeldende regelverk og beslutninger fattet av Disiplinærutvalget, Doms- og sanksjonsutvalget eller Ankeutvalget. Utvist spiller kan erstattes i henhold til bestemmelsene i Spilleregel 12.

22 6. SPILLEREGLER OG SPILLEBERETTIGELSE fortsetter
ANDRE DISIPLINÆRE FORHOLD • Bortviste trenere, ledere og andre offisielle. Trenere, ledere og andre offi sielle skal ikke tildeles gult eller rødt kort, men kan gis tilsnakk. Dersom dommeren finner at det er grunnlag for det, skal trenere, leder og andre offisielle i teknisk område vises bort fra området rundt spillebanen. Dommer leverer umiddelbart etter kampen rapport til sekretariatet om bortvist person. Bortvist person skal ilegges minst en kamps karantene og skal automatisk stå over neste kamp. • Upassende opptreden og andre hendelser. Alvorlige tilfeller av upassende opptreden på og utenfor banen fra et lags spillere, trenere, ledere, andre offisielle eller tilhengere i tilknytning til kamp, rapporteres skriftlig til NFF av sekretariatet. Hendelser som skjer før dommeren kommer på spillebanen eller etter at dommeren har forlatt denne, rapporteres skriftlig til NFF av sekretariatet. Ved rapport om svært alvorlige hendelser eller om stadige gjentakelser av upassende opptreden kan Forbundsstyret fremme sak for Doms- og sanksjonsutvalget hvor en ber om at laget utelukkes fra videre deltakelse i eliteserien.

23 6. SPILLEREGLER OG SPILLEBERETTIGELSE fortsetter
• Tilhengernes opptreden. Hvert lag er ansvarlig for sine tilhengeres opptreden i tilknytning til kampene. Det stilles ingen krav om skyld hos laget der det er tale om å ilegge sanksjoner for overtredelser begått av lagets tilhengere. Ved svært alvorlige hendelser eller ved stadige gjentakelser av alvorlige hendelser kan Forbundsstyret fremme sak for Doms- og sanksjonsutvalget hvor en ber om at laget utelukkes fra videre deltakelse i eliteserien. VIRKNINGEN AV KARANTENE Spillere, trenere, ledere og andre offisielle som er ilagt karantene, kan ikke oppholde seg i teknisk område eller lede laget fra noe annet sted rundt banen eller fra tilskuerplass. Den som soner karantene kan heller ikke kommunisere med spillere, trenere ledere eller andre offisielle fra tilskuerplass fra kampen starter til sluttsignal er gått. Bestemmelsen gjelder både i den pågående kampen etter bortvisningen og kamp hvor karantene sones.

24 7. PROTESTER Den klubb som ønsker resultatet av en kamp kjent ugyldig, må nedlegge protest, jf. Kampreglementets § 14-1. Noen enkelte avsnitt følger her: BEHANDLENDE MYNDIGHET Protester behandles av NFFs Doms- og Sanksjonsutvalg, jf. Kamp-reglementets § 14-2. FRISTER Protester må varsles og inngis innen fastsatte frister, jfr. Kamp-reglementets § 14-5. GEBYR Protest skal være skriftlig og protestgebyr kr. 500,- må være innbetalt innen protestfristen, jf. Kampreglementets § 14-6.

25 8. DOMMERE Oversikt over aktuelle dommere i NFF Futsal Eliteserien finnes i vedlegg 2. DOMMEROPPNEVNELSER Førstedommer, andredommer, tredjedommer og dommerveileder til kampene i NFF Futsal Eliteserien oppnevnes av NFF. Oppnevnelsene vil bli foretatt for 2 runder om gangen, og meddelt lagene fortløpende. REISER/ANKOMST TIL SPILLESTED Dommerne er forpliktet til å være på plass på kampstedet minimum 1 time før avspark. Alle reiser som må foretas med fly, organiseres av NFF eller den krets dommeren tilhører. 8.3 KAMPRAPPORT Dommeren er ansvarlig for at Kamprapporten er behørig utfylt.

26 9. REISENDE LAG Klubbene er selv ansvarlig for reiseopplegget og kostnader forbundet med dette. 9.2 REISER MED FLY Ved bruk av rutefly eller charterfly må laget reise så tidlig at det ordinært vil være fremme på kampstedet senest 3 timer før avspark. 9.3 REISER PÅ ANNEN MÅTE Dersom det benyttes tog, buss eller privatbiler, pålegges reisende lag å være tilstede på kampstedet minimum 1,5 time før avspark.

27 10. UTSTYR FOTTØY Spillernes utstyr skal etter dommerens vurdering, tilfredsstille kravene i Spilleregel 4. Det er en forutsetning at lagene medbringer sko som er dekkende for det underlaget som er nevnt i punkt 4.3. DRAKTER Hvert lag skal ha hoveddrakt og reservedrakt i henhold til § 4 i Spillereglene for futsal. Ingen av fargene i hoveddraktens trøye, shorts og strømper må gå igjen i tilsvarende del av reservedrakten, dvs. reservedrakt skal i farger skille seg fra hoveddrakten på alle tre deler (trøye, bukse, strømper). Spillertrøyene skal ha nummer på ryggen. Tallene skal være 25 cm høye. Tallene skal være ensfarget, og i en farge som klart skiller seg fra spillertrøyen. Det anbefales at spillertrøyens bryst utstyres med tall som er 5 cm høye. Det anbefales også at spillershortsene utstyres med tall som er 5 cm høye. Det anbefales i tillegg at spillernes etternavn settes på spillertrøyens rygg, over tallet (eventuelt også over reklamen) eller under tallet, med en minimumsavstand fra tallet (reklamen) på 1 cm. Bokstavene skal være 5 cm høye og i samme farge som tallet. Jf. Kampreglementets § 3-6.

28 10. UTSTYR DRAKTLIKHET For å unngå komplikasjoner m.h.t. draktlikhet, pålegges deltakende lag alltid å medbringe hoveddraktsett og reservedraktsett. Dersom allikevel dommeren beslutter at draktene er for like, avgjøres det på myntkast hvilket lag som skal benytte markørvester TIGHTS /THERMALBUKSER/SYKKELBUKSER Dersom tights/thermalbukser eller sykkelbukse benyttes under ordinær spillershorts og er synbar, skal buksen ha samme farge som spillershortsen. Det er ikke tillatt med synbar reklame eller varemerke på slik bukse.

29 11. REKLAME Lagene kan selv inngå avtale om draktreklame i henhold til NFFs Reklamereglement. (Høyre overerme står til Forbundsstyrets disp). Ingen reklameavtaler kan inneholde bestemmelser som bryter med norsk lov, norsk idretts etiske grunnlag, eller som er egnet til å skade idrettens anseelse. Bestemmelser vedrørende reklame fi nnes i NFFs Reklamereglement. For ordens skyld tar vi med følgende: DRAKTREKLAME Størrelser, plassering og andre relevante forhold vedrørende draktreklame er inntatt i NFFs Reklamereglement, § 5. I en og samme kamp må reklamen være ens på samtlige drakter på laget. Det er ikke tillatt å trekke opp/fjerne spillertrøyen for å vise T-skjorter med reklame eller slagord. Enhver henvisning til nettsteder er å betrakte som reklame.

30 12. DOPING/DOPINGKONTROLL
Enhver som deltar i Futsal Eliteserien 2008/09 plikter å overholde norsk idretts bestemmelser om doping – Alle forhold knyttet til bruk av eller forsøk på bruk av stoff eller metode som er forbudt i hht særskilt dopingliste fastsatt av World Anti-Doping Agency (WADA), behandles av Anti-Doping Norge i henhold til bestemmelsene i Lov for Norges Idrettsforbund og Olympiske komite.

31 OVERGANGSREGLEMENT FOR SPILLERE I FUTSAL 2008/2009
INTERNASJONALE OVERGANGER Ved internasjonale overganger gjelder ”FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players” samt vedlegg 6 ”Futsal Players”. SPILLEBERETTIGELSE For å være spilleberettiget i futsal gjelder Kampreglementets § 2-1 med de tilpasninger som fremgår av Turneringsbestemmelsene for futsal og dette overgangsreglement. a) En spiller kan være spilleberettiget for en klubb i futsal og en annen i ordinær fotball. b) Spiller kan ikke delta i offisiell landskamp for forskjellige forbund i futsal og i ordinær fotball. SONING AV SANKSJON OG STRAFF a) Spiller som er ilagt 1-3 kampers karantene i futsal, kan delta i ordinær fotball og omvendt. b) Spiller som er ilagt mer enn 3 kampers karantene eller som er utelukket eller ekskludert etter norsk idretts straffebestemmelser, kan verken delta i futsal eller ordinær fotball før straffen er sonet eller opphevet.

32 OVERGANGSREGLEMENT FOR SPILLERE I FUTSAL 2008/2009
SPILLER MED STATUS SOM PROFESJONELL a) Spiller i ordinær fotball med status som profesjonell, må ha skriftlig tillatelse for å kunne delta for egen eller annen klubb i futsal. b) Spiller i ordinær fotball med status som profesjonell, kan ikke gis samme status i annen klubb i futsal uten skriftlig tillatelse fra klubben hvor han har status profesjonell og omvendt. Profesjonell spillers anledning til å delta i annen idrettsaktivitet er regulert i punkt 8 i Standardkontrakt for profesjonell spiller og i § 5 i Overenskomst mellom NHO (Organisasjoner – Kultur – Idrett) og LO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon). OVERGANGSVINDUER Overgangsvinduene i NFFs overgangsreglement gjelder kun spillere med profesjonell status. For å beskytte avslutningen av utendørs-sesongen kan imidlertid verken amatører eller profesjonelle skifte klubb i perioden Tilsvarende beskyttelsesperiode i futsal er fra 15.01– Spillere som melder overgang eller lånes ut som futsalspiller i denne perioden, blir først spilleberettiget fra

33 OVERGANGSREGLEMENT FOR SPILLERE I FUTSAL 2008/2009
OVERGANGER/UTLÅN Ved overgang/utlån skal det fremgå tydelig at overgangen/utlånet gjelder futsal. Futsalspiller som skal lånes ut, må ha amatør- eller profesjonell kontrakt med en klubb som futsalspiller. Utlånet må være avsluttet før kontraktens utløpsdato. KOMPENSASJON FOR TRENING OG UTDANNING Overgangsreglementets bestemmelser knyttet til kompensasjon for trening og utdanning gjelder ikke ved overgang/utlån som futsalspiller. SOLIDARITETSMIDLER Overgangsreglementets bestemmelser knyttet til solidaritetsmidler gjelder ikke ved overgang/utlån som futsalspiller. IKKE REGULERTE FORHOLD Forhold som ikke er regulert i NFFs overgangsreglement, avgjøres av Forbundsstyret.

34 FAIR PLAY Ønsket om å spille en kamp på en fair måte og behandle motstandere på sportslig vis og med respekt er en av de fi neste elementer som kan fi nnes i all sport og faktisk er det sport som er opphavet til det nå så anerkjente og brukte uttrykket og konsepter om Fair Play. Det er fortsatt en like viktig ingrediens i vår sport i dag som den noen gang har vært, og de fl este tilskuere vil være enige i at kun en fair kamp kan være underholdende. Konseptet Fair Play kan brytes ned til følgende elementer og som gjelder like mye for spillere som for andre personer involvert i kampen: Spillereglene, reglement og instrukser for NFF Futsal Eliteserien må respekteres. Enhver anstrengelse må gjøres for å oppføre seg sportslig overfor motstandere, dommere og enhver annen person som er involvert i kampen, slik som publikum, representanter for andre klubber og media. Alle andre involverte i kamper må påvirkes til å oppføre seg som nevnt ovenfor før, under og etter kamper, uavhengig av kampens resultat og avgjørelser tatt av dommere og assistentdommere.

35 Overgangsregler – generell del
Spillerregistrering/medlemskap. En spiller som skal delta i seriespill, cup eller turnering arrangert av forbund, krets eller klubb som er medlem av NFF, må være medlem av klubben og være registrert i krets/forbund. Ingen spiller kan i samme tidsrom spille for to forskjellige klubber som er tilsluttet samme eller forskjellige fotballforbund. Forbundsstyret kan etter søknad fra fotballkretsen dispensere fra dette for yngre spillere. En spiller har spilletillatelse for ny klubb i obligatorisk kamp fra den dato som fremgår av skriftlig melding fra kretsen eller forbundskontoret. Når overgang er registrert av krets- eller forbundskontoret, kan spilleren delta i privatkamp for ny klubb. For øvrig kan ikke spiller delta for annen klubb i privatkamp uten skriftlig tillatelse fra klubben han/hun har spilletillatelse for (vedrørende kamper om premier, se Kampreglementets § 10-3.)

36 Overgangsregler – generell del fortsetter
Utenlandske borgere. Utenlandske statsborgere må, for å bli gitt spilletillatelse, ha sitt tidligere forbunds frigivelse. Dersom tidligere forbund ikke har svart på NFFs henvendelse om frigivelse innen 30 dager, kan Forbundsstyret utstede midlertidig spilletillatelse. Skjemaet ”International Transfer. Søknad om spilletillatelse” skal benyttes. Utenlandske statsborgere må dessuten ha oppholds- og arbeidstillatelse i Norge i henhold til norsk lovgivning. Spillers status. En spillers status er enten amatør eller profesjonell. En spiller har status som amatør dersom han/hun ikke mottar annen godtgjørelse enn • kostnadsrefusjon og/eller • dekning av reise-/diett- og hotellutgifter knyttet til kamp og trening og/eller • utstyr til bruk i trening og kamp og/eller • dekning av NFFs obligatorisk forsikring for fotballspillere

37 Overgangsregler – generell del fortsetter
Spillerkontrakter generelt. a) Klubber på alle nivåer i norsk fotball kan inngå amatørkontrakt eller profesjonell kontrakt med en eller flere spillere som er fylt 15 år. Ved inngåelse av kontrakt mellom klubb og spiller, skal NFFs standardkontrakt for amatør eller profesjonell spiller, benyttes. Alle forpliktende forhold skal være skriftlig og inntas i kontrakten eller i vedlegg til denne. b) En kontrakt mellom klubb og spiller kan ikke gjøres betinget av bestått medisinsk test. For utenlandske statsborgere gjelder det samme i forhold til krav om innvilget arbeidstillatelse. c) En spiller med amatørstatus kan ikke hindres i å ta fotball som hel- eller deltids yrke (bli profesjonell). d) Det kan ikke inngås avtale som gir spilleren rett til andel av overgangsvederlag. Det kan heller ikke avtales begrensinger i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang til ny klubb. Avtaler med næringslivet reguleres av NFFs Lov Kap 14. e) Spiller som har inngått kontrakt med flere enn EN klubb for samme periode, skal som hovedregel suspenderes inntil saken er avgjort.

38 Overgangsregler – generell del fortsetter
Avtaleforhold knyttet til overganger/utlån. a) Avtaler/dokumenter som forplikter klubben, skal være undertegnet av klubbens leder eller ansatt/tillitsvalgt i klubben med skriftlig fullmakt fra klubbens styre. b) I forbindelse med overgang eller utlån av spiller kan det ikke avtales vilkår av økonomisk, sportslig eller annen karakter knyttet til bruk av spilleren i spesielle kamper eller bestemte tidsrom. c) En klubb som har akseptert å låne en spiller, har ikke anledning til å overføre eller låne ut spilleren til tredje klubb. Spiller kan ikke endre status i forbindelse med utlån. d) Avtale mellom klubber vedrørende enkeltspiller, må også undertegnes av spilleren – for spillere under 18 år, også av foresatte. – for å være gyldig. e) Overgangsavtaler mellom klubber skal være tidsbegrenset. Dersom avtalen ikke er tidsbegrenset, er gyldighetstiden 2 år fra inngåelsen. f) Når avtale mellom klubber er inngått, kan ny klubb ikke inngå avtale med spiller eller andre som er i strid med klubbavtalen.

39 Overgang/utlån av amatørspiller 15 år og eldre
Henvendelse til spiller i annen klubb. Før det kan gjøres henvendelse til spiller med gyldig kontrakt med annen klubb med sikte på overgang/utlån, og det er mer enn 6 måneder igjen av kontraktsperioden, skal spillerens nåværende klubb ha gitt skriftlig tillatelse. Slik tillatelse skal også innhentes dersom spiller selv tar kontakt med ny klubb. Nåværende klubb plikter å gi skriftlig svar på slik forespørsel innen 8 dager. På forespørsel skal nåværende klubb opplyse skriftlig om spillerens gjeldende kontraktsforhold. Dersom spilleren er uten kontrakt eller i de siste 6 måneder av sin kontraktsperiode, skal nåværende klubb gis skriftlig beskjed før spilleren kontaktes. Det er den nye klubbens ansvar å innhente fakta rundt kontraktsforholdet.

40 Overgang/utlån av amatørspiller 15 år og eldre fortsetter
Overgang/utlån kan skje gjennom hele året. Spiller må ha hatt spilletillatelse for en klubb i minst 30 dager før ny overgang eller nytt utlån kan påbegynnes. Kun spillere som har skriftlig kontrakt med sin klubb, kan lånes ut til annen klubb. NFF´s standard utlånsavtale skal benyttes. Betingelsene for at slik utlån kan finne sted, er at spiller, ny klubb og gammel klubb er enige om vilkårene for utlånet og at utlånsperioden ikke går ut over varigheten av spillerkontrakten med utlånsklubben. De avtalte vilkårene for utlånet skal være skriftlig og undertegnet av alle tre parter.

41 Overgang/utlån av amatørspiller 15 år og eldre fortsetter
Behandlingen av overgang/utlån av amatørspiller skjer i den fotballkrets ny klubb tilhører. Overgangsgebyr (kr 300) og utlånsgebyr (kr 600) betales til konto i Norges Fotballforbund. Klubb som har tatt opp et nytt medlem, sender forespørsel på fastsatt OVERGANGSSKJEMA (del 3) til tidligere klubb om eventuelle uoppgjorte økonomiske forpliktelser. Forespørselen skjer enten ved rekommandert sending eller på annen etterviselig måte. Som økonomiske forpliktelser regnes medlemskontingent, treningsavgift og lagutstyr, samt forpliktelser i henhold til spillerkontrakten. Svar på forespørsel skal enten sendes rekommandert eller skje på annen etterviselig måte innen 8 dager. Når svar fra tidligere klubb er mottatt eller 8 dagers fristen er utløpt, sender ny klubb følgende dokumenter til sin fotballkrets for registrering:

42 Overgang/utlån av amatørspiller 15 år og eldre fortsetter
Originalt OVERGANGSSKJEMA. Svar fra tidligere klubb dersom dette foreligger. (Svaret må sendes kretsen umiddelbart selv om det kommer etter fristens utløp. Dersom svar ikke foreligger, skal bevis med dato for når forespørsel er sendt/overlevert, sendes kretsen). Hvis tidligere klubb har svart at økonomiske forpliktelser ikke er oppgjort, vedlegges dokumentasjon for at disse nå er gjort opp. Ved utlån vedlegges original standard utlånsavtale og spillerkontrakt med utlånsklubben. Eventuelle tilleggsavtaler mellom klubbene knyttet til overgangen/utlånet. Kvittering for innbetalt overgangs-/utlånsgebyr. Ny klubb kan ikke benytte spilleren i obligatorisk kamp før den dato som er angitt i kretsens skriftlige melding om spilletillatelse og tidligst dagen etter at kretsen har mottatt samtlige overgangsdokumenter i korrekt utfylt stand. Behandlingstiden på minst 1 dag forutsetter at kretsen har mottatt komplette, korrekt utfylte originale overgangsdokumenter.

43 Håndhilsing før kamp

44 Håndhilsing etter kamp


Laste ned ppt "NFF Futsal Seminar september 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google