Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Ribu HiO 20051 Systemutvikling – LO 135A Våren 2005 Kirsten Ribu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Ribu HiO 20051 Systemutvikling – LO 135A Våren 2005 Kirsten Ribu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Ribu HiO 20051 Systemutvikling – LO 135A Våren 2005 Kirsten Ribu

2 Kirsten Ribu HiO 20052 Innledning til kurset Pensum: Forelesningsfoiler, artikler, ressurser Lærebøker: Martin Fowler UML Distilled, Second (or third) edition, Addison- Wesley eller: Perdita Stevens Using Uml - Software Engineering with Objects and Components, Updated edition 2000 ISBN: 0-20136-0675 Addison-Wesley

3 Kirsten Ribu HiO 20053 Hva er systemutvikling?  Systemutvikling handler mye om å lage beskrivelser  Systemutvikling baserer seg på bruk av modeller og metoder – systematisk arbeid (ingeniørprinsipper)  Planlegging og forutsigbarhet (vs. “ta den tiden som trengs”)  Strukturering av prosesser (vs. “gjør som du vil bare produktet blir bra”)  Kvalitetssikring (vs. “produktegenskaper som varierer mye fra gang til gang”)

4 Kirsten Ribu HiO 20054 Systemutvikling er også  en endringsprosess som omfatter både mennesker, organisasjoner og IT  bedriftspolitikk, ikke bare teknologi

5 Kirsten Ribu HiO 20055 Hva omhandler faget?  Teorier, metoder og verktøy for følgende:  Spesifikasjon  Design  konstruksjon  vedlikehold av programvaresystemer

6 Kirsten Ribu HiO 20056 Læringsmål Ferdigheter og evalueringskompetanse innen:  Prosjektplanlegging og prosjektgjennomføring  Beskrivelse av krav ved hjelp av Use Cases (bruksmønstre)  Utarbeidelse av designmodeller ved hjelp av objekt-orientert design  Bruk av verktøy

7 Kirsten Ribu HiO 20057 Ellers får vi mangel på styring …….. ( Spaghetti-kode )  Systemet viser tegn på uregulert vekst, gjentatte og kostbare reparasjoner.  Informasjonen flyter åpent mellom deler av systemet som er fjernt fra hverandre  Noen ganger er all informasjon global eller redundant

8 Kirsten Ribu HiO 20058 Farer i utviklingsprosessen – prototyping ’Bruk og kast’ kode Noen ganger oppstår store, kaotiske systemer på bakgrunn av bruk-og- kast kode Bruk-og-kast har til hensikt å bli brukt en gang – prototyping for klargjøring av krav f.eks. Fare: Å sette prototypen i produksjon

9 Kirsten Ribu HiO 20059 Systemutviklingsprinsipper  Oppsplitting i delproblemer  Strukturer som letter samarbeid (feks faseinndeling og kodestandarder)  Strukturer som motvirker typiske “svakheter” hos mennesker (f eks at vi har lett for å gyve løs på problemløsningen før problemet er forstått)  Strukturer som forenkler gjenbruk av erfaringer (f eks gjennom at alle bruker samme utviklingsmodell, kodestandard og mal for prosjektplan).

10 Kirsten Ribu HiO 200510 Temaer i kurset  Systemutviklingsmodeller og -metoder  Prosjektplanlegging og - styring  Objektorientert analyse og design med UML  Kravspesifikasjon  Design ’patterns’ (mønstre)  Konfigurasjonsstyring og versjonshåndtering  Testing  Systemutviklingsverktøy  Vedlikehold  Kvalitetssikring og prosessforbedring  Erfaringer fra industrien -gjesteforelesning

11 Kirsten Ribu HiO 200511 Modellering  Analyse - modellering av brukerkrav (grafisk utforming av kravspesifikasjon)  Designmodeller  Arkitekturmodeller

12 Kirsten Ribu HiO 200512 Eksempel – use case modellen Timebestillingssystem Grensesnitt Aktør Use case

13 Kirsten Ribu HiO 200513 Designmodell Klasse Aggregering Assosiasjon Navigering

14 Kirsten Ribu HiO 200514 Arkitektur: 3 lags arkitektur (Microsoft eksempel)

15 Kirsten Ribu HiO 200515 Microsoft.NET arkitekturen

16 Kirsten Ribu HiO 200516 Systemutviklingsprosessen deles i faser

17 Kirsten Ribu HiO 200517 Ulike faser og aktiviteter  Behovsanalyse  Kravanalyse  Kravspesifikasjon  Estimering av kostnader  Design  Implementering (programmering)  Testing  Pilotprosjekt  Utrulling  Feilretting  Vedlikehold  Nye versjoner

18 Kirsten Ribu HiO 200518 Kurset  Forelesninger  Øvinger – ukeoppgaver skal løses  Prosjekt – selvvalgt tema

19 Kirsten Ribu HiO 200519 Evaluering  Mappeevaluering Et utvalg av ukeoppgavene Prosjektinnleveringer – delleveranser Produktrapport (gruppeinnlevering) Prosessrapport (individuell innlevering)  Studentevaluering av kurset: fortløpende tilbakemelding på forelesninger, øvinger, arbeidsmenge etc.

20 Kirsten Ribu HiO 200520 Prosjektoppgave Generelt om prosjektarbeidet:  Den viktigste aktiviteten i kurset  3-5 personer på hver gruppe  Del-leveranser  De som velger.NET plattformen kan delta på ’Imagine cup’ (mer om dette etter pausen)  Dette skal være lærerikt, utfordrende og GØY!

21 Kirsten Ribu HiO 200521 Profesjonelt ansvar  Som systemutviklere skal dere ikke bare fokusere på tekniske spørsmål.  Dere har også etisk, sosialt og profesjonelt ansvar.  Det er ikke alltid enkelt å avgjøre hva som er riktig og galt.

22 Kirsten Ribu HiO 200522 Etikk  Hva skal systemet brukes til? (”Systemet skal brukes til å overvåke de ansatte uten at de vet det.”)  Kunnskap om systemet (”Programvaren er ikke særlig anvendelig, men det vet ikke kunden”.)  Konfidensialitet (Databasen inneholder sensitiv informasjon om personer.)  Opphavsrettigheter (Bruk av programvare og komponenter utviklet av andre – uten kompensasjon)  Kompetanse (Deling av kunnskap – kan det føre til at egen kompetanse blir mindre verdifull?)  Misbruk av datamaskiner (Bruk av arbeidsgivers utstyr til privat bruk.)

23 Kirsten Ribu HiO 200523 Etter pausen…  Frode Kristensen fra Microsoft Norge presenterer Imagine cup og.NET

24 Kirsten Ribu HiO 200524 Spørsmål? ?

25 Kirsten Ribu HiO 200525 Neste gang  Mandag kl. 1210 i Aud. 1  Tema: Overblikk over systemutviklingsmetoder Iterative og ‘agile’ og utviklingsteknikker: feks Extreme Programming, the UnifiedProcess, prototyping og andre metoder Vi ser litt på historikk – ‘Fossefallsmetoden’, ‘Spiralmodellen’  Forberedelser: Les om ‘Software lifecycle’ http://www.stsc.hill.af.mil/resources/tech_docs/gsam4/ch ap2.pdf http://www.stsc.hill.af.mil/resources/tech_docs/gsam4/ch ap2.pdf  Se på følgende artikler på Wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/Rational_Unified_Process http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering http://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_development http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development


Laste ned ppt "Kirsten Ribu HiO 20051 Systemutvikling – LO 135A Våren 2005 Kirsten Ribu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google