Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Ribu HiO 20071 Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset Prosesser, gruppearbeid, tidsplanlegging og fallgruber Kirsten Ribu 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Ribu HiO 20071 Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset Prosesser, gruppearbeid, tidsplanlegging og fallgruber Kirsten Ribu 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Ribu HiO 20071 Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset Prosesser, gruppearbeid, tidsplanlegging og fallgruber Kirsten Ribu 2007

2 Kirsten Ribu HiO 20072 Hva skal vi gjøre? Studere brukere og deres behov Planlegge og utforme datatekniske løsninger universelt

3 Kirsten Ribu HiO 20073 Først noen nettressurser Anbefalt litteratur: Nettutgaven (Google books) av Alan Cooper 'The Inmates are Running the Asylum’ Anbefalt nettside: (lær god design ved å se på dårlig) www.webpagesthatsuck.com www.webpagesthatsuck.com

4 Kirsten Ribu HiO 20074 Mystery meat navigation http://www.webpagesthatsuck.com/my sterymeatnavigation.html http://www.webpagesthatsuck.com/my sterymeatnavigation.html The typical form of MMN is represented by menus composed of unrevealing icons that are replaced with explicative text only when the mouse cursor hovers over them. - Wikipedia

5 Kirsten Ribu HiO 20075 Color Contrast analyser http://www.visionaustralia.org.au/info.a spx?page=628 http://www.visionaustralia.org.au/info.a spx?page=628 http://www.visionaustralia.org.au/

6 Kirsten Ribu HiO 20076 Eksempler på datasystemer Internettportaler Tomra pantemaskiner NSBs billettsystem Lønns- og personalsystemer Timeregistreringssystemer Billettbestilling Røntgen (MR)

7 Kirsten Ribu HiO 20077 I dag: Hva er et prosjekt?  Planlegging, gjennomføring  Risikohåndtering  Problemer og konflikter

8 Kirsten Ribu HiO 20078 En engangsoppgave

9 Kirsten Ribu HiO 20079 Hva er et prosjekt? Fra latin: ”projectus” - noe som er kastet fram Et prosjekt er en arbeidsoppgave med følgende egenskaper:  En engangsoppgave. Noe man ikke har gjort før og ikke kommer til å gjøre igjen med det første.  Leder fram til et bestemt resultat  Er ofte tverrfaglig og berører mange i organisasjonen: krever forskjellige typer ressurser  Er begrenset i tid

10 Kirsten Ribu HiO 200710 Hva slags prosjekt skal vi gjøre? Studere behovet for teknologiske løsninger i en bestemt brukergruppe for eksempel Funksjonshemmete Studenter Skoleelever Eldre Innvandrere

11 Kirsten Ribu HiO 200711

12 Kirsten Ribu HiO 200712 Hva skal vi gjøre? Intervjue og observere brukere Beskrive deres behov Beskrive og planlegge en datateknisk løsning i samarbeid med bruker Lage en prototyp Alt skal være universelt utformet

13 Kirsten Ribu HiO 200713 Hva er en prosess? Ethvert arbeid er en prosess som består av to ting: beslutninger og handlinger  Eks. Fylle ut selvangivelsen: Beslutning: Ta avgjørelser basert på skattereglene Handling: fylle ut riktige felt og gjøre beregninger

14 Kirsten Ribu HiO 200714 Planlegging Ressurser:  mennesker (kunnskap og erfaringer)  tid Problemdefinering  tolkning av oppdraget: forhandling mellom interesser  vurdering: kan oppdraget gjennomføres med tilgjengelige ressurser? Planlegging av arbeidet  oppdeling i arbeidsoppgaver  samordning av arbeidsoppgavene

15 Kirsten Ribu HiO 200715 Oppdeling i arbeidsoppgaver Hva skal gjøres? Hvem skal gjøre det?  Samordning av arbeidsoppgavene Hvordan henger del- resultatene sammen? Hvordan skal ressursene fordeles? Planleggingsverktøy:  milepælplan: resultater koblet med tid  ansvarskart: hvem er ansvarlig for hva

16 Kirsten Ribu HiO 200716 Noen ord om gruppearbeid Vær forberedt til prosjektmøtene Lytt til andre: prosjektarbeid er samarbeid. Vær positiv: Unngå å kommentere negative sider ved prosjektet. Negativitet har en tendens til å spre seg. Si fra: Ta opp ting som trykker/irriterer. Gi konstruktiv kritikk: Hva kan gjøres bedre og hvordan? Kulturelle forskjeller: Prøv å forstå bakgrunnen for uttalelser og holdninger

17 Kirsten Ribu HiO 200717 Prosjektarbeid Fordel roller med tilhørende oppgaver Organiser arbeidet Lag regler for hvordan arbeidet skal utføres Lag tidsplan

18 Kirsten Ribu HiO 200718 Administrative oppgaver: Møteledelse Referat Oppfølging og kontroll av vedtak Ledelse av oppgaveløsning Timeføring Skriving av rapport

19 Kirsten Ribu HiO 200719 Roller og regler Én person kan gjerne ha flere roller. Rollene kan gjerne byttes eller omdefineres i løpet av prosjektperioden. Forslag til roller med oppgaver:  Prosjektleder: Ansvar for møteledelse, oversikt, oppfølging og kontroll av vedtak  Webansavarlig: Ansvar for HTML og CSS  Kontaktperson: kontakt og avtaler med omgivelsene: prosjektsted, brukere, kursansvarlig  Skrive-ansvarlig: fordeling og oppfølging av skrivejobber

20 Kirsten Ribu HiO 200720 Flere roller:  Redaktør: Ansvar for at frister overholdes, overordnet ansvar for innhold og utforming  Utvikler: Ansvar for utvikling av prototyp  Tester: Ansvar for at sidene validerer og er tilgjengengelige og nyttige  Innholdsansvarlig: Ansvar for tekst, både innhold og presentasjon  Designer: Ansvar for visuell utforming, valg av utseende på tekst og lenker, farge og presentasjon

21 Kirsten Ribu HiO 200721 Det bør være regler for møter: tidspunkt, varighet, taletid beslutninger: beslutningsdyktighet, dokumentasjon, ansvar referat: ansvar, omfang forføyninger: reaksjoner ved regelbrudd

22 Kirsten Ribu HiO 200722 Vanlige problemer i gruppearbeid: Ujevn arbeidsinnsats blindpassasjerer ildsjeler ulikt ambisjonsnivå de som bare vil bestå de som har høye ambisjoner ulikt kunnskapsnivå ”verdensmestere” de som ”eier” prosjektet ulik tolkning av oppgaven

23 Kirsten Ribu HiO 200723 Hvordan finne balanse mellom at  alle skal lære det de ikke kan  alle skal lære mest mulig  alle gjør det de kan og liker best ?

24 Kirsten Ribu HiO 200724 Løsninger For å unngå konflikter: gjør avtaler om ansvarsfordelingen dokumenter alle beslutninger (skriv referat med beslutninger) kommuniser også skriftlig (e-post) Bruk gjerne msn og skype til kommunikasjon  (dvs: Det er ingen unnskyldning for ikke å delta eller skaffe seg informasjon om det som skjer i gruppa) meld fra i god tid dersom du må bryte en avtale

25 Kirsten Ribu HiO 200725 Løsninger Ved konflikter: ta tak i konflikten før den er stor prøv først å løse den selv ta opp problemet med de(n) det gjelder bli enig om løsning: måte og tidsfrist søk hjelp hos lærer dersom konflikten synes uløselig

26 Kirsten Ribu HiO 200726 Prosjektplanlegging

27 Kirsten Ribu HiO 200727 Sammenheng prosess – prosjekt Faser i prosjektet blir til ” milepæler” i en prosjektplanen Innhold i fasene blir til leveranser, beskrivelser, dokumentasjon.

28 Kirsten Ribu HiO 200728 Tidsplanlegging

29 Kirsten Ribu HiO 200729 Avhengigheter Det er avhengigheter mellom enkeltaktiviteter eller større deler av et prosjekt En aktivitet = et avgrenset stykke arbeid (for eksempel: utarbeide spørreskjema, intervjue mennesker)  Har et antatt tidsforbruk  Kan ikke starte før en eller flere andre aktiviteter er avsluttet

30 Kirsten Ribu HiO 200730 Risikostyring Identisfisere Analysere Planlegge Overvåke

31 Kirsten Ribu HiO 200731 Identifiser risiki Hva kan skje i gruppen? Hvilke tiltak skal vi sette inn om dette inntreffer? = Risikostyring!

32 Kirsten Ribu HiO 200732 Øvelse Sitt sammen og tenk over hva som kan skje i din gruppe, skrive det ned, tenk på tiltak. Sett opp en tabell:

33 Kirsten Ribu HiO 200733 Eksempel på risikoplanlegging RisikoKonsekvensTiltak Gruppe- medlem blir syk/ slutter Forsinkelse, jobber blir ikke gjort. Grad: Middels Ha back-up: Hvem overtar ansvaret? Samarbeids- partner trekker seg Prosjektet havarerer. Grad: Alvorlig Skaffe nytt prosjekt? Søke hjelp hos kursansvarlig? ???

34 Kirsten Ribu HiO 200734 Neste uke Selvstendig arbeid med prosjektoppgaven. Innleveringsfrist: Mandag 10. september. Uke 37:  Tirsdag 11. september: Haakon Asplund fra Deltasenteret i Sosial og helsedirektoratet foreleser (?) Deltasenteret  Torsdag 13. september: Use case modellering. Hvordan bruke use case og scenarier i planlegging og oppbygging av nettsteder (eller omvendt) Uke 38 – Gjesteforelesninger: Morten Tollefsen (MediaLT) og Kristin Meyer Kristiansen (Unified Consulting/ Telenor)


Laste ned ppt "Kirsten Ribu HiO 20071 Om prosjektarbeid og prosjektet i kurset Prosesser, gruppearbeid, tidsplanlegging og fallgruber Kirsten Ribu 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google