Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Fremtidens kompetanse- behov eller døgnfluer? Trender innen nye studieprogram Inger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Fremtidens kompetanse- behov eller døgnfluer? Trender innen nye studieprogram Inger."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Fremtidens kompetanse- behov eller døgnfluer? Trender innen nye studieprogram Inger Henaug & Agnete Vabø

2 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Kilder Akademikerregisteret Kandidatundersøkelsen SSB Web-sider

3 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Omfang Av drøyt 500 master program er ca. 150 helt nye  Mange små, noen store.  Noen nedlegges, stadig opprettes nye Antall kandidater fra helt nye masters mellom høst 2003 og vår 2006 var ca. 4 prosent, men vil stige betraktelig siden mange nye masterstudenter enda ikke er uteksaminert og siden flere nye programmer vil opprettes. Høgskolesektoren  Andelen som tilbyr masterprogram har steget med 56 % fra 2000 til 2006

4 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Nye studietilbud på masternivå Flesteparten erstatter de gamle gradene (eksempelvis master i engelsk) Master of philosophy (tidligere primært for utenlandske studenter) eksempelvis Nordic Viking and Medieval Studies- omdannes delvis til regulære masters Mange nye masters, også innen høgskolesektoren I noen tilfeller uklart hvorvidt de er nye eller gamle

5 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Utpreget internasjonal profil Innholdsmessig  Undervises på engelsk  Tematisk gjerne orientert mot internasjonale problemområder (geografiske studier, utviklingsarbeid, eks Gender and Development) Organisatorisk  Tilbys i samarbeid med utenlandske institusjoner  Opprettet for å tiltrekke utenlandske studenter

6 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Kjennetegn: Disiplin vs. Tverrfaglighet (Bredde og spesialisering) Tverrfaglighet, en utpreget tendens (”IT-språk, logikk og psykologi”) Springer gjerne ut av etablerte disipliner/profesjoner Master i psykologi, i ”finansiell økonomi”, Anthropology of Development Spesialisering ”Development geography”, Mountain Ecology and Human Adaptions, Indigenous Studies, The Theory and Practice of Human Rights)

7 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Eksempler på tverrfaglige masterprogram ved NTNU Tverrfaglige kulturstudier Industriell økologi Fysisk planlegging Musikkteknologi Naturressursforvaltning (fem fak + museum) Helsevitenskap (samf.fag og tekn.ledelse + med.fak.)

8 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Kjennetegn: Resultat av eksterne impulser Gamle problem mot nye løsninger – eksempelvis studier i ledelse Innrettet mot relativt nye problemstillinger (Gender and Development, Peace and Conflict Studies, Water Studies Eller praksisfelt gjenstand for profesjonalisering/vitenskapeliggjøring (Reiseliv/Experience economy, Fisheries Management, Logistikk)

9 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Teknologiske fag Mange nye masters generelt  Erstatter gamle grader/spesialiteter  Spesialiteter tilbys ved stadig flere institusjoner eksempelvis Master i petroleumsteknologi og prosessteknologi  Fag koples på nye måter,  teknologi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi  teknologi industriell matematikk,  teknologi, energi og miljø,  teknologi og industriell design  Noen høgskoler spesielt aktive (Narvik)

10 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Humanistiske fag Nye masterstudier: tverrfaglige kulturstudier Lærerutdanning/lektorprogram Teoretisk orienterte master kunsthøgskolene Nye masters eks i Opera og Koreografi

11 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Studieprofil vitenskapelige høgskoler Musikkhøgskolen: Master i musikkterapi Nye masters i Industridesign (AHO), Utviklings og ressursøkonomi (UMB), Master Development Studies

12 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning BI Master i politikk og økonomi Master i innovasjon og entreprenørskap - NYHET Master i ledelse og organisasjonspsykologi Master i internasjonal markedsføring og ledelse Master i finansiell økonomi Master i politikk og økonomi Master i innovasjon og entreprenørskap - NYHET Master i ledelse og organisasjonspsykologi Master i internasjonal markedsføring og ledelse Master i finansiell økonomi

13 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Studieprofil høgskolesektor: statlige høgskoler Masters innen områder som tidligere tilbød lavere grad – innenfor teknologi, øk-adm og lærerutdanningsfag (gamle DH) eksempelvis master i økonomi og administrasjon Andre fagtilbud Master reiselivsfag (Finnmark)  Master IKT i læring (Stord/Haugesund)  Master endringsledelse (Stavanger)  Master tradisjonskunst (Telemark)  Master i ernæring, helse og miljøfag (Akershus)  Master Comparative Social Work (ettårig) (Bodø)

14 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Kompetanseprofiler Tematisk mangesidig, men noen cluster  Kultursektoren  Entreprenørskap/innovasjon  Helse  Utdanning/læring  Ledelse  IT  Områdestudier  Utviklingsstudier  Ny teknologi  Økologi

15 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Forklaringsmodeller Behovene i en kunnskapsbasert økonomi  Generelle ferdigheter  Livslang læring  Kompleks/omskiftelig yrkesstruktur/kompetansebehov Globalisert massekultur  Demokratisering  Fokus på individets behov for mening og (selv) realisering  Sosial ingeniørkunst på internasjonalt nivå Samspillet med de interne akademiske og strategiske interessene Interessentenes makt Program

16 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Hvor mange kan vi regne med – hvor lenge vil de vare – døgnfluer? Eksempel  Master i ”konflikt, sikkerhet og flerkulturell forståelse” (2/06)  Master Peace and Conflict Transformation (9/06)  Master Peace and Conflict Studies (11/06) Uoversiktlig, overlappende: Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt? Hva med akademisk kvalitet?

17 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Omfang Mange små, noen store. Vanskelig å beregne fremtidig antall Noen masterstudier vil nok nedlegges, andre kan ekspandere betraktelig, nye komme til Tendens i vestlige verden: Disiplinbaserte utdanninger profesjonaliseres og det legges mer vekt på formell sertifiseringskrav enn tidligere. Som følge av denne utviklingen opprettes det stadig flere masterutdanninger på basis av tidligere disiplinbaserte (LaPidus 2001).

18 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Inflasjon i mastergrader Overlapping og konkurranse Smal inngang – smal utgang; begrenset fagmiljø= snever yrkesrelevans? Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt? Hva med akademisk kvalitet? Kandidatenes karrieremuligheter?

19 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Noen profesjoner utfordres, noen styrkes Respons på et mer komplekst kvalifiseringsløp og en mer kompleks yrkesstruktur Men utfordrer både etablerte og ”yngre” profesjoner (Master i psykologi, i nevrovitenskap, finansiell økonomi) Hvilken fagorganisasjon? Kontroll med kvalitet og faglig standard Konkurranse på arbeidsmarkedet Informasjon


Laste ned ppt "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Fremtidens kompetanse- behov eller døgnfluer? Trender innen nye studieprogram Inger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google